RStudio for Academic (โปรแกรมผู้พัฒนาภาษา R สำหรับการใช้งานในสถานศึกษา มีให้เลือกใช้ 4 โปรแกรม)

ขาย RStudio for Academic ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมผู้พัฒนาภาษา R สำหรับการใช้งานในสถานศึกษา มีให้เลือกใช้ 4 โปรแกรม)
แชร์บทความ
: 2,019

RStudio for Academic
(โปรแกรมผู้พัฒนาภาษา R สำหรับการใช้งานในสถานศึกษา มีให้เลือกใช้ 4 โปรแกรม)

Subscription License
  Subscription License คืออะไร ?

โปรแกรมผู้พัฒนาภาษา R สำหรับการใช้งานในสถานศึกษา มีให้เลือกใช้ 4 โปรแกรม RStudio for Academic

RStudio for Academic มันจัดเป็น โปรแกรมสำหรับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer Software) สำหรับผู้พัฒนา (Developer) นักวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) ที่ต้องการพัฒนา โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ด้วย "ภาษา R" โดยความพิเศษของโปรแกรมในเวอร์ชัน for Academic คือ เป็นลิขสิท
ธิ์โปรแกรมราคาถูก สำหรับการใช้งานในสถานศึกษา โดย อาจารย์, นักวิจัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีโปรแกรมจาก RStudio ให้เลือกใช้งาน 4 ตัวด้วยกัน อาทิ

 1. RStudio Workbench : โปรแกรมจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ให้บริการด้าน IDE ที่มีการเข้าใช้งานในรูปแบบของเว็บเซิร์ฟเวอร์
 2. RStudio Connect : โปรแกรมช่วยแชร์ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติของธุรกิจ ไปยังผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ
 3. RStudio Package Manager : โปรแกรมสำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการจัดตั้ง Repository เพื่อจัดเก็บ R Package ของตัวเอง
 4. RStudio Team : เป็นการรวมชุด 3 โปรแกรมข้างต้น คือ RStudio Workbench, RStudio Connect และ RStudio Package Manager เอาไว้ให้ซื้อได้ในราคาเดียว

โปรแกรมทั้ง 4 ตัวในชุดนี้เป็นผลงานการพัฒนาจาก บริษัท RStudio ที่มีโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาบนภาษา R ให้เลือกใช้มากมาย

สำหรับสถานศึกษาที่ต้องการให้ทีมนักพัฒนาโปรแกรม นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และนักวิจัย สามารถเขียนโค้ดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกของธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความสะดวกคล่องตัวในการทำงาน ก็สามารถหาซื้อลิขสิทธิ์แท้ของ โปรแกรมผู้พัฒนาภาษา R สำหรับการใช้งานในสถานศึกษา มีให้เลือกใช้ 4 โปรแกรม RStudio for Academic ลิขสิทธิ์แท้ ได้ที่ ร้านขาย สินค้าไอที ไทยแวร์ช้อป (Thaiware Shop) แล้ววันนี้

โปรแกรมสำหรับผู้พัฒนาภาษา R ในตระกูล RStudio มีทั้งหมดกี่เวอร์ชัน ?

สำหรับ โปรแกรมสำหรับผู้พัฒนาภาษา R ในตระกูล RStudio นั้นมีวางจำหน่ายใน Thaiware Shop อยู่ทั้งหมด 6 เวอร์ชันหลัก ๆ ด้วยกันคือ

1. RStudio Desktop Pro

โปรแกรมสำหรับผู้พัฒนาภาษา R ในรูปแบบของ IDE ที่มีความสามารถครบเครื่อง มีการไฮไลท์คำสั่งต่าง ๆ ให้เห็นเด่นชัด มีเครื่องมือการทำ Direct Code Execution เครื่องมือการพล็อตกราฟ รวมถึงเครื่องมือ Debug เพื่อให้การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยภาษา R กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น รองรับการติดตั้งใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows, macOS และ Linux

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม RStudio Desktop Pro)

2. RStudio Workbench Standard

การเข้าถึง IDE สำหรับผู้พัฒนาภาษา R ในรูปแบบการให้บริการผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ (รองรับการจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำหรับ RStudio Workbench บนระบบปฏิบัติการ Debian/Ubuntu, Red Hat/CentOS และ SUSE Linux) โดยนักพัฒนาสามารถเข้าถึง IDE บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ได้โดยการเข้าถึงผ่าน โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์

