Minitab Main Landing Logo

ตัวแทนจำหน่าย Minitab โดย Thaiware

โซลูชันเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึก
เพราะการเข้าถึงความจริงที่แฝงอยู่ในข้อมูล
เป็นก้าวแรกสู่การปลดล็อกศักยภาพอย่างเต็มรูปแบบของธุรกิจ
และ Minitab คือโซลูชันที่ช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์ Minitab ของเรา

เปิดเผยคุณค่าที่แฝงอยู่ในข้อมูลของธุรกิจ ด้วยโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
Minitab Solution Logo

Minitab โซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทั้งในปัจจุบัน และในอดีตของธุรกิจ

โซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทั้งในปัจจุบัน และในอดีตของธุรกิจ

โซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทั้งในปัจจุบัน และในอดีตของธุรกิจ เพื่อหาแนวโน้ม คาดการณ์รูปแบบ หาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างตัวแปรต่าง ๆ รวมถึงการนำเสนอแนวโน้มทิศทางของธุรกิจในรูปแบบของชาร์ต หรือกราฟต่าง ๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และทำให้มองเห็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยชี้ทางแก้ปัญหาที่ท้าทายของธุรกิจ

ซึ่งการแสดงแนวโน้มของข้อมูลในรูปแบบกราฟ หรือชาร์ตต่าง ๆ ที่เข้าใจง่ายนั้นก็เป็นเรื่องดี แต่การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงลึก จะช่วยให้เกิดการตัดสินใจในทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ และนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ

 • เพิ่มยอดขาย
 • ลดต้นทุนของธุรกิจ
 • ควบคุมคุณภาพการผลิต
 • การค้นหาลูกค้าชั้นดีจากกลุ่มลูกค้าจำนวนนับล้าน

และมีความเป็นไปได้อื่น ๆ อีกมากมายในการนำฐานข้อมูลของธุรกิจ มาทำการวิเคราะห์เชิงลึกด้วย Minitab เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่ธุรกิจต้องพบเจอ

เข้าถึงความจริงที่อยู่ในข้อมูล

ไม่ว่าจะมีพื้นฐานด้านสถิติในระดับใด Minitab จะช่วยให้ทุกภาคส่วนของธุรกิจ สามารถคาดการณ์แนวโน้มเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น รวมถึงพัฒนากระบวนการทางธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและยกระดับผลกำไร และมีเพียงเฉพาะ Minitab ที่เป็นช่องทางเข้าถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางธุรกิจได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ ผ่านการใช้งานบนระบบคลาวด์

โดยรูปแบบการทดสอบ สมมติฐานทางสถิติ (Statistical Tests) อย่างสำคัญ ๆ ที่มีอยู่ใน Minitab ก็มี อาทิ

 • T Test
 • One and Two Proportions Test
 • Normality Test
 • Chi-square Test
 • Equivalence Test
เข้าถึงความจริงที่อยู่ในข้อมูล

คาดการณ์ทิศทางของธุรกิจ

เข้าถึงเครื่องมือใหม่สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และคาดการณ์ทิศทางของธุรกิจได้ในมิติที่ลึก และมองไกลไปในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ด้วยเอนจิ้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติในระดับก้าวหน้า การทำนายอย่างชาญฉลาด (Skillfully Predict) การเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ (Compare Alternatives) และคาดการณ์ทิศทางของธุรกิจ ด้วยรูปแบบการใช้งานที่ง่าย และใช้พลังการประมวลผลของ Machine Learning

นอกจากการใช้โมเดลวิเคราะห์ข้อมูลแบบคลาสสิกแล้ว Minitab ยังสามารถทำงานร่วมกับโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมาโดย ภาษา R และ Python หรือเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วยอัลกอริทึมของ Machine Learning ที่มีอยู่ใน Predictive Analytics Module อาทิ

 • Classification and Regression Trees (CART)
 • TreeNet
 • Random Forests
คาดการณ์ทิศทางของธุรกิจ

สรุปภาพรวมอย่างเข้าใจง่าย

ดังคำกล่าวที่ว่า "การได้เห็นจะทำให้เกิดความเชื่อ" หรือ "Seeing is Believing" และ Minitab สามารถสรุปแนวโน้มความเคลื่อนไหวของข้อมูลให้เห็นในรูปแบบของกราฟ หรือชาร์ต หลากหลายรูปแบบ

มาพร้อมเครื่องมืออินเตอร์แอคทีฟ ที่ช่วยให้คัดเลือกรูปแบบกราฟที่มีอยู่ในแกลลอรี่ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องรันผลการวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้ง เข้าถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้สะดวกด้วยการเลือกใช้กลุ่มข้อมูลชุดเดิมในทุกครั้ง และเครื่องมือ Graph Builder จะอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อนำเสนอผลสำเร็จจากการวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผ่านแผนภูมิหลากหลายรูปแบบ อาทิ

 • Bar Charts
 • Correlograms
 • Scatterplots
 • Binned Scatterplots
 • Bubble plots
 • Boxplots
 • Dotplots
 • Parallel Plots
 • Histograms
 • Heat Maps
 • Time Series Plots
สรุปภาพรวมอย่างเข้าใจง่าย

