LISREL Standard (โปรแกรมสถิติ ในรูปแบบ โมเดลสมการโครงสร้าง สำหรับสถานศึกษา ติดตั้งได้ 2 เครื่อง สำหรับงานวิจัยทางสังคมวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์)

ขาย LISREL Standard ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมสถิติ ในรูปแบบ โมเดลสมการโครงสร้าง สำหรับสถานศึกษา ติดตั้งได้ 2 เครื่อง สำหรับงานวิจัยทางสังคมวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์)
แชร์บทความ
: 2,460

LISREL Standard
(โปรแกรมสถิติ ในรูปแบบ โมเดลสมการโครงสร้าง สำหรับสถานศึกษา ติดตั้งได้ 2 เครื่อง สำหรับงานวิจัยทางสังคมวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์)

Annual Subscription

ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ในรูปแบบสมการโครงสร้าง รุ่นสำหรับสถานศึกษา LISREL Standard

LISREL Standard มันเป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในประเภท โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ (Data Analysis Software) หรือ โปรแกรมเพื่อการศึกษา และฝึกอบรม (Education and Training Software) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ในรูปแบบของ โมเดลสมการโครงสร้าง หรือ SEM (Structural Equation Modeling) ที่นิยมใช้ในงานวิจัยทางสังคมวิทยา และงานวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ รวมถึงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยทางธุรกิจ โดยที่โปรแกรมตัวนี้เป็นผลงานการพัฒนาของ บริษัท SSI Live

โดยภายใน ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ในรูปแบบสมการโครงสร้าง รุ่นสำหรับสถานศึกษา LISREL Standard ประกอบไปด้วยโปรแกรมด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ถึง 5 ตัว อาทิ

 1. LISREL : โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ในรูปแบบสมการโครงสร้าง
 2. PRELIS : โปรแกรมจัดการข้อมูลงานวิจัย
 3. MULTILEV : โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับโมเดลเชิงเส้น และไม่ใช่เชิงเส้นหลายระดับ
 4. SURVEYGLIM : โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เหมาะกับ Generalized LInear Models
 5. MGLIM : โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่ใช้ Adaptive Quadrature

โดยคุณสามารถหาซื้อ ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ในรูปแบบสมการโครงสร้าง รุ่นสำหรับสถานศึกษา LISREL Standard ลิขสิทธิ์โปรแกรมราคาถูก สำหรับการใช้งานใน โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ LISREL มีทั้งหมดกี่เวอร์ชัน ?

สำหรับ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ LISREL นั้นมีวางจำหน่ายใน Thaiware Shop อยู่ทั้งหมด 3 เวอร์ชันหลักๆ ด้วยกันคือ

1. LISREL Basic

ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ในรูปแบบสมการโครงสร้าง ลิขสิทธิ์โปรแกรมราคาถูก รุ่นสำหรับการใช้งานในสถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ติดตั้งใช้งานได้ในคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ Windows จำนวน 1 เครื่อง และไม่มีการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากผู้พัฒนาโปรแกรม

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม LISREL Basic)

2. LISREL Standard

ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ในรูปแบบสมการโครงสร้าง ลิขสิทธิ์โปรแกรมราคาถูก รุ่นสำหรับการใช้งานในสถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ติดตั้งใช้งานได้ในคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ Windows จำนวน 2 เครื่อง

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม LISREL Standard)

3. LISREL Commercial

ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ในรูปแบบสมการโครงสร้าง รุ่นสำหรับการใช้งานในองค์กรธุรกิจ ติดตั้งใช้งานได้ในคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ Windows จำนวน 2 เครื่อง

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม LISREL Commercial)

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ความสามารถของโปรแกรม LISREL

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ในรูปแบบของ โมเดลสมการโครงสร้าง หรือ SEM สำหรับการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้างมาตรฐาน และหลายระดับ วิธีการเหล่านี้ใช้สำหรับข้อมูลการสำรวจที่ซับซ้อนและสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวแปรแบบแบ่งกลุ่ม และแบบต่อเนื่อง ตลอดจนข้อมูลตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่ายที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับตัวแปรตามหมวดหมู่และแบบต่อเนื่อง (ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows แบบ 64 บิต)

