โปรแกรมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล (หน้า 3)
(Data Analysis and Visualization Software) (Page 3)

ขอใบเสนอราคา โปรแกรมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยจัดการข้อมูลวิจัย ส่งออกข้อมูล ออกรายงาน
Stata/SE 18 Government License (โปรแกรมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดการข้อมูล งานวิจัย รุ่นมาตรฐาน สำหรับหน่วยงานราชการ)
Stata/SE Government License โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ จัดการข้อมูลในหน่วยงานราชการ งานวิจัย วิทยาศาสตร์ข้อมูล ประมวลผลได้แม่นยำ รวดเร็ว
Stata/SE 18 Education License (โปรแกรมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดการข้อมูล งานวิจัย รุ่นมาตรฐาน สำหรับสถานศึกษา)
Stata/SE Education License โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ สำหรับสถานศึกษา จัดการข้อมูลในธุรกิจ หรือ การศึกษา งานวิจัย วิทยาศาสตร์ข้อมูล ประมวลผลได้แม่นยำ รวดเร็ว
Power BI Pro Business License (CSP) (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ สรุปผลข้อมูล ออกรายงานสุดฉลาด สำหรับองค์กรธุรกิจ | CSP-BIP)
Power BI Pro Business License โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ แสดงแดชบอร์ด ขับเคลื่อนการตัดสินใจด้วยข้อมูล แชร์ข้อมูลเชิงลึกกับทีมงานผ่านช่องทางหลากหลาย
Power BI Pro Academic License (CSP) (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ สรุปผลข้อมูล ออกรายงานสุดฉลาด สำหรับสถาบันการศึกษา)
Power BI Pro Academic License โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ แสดงแดชบอร์ด ขับเคลื่อนการตัดสินใจด้วยข้อมูล แชร์ข้อมูลเชิงลึกกับทีมงานผ่านช่องทางหลากหลาย
Power BI Pro Academic License (OLP) (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ สรุปผลข้อมูล ออกรายงานสุดฉลาด สำหรับสถาบันการศึกษา | DW7-00003)
Power BI Pro Academic License โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ แสดงแดชบอร์ด ขับเคลื่อนการตัดสินใจด้วยข้อมูล แชร์ข้อมูลเชิงลึกกับทีมงานผ่านช่องทางหลากหลาย
Power BI Pro Government License (CSP) (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ สรุปผลข้อมูล ออกรายงานสุดฉลาด สำหรับหน่วยงานราชการ)
Power BI Pro Government License โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ แสดงแดชบอร์ด ขับเคลื่อนการตัดสินใจด้วยข้อมูล แชร์ข้อมูลเชิงลึกกับทีมงานผ่านช่องทางหลากหลาย
IBM SPSS Statistics Base Authorized User Initial Fixed Term License (โปรแกรมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดการข้อมูล งานวิจัย ประมวลผลแม่นยำ)
IBM SPSS Statistics เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่นิยมใช้จัดการข้อมูลในธุรกิจ หรือ การศึกษา งานวิจัย สามารถประมวลผลได้แม่นยำ รวดเร็ว และครอบคลุม
IBM SPSS Statistics Base Authorized User License (โปรแกรมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดการข้อมูล งานวิจัย ประมวลผลแม่นยำ)
IBM SPSS Statistics เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่นิยมใช้จัดการข้อมูลในธุรกิจ หรือ การศึกษา งานวิจัย สามารถประมวลผลได้แม่นยำ รวดเร็ว และครอบคลุม
Altair Monarch Complete (โปรแกรมจัดเตรียมฐานข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงในธุรกิจ)
Altair Monarch Complete โปรแกรมจัดเตรียมฐานข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงในธุรกิจ สำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Stimulsoft Ultimate (โปรแกรมสร้างรายงาน และ Dashboard สำหรับองค์กรธุรกิจ)
โปรแกรม Stimulsoft Ultimate โปรแกรมรวมเครื่องสร้างรายงาน และแดชบอร์ด สำหรับองค์กรธุรกิจ ออกแบบครั้งเดียว นำไปใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม เพื่อนำไปตัดสินใจในการบริหาร
Out
of
Stock
Wondershare EdrawMax for Business - Perpetual License (โปรแกรมสร้างแผนภาพ ไดอะแกรม สำหรับองค์กรธุรกิจ ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Wondershare EdrawMax for Business - Perpetual License โปรแกรมสร้างแผนภาพ ไดอะแกรม สำหรับองค์กรธุรกิจ ลิขสิทธิ์ซื้อขาด ใช้ทำ Presentation ออกแบบโครงสร้างต่าง ๆ

โปรแกรมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล (Data Analysis and Visualization Software)

แหล่งรวม โปรแกรมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล (Data Analysis and Visualization Software) ซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลทั่ว ๆ ไป ข้อมูลสถิติ และข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ เพื่อการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรืองานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนอกจากจะสามารถประมวลผลได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และครอบคลุม โปรแกรมยังสามารถส่งออกข้อมูล และออกรายงานได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย เลือกซื้อ โปรแกรมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล ลิขสิทธิ์แท้ สำหรับการใช้ส่วนตัว ใช้งานในองค์กรธุรกิจ และใช้งานในสถานศึกษา ที่มีคุณภาพสูง เพื่อประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับฐานข้อมูลจำนวนมาก ได้ตามความต้องการ ด้วยรูปแบบลิขสิทธิ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณ โดยคุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์ พร้อมขอใบเสนอราคาจากเราได้ทันที ที่นี่ !
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.