เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จะหยุดทำการใน วันที่ 20 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
เปิดทำการปกติใน วันที่ 23 ก.ค. 2567
ขออภัยหากเกิดความล่าช้า และ ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้า
ติดต่อเรา     English
Stata/SE 18 Education License (โปรแกรมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดการข้อมูล งานวิจัย รุ่นมาตรฐาน สำหรับสถานศึกษา)

ขาย Stata/SE 18 Education License ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดการข้อมูล งานวิจัย รุ่นมาตรฐาน สำหรับสถานศึกษา)
แชร์บทความ
: 6,397

Stata/SE 18 Education License
(Data Analysis and Statistical Software)
(โปรแกรมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดการข้อมูล งานวิจัย รุ่นมาตรฐาน สำหรับสถานศึกษา)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสถิติ รุ่นมาตรฐาน สำหรับสถานศึกษา Stata/SE 18 Education License

Stata/SE 18 Education License มันเป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในประเภท โปรแกรมบริหารงาน (Management Software) หรือ โปรแกรมเพื่อการศึกษา และฝึกอบรม (Education and Training Software) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อการจัดการข้อมูลในธุรกิจ หรืองานวิจัยต่าง ๆ เพื่อการศึกษา ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่ สามารถประมวลผลได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และครอบคลุม

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสถิติ รุ่นมาตรฐาน สำหรับสถานศึกษา Stata/SE 18 Education License เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติประสิทธิภาพสูง ตอบความต้องการด้านงาน วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) การจัดการข้อมูล (Data Manipulation) การแสดงให้เห็นภาพของข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปแบบต่าง ๆ (Visualization) โดยที่โปรแกรมตัวนี้ เป็นผลงานการพัฒนาของ บริษัท StataCorp ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรมด้านงานสถิติมายาวนานกว่า 30 ปี

โดยคุณสามารถหาซื้อ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสถิติ รุ่นมาตรฐาน สำหรับสถานศึกษา Stata/SE 18 Education License ลิขสิทธิ์โปรแกรมราคาย่อมเยา สำหรับการใช้งานใน โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ Stata มีทั้งหมดกี่เวอร์ชัน ?

สำหรับ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสถิติ Stata นั้นมีวางจำหน่ายใน Thaiware Shop อยู่ทั้งหมด 7 เวอร์ชันหลัก ๆ ด้วยกันคือ

1. Stata/BE 18 Education License

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ รุ่นเริ่มต้น (BE หรือ Basic Edition) สำหรับสถานศึกษา ลิขสิทธิ์โปรแกรมราคาถูก เพื่อการใช้งานใน โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • รองรับ ตัวแปร (Variables) ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติได้สูงสุด 2,048 ตัว
 • รองรับ ค่าสังเกต (Observation) ได้สูงสุด 2.14 พันล้านตัว
 • รองรับ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้สูงสุด 798 ตัว

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Stata/BE 18 Education License)

2. Stata/SE 18 Business License

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ รุ่นมาตรฐาน (SE หรือ Standard Edition) สำหรับองค์กรธุรกิจ รองรับงานด้านสถิติได้ยืดหยุ่นกว่า โปรแกรมในเวอร์ชัน BE โดยที่

 • รองรับ ตัวแปร (Variables) ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติได้สูงสุดถึง 32,767 ตัว
 • รองรับ ค่าสังเกต (Observation) ได้สูงสุด 2.14 พันล้านตัว
 • รองรับ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้สูงสุด 10,998 ตัว

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Stata/SE 18 Business License)

3. Stata/SE 18 Education License

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ รุ่นมาตรฐาน (SE หรือ Standard Edition) สำหรับสถานศึกษา ลิขสิทธิ์โปรแกรมราคาถูก เพื่อการใช้งานใน โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา รองรับงานด้านสถิติได้ยืดหยุ่นกว่า โปรแกรมในเวอร์ชัน BE โดยที่

 • รองรับ ตัวแปร (Variables) ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติได้สูงสุดถึง 32,767 ตัว
 • รองรับ ค่าสังเกต (Observation) ได้สูงสุด 2.14 พันล้านตัว
 • รองรับ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้สูงสุด 10,998 ตัว

