ArchiCAD 20

ขาย ArchiCAD 20 ลิขสิทธิ์แท้

แชร์บทความ
: 16,053
โปรแกรม ArchiCAD 18 (Standard) 
โปรแกรมสําหรับการออกแบบอาคาร ด้วยเทคโนโลยี BIM
ปรับทัพรับ AEC  ออกแบบอาคาร ด้วย BIM (Building Information Modeling) 
"งานออกแบบคุณภาพ ลดเวลา ลดต้นทุน เพิ่มพูนผลกำไร" 
 
ArchiCAD 20
 
โปรแกรมออกแบบ ArchiCAD 18 ถือได้ว่าเป็นสุดยอดโปรแกรมออกแบบอาคารด้วยเทคโนโลยี BIM ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา เพราะสามารถทําให้ กระบวนการการออกแบบอาคารนั้นๆเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงการทําแบบ drawing และ detail ต่างๆ มีความสะดวก รวดเร็ว ราบรื่นและครบครัน
 
New in ArchiCAD 18
 • BIMcloud : BIM without Constraints
ArchiCAD 20
 
คุณสมบัติ
 • โมเดล 3 มิติ
 • ทำแบบ 2D ให้อัตโนมัติ แปลน รูปด้าน รูปตัด
 • BOQ พื้นที่ผนัง ขนาด จำนวน ปริมาตร อัตโนมัติ
 • 3D Section อัตโนมัติ
 • Perspective
 • Render
 • Animation
 • BIMx ดูแบบ 2D 3D บน Tablet (Android, iOS)
 • Sun study
 • จำลองการก่อสร้าง
 • ทำงานพร้อมกันในโครงการเดียวกัน
มีอะไรใหม่ใน ArchiCAD 18
 • All-Round 3D Workflows : ArchiCAD 18 รองรับงานออกแบบได้กว้างมากขึ้น สามารถเริ่มทํางานได้ตั้งแต่ conceptual design จนถึงการทําแบบ รายละเอียด (detail) ของส่วนประกอบในอาคารรวมไปถึงการนําเสนอโครงการในรูปแบบอิสระ โดยลูกค้าสามารถเดินดูภายใน อาคารได้ด้วยตนเอง

ArchiCAD 20

 • Improved MORPH Tool  :  เครื่องมือ MORPH ช่วยให้สถาปนิกสามารถสร้าง ตัวอาคารเฟอรนิเจอร์หรือตัวโครงสร้างที่ม่ีรูปทรง แปลกออกไปเช่น ลักษณะfreeform, รูปทรงโค้งมน แบบต่างๆ ได้ตามจินตนาการ พร้อมลักษณะการใช้คําสั่งในการสร้างรูปทรงด้วยวิธีแบบ push-pull ทําให้ง่ายในการใช้งานเครื่องมือ MORPHในเวอร์ชัน 18 นี้ยังรองรับการทํางานออกแบบในช่วงเริ่มออกแบบ ที่เป็นลักษณะ conceptual design และ mass modeling ที่สถาปนิกสามารถทราบพื้นที่และปริมาตรของตัวอาคารทั้งหมดได้และลงไปถึงแต่ละชั้นย่อยๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการออกแบบโดย ละเอียดต่อไป

 

ArchiCAD 20

 • Real-time 3D Cutting Planes : สถาปนิกสามารถตรวจดูอาคารที่ออกแบบขึ้นมาในลักษณะภาพ 3 มิติ ได้ ในทุกมุมมอง และยังสามารถระนาบเพื่อตัดดูภายในของอาคารในตําแหน่ง ใดๆ ของอาคารได้ ซึ่งจะทําให้สะดวกในการแก้ไขหรือการกั้นห้องภายใน อาคาร การใส่ประตู หน้าต่าง ในมุมมอง 3 มิติ และทําให้เห็นภาพพื้นที่ภายใน ได้อย่างชัดเจน เมื่อต้องนําเสนอหรือประชุมการออกแบบร่วมกัน

