RStudio Team (รวมชุด 3 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ครอบคลุมความต้องการของนักพัฒนาโปรแกรม นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล)

ขาย RStudio Team ลิขสิทธิ์แท้

(รวมชุด 3 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ครอบคลุมความต้องการของนักพัฒนาโปรแกรม นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล)
แชร์บทความ
: 1,342

RStudio Team
(รวมชุด 3 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ครอบคลุมความต้องการของนักพัฒนาโปรแกรม นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล)

Subscription License
  Subscription License คืออะไร ?

รวมชุด 3 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ครอบคลุมการใช้งาน RStudio Team

RStudio Team มันจัดเป็น โปรแกรมสำหรับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer Software) สำหรับผู้พัฒนา (Developer) นักวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) ที่ต้องการพัฒนา โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ด้วย "ภาษา R"

โดยที่ความพิเศษของ รวมชุด 3 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ครอบคลุมการใช้งาน RStudio Team คือเป็นการรวม 3 โปรแกรมสำคัญของ RStudio ให้ซื้อได้ในราคาเดียว ประกอบไปด้วย

 1. RStudio Workbench : โปรแกรมจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ให้บริการด้าน IDE ที่มีการเข้าใช้งานในรูปแบบของเว็บเซิร์ฟเวอร์
 2. RStudio Connect : โปรแกรมช่วยแชร์ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติของธุรกิจ ไปยังผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ
 3. RStudio Package Manager : โปรแกรมสำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการจัดตั้ง Repository เพื่อจัดเก็บ R Package ของตัวเอง

โปรแกรมทั้ง 3 ตัวในชุดนี้เป็นผลงานการพัฒนาจาก บริษัท RStudio ที่มีโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาบนภาษา R ให้เลือกใช้มากมาย

สำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการให้ทีมนักพัฒนาโปรแกรม นักวิเคราะห์ข้อมูล และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล สามารถเขียนโค้ดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกของธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความสะดวกคล่องตัวในการทำงาน ก็สามารถหาซื้อลิขสิทธิ์แท้ของ รวมชุด 3 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ครอบคลุมการใช้งาน RStudio Team ลิขสิทธิ์แท้ ได้ที่ ร้านขาย สินค้าไอที ไทยแวร์ช้อป (Thaiware Shop) แล้ววันนี้

โปรแกรมสำหรับผู้พัฒนาภาษา R ในตระกูล RStudio มีทั้งหมดกี่เวอร์ชัน ?

สำหรับ โปรแกรมสำหรับผู้พัฒนาภาษา R ในตระกูล RStudio นั้นมีวางจำหน่ายใน Thaiware Shop อยู่ทั้งหมด 6 เวอร์ชันหลัก ๆ ด้วยกันคือ

1. RStudio Desktop Pro

โปรแกรมสำหรับผู้พัฒนาภาษา R ในรูปแบบของ IDE ที่มีความสามารถครบเครื่อง มีการไฮไลท์คำสั่งต่าง ๆ ให้เห็นเด่นชัด มีเครื่องมือการทำ Direct Code Execution เครื่องมือการพล็อตกราฟ รวมถึงเครื่องมือ Debug เพื่อให้การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยภาษา R กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น รองรับการติดตั้งใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows, macOS และ Linux

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม RStudio Desktop Pro)

2. RStudio Workbench Standard

การเข้าถึง IDE สำหรับผู้พัฒนาภาษา R ในรูปแบบการให้บริการผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ (รองรับการจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำหรับ RStudio Workbench บนระบบปฏิบัติการ Debian/Ubuntu, Red Hat/CentOS และ SUSE Linux) โดยนักพัฒนาสามารถเข้าถึง IDE บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ได้โดยการเข้าถึงผ่าน โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์

