ATLAS.ti 22 Non-Commercial and Government License (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยระบบ AI สำหรับหน่วยงานราชการ)

ขาย ATLAS.ti 22 Non-Commercial and Government License ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยระบบ AI สำหรับหน่วยงานราชการ)
แชร์บทความ
: 2,243

ATLAS.ti 22 Non-Commercial and Government License
(โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยระบบ AI สำหรับหน่วยงานราชการ)

for Non-Commercial & Government Uses
(Single User License - for PC + Mac + Web)
Subscription License
  Subscription License คืออะไร ?

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22

ATLAS.ti 22 Non-Commercial and Government License โปรแกรมนี้เป็น โปรแกรมด้านงานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis Software) จากค่ายผู้พัฒนาโปรแกรมที่มีชื่อว่า Scientific Software Development โดยเป็น โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับงาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือมีข้อมูลในหลากหลายลักษณะที่ต้องการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลเสียง รวมไปถึงข้อมูลในรูปแบบวิดีโอ

ซึ่งการทำงานของ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สำหรับหน่วยงานราชการ ATLAS.ti 22 Non-Commercial and Government License นี้ได้อาศัยระบบ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง (AI หรือ Artificial Intelligence) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และรองรับทั้งการติดตั้งใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows, Mac รวมถึงการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ (ATLAS.ti Web)

โดยที่ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สำหรับหน่วยงานราชการ ATLAS.ti 22 Non-Commercial and Government License เป็นโปรแกรมในรุ่นราคาถูก สำหรับการใช้งานในหน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้งานในองค์กรธุรกิจ) ตอบความต้องการทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก รวมถึงใช้ในงานวิจัยของหน่วยงานราชการ 

สำหรับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรใด ที่ต้องการทำงานวิจัย หรือวิเคราะห์ข้อมูล จากฐานข้อมูลหลากหลายรูปแบบ รวมถึงต้องการให้บุคลากรสามารถทำงานวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็สามารถหาซื้อ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สำหรับหน่วยงานราชการ ATLAS.ti 22 Non-Commercial and Government License ได้แล้วที่ ร้านขาย สินค้าไอที ไทยแวร์ช้อป (Thaiware Shop)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22 มีทั้งหมดกี่เวอร์ชัน ?

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22 ที่จำหน่ายใน Thaiware Shop นั้นมีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด 3 เวอร์ชันหลักๆ ด้วยกันคือ

1. ATLAS.ti 22 Commercial License

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ รุ่นสำหรับการใช้งานในองค์กรธุรกิจ งานวิจัยทางธุรกิจ งานให้คำปรึกษา การฝึกอบรม และกิจกรรมอื่น ๆ ทุกรูปแบบที่ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม ATLAS.ti 22 Commercial License)

2. ATLAS.ti 22 Non-Commercial and Government License

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ลิขสิทธิ์โปรแกรมราคาถูก รุ่นสำหรับการใช้งานในหน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ที่ต้องการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม ATLAS.ti 22 Non-Commercial and Government License)

3. ATLAS.ti 22 Educational License

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ลิขสิทธิ์โปรแกรมราคาถูก รุ่นสำหรับการใช้งานในสถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ใช้ในการเรียนการสอนวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงใช้ในงานวิจัยของ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจาร์ย

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม ATLAS.ti 22 Educational License)

ตัวอย่าง VDO สาธิตการใช้งาน โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลหลากหลายรูปแบบ

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22 รองรับความต้องการในงานวิเคราะห์ข้อมูลในโปรเจค ที่มีความแตกต่างหลากหลายในรูปแบบของฐานข้อมูล ที่ต้องนำมาทำการวิเคราะห์ ทำให้เพิ่มความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการนำข้อมูลที่ไม่เคยได้รับการวิเคราะห์มาก่อน มาผ่านกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเหมาะสม ทำให้ตอบคำถามยาก ๆ หรือคำถามที่มีความซับซ้อนได้ถูกต้องแม่นยำกว่าที่เคย ไม่ว่าฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัยจะอยู่ในรูปแบบของ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ ไฟล์ภาพ จำนวนนับร้อย โปรแกรมตัวนี้ก็ตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22 ยังสามารถทำงานกับไฟล์เอกสารฟอร์แมตหลัก ๆ ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ข้อความธรรมดา (TXT File), ไฟล์เอกสารของ โปรแกรม Microsoft Word (DOC, DOCX) รวมไปถึงไฟล์ ODT และ ไฟล์เอกสาร PDF ค้นหาข้อมูลสำคัญได้จากเอกสารจำนวนมากมาย และสามารถทำ Semantic Operations เพื่อการตีความหมายของคำและประโยคในเอกสาร เพื่อหาความหมายที่แท้จริงได้อย่างแม่นยำ