ArchiCAD 20

 • Priorty Based Connections : ArchiCAD 18 ใช้ระบบ Priority Based Connections เพื่อช่วย ให้งานออกแบบตัวอาคารและการทําแบบก่อ สร้างถึงแบบขยายเป็นไปได้อย่างถูกต้อง โดยผู้ใช้งานสามารถกําหนดลําดับความ สําคัญของส่วนประกอบในอาคาร เช่น โครงสร้าง เสา คาน พื้น ปนู ฉาบเพื่อสะดวกในการทําแบบขยายได้อย่าอัตโนมัติถูกต้องและรวดเร็ว
ArchiCAD 20
 
 • Element Association to Story Heights : Archicad 18 สามารถสร้างการเชื่อมโยงระหว่างความสูงของ ผนัง เสา โซน เข้ากับ ความสูงของชั้นอาคาร ดังนั้นเมื่อมีการแก้ไขความสูงของชั้น ผนัง เสา หรือโซน จะ ปรับความสูงตามไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดเวลาในการแก้ไขและเพิ่มความถูกต้องใน การออกแบบได้มากขึ้น
ArchiCAD 20
 
 • BIMx in every ArchiCAD 18 Installation : GRAPHISOFT BIMx เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมสําหรับสถาปนิกเพื่อการนําเสนอและสื่อสารแบบอาคาร เป็นลักษณะ 3 มิติ โดยไม่จะเป็นต้องใช้เครื่อง PC หรือ Notebook แต่สามารถใช้บน Tablet และ Smartphone ที่เป็น Android หรือ iOS โดยอัพโหลดไฟล์งานไว้ในเครื่องหรือบน cloud เพื่อแชร์ให้ลูกค้า หรือผู้ร่วมงานดูได้อย่างรวดเร็วและน่าประทับใจกว่า การนําเสนอภาพนิ่งและanimation แบบเดิมๆ
ArchiCAD 20
 • Building Energy Evaluation  : อาคารยุคนี้ต้องเป็นสีเขียว ซึ้งหมายถึงต้องช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานต่ํา จะได้อยู่อย่างยั่งยืน ArchiCAD18 รองรับการออกแบบอาคารสีเขียว ด้วยหมวด คําสั่งในการประเมินการใช้พลังงานของตัวอาคารที่ออกแบบ ด้วยตัวคํานวน VIPcore ของ Strusoft สถาปนิกสามารถปรับแก้ไขทิศทางของอาคาร หรือรูปทรง ตลอดจนสร้าง facade หรือบังแดดเพิ่มเติมหลังจากเห็นผลการคํานวนเรื่องพลังงาน ซึ่งสามารถทําได้ในช่วงแรกๆ ของการออกแบบตัวอาคาร ผลการคํานวนสามารถแสดงออกมาได้ในหลายรูปแบบทั้งไฟล์ PDF, XLS และ IFC
 • BIMcomponents.com/bimobject.com : ผู้ใช้ ArchiCAD สามารถค้นหาส่วนประกอบต่างๆของอาคารทั้งในด้านโครงสร้างหรือ เฟอร์นิเจอร์ ได้ไม่เพียงแต่ในเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมยังสามารถค้นจากเวบไซต์ BIMcomponents.com หรือ bimobject.com ซึ่งเป็นคลังเก็บโมเดลต่างๆ จากผู้ใช้งาน ArchiCAD และผู้ผลิตสินค้าจาก ทั่วโลก เพื่อสร้างความหลากหลายในการออกแบบ
   