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Stata/SE 18 Education License)

4. Stata/SE 18 Government License

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ รุ่นมาตรฐาน (SE หรือ Standard Edition) สำหรับหน่วยงานราชการ ลิขสิทธิ์โปรแกรมราคาถูก เพื่อการใช้งานในหน่วยงานราชการ รองรับงานด้านสถิติได้ยืดหยุ่นกว่า โปรแกรมในเวอร์ชัน BE โดยที่

 • รองรับ ตัวแปร (Variables) ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติได้สูงสุดถึง 32,767 ตัว
 • รองรับ ค่าสังเกต (Observation) ได้สูงสุด 2.14 พันล้านตัว
 • รองรับ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้สูงสุด 10,998 ตัว

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Stata/SE 18 Government License)

5. Stata/MP 18 Business License

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ รุ่นหลายแกนประมวลผล (MP หรือ Multi Processors) สำหรับองค์กรธุรกิจ ประสิทธิภาพการคำนวณด้านสถิติสูงกว่า และคำนวณได้เร็วกว่า โปรแกรมในเวอร์ชัน BE และ SE (ยิ่งใช้แกนประมวลผลจำนวนมากยิ่งทำงานได้เร็ว) สำหรับการใช้งานบนเครื่อง คอมพิวเตอร์/เซิร์ฟเวอร์ ที่มีหลาย แกนประมวล (Cores) หรือมีหน่วยประมวลผลหลายตัว (Processors) โดยมีเวอร์ชันโปรแกรมให้เลือกซื้อหลายแบบ ดังนี้

 • 2-Core : โปรแกรมในเวอร์ชันนี้ รองรับการใช้ 2 แกนประมวลผลในการคำนวณด้านสถิติ โดย
  • รองรับ ตัวแปร (Variables) ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติได้สูงสุดถึง 120,000 ตัว
  • รองรับ ค่าสังเกต (Observation) ได้สูงสุด 2 หมื่นล้านตัว
  • รองรับ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้สูงสุด 65,532 ตัว
  • คำนวณได้เร็วเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับโปรแกรมในเวอร์ชัน BE และ SE
 • 4-Core : โปรแกรมในเวอร์ชันนี้ รองรับการใช้ 4 แกนประมวลผลในการคำนวณด้านสถิติ โดย
  • รองรับ ตัวแปร (Variables) ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติได้สูงสุดถึง 120,000 ตัว
  • รองรับ ค่าสังเกต (Observation) ได้สูงสุด 2 หมื่นล้านตัว
  • รองรับ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้สูงสุด 65,532 ตัว
  • คำนวณได้เร็วกว่าเกือบ 4 เท่า เมื่อเทียบกับโปรแกรมในเวอร์ชัน BE และ SE
 • 6-Core : โปรแกรมในเวอร์ชันนี้ รองรับการใช้ 6 แกนประมวลผลในการคำนวณด้านสถิติ (รองรับได้สูงสุด 64 แกนประมวลผล) โดย
  • รองรับ ตัวแปร (Variables) ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติได้สูงสุดถึง 120,000 ตัว
  • รองรับ ค่าสังเกต (Observation) ได้สูงสุด 2 หมื่นล้านตัว
  • รองรับ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้สูงสุด 65,532 ตัว
  • คำนวณได้เร็วกว่ารุ่น 2-Core และ 4-Core
 • 8-Core : โปรแกรมในเวอร์ชันนี้ รองรับการใช้ 8 แกนประมวลผลในการคำนวณด้านสถิติ (รองรับได้สูงสุด 64 แกนประมวลผล) โดย
  • รองรับ ตัวแปร (Variables) ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติได้สูงสุดถึง 120,000 ตัว
  • รองรับ ค่าสังเกต (Observation) ได้สูงสุด 2 หมื่นล้านตัว
  • รองรับ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้สูงสุด 65,532 ตัว
  • คำนวณได้เร็วที่สุด เมื่อเทียบกับโปรแกรมในเวอร์ชันอื่น ๆ

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Stata/MP 18 Business License)

