เนื่องในวันวิสาขบูชา
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จะหยุดทำการใน วันที่ 22 พ.ค. 2567
เปิดทำการปกติใน วันที่ 23 พ.ค. 2567
ขออภัยหากเกิดความล่าช้า และ ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้า
ติดต่อเรา     English
Mindjet

สินค้า Mindjet ขายสินค้ายี่ห้อ Mindjet

Mindjet ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) เจ้าของโปรแกรมสร้างแผนผังความคิด ที่ใช้งานง่าย ยืดหยุ่น และมีฟังก์ชันการทำงานข้ามแพลตฟอร์มที่สะดวกต่อผู้ใช้
Mindjet MindManager Enterprise (โปรแกรมทำ Mind Map สร้างแผนผังความคิด จัดการโครงการ รุ่นสำหรับองค์กรใหญ่ ลิขสิทธิ์จ่ายรายปี)
Mindjet MindManager Enterprise โปรแกรมจัดการโครงการ ในรูปแบบ Mind Map มองเห็นภาพรวม Deadline จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นสำหรับองค์กรใหญ่
Mindjet MindManager Professional - Subscription License (โปรแกรมทำ Mind Map สร้างแผนผังความคิด จัดการโครงการ รุ่นโปร ลิขสิทธิ์จ่ายรายปี)
Mindjet MindManager Professional - Subscription License โปรแกรมจัดการโครงการ ในรูปแบบ Mind Map มองเห็นภาพรวม Deadline จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
New
Mindjet MindManager Essentials (โปรแกรมทำ Mind Map สร้างแผนผังความคิด จัดการโครงการ รุ่นใช้งานส่วนตัว ทำงานผ่านเว็บ)
Mindjet MindManager Essentials โปรแกรมจัดการโครงการ ในแบบ Mind Map มองเห็นภาพรวม Deadline ช่วยจัดลำดับความสำคัญของงาน สำหรับใช้งานแบบส่วนตัวผ่านเว็บ
Mindjet MindManager Professional - Perpetual License (โปรแกรมทำ Mind Map สร้างแผนผังความคิด จัดการโครงการ รุ่นโปร ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Mindjet MindManager Professional - Perpetual License โปรแกรมจัดการโครงการ ในรูปแบบ Mind Map มองเห็นภาพรวม Deadline จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Mindjet

Mindjet (มายด์เจ็ท) เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ Corel Corporation โดย Mindjet นั้นเป็นเจ้าของ โปรแกรมเพื่อการศึกษา (Education Software) ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และมีฟังก์ชันการทำงานข้ามแพลตฟอร์มที่สะดวกต่อผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ของ Mindjet นั้นเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้องค์กร และสถาบันการศึกษาทั่วโลก ซึ่งใช้เพื่อนำเสนอเนื้อหาของบทเรียน ในรูปแบบของตัวอักษรประกอบกับรูปภาพ ทำให้การวางแผน และดำเนินโครงการ รวมถึงสื่อสารออกมาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ โปรแกรมสร้างแผนผังความคิด Mindjet MindManager Academic เป็นต้น
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.