 • Best-in-Class BIM Performance : ARCHICAD 18 ทํางานไดทั้ง ระบบปฏิบัติการ 64-bit ของ Microsoft Windows และ MacOSX สามารถมองเห็นหน่วยความจํา ได้มากท่าที่มี และประมวลผลได้เร็วกว่า ซึ่งทําให้เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และเพิ่มเติมด้วยความ สามารถในการประมวลผลแบบเบื้องหลัง (Background Processing) จึงทําให้ใช้งานหน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่มีหลายหน่วย ประมวลผล (multi-core) ไดอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทําใหการทํางานกับไฟล์งานของโครงการขนาดใหญ่มากๆ และซับซ้อนเป็นไปได้เร็วกว่าทั้งตอนอ่านไฟล์และแสดงผล
ความภาคภูมิใจของสถาปนิก คือ การเห็นไอเดียต่างๆ ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นความจริง ด้วยเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) ของ GRAPHISOFT ArchiCAD สถาปนิกสามารถที่จะมองเห็นและนำเสนอทุกรายละเอียดในงานออกแบบ ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงงานด้านเอกสารประกอบแบบต่างๆ อัตโนมัติ ArchiCAD ช่วยให้คุณสามารถออกแบบและแบ่งปัน Component ต่างๆ ของงานออกแบบผ่านระบบ Internet และยังมีระบบประมวลผลค่าพลังงานที่เกี่ยวข้อง กับการออกแบบที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประสานงานร่วมกันระหว่างส่วนสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ช่วยลดความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการก่อสร้างได้อีกด้วย
 
ArchiCAD  ตอบทุกโจทย์ ของสถาปนิกทั่วโลก
การออกแบบอาคารในปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้น นอกจากใช้ไอเดียและจินตนาการต่างๆแล้ว จำเป็นต้องมีเครื่องมือ เช่น โปรแกรมออกแบบบ้าน สำหรับช่วยในการถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นออกมาให้เป็นรูปร่างเพื่อการรับรู้ที่ตรงกันระหว่างผู้ออกแบบและลูกค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายประเภทถูกใช้ในการออกแบบและสร้างงานขึ้นมา ทำให้บริษัทออกแบบต่างๆต้องมีผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมทั้งใช้ออกแบบ, เขียนแบบ, ทำงาน 3มิติ, ถอดปริมาณงาน จนไปถึงการนำเสนอทัศนียภาพ เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพรวมทั้งหมด
 
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบวนการออกแบบคือ การปรับปรุงแบบให้ดีขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งส่วนนี้หมายถึงเวลาในการทำงานต้องถูกใช้ไปกับขั้นตอนการแก้แบบ จากนั้นต้องนำมาเขียนแบบใหม่, ทำภาพ 3มิติ และนำเสนอเป็นทัศนียภาพใหม่ ในทุกๆครั้ง โดยกระบวนการทั้งหมดนั้นต้องอาศัยหลายปัจจัยในการควบคุมงานให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งความคลาดเคลื่อนของเวลาส่งผลถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในแต่ละวัน เป็นปัญหาที่หลายคนพยายามหาทางแก้ไขมาโดยตลอด
 
 
ArchiCAD  จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐาน ของ เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) เพื่อเพิ่มศักยภาพในทุกๆด้านของการออกแบบให้กับสถาปนิก โดยสามารถสร้าง อาคาร 3 มิติ ในหลากหลายรูปฟอร์มได้โดยง่าย และครบถ้วนทุกองค์ประกอบในอาคาร และสามารถสร้าง Drawing ให้โดยอัตโนมัติ ทั้ง แปลน รูปด้าน รูปตัด และทุกมุมที่ต้องการ โดยหากมีการแก้ไข โปรแกรมจะทำการ อัพเดทข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ และครบถ้วน ซึ่งทำให้ลดเวลาในการเขียนแบบไปได้มาก  และยังสามารถสร้างภาพเสมือนจริง (Rendering) เพื่อนำเสนอผลงานในแบบมืออาชีพ ที่สำคัญงานออกแบบทั้งหมด จะมีข้อมูลของอาคาร ที่สามารถเรียกดู หรือสร้างรายงานสรุปปริมาณ  หรือ BOQ ได้ ทั้งนี้เพื่อควบคุมมาตรฐาน รวมถึงเวลาที่ใช้ในการทำงานที่ลดลงกว่าเดิมหลายเท่าตัว
 • ตอบโจทย์การออกแบบอาคารรูปทรงอิสระ : ArchiCAD  ได้ถูกพัฒนาให้มี เครื่องมือสำหรับ สร้างรูปทรงอิสระ อย่าง Shell Structure  เพื่อ รองรับจินตนาการ ของสถาปนิก ทั้งในงานอาคารรูปทรง คลาสสิก และ รูปทรงทันสมัยได้เป็นอย่างดี ออกแบบได้ในทุกมุมมอง : สถาปนิก ผู้ใช้งาน ArchiCAD สามารถ ขึ้น โมเดล หรือปรับแต่ง โมเดล ได้ ในทุกมุมมอง ได้ด้วยเครื่องมือ 3D Guildeline และ 3D Plane เพื่อให้งานออกแบบ ไม่สะดุด
 • รองรับงานปรับปรุงอาคาร (Renovation) : ผู้พัฒนา ArchiCAD ตระหนักดีว่า งานสถาปัตย์ จะมีทั้งงานออกแบบ อาคารใหม่ และ งาน ปรับปรุงอาคารเก่า ที่สร้างมานาน  ArchiCAD เป็นซอฟต์แวร์แรกที่มี ฟังก์ชัน สำหรับ งานปรับปรุงอาคารโดยเฉพาะ  โดยสามารถ เปรียบเทียบ แบบอาคารเก่า และ แบบใหม่ ได้ในตัวซอฟต์แวร์ รวมถึงสรปปริมาณส่วนที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
   