เป็นลิขสิทธิ์โปรแกรมราคาถูก สำหรับการใช้งานในธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง โดยที่ทาง RStudio ได้ให้คำจำกัดความของ ธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง (Small and Medium Business) เอาไว้ว่าเป็นธุรกิจที่มี รายได้ประจำปี (Annual Revenue) ตำกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือต่ำกว่า 165 ล้านบาท เมื่อคิดที่อัตราแลกเปลี่ยน 33 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) และมี งบประมาณดำเนินงาน (Operating Budgets) ตำกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือต่ำกว่า 330 ล้านบาท เมื่อคิดที่อัตราแลกเปลี่ยน 33 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม RStudio Workbench Standard)

3. RStudio Connect

โปรแกรมที่ช่วยในการแชร์ข้อมูลเชิงลึก (Insights) ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติของธุรกิจ ไปยังผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ในเวลา และรูปแบบข้อมูลที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้หลายช่องทาง อาทิ เว็บแอปพลิเคชัน อีเมลที่สรุปผลข้อมูลตามตารางเวลา หรือการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกผ่านทาง BI Tools ที่องค์กรธุรกิจใช้งานอยู่ และเป็นลิขสิทธิ์โปรแกรมราคาถูก สำหรับการใช้งานในธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง 

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม RStudio Connect)

4. RStudio Package Manager

เป็นโปรแกรมสำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการจัดตั้ง Repository เพื่อจัดเก็บ  R Package ของตัวเอง สามารถจำกัดการเข้าถึง หรือแชร์ R Package กันเป็นการภายใน และเป็นลิขสิทธิ์โปรแกรมราคาถูก สำหรับการใช้งานในธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม RStudio Package Manager)

5. RStudio Team

รวมชุด 3 โปรแกรม คือ RStudio Workbench, RStudio Connect และ RStudio Package Manager เอาไว้ให้ซื้อได้ในราคาเดียว

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม RStudio Team)

6. RStudio for Academic

โปรแกรมผู้พัฒนาภาษา R ในเวอร์ชันลิขสิทธิ์ราคาถูกสำหรับการใช้งานในสถานศึกษา มีให้เลือกใช้ 4 โปรแกรม คือ RStudio Workbench, RStudio Connect, RStudio Package Manager และ RStudio Team

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม RStudio for Academic)


โดยภายใน รวมชุด 3 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ครอบคลุมการใช้งาน RStudio Team ประกอบไปด้วย

เนื้อหาภายในบทความ

 1. โปรแกรมจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ให้บริการ IDE ภาษา R วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ RStudio Workbench Standard
 2. โปรแกรมแชร์ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ RStudio Connect
 3. โปรแกรมจัดตั้ง Repository เพื่อจัดเก็บ R Package สำหรับธุรกิจ RStudio Package Manager

1. โปรแกรมจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ให้บริการ IDE ภาษา R วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ RStudio Workbench

โปรแกรมจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ให้บริการ IDE โปรแกรมภาษา R วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ RStudio Workbench ตัวนี้ใช้ในการจัดตั้งเครื่องเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (รองรับระบบปฏิบัติการ Debian/Ubuntu, Red Hat/CentOS, and SUSE Linux) เพื่อให้นักพัฒนาภาษา R สามารถเข้าใช้ IDE (Integrated Development Environment) ได้ผ่านทาง โปรแกรมเปิดเว็บ หรือ เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ทำให้เข้าถึงการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา R ได้จากทุกสถานที่ และมีฟีเจอร์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. เข้าใช้งาน RStudio IDE ได้จากทุกสถานที่ผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์
 2. ย้ายการประมวลผลให้ไปอยู่ใกล้กับข้อมูล
 3. ขยายพลังการประมวลผลและหน่วยความจำ RAM ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลสถิติได้ง่ายที่ส่วนกลาง
 4. เครื่องมือเขียนโค้ดอันทรงพลังที่ช่วยเพิ่มผลผลิตของนักพัฒนาโปรแกรม และนักวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
 5. เผยแพร่รายงานสรุปผลข้อมูล รวมถึงเผยแพร่โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาได้ง่าย
 6. แชร์โปรเจกต์และแก้ไขโค้ดร่วมกับทีมนักพัฒนา
 7. รันภาษา R หลาย ๆ เวอร์ชันได้แบบคู่ขนาน
 8. รันหลาย ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบคู่ขนาน
 9. Load Balance การประมวลผลภาษา R ได้บนเซิร์ฟเวอร์จำนวน 2 เครื่องหรือมากกว่า
 10. มอนิเตอร์ Sessions การเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบปริมาณการใช้ CPU และหน่วยความจำผ่าน Administrative Dashboard
 11. ผู้ดูแลระบบสามารถสั่งระงับ ยกเลิก และเข้าควบคุม Sessions การเข้าใช้งานใด ๆ
 12. สามารถตรวจสอบ Logs การเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์
 13. สามารถใช้โปรแกรม RStudio Desktop Pro เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง เพื่อเข้าถึงพลังการประมวลผลที่สูงกว่า
 14. มาพร้อมกับไดร์เวอร์เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลายรูปแบบ (ODBC Data Connectors) อาทิ
  1. Microsoft SQL Server
  2. Oracle
  3. PostgreSQL
  4. Amazon Redshift
  5. Amazon Athena
  6. Google BigQuery
  7. Apache Cassandra
  8. Apache Hive
  9. Apache Impala
  10. Teradata
  11. MySQL
  12. IBM Netezza
  13. Salesforce
  14. MongoDB
  15. Snowflake

