Advanced Renamer

สินค้า Advanced Renamer ขายสินค้ายี่ห้อ Advanced Renamer

Advanced Renamer โปรแกรมเปลี่ยนชื่อไฟล์ โฟลเดอร์ บน Windows รองรับมากกว่า 20 ภาษา ใช้งานใน Batch Mode ได้ ประหยัดเวลาในการทำงานกับไฟล์จำนวนมาก ๆ
Advanced Renamer (โปรแกรมเปลี่ยนชื่อไฟล์ขั้นสูง ใช้เปลี่ยนชื่อไฟล์ โฟลเดอร์ จำนวนมาก)
Advanced Renamer โปรแกรมเปลี่ยนชื่อไฟล์ขั้นสูง รองรับการทำงานพร้อมกันครั้งละหลาย ๆ ไฟล์ ใช้จัดเรียงไฟล์ จัดระเบียบไฟล์ เพื่อง่ายต่อการค้นหา ตั้งค่าได้ยืดหยุ่น

Advanced Renamer

Advanced Renamer (แอดวานซ์ รีเนมเมอร์) เป็น โปรแกรมยูทิลิตี้ (Utility Software) ที่พัฒนาโดยนักพัฒนาอิสระ (Independent Developer) อย่าง Kim Jensen โดยมันใช้สำหรับ เปลี่ยนชื่อไฟล์ โฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ ในระบบปฏิบัติการ Windows จุดเด่นของ Advanced Renamer คือมันถูกพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ ใส่ใจเรื่องการออกแบบ ประสบการณ์การใช้งาน และมีการปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์อยู่เสมอ ที่สำคัญ มันรองรับมากกว่า 20 ภาษาทั่วโลก และยังรองรับ Batch Mode จึงทำงานพร้อมกันครั้งละหลาย ๆ ไฟล์ได้ ช่วยอำนวยความสะดวกและลดเวลาในการจัดการไฟล์จำนวนมากได้เป็นอย่างดี
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.