โปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
(Productivity Software)

ขอใบเสนอราคา โปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลิขสิทธิ์แท้ หลายประเภทเช่น โปรแกรมจัดการโครงการ เก็บข้อมูลลูกค้า จัดการอีเมล ตัวช่วยด้านงานเอกสาร หรือนำเสนองาน
Trello Enterprise (โปรแกรมจัดการโครงการ จัดระเบียบงาน อย่างเป็นระบบ รุ่นองค์กร)
Trello Enterprise โปรแกรมจัดการโครงการ จัดระเบียบงาน อย่างเป็นระบบ รุ่นองค์กร วางแผน จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ ปลอดภัย ควบคุมได้ง่าย
Trello Premium (โปรแกรมจัดการโครงการ จัดระเบียบงาน อย่างเป็นระบบ รุ่นพรีเมียม)
Trello Premium โปรแกรมจัดการโครงการ จัดระเบียบงาน อย่างเป็นระบบ รุ่นพรีเมียม ช่วยให้การทำงานเป็นทีมง่ายขึ้น วางแผน จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
Trello Standard (โปรแกรมจัดการโครงการ จัดระเบียบงาน อย่างเป็นระบบ รุ่นมาตรฐาน)
Trello Standard โปรแกรมจัดการโครงการ จัดระเบียบงาน อย่างเป็นระบบ รุ่นมาตรฐาน ช่วยให้การทำงานเป็นทีมง่ายขึ้น วางแผน จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย
ConceptDraw OFFICE 8 (ชุดโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการงาน ฟีเจอร์ครอบคลุม ประสิทธิภาพสูง)
ชุดโปรแกรม ConceptDraw OFFICE 8 รวมโปรแกรมบริหารจัดการงาน มีทั้ง โปรแกรม DIAGRAM, MINDMAP และ PROJECT ฟีเจอร์ครอบคลุม ประสิทธิภาพสูง เหมาะกับ Manager ทุกระดับ
ConceptDraw DIAGRAM 15 and PROJECT 12 (ชุดโปรแกรมสร้างไดอะแกรม และ โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ ระดับมืออาชีพ)
ConceptDraw DIAGRAM และ ConceptDraw PROJECT ชุดโปรแกรมสร้างไดอะแกรม และ โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ ระดับมืออาชีพ ใช้งานง่าย ฟีเจอร์ครบ เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร
ConceptDraw MINDMAP 13 and PROJECT 12 (ชุดโปรแกรมทำ Mind Mapping และ โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ ระดับมืออาชีพ)
ConceptDraw MINDMAP และ ConceptDraw PROJECT ชุดโปรแกรมทำ Mind Mapping และ โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ ระดับมืออาชีพ ใช้งานง่าย ฟีเจอร์ครบ เพิ่มประสิทธิภาพ
ITX Email Marketer V3 (โปรแกรมทำการตลาดผ่านอีเมล ค้นหาอีเมลตรงกลุ่มเป้าหมาย Email Marketing ความสามารถครบวงจร)
โปรแกรม ITX Email Marketer ใช้สำหรับทำการตลาดผ่านอีเมล (Email Marketing) โดยใช้ไฟล์รายชื่ออีเมลลูกค้าของคุณ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

โปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Productivity Software)

รวม โปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Productivity Software) ที่มีให้เลือกใช้งานครบทุกความต้องการของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมจัดการโครงการ (Project Management Software) ที่ช่วยติดตามความคืบหน้าในภาระงานของแผนกต่าง ๆ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ รวมถึงโปรแกรมประเภทจัดเก็บข้อมูล ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมต่างๆ ในรูปแบบฐานข้อมูลกลางที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง ตัวช่วยด้านงานเอกสารต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดโปรแกรม Office ที่ใช้ในการสร้าง หรือแก้ไข ไฟล์เอกสาร (Document), ตารางคำนวณสเปรดชีต (Spreadsheet) และงานนำเสนอ (Presentation) จากทั้งของ Microsoft และผู้พัฒนาโปรแกรมทางเลือกรายอื่น ๆ ให้ได้เลือกใช้ ยิ่งไปกว่านั้น ขอบเขตของ โปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ยังครอบคลุมไปถึง โปรแกรมจัดการระบบอีเมล ที่เป็นเครื่องมือช่วยในการทำการตลาดผ่านอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (E-mail Management Software) รวมไปถึง โปรแกรมจดโน้ต (Note Taking Software) โปรแกรมออกแบบไดอะแกรม (Diagram) และแผนผังความคิด (Mind Map) เพื่อสรุปให้เห็นภาพรวมของไอเดียในการทำธุรกิจอย่างชัดเจน และโปรแกรมประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย โดยคุณสามารถที่จะ เลือกซื้อซอฟต์แวร์ พร้อมขอใบเสนอราคาจากเราได้ทันที ที่นี่
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.