6. Stata/MP 18 Education License

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ รุ่นหลายแกนประมวลผล (MP หรือ Multi Processors) สำหรับสถานศึกษา ลิขสิทธิ์โปรแกรมราคาถูก เพื่อการใช้งานใน โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา ประสิทธิภาพการคำนวณด้านสถิติสูงกว่า และคำนวณได้เร็วกว่า โปรแกรมในเวอร์ชัน BE และ SE (ยิ่งใช้แกนประมวลผลจำนวนมากยิ่งทำงานได้เร็ว) สำหรับการใช้งานบนเครื่อง คอมพิวเตอร์/เซิร์ฟเวอร์ ที่มีหลาย แกนประมวล (Cores) หรือมีหน่วยประมวลผลหลายตัว (Processors) โดยมีเวอร์ชันโปรแกรมให้เลือกซื้อ ทั้งแบบ 2-Core (สองแกนประมวลผล), 4-Core (สี่แกนประมวลผล), เวอร์ชัน 6-Core (หกแกนประมวลผล) และเวอร์ชัน 8-Core (แปดแกนประมวลผล)

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Stata/MP 18 Education License)

7. Stata/MP 18 Government License

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ รุ่นหลายแกนประมวลผล (MP หรือ Multi Processors) สำหรับหน่วยงานราชการ ลิขสิทธิ์โปรแกรมราคาถูก เพื่อการใช้งานในหน่วยงานราชการ ประสิทธิภาพการคำนวณด้านสถิติสูงกว่า และคำนวณได้เร็วกว่า โปรแกรมในเวอร์ชัน BE และ SE (ยิ่งใช้แกนประมวลผลจำนวนมากยิ่งทำงานได้เร็ว) สำหรับการใช้งานบนเครื่อง คอมพิวเตอร์/เซิร์ฟเวอร์ ที่มีหลาย แกนประมวล (Cores) หรือมีหน่วยประมวลผลหลายตัว (Processors) โดยมีเวอร์ชันโปรแกรมให้เลือกซื้อ ทั้งแบบ 2-Core (สองแกนประมวลผล), 4-Core (สี่แกนประมวลผล), เวอร์ชัน 6-Core (หกแกนประมวลผล) และเวอร์ชัน 8-Core (แปดแกนประมวลผล)

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Stata/MP 18 Government License)

ตัวอย่าง VDO สาธิตการใช้งาน โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ Stata

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

สร้างภาพแผนภูมิที่สวยงาม เพื่อเผยแพร่งานวิจัย

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสถิติ รุ่นมาตรฐาน สำหรับสถานศึกษา Stata/SE 18 Education License

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสถิติ รุ่นมาตรฐาน สำหรับสถานศึกษา Stata/SE 18 Education License ช่วยให้งานของนักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ง่ายขึ้นด้วยความสามารถในการสร้างแผนภูมิในรูปแบบภาพความละเอียดสูง ที่เหมาะสำหรับการนำไปเผยแพร่ผลงานวิจัยทางสถิติ สั่งงานเพื่อการสร้างภาพแผนภูมิที่เรากำหนดค่าเองได้ตามต้องการ สามารถเขียนสคริปต์เพื่อสร้างกราฟแบบอัตโนมัติได้นับร้อยรูปแบบ และสามารถทำซ้ำได้

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสถิติ รุ่นมาตรฐาน สำหรับสถานศึกษา Stata/SE 18 Education License รองรับการส่งออกข้อมูล (Export) ในรูปแบบของกราฟ ความละเอียดสูงในไฟล์รูปแบบ EPS หรือ TIFF ซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปเผยแพร่งานวิจัย หรือ Export กราฟในฟอร์แมต PNG หรือ SVG เพื่อการเผยแพร่ผ่านเว็บ หรือไฟล์เอกสาร PDF เพื่อการเผยแพร่ในช่องทางทั่ว ๆ ไป