ธุรกิจชั้นนำระดับโลก ที่เลือกใช้ Minitab

 • บริษัท Boston Scientific ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์รายใหญ่ของโลก ใช้ Minitab เพื่อการวิเคราะห์หารูปแบบการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความแม่นยำ และเหมาะสมกว่าเดิม
 • บริษัท Tate & Lyle ใช้ Minitab ในการยกระดับการผลิตน้ำตาลสังเคราะห์จากข้าวโพด (Corn Sugar) ให้มีรูปทรงของผลึกน้ำตาล รวมถึงรสชาติ ให้มีความคล้ายน้ำตาลที่ผลิตจากอ้อยให้มากที่สุด
 • ธนาคารในประเทศจีน ใช้ Minitab ในการค้นหาลูกค้าชั้นดีจากกลุ่มลูกค้าจำนวนนับล้าน เพื่อการนำเสนอโปรโมชันดึงลูกค้าชั้นดีเอาไว้

ยังมีความเป็นไปได้อีกมากมาย ที่ Minitab สามารถเข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อนำพาธุรกิจให้เดินไปได้ถูกทาง

ธุรกิจชั้นนำระดับโลก ที่เลือกใช้ Minitab
Minitab Connect Logo

Minitab โซลูชันสำหรับติดตามกระบวนการทำงานของธุรกิจ

โซลูชันสำหรับติดตามกระบวนการทำงานของธุรกิจ

โซลูชันสำหรับการติดตามกระบวนการทำงานที่สำคัญของธุรกิจ รวมถึงการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่มีความสำคัญของธุรกิจ อย่างใกล้ชิด

ช่วยลดความยุ่งยากในการออกรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเป็นประจำทุกวัน หรือทุกสัปดาห์ ด้วย Minitab Connect ที่มาพร้อมกับ Dashboard ที่สามารถตั้งตารางเวลาการออกรายงานได้ตามตัองการ และสามารถแบ่งปันรายงานให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย

เข้าถึงข้อมูลโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องฟอร์แมต

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของรูปแบบ และในเรื่องของแหล่งที่มาข้อมูล ไม่ต้องยุ่งยากและหมดเปลืองเวลาไปกับการปรับเปลี่ยนฟอร์แมต หรือการที่ต้องผสานรวมข้อมูลในรูปแบบ CSV และ ตารางจัดการ (สเปรดชีต - Spreadsheet) โดยที่ Minitab Connect จะช่วยให้คุณสร้าง Dashboard สำหรับตัวชี้วัดที่สำคัญ และมีการอัปเดตโดยอัตโยมัติเมื่อข้อมูลมีความเปลี่ยนแปลง

เข้าถึงข้อมูลโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องฟอร์แมต

ลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมข้อมูล

ด้วยเครื่องมือที่ช่วยในการจัดเตรียมข้อมูล จะช่วยให้คนทำงานทุกระดับ ตั้งแต่ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ไปจนถึงนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) สามารถจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการโปรไฟล์ข้อมูล จัดระเบียบ ปรับปรุง ปรับสภาพชุดข้อมูลที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทำงานผ่านอินเตอร์เฟสในรูปแบบ Spreadsheet ที่คุ้นเคยได้อีกด้วย

ลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมข้อมูล

เห็นภาพความเคลื่อนไหวข้อมูลแบบเรียลไทม์

Minitab Connect มีระบบการจัดแสดง Dashboard ที่แสดงให้เห็นความเคลื่อนไหว และแสดงให้เห็นแนวโน้มที่สำคัญของธุรกิจแบบเรียลไทม์ พร้อมกับส่วนประกอบที่สามารถปรับแต่งการแสดงผล หรือตอบสนองกับผู้ที่เรียกดูข้อมูลได้แบบอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อการสำรวจลงไปในข้อมูล ยกระดับความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจ

เห็นภาพความเคลื่อนไหวข้อมูลแบบเรียลไทม์

ธุรกิจชั้นนำระดับโลก เลือกใช้ Minitab Connect

บริษัทในธุรกิจโทรคมนาคมสัญชาติอเมริกันที่ได้รับการจัดอันดับใน Fortune 50 ต้องการยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ทำให้ต้องลงทุนสูงไปกับเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Call Center ที่ต้องพร้อมตอบคำถามลูกค้าแบบ 24/7 ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในมือย่างเพียงพอ เพื่อตอบข้อสงสัยของลูกค้า

ความยากคือ ธุรกิจยังขาดวิธีจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก ขาดวิธีในการผสานข้อมูลจากหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ออนไลน์ ออฟไลน์ ข้อมูลภายใน และข้อมูลจากภายนอกองค์กร และ Minitab Connect เข้ามาแก้ปัญหาด้วยกระบวนการประสานข้อมูล ออนไลน์ ออฟไลน์ ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ สามารถส่งออกข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างลื่นไหล ช่วยให้ธุรกิจประหยัดต้นทุนที่เกิดจากงาน Call Center ลงได้ถึง 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 80 ล้านบาท)

และยังมีธุรกิจชั้นนำอีกเป็นจำนวนมาก ที่เลือกใช้ Minitab Connect เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในธุรกิจ

ธุรกิจชั้นนำระดับโลก เลือกใช้ Minitab Connect

ติดต่อสอบถาม หรือนัดวันเข้าพบคุณ

ร่วมกันหาความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาระบบอย่างมีประสิทธิภาพบริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 69/6 อาคาร ตั้งฮั่วปัก ตึกบี ชั้น 4 ห้อง 3
ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Thaiware Communication Co., Ltd.
Head Office, Room No.3, 4th Floor, Tang Hua Pug Building
69/6 Soi Suksavitthaya, Silom Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.