เป็นลิขสิทธิ์โปรแกรมราคาถูก สำหรับการใช้งานในธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง โดยที่ทาง RStudio ได้ให้คำจำกัดความของ ธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง (Small and Medium Business) เอาไว้ว่าเป็นธุรกิจที่มี รายได้ประจำปี (Annual Revenue) ตำกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือต่ำกว่า 165 ล้านบาท เมื่อคิดที่อัตราแลกเปลี่ยน 33 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) และมี งบประมาณดำเนินงาน (Operating Budgets) ตำกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือต่ำกว่า 330 ล้านบาท เมื่อคิดที่อัตราแลกเปลี่ยน 33 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม RStudio Workbench Standard)

3. RStudio Connect

โปรแกรมที่ช่วยในการแชร์ข้อมูลเชิงลึก (Insights) ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติของธุรกิจ ไปยังผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ในเวลา และรูปแบบข้อมูลที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้หลายช่องทาง อาทิ เว็บแอปพลิเคชัน อีเมลที่สรุปผลข้อมูลตามตารางเวลา หรือการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกผ่านทาง BI Tools ที่องค์กรธุรกิจใช้งานอยู่ และเป็นลิขสิทธิ์โปรแกรมราคาถูก สำหรับการใช้งานในธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง 

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม RStudio Connect)

4. RStudio Package Manager

เป็นโปรแกรมสำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการจัดตั้ง Repository เพื่อจัดเก็บ  R Package ของตัวเอง สามารถจำกัดการเข้าถึง หรือแชร์ R Package กันเป็นการภายใน และเป็นลิขสิทธิ์โปรแกรมราคาถูก สำหรับการใช้งานในธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม RStudio Package Manager)

5. RStudio Team

รวมชุด 3 โปรแกรม คือ RStudio Workbench, RStudio Connect และ RStudio Package Manager เอาไว้ให้ซื้อได้ในราคาเดียว

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม RStudio Team)

6. RStudio for Academic

โปรแกรมผู้พัฒนาภาษา R ในเวอร์ชันลิขสิทธิ์ราคาถูกสำหรับการใช้งานในสถานศึกษา มีให้เลือกใช้ 4 โปรแกรม คือ RStudio Workbench, RStudio Connect, RStudio Package Manager และ RStudio Team

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม RStudio for Academic)


โดยโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยภาษา R ทั้ง 4 ตัวที่มีให้สถานศึกษาเลือกใช้ ประกอบไปด้วย

รายการโปรแกรม RStudio ที่มีให้สถานศึกษาเลือกใช้

 1. โปรแกรมจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ให้บริการ IDE ภาษา R วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ RStudio Workbench Standard
 2. โปรแกรมแชร์ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ RStudio Connect
 3. โปรแกรมจัดตั้ง Repository เพื่อจัดเก็บ R Package สำหรับธุรกิจ RStudio Package Manager
 4. รวมชุด 3 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ครอบคลุมการใช้งาน RStudio Team

1. โปรแกรมจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ให้บริการ IDE ภาษา R วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ RStudio Workbench

โปรแกรมจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ให้บริการ IDE โปรแกรมภาษา R วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ RStudio Workbench ตัวนี้ใช้ในการจัดตั้งเครื่องเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (รองรับระบบปฏิบัติการ Debian/Ubuntu, Red Hat/CentOS, and SUSE Linux) เพื่อให้นักพัฒนาภาษา R สามารถเข้าใช้ IDE (Integrated Development Environment) ได้ผ่านทาง โปรแกรมเปิดเว็บ หรือ เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ทำให้เข้าถึงการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา R ได้จากทุกสถานที่ และมีฟีเจอร์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. เข้าใช้งาน RStudio IDE ได้จากทุกสถานที่ผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์
 2. ย้ายการประมวลผลให้ไปอยู่ใกล้กับข้อมูล
 3. ขยายพลังการประมวลผลและหน่วยความจำ RAM ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลสถิติได้ง่ายที่ส่วนกลาง
 4. เครื่องมือเขียนโค้ดอันทรงพลังที่ช่วยเพิ่มผลผลิตของนักพัฒนาโปรแกรม และนักวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
 5. เผยแพร่รายงานสรุปผลข้อมูล รวมถึงเผยแพร่โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาได้ง่าย
 6. แชร์โปรเจกต์และแก้ไขโค้ดร่วมกับทีมนักพัฒนา
 7. รันภาษา R หลาย ๆ เวอร์ชันได้แบบคู่ขนาน
 8. รันหลาย ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบคู่ขนาน
 9. Load Balance การประมวลผลภาษา R ได้บนเซิร์ฟเวอร์จำนวน 2 เครื่องหรือมากกว่า
 10. มอนิเตอร์ Sessions การเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบปริมาณการใช้ CPU และหน่วยความจำผ่าน Administrative Dashboard
 11. ผู้ดูแลระบบสามารถสั่งระงับ ยกเลิก และเข้าควบคุม Sessions การเข้าใช้งานใด ๆ
 12. สามารถตรวจสอบ Logs การเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์
 13. สามารถใช้โปรแกรม RStudio Desktop Pro เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง เพื่อเข้าถึงพลังการประมวลผลที่สูงกว่า
 14. มาพร้อมกับไดร์เวอร์เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลายรูปแบบ (ODBC Data Connectors) อาทิ
  1. Microsoft SQL Server
  2. Oracle
  3. PostgreSQL
  4. Amazon Redshift
  5. Amazon Athena
  6. Google BigQuery
  7. Apache Cassandra
  8. Apache Hive
  9. Apache Impala
  10. Teradata
  11. MySQL
  12. IBM Netezza
  13. Salesforce
  14. MongoDB
  15. Snowflake