นอกจากนี้ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22 ยังสามารถทำการประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในไฟล์เสียง ได้หลากหลายฟอร์แมต อาทิไฟล์ WAV, MP3, WMA เป็นต้น และเช่นเดียวกับไฟล์วิดีโอหลากหลายฟอร์แมต อาทิ AVI, MP4, WMV และก็ยังสามารถนำเข้าข้อมูล (Import Data) เข้ามาจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้อาทิ Evernote, Twitter, Reference Manager เพื่อการทำสรุปผลงานวิจัย (Literature Review) ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงยังสามารถ นำเข้าข้อมูลผลการทำแบบสอบถามทั้งหมด (Survey) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตอบกลับที่ได้จากคำถามปลายเปิดในแบบสอบถาม

ค้นหาความจริงที่แฝงอยู่ในข้อมูล

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22 มีเครื่องมือที่ทำให้เราได้เข้าใจความหมายที่แฝงอยู่ในฐานข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง สร้างรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจง พัฒนาวิธีการตีความหมายจากข้อมูลในรูปแบบที่ตอบความต้องการอย่างเฉพาะตัวของงานวิจัย สำรวจข้อมูลในเชิงลึกด้วยเครื่องมือ Network Editor, Text Search Tool, Word Clouds, Word Frequency Tables พร้อมตัวเลือกการคัดเลือกข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

ชุดเครื่องมือด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22 มาพร้อมชุดเครื่องมือและฟีเจอร์อันทรงพลัง และยืดหยุ่นเพียงพอที่จะทำงานกับฐานข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยพื้นที่การทำงานหลักใน โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22 ทำหน้าที่เป็นตัวจัดเก็บข้อมูลทุกรูปแบบสำหรับโปรเจคงานวิจัย เราสามารถเข้าถึงทุก ๆ องค์ประกอบหลักสำหรับงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็น งานเอกสาร, ส่วนของข้อมูลสำคัญที่มีการไฮไลท์ไว้, โค้ดสำหรับการประมวลผลข้อมูล, บันทึกช่วยจำ รวมไปถึงลิงก์ต่าง ๆ และองค์ประกอบอื่น ๆ อีกมากมาย ที่อำนวยความสะดวกให้กับการทำวิจัยของเรา

ความสามารถที่โดดเด่น

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22 มีพื้นที่การทำงานแบบ Interactive Margin Area ที่มีความโดดเด่นกว่าโปรแกรมตัวอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ทำให้เราสามารถทำงานกับข้อมูลได้ด้วยวิธีการที่ง่าย สามารถแปลงข้อมูลที่อยู่บนเอกสารแผ่นกระดาษ ให้เป็นข้อมูลแบบดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว

Quotation Level เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่โดดเด่นของ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22 เปิดโอกาสให้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับที่ลึกว่าการทำโค้ดทั่ว ๆ ไป ที่สามารถตอบความต้องการ ด้านงานวิจัยเชิงอุปนัย (Inductive Approaches) และงานวิจัยแบบตีความ (Interpretive Approaches) ที่อยู่ในงานวิจัยเ ชิงคุณภาพในหลายลักษณะ อาทิ

 • ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory)
 • อรรถปริวรรตศาสตร์ (Hermeneutics)
 • สัมพันธสารวิเคราะห์ (Discourse Analysis)
 • สังคมวิทยาของความรู้ (Sociology of Knowledge)
 • ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology  ) 

ทำให้ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22 เป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์ด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีความลึกซึ้ง ได้ดีกว่าโปรแกรมตัวอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน

โดยที่ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22 ยังมาพร้อมฟังก์ชันด้านงาน Network / Visualization ที่ทำให้เห็นภาพรวมแนวโน้มของชุดข้อมูลอย่างชัดเจน ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น และยังตอบโจทย์เพื่อนำเสนอการสรุปผลจากชุดข้อมูลในรูปแบบที่เห็นภาพชัดเจน และเข้าใจง่าย

