Power BI Pro Business License (CSP) (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ สรุปผลข้อมูล ออกรายงานสุดฉลาด สำหรับองค์กรธุรกิจ | CSP-BIP)

ขาย Power BI Pro Business License (CSP) ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ สรุปผลข้อมูล ออกรายงานสุดฉลาด สำหรับองค์กรธุรกิจ | CSP-BIP)
แชร์บทความ
: 2,874

Power BI Pro Business License (CSP)
(โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ แสดงแดชบอร์ด ขับเคลื่อนการตัดสินใจด้วยข้อมูล สำหรับองค์กรธุรกิจ)
(Part Number : CSP-BIP)

Microsoft Cloud Solution Provider (CSP)
Subscription License
  Subscription License คืออะไร ?

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro Business License (CSP)

Power BI Pro Business License (CSP) มันเป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในประเภท โปรแกรมบริหารงาน (Management Software) ในรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ หรือ BI (Business Intelligence) โดยนำฐานข้อมูลของธุรกิจมาประมวลผล เพื่อตอบคำถามทางธุรกิจ อาทิ ยอดขายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายแต่ละคน อันดับความชื่นชอบสินค้าแต่ละรายการ และคำถามอื่นๆ อีกมากมายในธุรกิจ

นอกจากนี้มันยังสามารถสรุปผลการเรียกดูข้อมูล หรือผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของกราฟ และแดชบอร์ด ที่ช่วยให้เห็นแนวโน้ม และความเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน แชร์ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกกับทีมงานผ่านช่องทางหลากหลาย ช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ และมันยังเป็นโปรแกรมด้านงาน BI จาก บริษัท Micsosoft ที่มีหลายหน่วยงานระดับโลกเลือกใช้

โดยคุณสามารถหาซื้อ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro Business License (CSP) ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro มีทั้งหมดกี่เวอร์ชัน ?

สำหรับ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro ที่จำหน่ายใน Thaiware Shop นั้นมีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด 6 เวอร์ชันหลักๆ ด้วยกันคือ

1. Power BI Pro Business License (CSP)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ ลิขสิทธิ์ในรูปแบบ CSP (Cloud Solution Provider) โดยจะมีราคาถูกกว่าลิขสิทธิ์แบบ OLP (Open License Program) โดยเป็นลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานในองค์กรธุรกิจ

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Power BI Pro Business License (CSP))

2. Power BI Pro Government License (CSP)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ ลิขสิทธิ์ในรูปแบบ CSP โดยจะมีราคาถูกกว่าลิขสิทธิ์แบบ OLP สำหรับการใช้งานในหน่วยงานราชการ

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Power BI Pro Government License (CSP))

3. Power BI Pro Academic License (CSP)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ ลิขสิทธิ์ในรูปแบบ CSP โดยจะมีราคาถูกกว่าลิขสิทธิ์แบบ OLP สำหรับการใช้งานในสถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย และราคาถูกกว่าลิขสิทธิ์แบบ Business (CSP) และ Government (CSP)

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Power BI Pro Academic License (CSP))

4. Power BI Pro Business License (OLP)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ ลิขสิทธิ์ในรูปแบบ OLP (Open License Program) เหมาะสำหรับองค์กรที่เคยใช้งาน โปรแกรม Microsoft 365 มาก่อน และเป็นลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานในองค์กรธุรกิจ

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Power BI Pro Business License (OLP))

5. Power BI Pro Government License (OLP)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ ลิขสิทธิ์ในรูปแบบ OLP เหมาะสำหรับองค์กรที่เคยใช้งาน โปรแกรม Microsoft 365 มาก่อน และเป็นลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานในหน่วยงานราชการ ราคาถูกกว่าลิขสิทธิ์แบบ Business (OLP)

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Power BI Pro Government License (OLP))

6. Power BI Pro Academic License (OLP)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ ลิขสิทธิ์ในรูปแบบ OLP เหมาะสำหรับองค์กรที่เคยใช้งาน โปรแกรม Microsoft 365 มาก่อน และเป็นลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานในสถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ราคาถูกกว่าลิขสิทธิ์แบบ Business (OLP) และ Government (OLP)

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Power BI Pro Academic License (OLP))

ตัวอย่าง VDO สาธิตการใช้งาน โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

การร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro Business License (CSP)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro ทำให้ทีมงานสามารถแชร์สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ที่แสดงให้ภาพรวมของข้อมูล (Data Visualizations) อย่างชัดเจน ด้วยกราฟ และแดชบอร์ดรูปแบบต่างๆ ทำให้เกิดการตัดสินใจโดยมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเป็นเครื่องสนับสนุน ลดความผิดพลาดจากการตัดสินใจโดยใช้สัญชาตญาณ และทีมงานยังสามารถคอมเมนต์ผลการวิเคราะห์ และติดตามความเปลี่ยนเปลง รวมถึงได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีความเคลื่อนไหว

