Out
of
Stock
AutoCount Accounting System - Accountant Edition (โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ รุ่นสำหรับสำนักงานบัญชี รองรับฐานข้อมูลไม่จำกัดจำนวนบริษัท สามารถซื้อแพ็กเสริมภาษาไทย ยื่นภาษีออนไลน์)

ขาย AutoCount Accounting System - Accountant Edition ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ รุ่นสำหรับสำนักงานบัญชี รองรับฐานข้อมูลไม่จำกัดจำนวนบริษัท สามารถซื้อแพ็กเสริมภาษาไทย ยื่นภาษีออนไลน์)
แชร์บทความ
: 3,299

AutoCount Accounting System - Accountant Edition
(โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ รุ่นสำหรับสำนักงานบัญชี รองรับฐานข้อมูลไม่จำกัดจำนวนบริษัท สามารถซื้อแพ็กเสริมภาษาไทย ยื่นภาษีออนไลน์)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ รุ่นสำหรับสำนักงานบัญชี AutoCount Accounting System - Accountant Edition

AutoCount Accounting System - Accountant Edition โปรแกรมบัญชีที่มีความสามารถครบครัน เป็นรุ่นสำหรับสำนักงานบัญชี รองรับฐานข้อมูลไม่จำกัดจำนวนบริษัท สามารถจัดการภาษีซื้อขาย จัดการโครงการหรือแผนก การจัดการหลายสกุลเงิน มีระบบงานบัญชี การจัดการลูกหนี้ การจัดการเจ้าหนี้ การทำรายการทางบัญชีซ้ำ ๆ อัตโนมัติ มีระบบขายพื้นฐาน ระบบซื้อพื้นฐาน รองรับการสร้างสูตร เพิ่มฟิลด์ข้อมูลได้เอง การทำแผนงบประมาณประจำ ปี/เดือน และรายงานด้านกระแสเงินสด โดยที่โปรแกรมนี้เป็นผลงานการพัฒนาของ บริษัท AutoCount ที่มีโปรแกรมสำหรับธุรกิจให้เลือกใช้หลายตัว

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ รุ่นสำหรับสำนักงานบัญชี AutoCount Accounting System - Accountant Edition ยังรองรับการใช้งานร่วมแพ็กเสริมระบบงานบัญชีไทย ที่มีความสามารถทั้งการออกรายงานภาษีซื้อ-ขาย, ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ), ใบแนบ ภ.ง.ด. ความสามารถในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 ออนไลน์ (E-FILING) [แพ็กเสริมระบบงานบัญชีไทยแยกขายต่างหาก]

สำหรับบริษัทรับทำบัญชี หรือสำนักงานบัญชี ที่ต้องการโปรแกรมบัญชี ที่ใช้งานง่าย ฟังก์ชันครบตามความต้องการ ก็สามารถพิจารณาเลือกซื้อ โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ รุ่นสำหรับสำนักงานบัญชี AutoCount Accounting System - Accountant Edition ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ AutoCount Accounting System มีทั้งหมดกี่เวอร์ชัน ?

สำหรับ โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ AutoCount Accounting System ที่จำหน่ายใน Thaiware Shop นั้นมีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด 6 เวอร์ชันหลัก ๆ ด้วยกันคือ

1. AutoCount Accounting System - Account Plus Edition

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ รุ่นเริ่มต้น รองรับฐานข้อมูล 3 บริษัท โดยมีระบบงานดังนี้

 • การจัดการภาษีซื้อขาย (VAT)
 • การจัดการโครงการหรือแผนก (Project)
 • การจัดการหลายสกุลเงิน (Multi-Currency)
 • ระบบงานบัญชี (G/L)
 • การจัดการลูกหนี้ (AR)
 • การจัดการเจ้าหนี้ (AP)
 • การทำรายการทางบัญชีซ้ำ ๆ อัตโนมัติ (Recurrence GL)
 • ระบบขายพื้นฐาน (Simple Sales)
 • ระบบซื้อพื้นฐาน (Simple Purchase)

