Cheque Print Utility (โปรแกรมพิมพ์เช็ค รองรับการจ่ายเช็ค รับเช็ค พร้อมออกรายงาน)

ขาย Cheque Print Utility ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมพิมพ์เช็ค รองรับการจ่ายเช็ค รับเช็ค พร้อมออกรายงาน)
แชร์บทความ
: 10,422

Cheque Print Utilities
(โปรแกรมพิมพ์เช็ค รองรับการจ่ายเช็ค รับเช็ค พร้อมออกรายงาน)

Lifetime License
  Lifetime License คืออะไร ?

Cheque Print Utilities 1.0

โปรแกรมพิมพ์เช็ค Cheque Print Utilities มันเป็นโปรแกรมที่นอกจากจะช่วยในเรื่องจัดการการพิมพ์เช็คแล้ว ก็ยังมีระบบงานที่เกี่ยวกับ การรับเช็ค และการจ่ายเช็คให้ใช้งานอย่างครบถ้วน โดยมีระบบงานสำคัญๆ อาทิ ระบบงานรับเช็ค ที่สามารถดูรายการรับเช็ค ระบบงานจ่ายเช็ค ที่สามารถดูรายการจ่ายเช็ค ระบบงานฝากเช็ค และสามารถดูรายการนำฝากเช็ค ระบบข้อมูลธนาคาร และระบบลูกหนี้ - เจ้าหนี้

นอกจากนี้แล้ว โปรแกรมระบบเช็ค พิมพ์เช็ค Cheque Print Utility ยังสามารถกำหนดสิทธิ ให้กับผู้ใช้งานหลายระดับได้ตามต้องการ และเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาโดย AccuSoft ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ไทย มีความเข้าใจความต้องการของธุรกิจไทยเป็นอย่างดี และใช้งานง่ายด้วยระบบเมนูเป็นภาษาไทย 

โดยคุณสามารถหาซื้อโปรแกรมพิมพ์เช็ค Cheque Print Utility ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ระบบงานหลักของโปรแกรม

Cheque Print Utilities 1.0

โปรแกรมระบบเช็ค พิมพ์เช็ค Cheque Print Utilities ตอบความต้องการของธุรกิจได้เป็นอย่างดี รองรับการพิมพ์เช็คได้หลายธนาคาร และกำหนดตำแหน่งที่จะทำการพิมพ์เช็คได้อย่างอิสระ เพื่อให้เหมาะกับเช็คของแต่ละธนาคาร และสามารถฝากเช็คที่รับมาเข้าสู่ธนาคารได้  โดยมีฟีเจอร์หลักๆ ดังนี้

 • รองรับการพิมพ์เช็คได้หลายธนาคาร
 • สามารถแก้ไขและลบรายการเช็คได้
 • กำหนดรายการเช็คสั่งจ่ายประจำได้
 • กำหนดเลขที่เช็คอัตโนมัติได้
 • บันทึกหมายเหตุในการสั่งจ่ายเช็คในแต่ละครั้งได้
 • สามารถบันทึกรายการเช็ค รับ - จ่าย ได้
 • พิมพ์รายการเช็คจ่ายเป็นชุดได้
 • กำหนดตำแหน่งที่จะทำการพิมพ์เช็คได้อย่างอิสระ ของแต่ละธนาคาร
 • ฝากเช็คที่รับมาเข้าสู่ธนาคารได้

ระบบงานหลังบ้านที่จัดการฐานข้อมูลได้

Cheque Print Utilities 1.0

โปรแกรมระบบเช็ค พิมพ์เช็ค Cheque Print Utilities มีระบบจัดการ จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระบบงานเช็ค และสามารถจัดการข้อมูลเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี โดยมีฟีเจอร์ต่างๆ ดังนี้

 • สามารถ (เพิ่ม / แก้ไข / ลบ) ข้อมูลธนาคาร, สาขา และเล่มบัญชีได้
 • สามารถกำหนดรูปเช็คแต่ละธนาคาร, กำหนดข้อมูลบริษัท และโลโก้ (Logo) ได้
 • จัดการ (เพิ่ม / แก้ไข / ลบ) ข้อมูลเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ ได้

