โปรแกรมเน็ตเวิร์ก และการสื่อสาร
(Network and Communication Software)

ขอใบเสนอราคา โปรแกรมเน็ตเวิร์ก และการสื่อสาร เพื่อบริหารงานเครือข่ายภายใน หรือภายนอกองค์กร และติดต่อสื่อสารทางไกลข้ามจังหวัด หรือประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
New
AnyDesk Solo (โปรแกรมรีโมทหน้าจอ ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล รุ่นสำหรับผู้ใช้งานคนเดียว)
AnyDesk Solo โปรแกรมรีโมทหน้าจอ รุ่นสำหรับผู้ใช้งานคนเดียว ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล สนับสนุนการช่วยเหลือลูกค้า หรือสาขาขององค์กร
UltraViewer Professional (โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล รุ่นโปร สำหรับ IT Support)
UltraViewer Professional โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล รุ่นโปร สำหรับงาน IT Support ขององค์กร ช่วยเข้าซ่อมคอมพิวเตอร์จากระยะไกล ไม่เสียเวลา และค่าเดินทาง
UltraViewer Premium (โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล รุ่นสูงสุด สำหรับ IT Support ในองค์กรขนาดใหญ่)
UltraViewer Premium โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล รุ่นสูงสุด สำหรับองค์กรใหญ่ เหมาะกับทีม IT Support เข้าซ่อมคอมพิวเตอร์จากระยะไกล ไม่เสียเวลา และค่าเดินทาง
Thinstuff XP/VS Terminal Server Professional (โปรแกรมสร้างเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ จากเครื่อง PC รุ่นโปร)
Thinstuff XP/VS Terminal Server Professional โปรแกรมสร้างเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ จาก PC รุ่นโปร เข้าใช้งานโปรแกรม ไฟล์ ทรัพยกรจากระยะไกล รองรับผู้ใช้งานพร้อมกัน
Thinstuff XP/VS Terminal Server Standard (โปรแกรมสร้างเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ จากเครื่อง PC รุ่นมาตรฐาน)
Thinstuff XP/VS Terminal Server Standard โปรแกรมสร้างเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ จาก PC รุ่นมาตรฐาน เข้าใช้งานโปรแกรม ไฟล์ ทรัพยกรจากระยะไกล รองรับผู้ใช้งานพร้อมกัน
Thinstuff TSX Gateway (โปรแกรมจัดตั้งเกทเวย์ เพื่อการเข้าใช้เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย)
Thinstuff TSX Gateway โปรแกรมจัดตั้งเกทเวย์ เพื่อการเข้าใช้เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ใช้งานร่วมกับโปรแกรมตัวอื่น ๆ ของ Thinstuff
Thinstuff Remote Desktop Host (โปรแกรมสำหรับจัดตั้งโฮสต์รีโมทคอมพิวเตอร์ บนเครื่อง Windows Home)
Thinstuff Remote Desktop Host โปรแกรมจัดตั้งโฮสต์รีโมทคอมพิวเตอร์ บนเครื่อง Windows Home ลิขสิทธิ์จ่ายเงินครั้งเดียว ใช้งานได้ตลอดไป
Thinstuff TSX Scan (โปรแกรมใช้งาน Scanner ร่วมกับเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์)
Thinstuff TSX Scan โปรแกรมอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจ ที่ต้องการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในแบบเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ พร้อมกับสแกนเนอร์ มัลติฟังก์ชัน อย่างสมบูรณ์แบบ
Thinstuff XP/VS Terminal Server Lite (โปรแกรมสร้างเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ จากเครื่อง PC รุ่นเริ่มต้น)
Thinstuff XP/VS Terminal Server Lite โปรแกรมสร้างเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ จาก PC รุ่นเริ่มต้น เข้าใช้งานโปรแกรม ไฟล์ ทรัพยกรจากระยะไกล รองรับหลายผู้ใช้งานพร้อมกัน
VNC Connect Plus (โปรแกรมรีโมทหน้าจอ รีโมทคอมพิวเตอร์ระยะไกล รุ่นสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และฝ่าย IT ในธุรกิจขนาดกลาง)