ความต้องการของระบบ (System requirements)

 • OS :
  • Supported x86-64 Linux distributions 
   • RHEL/CentOS Linux 7
   • RHEL 8
   • Ubuntu Linux 18.04 and 20
   • Debian Linux 9, 10, and 11
   • SUSE Linux 15 SP3 / openSUSE 15.3
 • CPU : 4+ CPUs
 • RAM : 8+ GB.
 • Hard Drive : 100+ GB.
 • Browser requirements :
  • Microsoft Edge
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox

2. โปรแกรมแชร์ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ RStudio Connect

โปรแกรมแชร์ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ RStudio Connect ตัวนี้ เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการแชร์ข้อมูลเชิงลึก (Insights) ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติของสถานศึกษา ด้วยแพลตฟอร์ม และเฟรมเวิร์กต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นมาด้วยภาษา R และ Python แชร์ข้อมูลเชิงลึกไปยังผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ในเวลา และรูปแบบข้อมูลที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้หลายช่องทาง อาทิ เว็บแอปพลิเคชัน อีเมลที่สรุปผลข้อมูลตามตารางเวลา หรือการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกผ่านทาง BI Tools ที่องค์กรธุรกิจใช้งานอยู่ และมีฟีเจอร์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. แชร์ข้อมูลเชิงลึกจากเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลไปยังผู้มีอำนาจตัดสินใจ
 2. สามารถจัดการผลิตภัณฑ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวมศูนย์
 3. สามารถปรับแต่งค่ากำหนดความปลอดภัย และการอนุญาตใช้งานผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ข้อมูล
 4. เสริมประสิทธิภาพให้กับแอปพลิเคชัน BI ที่สถานศึกษาใช้งานอยู่

ความต้องการของระบบ (System requirements)

 • OS :
  • Supported Linux distributions 
   • Red Hat Enterprise Linux 8
   • Red Hat Enterprise Linux/CentOS Linux 7
   • Amazon Linux 2
   • Ubuntu Linux 18.04 and 20.04
   • SUSE Linux 15 SP3 / openSUSE 15.3
 • CPU : 4+ CPUs
 • RAM : 8+ GB.
 • Hard Drive : 100+ GB.
 • Browser requirements :
  • Microsoft Edge
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox

3. โปรแกรมจัดตั้ง Repository เพื่อจัดเก็บ R Package สำหรับสถานศึกษา RStudio Package Manager

โปรแกรมจัดตั้ง Repository เพื่อจัดเก็บ R Package สำหรับสถานศึกษา RStudio Package Manager ตัวนี้ เหมาะสำหรับสถานศึกษาที่ต้องการจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ด้านงานจัดการ Repository (Repository Management Server) เพื่อจัดเก็บ  R Package ของตัวเอง สามารถจำกัดการเข้าถึง หรือแชร์ R Package กันเป็นการภายใน เพื่อการจัดการ Package แบบรวมศูนย์ในทีมนักพัฒนา หน่วยงาน หรือทั่วทั้งสถานศึกษา

