โปรแกรมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล (หน้า 2)
(Data Analysis and Visualization Software) (Page 2)

ขอใบเสนอราคา โปรแกรมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยจัดการข้อมูลวิจัย ส่งออกข้อมูล ออกรายงาน
RStudio Workbench Standard (โปรแกรมจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ให้บริการเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมในภาษา R สำหรับวิเคราะห์สถิติ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล)
RStudio Workbench Standard โปรแกรมจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ให้บริการ IDE สำหรับพัฒนาโปรแกรมในภาษา R สำหรับวิเคราะห์สถิติ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ใช้งาน IDE ได้จากทุกที
RStudio Connect (โปรแกรมช่วยในการแชร์ข้อมูลเชิงลึก ที่ได้จากโปรแกรมภาษา R เชื่อมต่อกับ BI Tools ที่องค์กรธุรกิจใช้งานอยู่)
RStudio Connect โปรแกรมที่ช่วยในการแชร์ข้อมูลเชิงลึก ที่ได้จากโปรแกรมภาษา R เชื่อมต่อกับ BI Tools ที่องค์กรธุรกิจใช้งานอยู่ ทำให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเข้าถึงข้อมูล
ATLAS.ti 22 Commercial License (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยระบบ AI สำหรับองค์กรธุรกิจ)
ATLAS.ti 22 Commercial License โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ในรูปแบบตัวอักษร รูปภาพ เสียง วิดีโอ ด้วย AI ชั้นสูง สำหรับองค์กรธุรกิจ
ATLAS.ti 22 Non-Commercial and Government License (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยระบบ AI สำหรับหน่วยงานราชการ)
ATLAS.ti 22 Non-Commercial and Government License โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ในรูปแบบตัวอักษร รูปภาพ เสียง วิดีโอ AI ชั้นสูง สำหรับหน่วยงานราชการ
ATLAS.ti 22 Educational License (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยระบบ AI สำหรับสถานศึกษา)
ATLAS.ti 22 Educational License โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ในรูปแบบตัวอักษร รูปภาพ เสียง วิดีโอ ด้วย AI ชั้นสูง สำหรับสถานศึกษา
Wondershare EdrawMax for Business - Subscription License (โปรแกรมสร้างแผนภาพ ไดอะแกรม สำหรับองค์กรธุรกิจ ลิขสิทธิ์รายปี)
Wondershare EdrawMax for Business - Subscription License โปรแกรมสร้างแผนภาพ ไดอะแกรม สำหรับองค์กรธุรกิจ ลิขสิทธิ์รายปี ใช้ทำ Presentation ออกแบบโครงสร้างต่าง ๆ
Wondershare EdrawMax for Education (โปรแกรมสร้างแผนภาพ ไดอะแกรม ใช้งานง่าย ลิงก์ข้อมูลรวดเร็ว สำหรับสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์)
Wondershare EdrawMax for Education โปรแกรมสร้างแผนภาพ แผนงาน ในรูปแบบของ Diagrams ทำ Presentation สำหรับสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
Wondershare EdrawMax - Subscription License (โปรแกรมสร้างแผนภาพ ไดอะแกรม ใช้งานง่าย ลิงก์ข้อมูลรวดเร็ว ลิขสิทธิ์รายปี)
Wondershare EdrawMax - Subscription License โปรแกรมสร้างแผนภาพ แผนงาน ในรูปแบบของ Diagrams ออกแบบโครงสร้างต่างๆ ง่ายดาย เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำ Presentation
Logicity Lite (โปรแกรมจัดการรายงาน Crystal Reports รุ่นพื้นฐาน เปิดรายงาน อัปเดต ส่งออกรายงานได้หลายรูปแบบ)
Logicity Lite โปรแกรมจัดการรายงาน Crystal Reports รุ่นพื้นฐาน เปิดรายงาน อัปเดต ส่งออกรายงานได้หลายรูปแบบ จัดตารางเวลาทำงานอัตโนมัติ กำหนดการทำงานได้หลายรูปแบบ
Stimulsoft Reports.JS (โปรแกรมสร้างรายงาน สำหรับองค์กรธุรกิจ ด้วย JavaScript)