 • สุดยอดแห่งเทคโนโลยี BIM สำหรับอาคาร : ArchiCAD  คงไว้ซึ่ง การประสานงานการทำงานระหว่าง สถาปนิก กับ วิศวกร แบบ OPEN โดยสามารถ นำส่งโมเดล อาคารที่ออกแบบ ไปให้วิศวกร เพื่อทำงานด้าน โครงสร้าง และ งานระบบ ของตัวอาคาร โดยใช้ข้อมูลไฟล์แบบ IFC , DWG, DXF, 3Ds และ อื่น ๆ
ทำงานกับ เทคโนโลยี รุ่นล่าสุด 
ArchiCAD  สามารถทำงานได้กับ ระบบปฎิบัติการต่าง ๆ ได้แก่
 • Windows XP (32-bit and 64-bit)
 • Windows® Vista (32-bit and 64-bit)
 • Windows 7 (32-bit and 64-bit)   แนะนำให้ ใช้งาน 64-bit
 • Mac OS X 10.6 Snow Leopard  กับเครื่อง Macintosh® ที่ใช้ โปรเซสเซอร์ Intel® 64-bit (Core2Duo หรือใหม่กว่า)
ArchiCAD ได้รับความนิยมจากสถาปนิกทั่วโลก ทั้งใน ยุโรป อเมริกา และ ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศไทย ทั้งบริษัทออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง, ตกแต่งภายใน, บริษัทรับสร้างบ้าน รวมถึงหน่วยงานราชการสำคัญต่างๆ ครอบคลุมถึงส่วนสถาบันการศึกษา ArchiCAD ได้เป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่ออนาคตของวงการออกแบบในประเทศไทย ไม่ด้อยกว่าที่ใดในโลก
 
ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD
 
 
 
การใช้งาน ArchiCAD 18 บน iPad
 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Ashampoo Movie Studio Pro 3 (โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ รองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K)
Ashampoo Movie Studio Pro 3 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอสัญชาติเยอรมัน ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ครบครัน และรองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 (โปรแกรมทำพรีเซนเทชั่น มีเทมเพลต และเอฟเฟคมากมาย ใช้งานง่าย)
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 โปรแกรมทำ Presentation สัญชาติเยอรมัน ใส่ภาพพร้อมเพลงประกอบได้ ตัดต่อวิดีโอแบบง่าย ๆ ได้ ช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูเป็นมืออาชีพ
Ashampoo Undeleter (โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป)
Ashampoo Undeleter โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป ช่วยกู้คืนไฟล์ที่คุณเผลอลบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ได้ไฟล์กลับคืนมาอีกครั้ง ตามต้องการ
Ashampoo Burning Studio 25 (โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์)
Ashampoo Burning Studio 25 โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ที่มีความสามารถด้านมัลติมีเดียครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์ได้ ออกแบบปกได้ ใช้งานง่าย
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.