เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จะหยุดทำการใน วันที่ 20 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
เปิดทำการปกติใน วันที่ 23 ก.ค. 2567
ขออภัยหากเกิดความล่าช้า และ ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้า
ติดต่อเรา     English

ขอใบเสนอราคาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ โปรแกรมแท้
(Request for Licensed Software Quotation)

ขอใบเสนอราคาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ โปรแกรมแท้ (Request for Licensed Software Quotation)
อีเมล
เบอร์โทรติดต่อ
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน
ต่อ ( ไม่บังคับ )
โทรศัพท์มือถือ
ชื่อ
นามสกุล
บริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ที่อยู่
ประเภทธุรกิจ
 ธุรกิจการก่อสร้าง (การสร้างถนน / สร้างอาคาร / สร้างเขื่อน)
 ธุรกิจการเกษตร
 ธุรกิจการขนส่ง (ทางบก / ทางน้ำ / ทางอากาศ)
 ธุรกิจการท่องเที่ยว (โรงแรม / บริการ / ร้านอาหาร)
 ธุรกิจการพาณิชย์ (ผู้ค้าส่ง / ผู้ค้าปลีก / ตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ)
 ธุรกิจการสื่อสาร
 ธุรกิจด้านการเงิน (ธนาคาร / ประกันภัย / หลักทรัพย์)
 ธุรกิจด้านไอที (ฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการข้อมูล)
 ธุรกิจอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมในครัวเรือน / อุตสาหกรรมโรงงาน)
 สถาบันการศึกษา (โรงเรียน / มหาวิทยาลัย)
 หน่วยงานภาครัฐ
 หน่วยงายภาครัฐวิสาหกิจ
 ธุรกิจด้านการโฆษณา / การตลาด
 ธุรกิจด้านการแพทย์ (โรงพยาบาล / คลินิก / อุปกรณ์ทางการแพทย์)
 ธุรกิจให้บริการด้านการบัญชี
 ธุรกิจด้านสุขภาพ และความงาม
สินค้า
หมายเหตุ ( ไม่บังคับ )
ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
รายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
 
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.