VNC Connect Plus โปรแกรมรีโมทหน้าจอ รีโมทคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ฝ่าย IT ในธุรกิจขนาดกลาง เข้าควบคุม คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/เซิร์ฟเวอร์ จากระยะไกล
VNC Connect Enterprise (โปรแกรมรีโมทหน้าจอ รีโมทคอมพิวเตอร์ระยะไกล รุ่นสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และฝ่าย IT ในธุรกิจขนาดใหญ่ ปรับแต่งได้)
VNC Connect Enterprise โปรแกรมรีโมทหน้าจอ รีโมทคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ฝ่าย IT ในธุรกิจขนาดใหญ่ เข้าควบคุม คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/เซิร์ฟเวอร์ จากระยะไกล
VNC Connect Premium (โปรแกรมรีโมทหน้าจอ รีโมทคอมพิวเตอร์ระยะไกล รุ่นสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และฝ่าย IT ในธุรกิจขนาดใหญ่)
VNC Connect Premium โปรแกรมรีโมทหน้าจอ รีโมทคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และฝ่าย IT ในธุรกิจขนาดใหญ่ เข้าควบคุม คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/เซิร์ฟเวอร์ จากระยะไกล
VNC Connect Essentials (โปรแกรมรีโมทหน้าจอ รีโมทคอมพิวเตอร์ระยะไกล รุ่นสำหรับผู้ใช้งานคนเดียว และฝ่าย IT ในองค์กรขนาดเล็ก)
VNC Connect Essentials โปรแกรมรีโมทหน้าจอ รีโมทคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ใช้งานคนเดียว ธุรกิจขนาดเล็ก เข้าถึงคอมพิวเตอร์จากระยะไกล Work from Home
AnyDesk Standard (โปรแกรมรีโมทหน้าจอ ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล รุ่นมาตรฐาน สำหรับองค์กรธุรกิจ)
AnyDesk Standard โปรแกรมรีโมทหน้าจอ รุ่นมาตรฐาน สำหรับองค์กรธุรกิจ ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล สนับสนุนการช่วยเหลือลูกค้า หรือสาขาขององค์กร
TeamViewer 15 (โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ Remote คอมพิวเตอร์ ระยะไกล)
โปรแกรม TeamViewer 15 โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ หรือ โปรแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์ (Remote Computer) จากระยะไกล ช่วยลดเวลา ลดค่าเดินทาง สำหรับงาน IT Support
AnyDesk Ultimate (โปรแกรมรีโมทหน้าจอ ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่)
AnyDesk Ultimate โปรแกรมรีโมทหน้าจอ สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ควบคุมได้ไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์ มีให้ใช้ทั้งแบบ Cloud และ On-Premise เพื่อความเป็นส่วนตัวข้อมูล

โปรแกรมเน็ตเวิร์ก และการสื่อสาร (Network and Communication Software)

โปรแกรมบริหารจัดการเครือข่าย หรือเน็ตเวิร์ก (Network Management Software) โปรแกรมเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลภายใน ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) ที่อยู่ภายในองค์กรเอง หรือจะภายนอกองค์กร ที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ให้คุณได้บริหารจัดการองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึง โปรแกรมการสื่อสาร (Communication Software) ในยุคดิจิทัล เพื่อย่อโลกให้แคบลง เพื่อให้คุณได้สามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ต่างแดน ต่างสถานที่กันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์ โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประชุมออนไลน์ โปรแกรมประชุมทางไกล ตอบโจทย์การทำงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยคุณสามารถเลือกชม เลือกซื้อซอฟต์แวร์ พร้อมขอใบเสนอราคาจากเราได้ทันที ที่นี่ !
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.