ความต้องการของระบบ (System requirements)

 • OS :
  • Supported x86-64 Linux distributions 
   • RHEL/CentOS Linux 7
   • RHEL 8
   • Ubuntu Linux 18.04 and 20
   • Debian Linux 9, 10, and 11
   • SUSE Linux 15 SP3 / openSUSE 15.3
 • CPU : 4+ CPUs
 • RAM : 8+ GB.
 • Hard Drive : 100+ GB.
 • Browser requirements :
  • Microsoft Edge
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox

2. โปรแกรมแชร์ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ RStudio Connect

โปรแกรมแชร์ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ RStudio Connect ตัวนี้ เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการแชร์ข้อมูลเชิงลึก (Insights) ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติของธุรกิจ ด้วยแพลตฟอร์ม และเฟรมเวิร์กต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นมาด้วยภาษา R และ Python แชร์ข้อมูลเชิงลึกไปยังผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ในเวลา และรูปแบบข้อมูลที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้หลายช่องทาง อาทิ เว็บแอปพลิเคชัน อีเมลที่สรุปผลข้อมูลตามตารางเวลา หรือการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกผ่านทาง BI Tools ที่องค์กรธุรกิจใช้งานอยู่ และมีฟีเจอร์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. แชร์ข้อมูลเชิงลึกจากเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลไปยังผู้มีอำนาจตัดสินใจ
 2. สามารถจัดการผลิตภัณฑ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวมศูนย์
 3. สามารถปรับแต่งค่ากำหนดความปลอดภัย และการอนุญาตใช้งานผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ข้อมูล
 4. เสริมประสิทธิภาพให้กับแอปพลิเคชัน BI ที่องค์กรธุรกิจใช้งานอยู่

ความต้องการของระบบ (System requirements)

 • OS :
  • Supported Linux distributions 
   • Red Hat Enterprise Linux 8
   • Red Hat Enterprise Linux/CentOS Linux 7
   • Amazon Linux 2
   • Ubuntu Linux 18.04 and 20.04
   • SUSE Linux 15 SP3 / openSUSE 15.3
 • CPU : 4+ CPUs
 • RAM : 8+ GB.
 • Hard Drive : 100+ GB.
 • Browser requirements :
  • Microsoft Edge
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox

3. โปรแกรมจัดตั้ง Repository เพื่อจัดเก็บ R Package สำหรับธุรกิจ RStudio Package Manager

โปรแกรมจัดตั้ง Repository เพื่อจัดเก็บ R Package สำหรับธุรกิจ RStudio Package Manager ตัวนี้ เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ด้านงานจัดการ Repository (Repository Management Server) เพื่อจัดเก็บ  R Package ของตัวเอง สามารถจำกัดการเข้าถึง หรือแชร์ R Package กันเป็นการภายใน เพื่อการจัดการ Package แบบรวมศูนย์ในทีมนักพัฒนา หน่วยงาน หรือทั่วทั้งองค์กร