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม AutoCount Accounting System - Account Plus Edition)

2. AutoCount Accounting System - Express Plus Edition

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ รุ่นระดับกลาง รองรับฐานข้อมูล 3 บริษัท มีระบบงานทุกอย่างที่มีอยู่ในรุ่น Account Plus Edition โดยระบบงานที่มีเพิ่มเติมเข้ามาในรุ่น Express Plus Edition คือ 

 • ระบบคลังพื้นฐาน (Simple Stock)

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม AutoCount Accounting System - Express Plus Edition)

3. AutoCount Accounting System - Accountant Edition

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ เป็นโปรแกรมรุ่นพิเศษ สำหรับบริษัทรับทำบัญชี หรือสำนักงานบัญชี โดยเฉพาะ รองรับการทำงานกับฐานข้อมูลได้แบบไม่จำกัดจำนวนบริษัท มีระบบงานทุกอย่างที่มีอยู่ในรุ่น Account Plus Edition โดยระบบงานที่มีเพิ่มเติมเข้ามาในรุ่น Accountant Edition คือ 

 • การสร้างสูตร (Formular)
 • การเพิ่มฟิลด์ข้อมูลได้เอง (UDF)
 • การทำแผนงบประมาณประจำ ปี/เดือน และรายงานด้านกระแสเงินสด (Budget & Advanced Financial Report)

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม AutoCount Accounting System - Accountant Edition)

4. AutoCount Accounting System - Basic Edition

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ รุ่นมาตรฐานระดับสูง รองรับฐานข้อมูล 5 บริษัท มีระบบงานทุกอย่างที่มีอยู่ในรุ่น Express Plus Edition โดยระบบงานที่มีเพิ่มเติมเข้ามาในรุ่น Basic Edition คือ

 • ระบบงานขาย (Complete Sales)
 • ระบบงานจัดซื้อ (Complete Purchase)
 • ระบบสินค้าคงคลัง (Complete Stock)
 • การสร้างสูตร (Formular)
 • การเพิ่มฟิลด์ข้อมูลได้เอง (UDF)
 • การจัดการสินค้าที่มีหลายหน่วยสินค้า (Basic Multi-UOM)
 • การทำแผนงบประมาณประจำ ปี/เดือน และรายงานด้านกระแสเงินสด (Budget & Advanced Financial Report)

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม AutoCount Accounting System - Basic Edition)

5. AutoCount Accounting System - Pro Edition

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ รุ่นโปร รองรับฐานข้อมูล 5 บริษัท มีระบบงานทุกอย่างที่มีอยู่ในรุ่น Basic Edition โดยระบบงานที่มีเพิ่มเติมเข้ามาในรุ่น Pro Edition คือ

 • Activity Stream
 • การจัดการสินค้าที่มีหลายหน่วยสินค้าขั้นสูง (Advanced Multi-UOM)
 • Advanced Quotation
 • ระบบ ฝากขาย/รับฝากขาย (Consignment)
 • ระบบของแถม (FOC Quantity)
 • การปันต้นทุนสินค้า (Landing Cost)
 • การจัดการคลังสินค้ามากกว่า 1 คลัง (Multi-Location)
 • การทำเอกสารด้านซื้อขายซ้ำ ๆ อัตโนมัติ (Recurrence Sales & Purchase)
 • การเพิ่มโค้ดเพื่อปรับโปรแกรมเพิ่ม (Scripting)

และยังมาพร้อมแพ็กเสริมระบบงานบัญชีไทยแบบพร้อมใช้งาน ที่มีความสามารถทั้งการออกรายงานภาษีซื้อ-ขาย, ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ), ใบแนบ ภ.ง.ด. ความสามารถในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 ออนไลน์ (E-FILING)

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม AutoCount Accounting System - Pro Edition)

6. AutoCount Accounting System - Premium Edition

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ รุ่นสูงสุด รองรับฐานข้อมูล 5 บริษัท มีระบบงานทุกอย่างที่มีอยู่ในรุ่น Pro Edition โดยระบบงานที่มีเพิ่มเติมเข้ามาในรุ่น Premium Edition คือ