และด้วยเครื่องมือแก้ไขกราฟ (Graph Editor) ที่มีอยู่ใน โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสถิติ รุ่นมาตรฐาน สำหรับสถานศึกษา Stata/SE 18 Education License จะเข้ามาช่วยทำให้เราสามารถปรับแต่งกราฟได้ในทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม ชื่อกราฟ ใส่ข้อความโน้ต ใส่เส้น ลูกศร และเพิ่มข้อความต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

เครื่องมืออัตโนมัติในการออกรายงาน

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสถิติ รุ่นมาตรฐาน สำหรับสถานศึกษา Stata/SE 18 Education License

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสถิติ รุ่นมาตรฐาน สำหรับสถานศึกษา Stata/SE 18 Education License มาพร้อมกับเครื่องมืออัตโนมัติที่ความสามารถครบครัน สำหรับการออกรายงานผลการวิจัยทางสถิติ โดยรองรับการออกรายงานในหลายฟอร์แมตไฟล์ อาทิ

 1. ไฟล์เอกสาร Dynamic Markdown
 2. ไฟล์เอกสาร Microsoft Word
 3. ไฟล์เอกสาร PDF
 4. ไฟล์เอกสาร Microsoft Excel
 5. ตารางที่ปรับแต่งได้
 6. ภาพกราฟที่กำหนดโทนสีได้ตามต้องการ

เอกสารแนะนำ พร้อมตัวอย่างการใช้งานที่อิงจากข้อมูลจริง

แต่ละฟีเจอร์การจัดการข้อมูลที่มีอยู่ใน โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสถิติ รุ่นมาตรฐาน สำหรับสถานศึกษา Stata/SE 18 Education License นั้นมีเอกสารอธิบายวิธีการใช้งานอย่างชัดเจน พร้อมมีตัวอย่างการใช้งานจริง และยังมีการเปิดประเด็นสนทนาเกี่ยวกับวิธีการตีความผลการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยเอกสารคู่มือการใช้งานที่ทาง Stata จัดเตรียมไว้ให้ ทำให้เราเริ่มต้นการใช้งานทุกฟีเจอร์ที่มีอยู่ในโปรแกรมนี้ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมแสดงวิธีการใช้ในเคสทั่ว ๆ ไป หรือหากมีความต้องการในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น ก็สามารถศึกษาการใช้งานเพิ่มเติมได้ในส่วนของ Methods and Formulas

วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย ด้วยการคลิกเลือกสิ่งที่ต้องการ

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสถิติ รุ่นมาตรฐาน สำหรับสถานศึกษา Stata/SE 18 Education License

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสถิติ รุ่นมาตรฐาน สำหรับสถานศึกษา Stata/SE 18 Education License มีช่องทางให้เราสามารถเข้าถึงทุกฟีเจอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น ทางระบบเมนู หน้าต่าง Dialog แผงควบคุม หรือแม้แต่เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีจัดเตรียมมาให้ อาทิ

 • Data Editor
 • Variables Manager
 • Graph Editor
 • Tables Builder
 • SEM Diagram Builder

ช่วยให้เราดำเนินงานไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างง่าย ๆ ด้วยการลากและคลิกเมาส์ โดยไม่มีความจำเป็นต้องเขียนสคริปต์สั่งงานใด ๆ

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสถิติ รุ่นมาตรฐาน สำหรับสถานศึกษา Stata/SE 18 Education License มีฟีเจอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยในระหว่างที่ลากและคลิกเมาส์ ไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิเคราะห์ข้อมูล เราสามารถบันทึกผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละขั้นตอน และสามารถรวบรวมเอาไว้ในรายงานได้ และเรายังสามารถบันทึกคำสั่งการประมวลผลข้อมูลเพื่อเก็บไว้ แล้วนำมาทำงานต่อในภายหลังเพื่อให้ได้การประมวลผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ในภายหลัง

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสถิติ Stata

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสถิติ รุ่นมาตรฐาน สำหรับสถานศึกษา Stata/SE 18 Education License

 • ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากข้อมูลของคุณ
 • ฟีเจอร์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่หลากหลาย
 • แสดงแผนภูมิจากการวิคราะห์ข้อมูลคุณภาพสูง
 • จัดการออกรายงานโดยอัตโนมัติ
 • มาพร้อมกับฟีเจอร์ PyStata สามารถฝัง Python ในโค้ด Stata 
 • การวิจัยที่ทำซ้ำได้อย่างแท้จริง
 • มีเอกสารอธิบายหลักการของกระบวนการวิจัยอย่างชัดเจน
 • ใช้งานง่าย
 • ยกระดับกระบวนการในงานวิจัยได้ง่าย
 • เขียนสคริปต์เพื่อจัดการงานอัตโนมัติได้ง่าย
 • รองรับการเขียนโค้ดเพื่อการใช้งานระดับสูง
 • มีฟีเจอร์ใหม่ ๆ จากชุมชนผู้ใช้งาน
 • การสนับสนุนทางเทคนิคในระดับดีเยี่ยมจากผู้พัฒนา
 • รองรับการใช้งานแบบ Cross-platform ทั้งบน ระบบปฏิบัติการ Windows, Mac และ Linux/Unix
 • รองรับงานวิจัยสำหรับหลากหลายความต้องการ หลากหลายอุตสาหกรรม
 • มีสื่อสอนการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
 • มีชุมชนผู้ใช้งานที่แข็งแกร่ง
 • มีเวอร์ชันโปรแกรมให้เลือกซื้อหลากหลาย ตามระดับความต้องการใช้งาน

ความต้องการของระบบ (System requirements)

Windows

 • OS :
  • Windows 11 (64-bit)
  • Windows 10 (64-bit)
  • Windows 8 (64-bit)
  • Windows Server 2022 (64-bit)
  • Windows Server 2019 (64-bit)
  • Windows Server 2016 (64-bit)
  • Windows Server 2012 R2 (64-bit)
 • CPU : x86-64 processors made by Intel or AMD (Core i3 equivalent or better)
 • RAM : 2 GB.
 • Hard Disk Space : 2 GB.

Mac

 • OS : 
  • macOS 11.0 (Big Sur) or newer for Macs with Apple Silicon
  • macOS 10.13 (Sierra) or newer for Macs with 64-bit Intel processors
 • RAM : 2 GB.
 • Hard Disk Space : 2 GB.

Linux

 • OS : Minimum requirements include the GNU C library (glibc) 2.17 or better and libcurl4
 • CPU : Any 64-bit (Core i3 equivalent or better) running Linux
 • RAM : 2 GB.
 • Hard Disk Space : 2 GB.
 • GPU : Video card that can display thousands of colors or more (16-bit or 24-bit color)
 • For xstata, you need to have GTK 2.24 installed

 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละเวอร์ชัน (Comparison Table)

ตารางเปรียบเทียบความสามารถ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ Stata ในแต่ละเวอร์ชัน

ตารางเปรียบเทียบความสามารถ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสถิติ Stata ในแต่ละเวอร์ชัน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Foxit PDF Editor (Windows) - Perpetual License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Foxit PDF Editor (Windows) - Perpetual License โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน รองรับทั้งการเปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF
Camtasia 2024 (โปรแกรมทำสื่อการสอน CAI ทำวิดีโอการสอน ต่าง ๆ)
Camtasia 2024 โปรแกรมสื่อการสอน CAI ทำวิดีโอการสอนต่าง ๆ ทำวิดีโอ ทำภาพเคลื่อนไหว วิธีการใช้งาน ทำการเสนอผลงาน (Presentation) สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
New
Foxit PDF Editor with Admin Console (Windows) - Perpetual License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน พร้อมคอนโซลจัดการผู้ใช้งาน ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Foxit PDF Editor with Admin Console (Windows) - Perpetual License โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน เปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF มี Admin Console
Ashampoo Photo Optimizer 9 (โปรแกรมแต่งรูปภาพ รูปถ่าย สารพัดประโยชน์ รองรับไฟล์ภาพทุกประเภท)
Ashampoo Photo Optimizer 9 เป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ รูปถ่ายสัญชาติเยอรมัน มีประสิทธิภาพสูง แต่งรูปภาพได้ทุกสกุลไฟล์ ทำงานรวดเร็ว เป็นที่นิยมของผู้ใช้ทั่วโลก
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.