โปรแกรมจัดตั้ง Repository เพื่อจัดเก็บ R Package สำหรับธุรกิจ RStudio Package Manager ยังสามารถให้การเข้าถึงแบบ Offline กับ CRAN, PyPI และ Bioconductor สามารถแชร์ Package แบบภายใน จำกัดการเข้าถึง Package อำนวยความสะดวกในการค้นหา Package ที่จัดเก็บใน Repository และมีฟีเจอร์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. จัดการ Package ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย ทั้งการเชื่อมต่อ Repository ภายนอกทั้งแบบ Online/Offline
 2. จัดการแหล่งจัดเก็บได้อย่างยืดหยุ่น 
 3. กำหนดออปชัน และติดตั้ง Package ได้อย่างง่ายดาย
 4. ติดตั้ง Package ได้อย่างรวดเร็ว ไม่รบกวนเวลาการทำงาน
 5. หลีกเลี่ยงความเสียหายจาก Package ที่มีปัญหา สามารถย้อนกลับไปยัง Checkpoints ที่ปลอดภัยได้ทุกเมื่อที่ต้องการ สามารถแช่แข็ง Repository ไว้ที่วันและเวลาที่ปลอดภัย ทำให้อุ่นใจว่ามีโค้ดที่ใช้งานได้เตรียมพร้อมอยู่เสมอ
 6. ตัดทิ้งความยุ่งยากในการดูแล PyPI mirror เพราะโปรแกรมนี้มาพร้อมการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติ และมีฟีเจอร์ Historic Snapshots พร้อมเอกสารแนะนำการใช้งานที่ครบถ้วน
 7. รองรับงานวิจัยทางด้านชีวภาพด้วย Bioconductor ทำให้เป็นการง่ายที่จะขยายขอบเขตงานวิจัยทางด้านชีวภาพในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกควบคุม

ความต้องการของระบบ (System requirements)

 • Basic Setup
  • Internet Access Requirements : Access to https://rspm-sync.rstudio.com
  • Server Sizing : 1 server; 2 core, 2 GB. RAM
  • Disk Space : 500+ GB.
  • Database : SQLite (Included)
 • High Availability
  • Internet Access Requirements : Access to https://rspm-sync.rstudio.com
  • Server Sizing : 2 servers; 2 core / server, 2 GB. RAM / server
  • Disk Space : 500+ GB. on Shared Storage (e.g. NFS)
  • Database : Postgres (External)
 • Air-Gapped Environment
  • Internet Access Requirements : 1 online machine with access to https://rspm-sync.rstudio.com 1 or more offline servers.
  • Server Sizing :
   • Online machine : 2 core, 2 GB. RAM
   • Offline machine(s) : 2 cores / server, 2 GB. RAM / server
  • Disk Space : Online and offline servers each need 500+ GB.
  • Database : SQLite or Postgresผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Enfocus PitStop Pro 2024 - Subscription License (โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนเข้ากระบวนการพิมพ์ เวอร์ชันรายปี)
Enfocus PitStop Pro 2024 โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนสั่งพิมพ์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาได้ครบทุกมิติ เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านงานพิมพ์ ลิขสิทธิ์แบบรายปี
Trimble SketchUp Studio (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง)
Trimble SketchUp Studio รวมชุดสุดคุ้ม โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง พร้อมปลั๊กอิน ฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ อีกมากมาย
Trimble SketchUp Pro 2024 (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ ลิขสิทธิ์รายปี)
โปรแกรม Trimble SketchUp Pro 2024 - Annual Subscription โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์รายปี
PDF-XChange PRO (ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ สร้าง แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF)
PDF-XChange PRO ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF รวมโปรแกรมยอดนิยมขายราคาถูก คุ้มค่า ทั้ง PDF-XChange Editor Plus, PDF-Tools และ PDF-XChange Standard
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.