 • กรองเอกสารตามพนักงานขาย เพื่อไม่ให้เห็นหรือแก้ไขงานขายของพนักงานขายอื่น (Filter by Salesman)
 • เพิ่มประเภทการจัดกลุ่มสินค้า (Advanced Item)
 • การคุมสินค้าตาม Batch หรือ Lot (Item Batch)
 • การจัดชุดสินค้าขายเป็น แพ็กเกจ/ชุดต้นแบบสินค้า (Item Package / Item Template)
 • รายงานแบบอิสระ (Multi-Dimensional Analysis)
 • การกำหนดวงเงินในการซื้อขาย (Remote Credit Control)
 • ระบบการผลิต (Stock Assembly)

และยังมาพร้อมแพ็กเสริมระบบงานบัญชีไทยแบบพร้อมใช้งาน ที่มีความสามารถทั้งการออกรายงานภาษีซื้อ-ขาย, ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ), ใบแนบ ภ.ง.ด. ความสามารถในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 ออนไลน์ (E-FILING)

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม AutoCount Accounting System - Premium Edition)

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ระบบบัญชีแยกประเภท

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ รุ่นสำหรับสำนักงานบัญชี AutoCount Accounting System - Accountant Edition

 1. สามารถเพิ่มบัญชีคุมและบัญชีย่อยได้ไม่จำกัด
 2. สามารถใส่ได้ทั้งชื่อบัญชีทั้งไทยและอังกฤษ
 3. มีผังบัญชีตัวอย่างจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งสามารถ เพิ่ม แก้ไข หรือลบบัญชี เพื่อให้ตรงกับระบบงานของบริษัทได้
 4. สามารถรองรับได้หลายสกุลเงิน
 5. การทำซื้อขายสามารถบันทึกเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้เลย ระบบจะแปลงเป็นสกุลเงินตามผังบัญชีให้อัตโนมัติ
 6. สามารถปรับเปลี่ยนเลขที่บัญชีได้ตลอดเวลา
 7. งบการเงินครบถ้วนตามความต้องการ งบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
 8. สามารถพิมพ์งบทดลองได้ทั้งแบบเต็ม (แสดงยอดยกมา, ยอดเคลื่อนไหว, ยอดคงเหลือ), แบบย่อ (แสดงเฉพาะยอดเคลื่อนไหว), แบบเทียบปีก่อนหน้า, แบบยอดคงเหลือตามแผนก หรือยอดเคลื่อนไหวตามแผนกได้
 9. สามารถปรับแต่ง งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสดได้ตามที่ระบบให้ Field ข้อมูลมา
 10. สามารถกำหนดยอดประมาณการ (Budget) ราย 12 เดือน ของแต่ละบัญชี โดยสามารถทำรวมหรือแยกรายแผนกได้ เพื่อแสดงในงบประมาณการ และยังสามารถทำกี่ปีล่วงหน้าก็ได้
 11. ระบบบันทึกบัญชีสินค้าเป็นแบบ Periodic
 12. สามารถดูความเคลื่อนไหวของเงินสดได้ตลอดเวลา
 13. สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายที่มีใบกำกับภาษีหลายใบ ในใบสำคัญจ่าย (Voucher) ใบเดียวกัน
 14. สามารถลำดับ (Running) เลขที่ใบสำคัญในสมุดรายวันแบบป้อนเลขที่เองก็ได้
 15. ในใบสำคัญ (Voucher) แต่ละใบ สามารถเพิ่ม Field บันทึกหมายเหตุได้ไม่จำกัด รวมถึงในทุก ๆ เอกสาร
 16. สามารถเก็บข้อมูลรายวันได้ไม่จำกัด ขึ้นกับขนาดพื้นที่ของ Server ลูกค้า
 17. มีระบบล็อกงวดบัญชี ทำให้ป้องกันการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลในงวดที่ปิดบัญชีไปแล้ว และสามารถเปิดให้เฉพาะเรื่องกับเฉพาะบางคนได้
 18. สามารถป้อนข้อมูลของปีถัดไปได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องรอการปิดบัญชีสิ้นปี ทำให้การทำงานต่อเนื่องไม่ล่าช้าและเมื่อทำการปิดสิ้นปี ระบบก็จะนำข้อมูลเข้าไปในงวดที่ถูกต้องให้โดยอัตโนมัติ
 19. สามารถดึงบัญชีต้นแบบ (Template) มาลงรายการรายวัน ทำให้รวดเร็ว และช่วยบุคคลากรที่มีความรู้ทางด้านบัญชีน้อย สามารถบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง
 20. สามารถ Save as Draft ของเอกสารที่ยังทำไม่เสร็จ เพื่อมาทำต่อวันหลังได้
 21. สามารถบันทึกรายการด้านเดบิทและเครดิตได้ไม่จำกัดจำนวนรายการ (Compound Entry)
 22. โปรแกรมจะทำการตรวจสอบยอดเดบิทและเครดิตให้สมดุล ก่อนบันทึก
 23. .สามารถกำหนดสมุดรายวันได้ไม่จำกัดจำนวน
 24. เมื่อมีการลงบัญชีภาษีซื้อหรือภาษีขาย โปรแกรมจะนำไปบันทึกในแฟ้มภาษีซื้อหรือภาษีขายให้ทันที