โปรแกรมจัดตั้ง Repository เพื่อจัดเก็บ R Package สำหรับสถานศึกษา RStudio Package Manager ยังสามารถให้การเข้าถึงแบบ Offline กับ CRAN, PyPI และ Bioconductor สามารถแชร์ Package แบบภายใน จำกัดการเข้าถึง Package อำนวยความสะดวกในการค้นหา Package ที่จัดเก็บใน Repository และมีฟีเจอร์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. จัดการ Package ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย ทั้งการเชื่อมต่อ Repository ภายนอกทั้งแบบ Online/Offline
 2. จัดการแหล่งจัดเก็บได้อย่างยืดหยุ่น 
 3. กำหนดออปชัน และติดตั้ง Package ได้อย่างง่ายดาย
 4. ติดตั้ง Package ได้อย่างรวดเร็ว ไม่รบกวนเวลาการทำงาน
 5. หลีกเลี่ยงความเสียหายจาก Package ที่มีปัญหา สามารถย้อนกลับไปยัง Checkpoints ที่ปลอดภัยได้ทุกเมื่อที่ต้องการ สามารถแช่แข็ง Repository ไว้ที่วันและเวลาที่ปลอดภัย ทำให้อุ่นใจว่ามีโค้ดที่ใช้งานได้เตรียมพร้อมอยู่เสมอ
 6. ตัดทิ้งความยุ่งยากในการดูแล PyPI mirror เพราะโปรแกรมนี้มาพร้อมการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติ และมีฟีเจอร์ Historic Snapshots พร้อมเอกสารแนะนำการใช้งานที่ครบถ้วน
 7. รองรับงานวิจัยทางด้านชีวภาพด้วย Bioconductor ทำให้เป็นการง่ายที่จะขยายขอบเขตงานวิจัยทางด้านชีวภาพในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกควบคุม

ความต้องการของระบบ (System requirements)

 • Basic Setup
  • Internet Access Requirements : Access to https://rspm-sync.rstudio.com
  • Server Sizing : 1 server; 2 core, 2 GB. RAM
  • Disk Space : 500+ GB.
  • Database : SQLite (Included)
 • High Availability
  • Internet Access Requirements : Access to https://rspm-sync.rstudio.com
  • Server Sizing : 2 servers; 2 core / server, 2 GB. RAM / server
  • Disk Space : 500+ GB. on Shared Storage (e.g. NFS)
  • Database : Postgres (External)
 • Air-Gapped Environment
  • Internet Access Requirements : 1 online machine with access to https://rspm-sync.rstudio.com 1 or more offline servers.
  • Server Sizing :
   • Online machine : 2 core, 2 GB. RAM
   • Offline machine(s) : 2 cores / server, 2 GB. RAM / server
  • Disk Space : Online and offline servers each need 500+ GB.
  • Database : SQLite or Postgres

4. รวมชุด 3 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ครอบคลุมการใช้งาน RStudio Team

โดยที่ความพิเศษของ รวมชุด 3 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ครอบคลุมการใช้งาน RStudio Team ลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานในสถานศึกษา คือเป็นการรวม 3 โปรแกรมสำคัญของ RStudio ให้ซื้อได้ในราคาเดียว ประกอบไปด้วย

 1. RStudio Workbench : โปรแกรมจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ให้บริการด้าน IDE ที่มีการเข้าใช้งานในรูปแบบของเว็บเซิร์ฟเวอร์
 2. RStudio Connect : โปรแกรมช่วยแชร์ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติของธุรกิจ ไปยังผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ
 3. RStudio Package Manager : โปรแกรมสำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการจัดตั้ง Repository เพื่อจัดเก็บ R Package ของตัวเอง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Ashampoo Movie Studio Pro 3 (โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ รองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K)
Ashampoo Movie Studio Pro 3 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอสัญชาติเยอรมัน ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ครบครัน และรองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 (โปรแกรมทำพรีเซนเทชั่น มีเทมเพลต และเอฟเฟคมากมาย ใช้งานง่าย)
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 โปรแกรมทำ Presentation สัญชาติเยอรมัน ใส่ภาพพร้อมเพลงประกอบได้ ตัดต่อวิดีโอแบบง่าย ๆ ได้ ช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูเป็นมืออาชีพ
Ashampoo Undeleter (โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป)
Ashampoo Undeleter โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป ช่วยกู้คืนไฟล์ที่คุณเผลอลบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ได้ไฟล์กลับคืนมาอีกครั้ง ตามต้องการ
Ashampoo Burning Studio 25 (โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์)
Ashampoo Burning Studio 25 โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ที่มีความสามารถด้านมัลติมีเดียครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์ได้ ออกแบบปกได้ ใช้งานง่าย
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.