โปรแกรมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล
(Data Analysis and Visualization Software)

ขอใบเสนอราคา โปรแกรมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยจัดการข้อมูลวิจัย ส่งออกข้อมูล ออกรายงาน
Minitab 22 (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ)
โปรแกรม Minitab 22 Subscription License โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปภาพรวมเข้าใจง่าย ลิขสิทธิ์แบบรายปี
Global Mapper Pro (โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นโปร)
Global Mapper Pro โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นโปร รองรับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ จัดการข้อมูล LiDAR และ Point Cloud ในระดับสูง
Global Mapper Standard (โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นมาตรฐาน)
Global Mapper Standard โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่ มืออาชีพ รุ่นมาตรฐาน รองรับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้หลากหลายรูปแบบ
Stata/BE 18 Education License (โปรแกรมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดการข้อมูล งานวิจัย รุ่นเริ่มต้น สำหรับสถานศึกษา)
Stata/BE Education License โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ สำหรับสถานศึกษา จัดการข้อมูลในธุรกิจ หรือ การศึกษา งานวิจัย วิทยาศาสตร์ข้อมูล ประมวลผลได้แม่นยำ รวดเร็ว
Stata/SE 18 Business License (โปรแกรมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดการข้อมูล งานวิจัย รุ่นมาตรฐาน สำหรับธุรกิจ)
Stata/SE Business License โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ สำหรับธุรกิจ ใช้จัดการข้อมูลในธุรกิจ หรือ การศึกษา งานวิจัย วิทยาศาสตร์ข้อมูล ประมวลผลได้แม่นยำ รวดเร็ว
Stata/MP 18 Government License (โปรแกรมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดการข้อมูล งานวิจัย รุ่นหลายแกนประมวลผล สำหรับหน่วยงานราชการ)
Stata/MP Government License โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ จัดการข้อมูลในหน่วยงานราชการ งานวิจัย วิทยาศาสตร์ข้อมูล ประมวลผลได้แม่นยำ รวดเร็ว
Stata/MP 18 Business License (โปรแกรมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดการข้อมูล งานวิจัย รุ่นหลายแกนประมวลผล สำหรับธุรกิจ)
Stata/MP Business License โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ สำหรับธุรกิจ ใช้จัดการข้อมูลในธุรกิจ หรือ การศึกษา งานวิจัย วิทยาศาสตร์ข้อมูล ประมวลผลได้แม่นยำ รวดเร็ว
Stata/MP 18 Education License (โปรแกรมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดการข้อมูล งานวิจัย รุ่นหลายแกนประมวลผล สำหรับสถานศึกษา)
Stata/MP Education License โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ สำหรับสถานศึกษา จัดการข้อมูลในธุรกิจ หรือ การศึกษา งานวิจัย วิทยาศาสตร์ข้อมูล ประมวลผลได้แม่นยำ รวดเร็ว
Wondershare EdrawMind 10 (โปรแกรมทำ Mind Map ปรับรูปแบบได้อิสระ รองรับหลายแพลตฟอร์ม)
Wondershare EdrawMind 10 โปรแกรมสร้างแผนผังความคิด หรือ แผนที่ความคิด (Mind Map) เพื่อนำเสนอภาพรวมของแนวคิดหรือไอเดีย เหมาะสำหรับวางแผนงาน ในการทำงานเป็นทีม
RStudio for Academic (โปรแกรมผู้พัฒนาภาษา R สำหรับการใช้งานในสถานศึกษา มีให้เลือกใช้ 4 โปรแกรม)
RStudio for Academic โปรแกรมผู้พัฒนาภาษา R สำหรับสถานศึกษา มีให้เลือกใช้ 4 โปรแกรม RStudio Workbench, RStudio Connect, RStudio Package Manager, RStudio Team
RStudio Team (รวมชุด 3 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ครอบคลุมความต้องการของนักพัฒนาโปรแกรม นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล)
RStudio Team รวมชุด 3 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ครอบคลุมความต้องการของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล จ่ายราคาเดียว ได้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลครบ
RStudio Package Manager (โปรแกรมสำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดตั้ง Repository เพื่อจัดเก็บ R Package ของตัวเอง)
RStudio Package Manager โปรแกรมสำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดตั้ง Repository เพื่อจัดเก็บ R Package ของตัวเอง จัดการเพื่อให้เข้าถึง Package ได้บนสภาพแวดล้อมหลากหลาย
RStudio Desktop Pro (โปรแกรมเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมในภาษา R สำหรับวิเคราะห์สถิติ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล)
RStudio Desktop Pro โปรแกรม IDE สำหรับพัฒนาโปรแกรมในภาษา R วิเคราะห์สถิติ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ไฮไลท์คำสั่งต่าง ๆ มีเครื่องมือ Direct Code Execution
RStudio Workbench Standard (โปรแกรมจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ให้บริการเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมในภาษา R สำหรับวิเคราะห์สถิติ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล)
RStudio Workbench Standard โปรแกรมจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ให้บริการ IDE สำหรับพัฒนาโปรแกรมในภาษา R สำหรับวิเคราะห์สถิติ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ใช้งาน IDE ได้จากทุกที
RStudio Connect (โปรแกรมช่วยในการแชร์ข้อมูลเชิงลึก ที่ได้จากโปรแกรมภาษา R เชื่อมต่อกับ BI Tools ที่องค์กรธุรกิจใช้งานอยู่)
RStudio Connect โปรแกรมที่ช่วยในการแชร์ข้อมูลเชิงลึก ที่ได้จากโปรแกรมภาษา R เชื่อมต่อกับ BI Tools ที่องค์กรธุรกิจใช้งานอยู่ ทำให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเข้าถึงข้อมูล
ATLAS.ti 22 Commercial License (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยระบบ AI สำหรับองค์กรธุรกิจ)
ATLAS.ti 22 Commercial License โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ในรูปแบบตัวอักษร รูปภาพ เสียง วิดีโอ ด้วย AI ชั้นสูง สำหรับองค์กรธุรกิจ

โปรแกรมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล (Data Analysis and Visualization Software)

แหล่งรวม โปรแกรมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล (Data Analysis and Visualization Software) ซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลทั่ว ๆ ไป ข้อมูลสถิติ และข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ เพื่อการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรืองานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนอกจากจะสามารถประมวลผลได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และครอบคลุม โปรแกรมยังสามารถส่งออกข้อมูล และออกรายงานได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย เลือกซื้อ โปรแกรมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล ลิขสิทธิ์แท้ สำหรับการใช้ส่วนตัว ใช้งานในองค์กรธุรกิจ และใช้งานในสถานศึกษา ที่มีคุณภาพสูง เพื่อประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับฐานข้อมูลจำนวนมาก ได้ตามความต้องการ ด้วยรูปแบบลิขสิทธิ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณ โดยคุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์ พร้อมขอใบเสนอราคาจากเราได้ทันที ที่นี่ !
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.