ระบบงานขาย

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ รุ่นสำหรับสำนักงานบัญชี AutoCount Accounting System - Accountant Edition

 1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารได้ไม่จำกัดแบบ เช่น ใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, ใบส่งของ, ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ
 2. สามารถกำหนดให้ระบบใช้ราคาขายได้หลายแบบ
 3. สามารถกำหนดราคาขาย ต่ำสุด/ราคาทุน และราคาสูงสุงของแต่ละสินค้าที่ยอมรับได้ เมื่อทำการขายสินค้าหากใส่ราคาขายนอกเหนือช่วงที่กำหนด ระบบจะเตือน
 4. สามารถกำหนดได้ว่าถ้ามีการขายสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ ต้องการให้เตือนหรือไม่
 5. ระบบจะแนะนำให้ใช้สินค้าทดแทนอัตโนมัติ กรณีสินค้าที่ขายไม่พอ และได้ทำการกำหนดสินค้าทดแทนไว้ก่อนแล้ว
 6. การควบคุมเครดิต (Credit Control)
 7. ในอินวอยส์ 1 ใบ สามารถบันทึกรายการสินค้าได้ไม่จำกัด และเลือกได้ว่าต้องการป้อนลำดับที่เอง หรือให้โปรแกรมจัดลำดับที่ให้
 8. สามารถเปลี่ยนชื่อสินค้าในใบกำกับสินค้าได้ตามต้องการ
 9. สามารถกำหนดคลังสินค้าที่ต้องการขายได้
 10. สามารถเพิ่มแฟ้มหลักของสินค้า, ลูกค้าได้ในขณะทำการขาย
 11. สามารถขายสินค้าด้วยหน่วยนับที่แตกต่างกับหน่วยนับที่เก็บในสต๊อกได้ เพียงแต่มีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กัน
 12. รองรับการขายสินค้าที่ไม่ได้สร้างในแฟ้มหลักของสินค้าได้ โดยตอนขายระบบจะให้ใส่ต้นทุนสินค้าด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกกรณีที่ขายสินค้าที่ไม่ประจำ หรือขายทีเดียวที่ไม่อยากจะสร้างรหัสสินค้าเก็บไว้เยอะ
 13. หลังจากบันทึกใบอินวอยส์ สามารถทราบกำไรขั้นต้นต่ออินวอยส์ได้ทันที
 14. รองรับการขายที่มีการรับเงินมัดจำล่วงหน้า และพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ตอนรับเงินมัดจำได้
 15. รองรับการทำมัดจำค่าสินค้า เช่น การมัดจำสินค้าประเภทที่ให้เช่าใช้ เมื่อลูกค้าคืนสินค้าที่เช่าไปก็ได้รับเงินมัดจำคืนหรือใช้หักกับค่าเช่า และหากสินค้าชำรุดหรือสูญหายก็สามารถทำริบเงินส่วนมัดจำได้
 16. ในเอกสารเดียวกัน สามารถกำหนดวันที่ส่งสินค้าแยกกันคนละวันได้ตามที่ลูกค้าสั่ง
 17. สามารถทำการยกเลิกยอดที่ค้างส่งในใบสั่งขายได้ทั้งใบได้ หรือบางส่วน
 18. สามารถออกใบกำกับสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะส่งสินค้าครบตามยอดสั่งจอง
 19. สามารถเพิ่มคำอธิบายสินค้า หรือหมายเหตุต่าง ๆ ได้ไม่จำกัด
 20. สามารถดูโฟลว์งานของแต่ละเอกสารได้ ว่าถึงขั้นตอนไหน
 21. สามารถ Save as Draft ของเอกสารที่ยังทำไม่เสร็จ เพื่อมาทำต่อวันหลังได้
 22. เมื่อบันทึกการขาย ระบบจะตั้งลูกหนี้, ตัดสต๊อก, บันทึกภาษีขาย, ลงบัญชี และเก็บสถิติการขายให้ทันที
 23. มีรายงานสรุปการขายแบบต่าง ๆ เช่น รายเดือน รายลูกค้า รายสินค้า หรือรายงานยอดขายสูงสุดหรือต่ำสุด