ออกรายงานเกี่ยวกับเช็คได้ตามต้องการ

Cheque Print Utilities 1.0

โปรแกรมระบบเช็ค พิมพ์เช็ค Cheque Print Utilities รองรับการออกรายงานที่จำเป็นสำหรับระบบงาน จ่ายเช็ค - รับเช็ค ของธุรกิจ โดยมีรูปแบบของรายงานสำคัญๆ ได้แก่ รายงานทะเบียนเช็ค, รายงานสถิติเช็คจ่าย และ รายงานสถิติเช็ครับ ทำให้เห็นภาพรวมในระบบงานเช็คอย่างชัดเจน

คุณสมบัติอื่นๆ ที่น่าสนใจของ โปรแกรมระบบเช็ค พิมพ์เช็ค Cheque Print Utilities

 • สามารถแก้ไข และลบรายการเช็คได้
 • กำหนดรายการเช็คสั่งจ่ายประจำได้
 • กำหนดเลขที่เช็คอัตโนมัติได้
 • บันทึกหมายเหตุในการสั่งจ่ายเช็คในแต่ละครั้งได้
 • สามารถบันทึกรายการเช็ค รับ-จ่าย ได้
 • พิมพ์รายการเช็คจ่ายเป็นชุดได้
 • กำหนดสิทธิผู้ใช้งานได้ 5 สิทธิ ได้แก่
  • การทำงานหน้าเคาน์เตอร์
  • แก้ไขข้อมูลห้องพัก
  • แก้ไขข้อมูลลูกค้า
  • สิทธิการดูรายงานต่างๆ
  • ตั้งค่าระบบและ กำหนดสิทธิการใช้งาน

สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมธุรกิจ SME อื่นๆ ได้ ดังนี้

 1. โปรแกรมจัดการสต๊อก ของ AccuSoft
 2. โปรแกรมจัดการร้านซ่อมรถยนต์ ของ AccuSoft
 3. โปรแกรมจัดการบริหาร ห้องพัก อพาร์ตเมนท์ ของ AccuSoft
 4. โปรแกรมจัดการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ 2005 ของ AccuSoft
 5. โปรแกรมบัญชี 2006 ของ AccuSoftผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

New
Deep Freeze for Mac (โปรแกรมแช่แข็งฮาร์ดดิสก์ สำหรับเครื่อง Mac ในออฟฟิศ ห้องแล็บ หรือเครื่องที่ให้บริการในที่สาธารณะ)
Deep Freeze Standard for Mac โปรแกรมแช่แข็ง ฮาร์ดดิสก์ และ SSD เครื่อง Mac ให้เป็นอมตะ ไม่กลัวไวรัส ไม่ต้องกู้คืนระบบใหม่บ่อยครั้ง สำหรับออฟฟิศ ห้องแล็บ
New
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack (กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว เปลี่ยนทรงเป็นสะพายข้างได้)
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊ก 15.6 นิ้ว ผลิตจากวัสดุรักษ์โลก ขวดน้ำพลาสติก 24 ขวด เปลี่ยนทรงสะพายข้างได้ มี 2 สีให้เลือก
New
Targus 15.6” Geolite Essential Slipcase (กระเป๋าโน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว สะพายข้าง สะดวกสบาย มีช่องใส่เอกสาร สมุด หนังสือ)
Targus 15.6” Geolite Essential Slipcase กระเป๋าโน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว สะพายข้าง มีช่องใส่เอกสาร สมุด หนังสือ มีสายคาดติดกระเป๋าเดินทางล้อลาก เหมาะกับการเดินทาง
New
ASTER Annual-6 (โปรแกรมทำให้ คอมพิวเตอร์ เครื่องเดียว ใช้งานได้ 6 คนพร้อมกัน ลิขสิทธิ์จ่ายรายปี ราคาถูก)
ASTER Annual-6 โปรแกรมทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว แบ่งใช้งานได้ 6 คนพร้อมกัน ลดต้นทุนไอที ลิขสิทธิ์จ่ายรายปี ราคาถูก สำหรับบ้าน โรงเรียน ศูนย์คอมพิวเตอร์
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.