Foxit

สินค้า Foxit ขายสินค้ายี่ห้อ Foxit

Foxit ผู้พัฒนาโปรแกรมจัดการเอกสาร PDF และโปรแกรมเซ็นเอกสารดิจิทัล สำหรับผู้ใช้ทั่วไป และองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีคนใช้แล้วกว่า 200 ประเทศทั่วโลก
Foxit PDF Editor Suite for Teams 2024 (macOS) - Subscription License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน สำหรับทีมงาน ระบบปฏิบัติการ macOS ลิขสิทธิ์รายปี)
Foxit PDF Editor Suite for Teams 2024 (macOS) - Subscription License โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน รองรับทั้งการเปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF
Foxit PDF Editor Suite for Individuals 2024 (macOS) - Subscription License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน สำหรับผู้ใช้งานคนเดียว ระบบปฏิบัติการ macOS ลิขสิทธิ์รายปี)
Foxit PDF Editor Suite for Individuals 2024 (macOS) - Subscription License โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน รองรับทั้งการเปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF
Foxit PDF Editor Suite Pro for Education 2024 (Windows & macOS) - Subscription License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นโปร สำหรับสถานศึกษา ระบบปฏิบัติการ Windows และ macOS ลิขสิทธิ์รายปี)
Foxit PDF Editor Suite Pro for Education 2024 (Windows & macOS) - Subscription License โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นโปร สำหรับสถานศึกษา มหาวิทยาลัย
Foxit PDF Editor Suite Pro for Teams 2024 (Windows & macOS) - Subscription License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นโปร สำหรับทีมงาน ระบบปฏิบัติการ Windows และ macOS ลิขสิทธิ์รายปี)
Foxit PDF Editor Suite Pro for Teams 2024 (Windows & macOS) - Subscription License โปรแกรมสร้าง จัดการเอกสาร PDF รุ่นโปร เปิดอ่าน แก้ไขไฟล์ PDF ลิขสิทธิ์รายปี
Foxit PDF Editor Suite for Teams 2024 (Windows) - Subscription License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน สำหรับทีมงาน ระบบปฏิบัติการ Windows ลิขสิทธิ์รายปี)
Foxit PDF Editor Suite for Teams 2024 (Windows) - Subscription โปรแกรมสร้าง จัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน เปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF สำหรับทีมงาน
Foxit PDF Editor Pro for Teams 2023 (Windows & macOS) - Subscription License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นโปร ราคาถูก สำหรับทีมงาน ระบบปฏิบัติการ Windows และ macOS ลิขสิทธิ์รายปี)
Foxit PDF Editor Pro for Teams 2023 (Windows & macOS) - Subscription License โปรแกรมสร้าง จัดการ PDF รุ่นโปร ราคาถูก เปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF สำหรับทีมงาน
Foxit PDF Editor for Teams 13 (macOS) - Perpetual License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน สำหรับทีมงาน ระบบปฏิบัติการ macOS ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Foxit PDF Editor for Teams 13 (macOS) - Perpetual License โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน รองรับทั้งการเปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF สำหรับ macOS
Foxit PDF Editor Pro for Individuals 13 (Windows) - Perpetual License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นโปร สำหรับผู้ใช้งานคนเดียว ระบบปฏิบัติการ Windows ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Foxit PDF Editor Pro for Individuals 13 (Windows) - Perpetual License โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นโปร รองรับทั้งการเปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF
Foxit PDF Editor for Teams 13 (Windows) - Perpetual License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน สำหรับทีมงาน ระบบปฏิบัติการ Windows ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Foxit PDF Editor for Teams 13 (Windows) - Perpetual License โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน รองรับทั้งการเปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF สำหรับทีมงาน
Foxit PDF Editor for Individuals 13 (macOS) - Perpetual License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน สำหรับผู้ใช้งานคนเดียว ระบบปฏิบัติการ macOS ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Foxit PDF Editor for Individuals 13 (macOS) - Perpetual License โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน รองรับทั้งการเปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF สำหรับ macOS
Foxit PDF Editor for Individuals 13 (Windows) - Perpetual License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน สำหรับผู้ใช้งานคนเดียว ระบบปฏิบัติการ Windows ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Foxit PDF Editor for Individuals 13 (Windows) - Perpetual License โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน รองรับทั้งการเปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF
Foxit PDF Editor Pro for Teams 13 (Windows) - Perpetual License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นโปร สำหรับทีมงาน ระบบปฏิบัติการ Windows ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Foxit PDF Editor Pro for Teams 13 (Windows) - Perpetual License โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นโปร รองรับทั้งการเปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF สำหรับทีมงาน
Foxit eSign Pro (โปรแกรมเซ็นเอกสารดิจิทัล เซ็นชื่อ รวบรวมลายเซ็น ติดตามการเซ็นชื่อ ครบวงจร รุ่นโปร)
Foxit eSign Pro โปรแกรมเซ็นเอกสารดิจิทัล เซ็นชื่อ รวบรวมลายเซ็นดิจิทัล ติดตามขั้นตอนการเซ็นชื่อ ครบวงจร รุ่นโปร ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย
Foxit eSign Enterprise (โปรแกรมเซ็นเอกสารดิจิทัล เซ็นชื่อ รวบรวมลายเซ็น ติดตามการเซ็นชื่อ ครบวงจร รุ่นองค์กรธุรกิจ)
Foxit eSign Enterprise โปรแกรมเซ็นเอกสารดิจิทัล เซ็นชื่อ รวบรวมลายเซ็น ติดตามขั้นตอนการเซ็นชื่อ ครบวงจร รุ่นองค์กรธุรกิจ ใช้ง่าย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย
Foxit eSign (โปรแกรมเซ็นเอกสารดิจิทัล เซ็นชื่อ รวบรวมลายเซ็น ติดตามการเซ็นชื่อ ครบวงจร รุ่นมาตรฐาน)
Foxit eSign โปรแกรมเซ็นเอกสารดิจิทัล เซ็นชื่อ รวบรวมลายเซ็น ติดตามขั้นตอนการเซ็นชื่อ ครบวงจร รุ่นมาตรฐาน ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้านงานเอกสาร
Foxit PDF IFilter Server (โปรแกรมค้นหาไฟล์เอกสาร PDF อย่างรวดเร็ว สำหรับองค์กรธุรกิจ)
Foxit PDF IFilter Server โปรแกรมเครื่องมือช่วยค้นหาไฟล์เอกสาร PDF อย่างรวดเร็ว กำหนดเกณฑ์การค้นหาได้ละเอียด รองรับการค้นหาไฟล์ PDF ได้จากหลายช่องทาง