 ระบบงานซื้อ

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ รุ่นสำหรับสำนักงานบัญชี AutoCount Accounting System - Accountant Edition

 1. สามารถพิมพ์ และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารได้ไม่จำกัดแบบ เช่น ใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ใบรับของ
 2. สามารถกำหนดให้ระบบใช้ราคาซื้อได้หลายแบบ
 3. สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ท่านใดเข้าไปแก้ไขราคาซื้อในขณะที่กำลังบันทึกการซื้อได้บ้าง
 4. สามารถกำหนดราคาซื้อต่ำสุด และราคาสูงสุงของแต่ละสินค้าที่ยอมรับได้ เมื่อทำการซื้อสินค้าหากใส่ราคาซื้อนอกเหนือช่วงที่กำหนด ระบบจะเตือน
 5. การควบคุมเครดิต (Credit Control)
 6. รองรับกรณีการคืนสินค้าที่ภาษีซื้อแบบที่ขอคืนได้ไม่เต็มจำนวน และภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้
 7. วันที่ที่ได้รับสินค้า เป็นคนละวันกับวันที่ของใบกำกับภาษีซื้อได้ เนื่องจากระบบสามารถแยกทำคนละขั้นตอนได้
 8. ในใบสั่งซื้อ หรือเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมีช่องให้ใส่ข้อมูลมากมาย เช่น ขนส่งโดย, สถานที่ที่จะให้ส่งสินค้า, คลังที่ทำการสั่งซื้อได้ และสามารถเพิ่มช่องใส่ข้อมูลได้เองโดยไม่จำกัด
 9. ในการสั่งซื้อ โปรแกรมจะควบคุมยอดที่สั่งซื้อและค้างรับ และสามารถรับสินค้าตามที่สั่งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะรับสินค้าครบตามยอดสั่งซื้อ
 10. มีรายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ (เพื่อเตือนฝ่ายจัดซื้อสั่งของเพื่อให้ทันขายหรือให้ทันใช้ผลิต) แยกตามหมวดสินค้าหรือตามคลังสินค้า
 11. ขณะทำการซื้อเมื่อทำการเลือกสินค้าที่อยู่ต่ำกว่าหรือเท่ากับระดับจุดสั่งซื้อ (Re-Order Level) ระบบจะใส่จำนวนที่ต้องสั่งซื้อ (Re-Order Qty) ให้อัตโนมัติ สามารถแก้ไขจำนวนได้
 12. สามารถสั่งซื้อสินค้าตามยอดสั่งจองในใบสั่งขาย (Sales Order) และตามยอดใบสั่งผลิต ( Assembly Order) ช่วยลดภาระการสต๊อกสินค้า
 13. สามารถบันทึกรายการซื้อได้ไม่จำกัด
 14. สามารถเปลี่ยนชื่อสินค้าได้ในหน้าทำงาน เพื่อให้พิมพ์ออกเอกสารตามที่ต้องการได้ โดยไม่ได้แก้ที่แฟ้มหลัก
 15. สามารถเพิ่มแฟ้มหลักของสินค้า, ผู้ขายได้ในขณะทำการซื้อ
 16. สามารถซื้อสินค้าด้วยหน่วยนับที่แตกต่างกับหน่วยนับที่เก็บในสต๊อกได้ เพียงแต่มีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กัน
 17. รองรับการซื้อสินค้าที่ไม่ได้สร้างในแฟ้มหลักของสินค้าได้ เพื่ออำนวยความสะดวกกรณีที่ซื้อสินค้าสิ้นเปลืองที่ไม่ประจำ หรือซื้อทีเดียวที่ไม่อยากจะสร้างรหัสสินค้าเก็บไว้เยอะ
 18. รองรับการซื้อที่มีการจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าได้
