Power BI Pro Government License (CSP) (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ สรุปผลข้อมูล ออกรายงานสุดฉลาด สำหรับหน่วยงานราชการ)

ขาย Power BI Pro Government License (CSP) ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ สรุปผลข้อมูล ออกรายงานสุดฉลาด สำหรับหน่วยงานราชการ)
แชร์บทความ
: 1,929

Power BI Pro Government License (CSP)
(โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ สรุปผลข้อมูล ออกรายงานสุดฉลาด สำหรับหน่วยงานราชการ)

Microsoft Cloud Solution Provider (CSP)
Subscription License
  Subscription License คืออะไร ?

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro Government License (CSP)

Power BI Pro Government License (CSP) มันเป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในประเภท โปรแกรมบริหารงาน (Management Software) ในรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ หรือ BI (Business Intelligence) โดยนำฐานข้อมูลของหน่วยงานมาประมวลผล เพื่อตอบคำถามที่เกิดขึ้นในระบบงานราชการ อาทิ ช่วงอายุของผู้มาติดต่อหน่วยงานราชการ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อ และคำถามอื่นๆ อีกมากมายที่เกิดขึ้นในงานราชการ

นอกจากนี้มันยังสามารถสรุปผลการเรียกดูข้อมูล หรือผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของกราฟ และแดชบอร์ด ที่ช่วยให้เห็นแนวโน้ม และความเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน แชร์ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกกับทีมงานผ่านช่องทางหลากหลาย ช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจของหน่วยงานราชการได้อย่างแม่นยำ และมันยังเป็นโปรแกรมด้านงาน BI จาก บริษัท Micsosoft ที่มีหลายหน่วยงานระดับโลกเลือกใช้

โดยคุณสามารถหาซื้อ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro Government License (CSP) ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro มีทั้งหมดกี่เวอร์ชัน ?

สำหรับ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro ที่จำหน่ายใน Thaiware Shop นั้นมีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด 6 เวอร์ชันหลักๆ ด้วยกันคือ

1. Power BI Pro Business License (CSP)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ ลิขสิทธิ์ในรูปแบบ CSP (Cloud Solution Provider) โดยจะมีราคาถูกกว่าลิขสิทธิ์แบบ OLP (Open License Program) โดยเป็นลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานในองค์กรธุรกิจ

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Power BI Pro Business License (CSP))

2. Power BI Pro Government License (CSP)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ ลิขสิทธิ์ในรูปแบบ CSP โดยจะมีราคาถูกกว่าลิขสิทธิ์แบบ OLP สำหรับการใช้งานในหน่วยงานราชการ

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Power BI Pro Government License (CSP))

3. Power BI Pro Academic License (CSP)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ ลิขสิทธิ์ในรูปแบบ CSP โดยจะมีราคาถูกกว่าลิขสิทธิ์แบบ OLP สำหรับการใช้งานในสถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย และราคาถูกกว่าลิขสิทธิ์แบบ Business (CSP) และ Government (CSP)

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Power BI Pro Academic License (CSP))

4. Power BI Pro Business License (OLP)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ ลิขสิทธิ์ในรูปแบบ OLP (Open License Program) เหมาะสำหรับองค์กรที่เคยใช้งาน โปรแกรม Microsoft 365 มาก่อน และเป็นลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานในองค์กรธุรกิจ

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Power BI Pro Business License (OLP))

5. Power BI Pro Government License (OLP)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ ลิขสิทธิ์ในรูปแบบ OLP เหมาะสำหรับองค์กรที่เคยใช้งาน โปรแกรม Microsoft 365 มาก่อน และเป็นลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานในหน่วยงานราชการ ราคาถูกกว่าลิขสิทธิ์แบบ Business (OLP)

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Power BI Pro Government License (OLP))

6. Power BI Pro Academic License (OLP)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ ลิขสิทธิ์ในรูปแบบ OLP เหมาะสำหรับองค์กรที่เคยใช้งาน โปรแกรม Microsoft 365 มาก่อน และเป็นลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานในสถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ราคาถูกกว่าลิขสิทธิ์แบบ Business (OLP) และ Government (OLP)

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Power BI Pro Academic License (OLP))

ตัวอย่าง VDO สาธิตการใช้งาน โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

การร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro Government License (CSP)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro ทำให้ทีมงานสามารถแชร์สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ที่แสดงให้ภาพรวมของข้อมูล (Data Visualizations) อย่างชัดเจน ด้วยกราฟ และแดชบอร์ดรูปแบบต่างๆ ทำให้เกิดการตัดสินใจโดยมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเป็นเครื่องสนับสนุน ลดความผิดพลาดจากการตัดสินใจโดยใช้สัญชาตญาณ และทีมงานยังสามารถคอมเมนต์ผลการวิเคราะห์ และติดตามความเปลี่ยนเปลง รวมถึงได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีความเคลื่อนไหว