Stimulsoft Reports.JS โปรแกรมสร้างรายงาน สำหรับองค์กรธุรกิจ ด้วย JavaScript สร้างรายงานจาก Component ที่หยิบไปใช้ในแอปพลิเคชันได้ง่าย รองรับเฟรมเวิร์กหลากหลาย
ConceptDraw OFFICE 8 (ชุดโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการงาน ฟีเจอร์ครอบคลุม ประสิทธิภาพสูง)
ชุดโปรแกรม ConceptDraw OFFICE 8 รวมโปรแกรมบริหารจัดการงาน มีทั้ง โปรแกรม DIAGRAM, MINDMAP และ PROJECT ฟีเจอร์ครอบคลุม ประสิทธิภาพสูง เหมาะกับ Manager ทุกระดับ
ConceptDraw DIAGRAM 15 and PROJECT 12 (ชุดโปรแกรมสร้างไดอะแกรม และ โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ ระดับมืออาชีพ)
ConceptDraw DIAGRAM และ ConceptDraw PROJECT ชุดโปรแกรมสร้างไดอะแกรม และ โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ ระดับมืออาชีพ ใช้งานง่าย ฟีเจอร์ครบ เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร
ConceptDraw DIAGRAM 15 (โปรแกรมสร้างไดอะแกรม ระดับมืออาชีพ แชร์ไฟล์สะดวกรวดเร็ว)
ConceptDraw DIAGRAM 15 โปรแกรมสร้างไดอะแกรม ระดับมืออาชีพ ฟีเจอร์ครบครัน ใช้งานง่าย แชร์ไฟล์สะดวกรวดเร็ว ใช้วางแผนระบบงาน ในองค์กรทุกประเภท มีเทมเพลตสำเร็จรูป
ConceptDraw MINDMAP 13 and PROJECT 12 (ชุดโปรแกรมทำ Mind Mapping และ โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ ระดับมืออาชีพ)
ConceptDraw MINDMAP และ ConceptDraw PROJECT ชุดโปรแกรมทำ Mind Mapping และ โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ ระดับมืออาชีพ ใช้งานง่าย ฟีเจอร์ครบ เพิ่มประสิทธิภาพ
ConceptDraw MINDMAP 13 (โปรแกรมทำ Mind Mapping ระดับมืออาชีพ ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย)
ConceptDraw MINDMAP 13 โปรแกรมทำ Mind Mapping (แผนที่ความคิด) ระดับมืออาชีพ ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย เครื่องมือครบ ออกแบบได้หลากหลาย ใช้วางแผนงาน นำเสนองาน ฯลฯ
LISREL Basic (โปรแกรมสถิติ ในรูปแบบ โมเดลสมการโครงสร้าง สำหรับงานวิจัยทางสังคมวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์)
LISREL Basic โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ สำหรับสถานศึกษา ในรูปแบบ โมเดลสมการโครงสร้าง ใช้ในงานวิจัยทางสังคมวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ ติดตั้งใช้งานได้ 1 เครื่อง

โปรแกรมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล (Data Analysis and Visualization Software)

แหล่งรวม โปรแกรมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล (Data Analysis and Visualization Software) ซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลทั่ว ๆ ไป ข้อมูลสถิติ และข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ เพื่อการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรืองานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนอกจากจะสามารถประมวลผลได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และครอบคลุม โปรแกรมยังสามารถส่งออกข้อมูล และออกรายงานได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย เลือกซื้อ โปรแกรมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล ลิขสิทธิ์แท้ สำหรับการใช้ส่วนตัว ใช้งานในองค์กรธุรกิจ และใช้งานในสถานศึกษา ที่มีคุณภาพสูง เพื่อประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับฐานข้อมูลจำนวนมาก ได้ตามความต้องการ ด้วยรูปแบบลิขสิทธิ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณ โดยคุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์ พร้อมขอใบเสนอราคาจากเราได้ทันที ที่นี่ !
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.