Comfort Software

สินค้า Comfort Software ขายสินค้ายี่ห้อ Comfort Software

Comfort Software ผู้พัฒนาโซลูชัน ซอฟต์แวร์ คุณภาพสูง หลากหลายประเภท เช่น โปรแกรมแป้นพิมพ์เสมือน, โปรแกรมนาฬิกาปลุก แจ้งเตือนวันสำคัญ
Hot Alarm Clock (โปรแกรมนาฬิกาปลุก แจ้งเตือนวันสำคัญ นาฬิกาจับเวลา นับถอยหลัง)
Hot Alarm Clock โปรแกรมนาฬิกาปลุก แจ้งเตือนวันสำคัญ บริหารเวลา มีนาฬิกาจับเวลา นับถอยหลัง ปรับแต่งได้ยืดหยุ่น ช่วยปลุกเครื่องจากโหมดนอนหลับ (Sleep Mode) ได้ด้วย

Comfort Software

Comfort Software (คอมฟอร์ท ซอฟต์แวร์) หรือ บริษัท Comfort Software Group เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) และในปัจจุบัน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา (Vancouver, Canada) Comfort Software เป็นเจ้าของโซลูชัน และซอฟต์แวร์หลากหลายประเภท เช่น โปรแกรมยูทิลิตี้ (Utility Software) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบนคอมพิวเตอร์ อาทิ โปรแกรมแป้นพิมพ์เสมือนบนคอมพิวเตอร์ (On-screen Keyboard Software) เป็นต้น โดยทางบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าและบริการคุณภาพสูงให้ลูกค้าทั่วโลก พร้อมปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.