 19. ในเอกสารเดียวกัน สามารถกำหนดวันที่รับสินค้าแยกกันคนละวันได้ตามที่ตกลงกับผู้ขาย
 20. สามารถทำการยกเลิกยอดที่ค้างรับในใบสั่งซื้อทั้งใบได้ หรือบางส่วน
 21. สามารถเพิ่มคำอธิบายสินค้า หรือหมายเหตุต่าง ๆ ได้ไม่จำกัด
 22. สามารถ Save as Draft ของเอกสารที่ยังทำไม่เสร็จ เพื่อมาทำต่อวันหลังได้
 23. เมื่อบันทึกรับสินค้า ระบบจะเพิ่มสต๊อกให้ทันที จะไม่มีการลงบัญชีหรือตั้งหนี้ใด ๆ
 24. เมื่อบันทึกตั้งหนี้ ระบบจะตั้งเจ้าหนี้, บันทึกภาษีซื้อ, ลงบัญชี และเก็บสถิติการซื้อให้ทันที
 25. กรณีที่ทำขั้นตอนรับสินค้าและตั้งหนี้ในขั้นเดียวกัน ระบบจะตั้งเจ้าหนี้, เพิ่มสต๊อก, บันทึกภาษีซื้อ, ลงบัญชี และเก็บสถิติการซื้อให้ทันที
 26. มีรายงานสรุปการซื้อแบบต่าง ๆ เช่น รายเดือน รายผู้ขาย รายสินค้า หรือรายงานยอดซื้อสูงสุดหรือต่ำสุด

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละเวอร์ชัน (Comparison Table)

ตารางเปรียบเทียบความสามารถ โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ AutoCount Accounting System ในแต่ละเวอร์ชัน

ตารางเปรียบเทียบความสามารถ โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ AutoCount Accounting System ในแต่ละเวอร์ชัน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Ashampoo Movie Studio Pro 3 (โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ รองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K)
Ashampoo Movie Studio Pro 3 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอสัญชาติเยอรมัน ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ครบครัน และรองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 (โปรแกรมทำพรีเซนเทชั่น มีเทมเพลต และเอฟเฟคมากมาย ใช้งานง่าย)
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 โปรแกรมทำ Presentation สัญชาติเยอรมัน ใส่ภาพพร้อมเพลงประกอบได้ ตัดต่อวิดีโอแบบง่าย ๆ ได้ ช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูเป็นมืออาชีพ
Ashampoo Undeleter (โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป)
Ashampoo Undeleter โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป ช่วยกู้คืนไฟล์ที่คุณเผลอลบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ได้ไฟล์กลับคืนมาอีกครั้ง ตามต้องการ
Ashampoo Burning Studio 25 (โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์)
Ashampoo Burning Studio 25 โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ที่มีความสามารถด้านมัลติมีเดียครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์ได้ ออกแบบปกได้ ใช้งานง่าย
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.