สามารถแชร์ Visualizations ไปยังทีมงานทั้งใน และนอกองค์กรได้อย่างปลอดภัย โดยสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้กับผู้ใช้งานแต่ละคนได้ และยังเปิดโอกาสให้เข้าถึงกราฟและแดชบอร์ดต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันของ Power BI บนอุปกรณ์พกพา (รองรับทั้ง Android, iOS และ Microsoft Surface) ทำให้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ในการเข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro Government License (CSP)

เข้าถึงคำตอบจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างง่ายดาย ด้วยการตั้งคำถามกับ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro ในรูปแบบของข้อความคำพูดที่เป็นธรรมชาติ และได้รับคำตอบที่ตรงตามความต้องการในรูปแบบ Visualizations โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกผ่าน โปรแกรม/แอปพลิเคชัน ที่คุ้นเคยด้วยเทมเพลตการรายงานผลข้อมูล เกาะติดผลการวิเคราะห์ที่สำคัญสำหรับคุณด้วยการปักหมุด และทีมงานคนอื่นๆ สามารถร่วมกันโปรโมทผลการวิเคราะห์นั้นได้ผ่านทาง Administrative Tools เพื่อให้ทุกคนได้เห็นผลการวิเคราะห์นั้นอย่างทั่วถึง

ทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วยเครื่องมือที่คุ้นเคย

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro Government License (CSP)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว ผ่านทางโปรแกรมหรือเครื่องมือที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ BI ตัวอื่นๆ ที่คุ้นเคย รวมถึง Microsoft Azure หรือเข้าถึงผ่าน โปรแกรม Microsoft Excel ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม หรือเครื่องมือใหม่ๆ และในส่วนการใช้งานของ Power BI Pro ก็ยังมีหน้าตาเมนูการใช้งานคล้ายโปรแกรมตัวอื่นๆ ของ Microsoft ทำให้ใช้งานง่าย

เพิ่มผลสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลเชิงลึก ด้วยการแชร์ผลวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือที่ทีมงานคุ้นเคยกันดี ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรม Microsoft Teams, Microsoft Dynamics 365 และ Microsoft Power Platform

ใช้งานข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัย

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro Government License (CSP)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI Pro มีมาตรการความปลอดภัยข้อมูลระดับสูง ที่ช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลของธุรกิจรั่วไหลไปสู่ภายนอก และมีการจัดการเรื่องความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ มีการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนอย่างชัดเจน อีกทั้งระบบการจัดการของ Power BI ยังสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลของแต่ละประเทศที่มีการให้บริการ ทั้งในส่วนของการ ส่งมอบการบริการ (Service Delivery) ถิ่นที่อยู่ของข้อมูล (Data Residency) รวมถึงการเข้าถึง และการควบคุมข้อมูล

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

Power BI Desktop

 • OS :
  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 8
  • Windows Server 2019
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2012
 • Internet Explorer 10 or later

 Power BI Mobile App

 • OS :
  • iOS 12.2 or later
  • Android 5.0 or later

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละเวอร์ชัน (Comparison Table)

ตารางเปรียบเทียบ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI ในแต่ละเวอร์ชัน

ตารางเปรียบเทียบ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ Power BI ในแต่ละเวอร์ชัน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Global Mapper Pro (โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นโปร)
Global Mapper Pro โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นโปร รองรับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ จัดการข้อมูล LiDAR และ Point Cloud ในระดับสูง
Global Mapper Standard (โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นมาตรฐาน)
Global Mapper Standard โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่ มืออาชีพ รุ่นมาตรฐาน รองรับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้หลากหลายรูปแบบ
New
Deep Freeze for Mac (โปรแกรมแช่แข็งฮาร์ดดิสก์ สำหรับเครื่อง Mac ในออฟฟิศ ห้องแล็บ หรือเครื่องที่ให้บริการในที่สาธารณะ)
Deep Freeze Standard for Mac โปรแกรมแช่แข็ง ฮาร์ดดิสก์ และ SSD เครื่อง Mac ให้เป็นอมตะ ไม่กลัวไวรัส ไม่ต้องกู้คืนระบบใหม่บ่อยครั้ง สำหรับออฟฟิศ ห้องแล็บ
New
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack (กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว เปลี่ยนทรงเป็นสะพายข้างได้)
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊ก 15.6 นิ้ว ผลิตจากวัสดุรักษ์โลก ขวดน้ำพลาสติก 24 ขวด เปลี่ยนทรงสะพายข้างได้ มี 2 สีให้เลือก
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.