ความสามารถของโปรแกรม PRELIS

โปรแกรมสำหรับการจัดการข้อมูลงานวิจัย (ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows แบบ 64 บิต) ที่มีความสามารถหลายรูปแบบ อาทิ

 • Data Manipulation
 • Data Transformation
 • Data Generation
 • Computing Moment Matrices
 • Computing Estimated Asymptotic Covariance Matrices of Sample Moments
 • Imputation by Matching
 • Multiple Imputation
 • Multiple Linear Regression
 • Logistic Regression
 • Univariate and Multivariate Censored Regression
 • ML and MINRES Exploratory Factor Analysis

ความสามารถของโปรแกรม MULTILEV

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เหมาะสำหรับโมเดลเชิงเส้นและไม่ใช่เชิงเส้นหลายระดับ ไปจนถึงข้อมูลหลายระดับ จากการออกแบบการสำรวจแบบสุ่ม และซับซ้อนอย่างง่าย อนุญาตให้ใช้แบบจำลองที่มีตัวแปรตอบสนองอย่างต่อเนื่อง และตามหมวดหมู่ (ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows แบบ 64 บิต)

ความสามารถของโปรแกรม SURVEYGLIM

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เหมาะกับ Generalized LInear Models (GLIMs) กับข้อมูลจากการออกแบบแบบสำรวจแบบสุ่มและซับซ้อนอย่างง่าย มีแบบจำลองสำหรับการแจกแจงสุ่มตัวอย่างพหุนาม เบอร์นูลลี ทวินาม เนกาทีฟทวินาม ปัวซอง ปกติ แกมมา และอินเวิร์สเกาส์เซียน (ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows แบบ 64 บิต)

ความสามารถของโปรแกรม MGLIM

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่ใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบปรับได้ (Adaptive Quadrature) เพื่อให้พอดีกับแบบจำลองเชิงเส้นตรงทั่วไป ด้วยตัวแปรผลลัพธ์แบบแบ่งหมวดหมู่ จำนวน และแบบไม่กระจายแบบปกติกับข้อมูลหลายระดับ (ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows แบบ 64 บิต)
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

New
Deep Freeze for Mac (โปรแกรมแช่แข็งฮาร์ดดิสก์ สำหรับเครื่อง Mac ในออฟฟิศ ห้องแล็บ หรือเครื่องที่ให้บริการในที่สาธารณะ)
Deep Freeze Standard for Mac โปรแกรมแช่แข็ง ฮาร์ดดิสก์ และ SSD เครื่อง Mac ให้เป็นอมตะ ไม่กลัวไวรัส ไม่ต้องกู้คืนระบบใหม่บ่อยครั้ง สำหรับออฟฟิศ ห้องแล็บ
New
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack (กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว เปลี่ยนทรงเป็นสะพายข้างได้)
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊ก 15.6 นิ้ว ผลิตจากวัสดุรักษ์โลก ขวดน้ำพลาสติก 24 ขวด เปลี่ยนทรงสะพายข้างได้ มี 2 สีให้เลือก
New
Targus 15.6” Geolite Essential Slipcase (กระเป๋าโน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว สะพายข้าง สะดวกสบาย มีช่องใส่เอกสาร สมุด หนังสือ)
Targus 15.6” Geolite Essential Slipcase กระเป๋าโน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว สะพายข้าง มีช่องใส่เอกสาร สมุด หนังสือ มีสายคาดติดกระเป๋าเดินทางล้อลาก เหมาะกับการเดินทาง
New
ASTER Annual-6 (โปรแกรมทำให้ คอมพิวเตอร์ เครื่องเดียว ใช้งานได้ 6 คนพร้อมกัน ลิขสิทธิ์จ่ายรายปี ราคาถูก)
ASTER Annual-6 โปรแกรมทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว แบ่งใช้งานได้ 6 คนพร้อมกัน ลดต้นทุนไอที ลิขสิทธิ์จ่ายรายปี ราคาถูก สำหรับบ้าน โรงเรียน ศูนย์คอมพิวเตอร์
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.