วิเคราะห์คอมเมนต์จากโลกโซเชียล

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22

โซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นกระจกที่ฉายให้เห็นกระแสความรู้สึกของผู้คนในโลกยุคใหม่ บ่อยครั้งไม่ได้มีแค่เพียงทวีตเดียว หรือโพสต์เดียวที่ส่งผลกับภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และไม่เพียงแค่เนื้อหาของโพสต์ แต่คอมเมนต์ของผู้คนก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้แล้ว โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22 ยังช่วยตอบโจทย์ความต้องการ ของหน่วยงานราชการในการวิเคราะห์ ข้อความคอมเมนต์จำนวนมากจากโลกโซเชียล เพื่อชี้วัดคะแนนนิยมของหน่วยงาน ตรวจสอบกระแสสังคม ระดับความสำเร็จของแคมเปญการสื่อสารต่าง ๆ รองรับการวิเคราะห์คอมเมนต์ที่เกิดขึ้นในหลายช่องทาง อาทิ Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, VK, Twitch, Discord และ Steam

ประมวลข้อมูลในเอกสารหลากหลายภาษา

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22 รองรับการทำงานกับระบบ Unicode ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเอกสารได้หลากหลายภาษา สามารถเพิ่มเอกสารที่มีความแตกต่างในเรื่องภาษา เข้ามารวมในโปรเจคงานวิจัยเดียวกันได้อย่างไร้ปัญหา โดยที่ในส่วนระบบเมนูของโปรแกรมนั้นก็มีให้เลือกใช้หลายภาษา อาทิ

 • ภาษาอังกฤษ (English)
 • ภาษาสเปน (Spanish)
 • ภาษาเยอรมัน (German)
 • ภาษาโปรตุเกส (Portuguese)
 • ภาษาจีน (Chinese)

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากงานวิจัยผ่าน ATLAS.ti Web

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22

ในชุดของ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22 นอกจากจะมี โปรแกรม ATLAS.ti Desktop สำหรับการใช้งานบนระบบ Windows และ Mac แล้ว ก็ยังมาพร้อมกับ บริการ ATLAS.ti Web ที่สามารถเรียกใช้งานบนอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลไม่จำอยู่เพียงในสำนักงานเท่านั้น

และนอกจากนี้ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22 ก็ยังได้ รองรับการนำเข้าเอกสารงานวิจัยในฟอร์แมตของ โปรแกรม Microsoft Word และ ไฟล์เอกสาร PDF สามารถเขียนเนื้อหาเพิ่มเติม ปรับแต่งข้อมูลในงานวิจัย แปะป้าย Tag ข้อมูลเชิงลึก เข้าใจความหมายแท้จริงที่แฝงอยู่ในงานวิจัย สรุปข้อมูลให้เห็นภาพที่ชัดเจน เพื่อตอบคำถามที่เราต้องการหาคำตอบ

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

Windows

 • OS : 
  • Windows 10 64-bit (at least Version 1607, “Anniversary Update.”)
  • Some special Windows editions, such as Windows 10N and Windows 10 for Virtual Desktops, are NOT supported
 • CPU : 2 GHz., Intel Core or compatible CPU
 • RAM : 4 GB. RAM
 • Hard Disk : 1.5 GB. free hard disk.

Mac

 • OS : macOS 10.13 “High Sierra” or higher.
 • RAM : 4 GB. RAM
 • Hard Disk : SSD strongly recommended

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละเวอร์ชัน (Comparison Table)

ตารางเปรียบเทียบ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22 ในแต่ละเวอร์ชัน

ตารางเปรียบเทียบ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22 ในแต่ละเวอร์ชัน

ตารางเปรียบเทียบ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti 22 ในแต่ละเวอร์ชัน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Enfocus PitStop Pro 2024 - Subscription License (โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนเข้ากระบวนการพิมพ์ เวอร์ชันรายปี)
Enfocus PitStop Pro 2024 โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนสั่งพิมพ์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาได้ครบทุกมิติ เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านงานพิมพ์ ลิขสิทธิ์แบบรายปี
Trimble SketchUp Studio (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง)
Trimble SketchUp Studio รวมชุดสุดคุ้ม โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง พร้อมปลั๊กอิน ฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ อีกมากมาย
Trimble SketchUp Pro 2024 (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ ลิขสิทธิ์รายปี)
โปรแกรม Trimble SketchUp Pro 2024 - Annual Subscription โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์รายปี
PDF-XChange PRO (ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ สร้าง แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF)
PDF-XChange PRO ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF รวมโปรแกรมยอดนิยมขายราคาถูก คุ้มค่า ทั้ง PDF-XChange Editor Plus, PDF-Tools และ PDF-XChange Standard
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.