สามารถแชร์ Visualizations ไปยังทีมงานทั้งใน และนอกองค์กรได้อย่างปลอดภัย โดยสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้กับผู้ใช้งานแต่ละคนได้ และยังเปิดโอกาสให้เข้าถึงกราฟและแดชบอร์ดต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันของ Power BI บนอุปกรณ์พกพา (รองรับทั้ง Android, iOS และ Microsoft Surface) ทำให้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ในการเข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro Business License (CSP)

เข้าถึงคำตอบจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างง่ายดาย ด้วยการตั้งคำถามกับ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro ในรูปแบบของข้อความคำพูดที่เป็นธรรมชาติ และได้รับคำตอบที่ตรงตามความต้องการในรูปแบบ Visualizations โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกผ่าน โปรแกรม/แอปพลิเคชัน ที่คุ้นเคยด้วยเทมเพลตการรายงานผลข้อมูล เกาะติดผลการวิเคราะห์ที่สำคัญสำหรับคุณด้วยการปักหมุด และทีมงานคนอื่นๆ สามารถร่วมกันโปรโมทผลการวิเคราะห์นั้นได้ผ่านทาง Administrative Tools เพื่อให้ทุกคนได้เห็นผลการวิเคราะห์นั้นอย่างทั่วถึง

ทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วยเครื่องมือที่คุ้นเคย

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro Business License (CSP)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว ผ่านทางโปรแกรมหรือเครื่องมือที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ BI ตัวอื่นๆ ที่คุ้นเคย รวมถึง Microsoft Azure หรือเข้าถึงผ่าน โปรแกรม Microsoft Excel ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม หรือเครื่องมือใหม่ๆ และในส่วนการใช้งานของ Power BI Pro ก็ยังมีหน้าตาเมนูการใช้งานคล้ายโปรแกรมตัวอื่นๆ ของ Microsoft ทำให้ใช้งานง่าย

เพิ่มผลสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลเชิงลึก ด้วยการแชร์ผลวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือที่ทีมงานคุ้นเคยกันดี ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรม Microsoft Teams, Microsoft Dynamics 365 และ Microsoft Power Platform

ใช้งานข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัย

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro Business License (CSP)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro มีมาตรการความปลอดภัยข้อมูลระดับสูง ที่ช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลของธุรกิจรั่วไหลไปสู่ภายนอก และมีการจัดการเรื่องความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ มีการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนอย่างชัดเจน อีกทั้งระบบการจัดการของ Power BI ยังสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลของแต่ละประเทศที่มีการให้บริการ ทั้งในส่วนของการ ส่งมอบการบริการ (Service Delivery) ถิ่นที่อยู่ของข้อมูล (Data Residency) รวมถึงการเข้าถึง และการควบคุมข้อมูล

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

Power BI Desktop

 • OS :
  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 8
  • Windows Server 2019
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2012
 • Internet Explorer 10 or later

 Power BI Mobile App

 • OS :
  • iOS 12.2 or later
  • Android 5.0 or later

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละเวอร์ชัน (Comparison Table)

ตารางเปรียบเทียบ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI ในแต่ละเวอร์ชัน

ตารางเปรียบเทียบ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI ในแต่ละเวอร์ชัน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

UltraViewer Professional (โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล รุ่นโปร สำหรับ IT Support)
UltraViewer Professional โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล รุ่นโปร สำหรับงาน IT Support ขององค์กร ช่วยเข้าซ่อมคอมพิวเตอร์จากระยะไกล ไม่เสียเวลา และค่าเดินทาง
UltraViewer Premium (โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล รุ่นสูงสุด สำหรับ IT Support ในองค์กรขนาดใหญ่)
UltraViewer Premium โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล รุ่นสูงสุด สำหรับองค์กรใหญ่ เหมาะกับทีม IT Support เข้าซ่อมคอมพิวเตอร์จากระยะไกล ไม่เสียเวลา และค่าเดินทาง
Sound Forge Pro 17 (โปรแกรมทำงานเพลง งานเสียง มีเครื่องมือ และปลั๊กอินเสริม ระดับมืออาชีพมากมาย)
Sound Forge Pro 17 โปรแกรมตัดต่อ โปรแกรมแต่งเสียง คุณภาพดี มีซาวด์เอฟเฟกต์จำนวนมากให้คุณเลือกใช้งาน ปรับแต่งหรือสร้างเสียงที่เหมาะกับงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
Sound Forge Audio Studio 17 (โปรแกรมบันทึกเสียง ตัดต่อเสียง แก้ไขเสียง ระดับมืออาชีพ)
Sound Forge Audio Studio 17 โปรแกรมบันทึกเสียง ตัดต่อเสียง จากค่าย MAGIX ให้คุณสามารถบันทึก แก้ไข และ จัดการเพลงหรือเสียง ครบทุกฟังก์ชันการใช้งาน
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.