Foxit

Foxit (ฟ็อกซ์อิท) เป็นแบรนด์ซอฟต์แวร์สัญชาติอเมริกัน (USA) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ปัจจุบัน Foxit มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (California, USA) และยังมีสำนักงานย่อยในเอเชีย (Asia), ยุโรป (Europe) และออสเตรเลีย (Australia) โดยในปัจจุบันนี้ทาง Foxit มีพนักงานมากกว่า 650 คนประจำการอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก แถมยังเป็นบริษัทมหาชน มีการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) ภายใต้รหัส SSE: 688095 อีกด้วยเช่นกัน (ข้อมูลจาก Wikipedia) โดยทาง Foxit นั้นเป็นผู้นำทางด้าน โซลูชันการบริหารจัดการเอกสาร (Document Management Solutions) อย่างไฟล์ PDF ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่ม เป็นเจ้าของ โปรแกรมจัดการไฟล์ PDF (PDF Management Software) ที่ในปัจจุบันมีผู้ใช้มากกว่า 650 ล้านคน ใน 200 ประเทศทั่วโลก มีโปรแกรมหลากหลาย อาทิ โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร Foxit PDF Editor และ โปรแกรมเซ็นเอกสารดิจิทัล Foxit eSign ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรุ่น สำหรับความต้องการที่แตกต่าง รองรับทั้งการใช้งานส่วนตัว และใช้งานในองค์กรธุรกิจ หรือแม้แต่ หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.