Easy Stock

สินค้า Easy Stock ขายสินค้ายี่ห้อ Easy Stock

EasyStock (อีซี่ สต๊อก) โปรแกรมจัดการสต๊อกสินค้า คลังสินค้า ที่เหมาะสำหรับห้างร้าน องค์กรทั่วไป ไปจนถึงหน่วยงานของรัฐ พัฒนาโดยฝีมือชาวไทย ช่วยอำนวยความสะดวก จัดการระบบสต๊อกสินค้าได้เป็นอย่างดี
Easy Stock 2013 with HardLock Device (โปรแกรมสต๊อกสินค้า (ย้ายเครื่องได้) มีอุปกรณ์ HardLock)
โปรแกรมสต๊อกสินค้า Easy Stock พร้อมอุปกรณ์ HardLock สามารถย้ายเครื่องได้ ออกรายงานได้แม่นยำ ช่วยจัดการสต๊อกในองค์กร ร้านค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device (โปรแกรมสต๊อกสินค้ารุ่นอัปเกรด (ย้ายเครื่องได้) พร้อมอุปกรณ์ HardLock)
โปรแกรมสต๊อกสินค้า Easy Stock รุ่น Upgrade พร้อมอุปกรณ์ HardLock สามารถย้ายเครื่องได้ ออกรายงานได้แม่นยำ ช่วยจัดการสต๊อกในองค์กร ร้านค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Easy Stock 2013 and Barcode Scanner Set (โปรแกรมสต๊อกสินค้า (ย้ายเครื่องไม่ได้) และ เครื่องสแกนบาร์โค้ดรุ่น YJ3300)
โปรแกรมสต๊อกสินค้า Easy Stock ย้ายเครื่องไม่ได้ ออกรายงานได้แม่นยำ ช่วยจัดการสต๊อกในองค์กร ร้านค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการจัดการสต๊อกในธุรกิจทุกขนาด
Easy Stock 2013 with HardLock Device and Barcode Scanner Set (โปรแกรมสต๊อกสินค้า (ย้ายเครื่องได้) มีอุปกรณ์ HardLock และ เครื่องสแกนบาร์โค้ดรุ่น YJ3300)
โปรแกรมสต๊อกสินค้า Easy Stock มีอุปกรณ์ HardLock และเครื่องสแกนบาร์โค้ด ย้ายเครื่องได้ ออกรายงานได้แม่นยำ ช่วยจัดการสต๊อกในองค์กร ร้านค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Easy Stock 2013 (โปรแกรมสต๊อกสินค้า ระบบสต๊อกสินค้า สำหรับ 1 เครื่อง)
โปรแกรมสต๊อก Easy Stock สำหรับ 1 เครื่อง (ย้ายเครื่องไม่ได้) ช่วยจัดการสต๊อกสินค้า ระบบสต๊อกสินค้า การรับ จ่ายสินค้า รองรับ Barcode พร้อมพิมพ์รายงานการขายได้

Easy Stock

EasyStock (อ่านออกเสียงภาษาไทยว่า “อีซี่ สต๊อก”) เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มซอฟต์แวร์ประเภท โปรแกรมจัดการสต๊อกสินค้า คลังสินค้า ที่เหมาะสำหรับห้างร้าน องค์กรทั่วไป ไปจนถึงหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นผลงานของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศไทยอย่างคุณรวีโรจน์ รัตนา (Raweeroj Ruttana) โดยตัวโปรแกรม Easy Stock นั้นจะมีให้เลือกหลายรุ่น อาทิ Easy Stock 2013 หรือตัวโปรแกรมที่มาพร้อมอุปกรณ์เสริม อย่าง Easy Stock + Barcode Scanner ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวก และจัดระเบียบสต๊อกสินค้าได้เป็นอย่างดี
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.