โปรแกรมเน็ตเวิร์ก และการสื่อสาร (หน้า 3)
(Network and Communication Software) (Page 3)

ขอใบเสนอราคา โปรแกรมเน็ตเวิร์ก และการสื่อสาร เพื่อบริหารงานเครือข่ายภายใน หรือภายนอกองค์กร และติดต่อสื่อสารทางไกลข้ามจังหวัด หรือประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
BigMIND Starter (บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ รองรับผู้ใช้งานหลายคน สำหรับธุรกิจ)
BigMIND Starter บริการจัดเก็บข้อมูลสำรองบนคลาวด์ รองรับผู้ใช้งานหลายคน ราคาถูก สำหรับธุรกิจ รุ่นเริ่มต้น เก็บไฟล์เอกสาร ไฟล์ข้อมูลทุกรูปแบบ ป้องกันสูญเสียข้อมูล
BigMIND Starter Plus (บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ รองรับผู้ใช้งานหลายคน สำหรับธุรกิจ รุ่นเริ่มต้นระดับสูง)
BigMIND Starter Plus บริการจัดเก็บข้อมูลสำรองบนคลาวด์ รองรับผู้ใช้หลายคน สำหรับธุรกิจ รุ่นเริ่มต้นระดับสูง เก็บไฟล์เอกสาร ไฟล์ข้อมูล ป้องกันการสูญเสียข้อมูล
BigMIND Standard (บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ รองรับผู้ใช้งานหลายคน สำหรับธุรกิจ รุ่นมาตรฐาน)
BigMIND Standard บริการจัดเก็บข้อมูลสำรองบนคลาวด์ พื้นที่ 500 GB. รองรับผู้ใช้หลายคน สำหรับธุรกิจ รุ่นมาตรฐาน เก็บไฟล์เอกสาร ไฟล์ข้อมูล ป้องกันการสูญเสียข้อมูล
BigMIND Advanced (บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ รองรับผู้ใช้งานหลายคน สำหรับธุรกิจ รุ่นก้าวหน้า)
BigMIND Advanced บริการจัดเก็บข้อมูลสำรองบนคลาวด์ พื้นที่ 2 TB. + 1 TB. Cold Storage รองรับผู้ใช้หลายคน สำหรับธุรกิจ รุ่นก้าวหน้า ป้องกันการสูญเสียข้อมูล
BigMIND Super Hot Package (บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ รองรับผู้ใช้งานหลายคน สำหรับธุรกิจ รุ่นสูงสุด)
BigMIND Super Hot Package บริการจัดเก็บข้อมูลสำรองบนคลาวด์ พื้นที่ 10 TB. รองรับผู้ใช้หลายคน สำหรับธุรกิจ รุ่นสูงสุด ป้องกันการสูญเสียข้อมูล
BigMIND Advanced Plus (บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ รองรับผู้ใช้งานหลายคน สำหรับธุรกิจ รุ่นก้าวหน้าระดับสูง)
BigMIND Advanced PLUS บริการจัดเก็บข้อมูลสำรองบนคลาวด์ พื้นที่ 4 TB. + 2 TB. Cold Storage รองรับผู้ใช้หลายคน รุ่นก้าวหน้าระดับสูง ป้องกันการสูญเสียข้อมูล
BigMIND Standard Plus (บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ รองรับผู้ใช้งานหลายคน สำหรับธุรกิจ รุ่นมาตรฐานระดับสูง)
BigMIND Standard Plus บริการจัดเก็บข้อมูลสำรองบนคลาวด์ พื้นที่ 1 TB. รองรับผู้ใช้หลายคน สำหรับธุรกิจ รุ่นมาตรฐานระดับสูง ป้องกันการสูญเสียข้อมูล
MobaXterm Professional (โปรแกรมรวมเครื่องมือเครือข่ายที่จำเป็น SSH X11 RDP VNC FTP จบในตัวเดียว)
MobaXterm Professional โปรแกรมรวมเครื่องมือเครือข่ายที่จำเป็น เช่น SSH X11 RDP VNC FTP จบในตัวเดียว เหมาะสำหรับนักพัฒนา ผู้ดูแลเว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบ
Burp Suite Professional (โปรแกรมเครื่องมือทดสอบหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัย สำหรับเว็บไซต์)
Burp Suite Professional โปรแกรมเครื่องมือทดสอบหาช่องโหว่ด้านคาวามปลอดภัย สำหรับเว็บไซต์ ทำ Penetration Testing หาช่องโหว่ เพื่อที่จะอุดได้ทันก่อนที่จะโดนโจมตี
Safetica Data Loss Prevention (โปรแกรมป้องกันข้อมูลหาย ป้องกันการสูญเสียข้อมูล ที่สำคัญต่อองค์กร)
Safetica Data Loss Prevention โปรแกรมป้องกันข้อมูลหาย ช่วยปกป้องข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน ความลับองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ในความปลอดภัย

โปรแกรมเน็ตเวิร์ก และการสื่อสาร (Network and Communication Software)

โปรแกรมบริหารจัดการเครือข่าย หรือเน็ตเวิร์ก (Network Management Software) โปรแกรมเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลภายใน ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) ที่อยู่ภายในองค์กรเอง หรือจะภายนอกองค์กร ที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ให้คุณได้บริหารจัดการองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึง โปรแกรมการสื่อสาร (Communication Software) ในยุคดิจิทัล เพื่อย่อโลกให้แคบลง เพื่อให้คุณได้สามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ต่างแดน ต่างสถานที่กันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์ โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประชุมออนไลน์ โปรแกรมประชุมทางไกล ตอบโจทย์การทำงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยคุณสามารถเลือกชม เลือกซื้อซอฟต์แวร์ พร้อมขอใบเสนอราคาจากเราได้ทันที ที่นี่ !
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.