Spire.PDF for .NET Pro Edition (โปรแกรมสำหรับนักพัฒนา รวม Library บน .NET พัฒนาโปรแกรมให้สามารถทำงานกับไฟล์ PDF)

ขาย Spire.PDF for .NET Pro Edition ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมสำหรับนักพัฒนา รวม Library บน .NET พัฒนาโปรแกรมให้สามารถทำงานกับไฟล์ PDF)
แชร์บทความ
: 5,859

Spire.PDF for .NET Pro Edition
(โปรแกรมรวม Library บน .NET พัฒนาโปรแกรมให้ทำงานกับไฟล์ PDF)

Subscription License
  Subscription License คืออะไร ?

โปรแกรมรวม Library PDF บน .NET สำหรับนักพัฒนา Spire.PDF for .NET Pro Edition

Spire.PDF for .NET Pro Edition มันจัดเป็น โปรแกรมสำหรับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer Software) ในรูปแบบของเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถพัฒนาโปรแกรม ให้มีความสามารถในการทำงานร่วมกับฟอร์แมตไฟล์เอกสารยอดนิยมอย่าง PDF ทำให้สามารถพัฒนาโปรแกรมที่รองรับความต้องการสำหรับพนักงานในองค์กรธุรกิจ สำหรับการสร้าง แก้ไข จัดการ และเปิดอ่านเอกสาร PDF โดยที่ไม่ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมอื่นใดลงในเครื่องเพิ่มเติม

โดยที่ โปรแกรมรวม Library PDF บน .NET สำหรับนักพัฒนา Spire.PDF for .NET Pro Edition รองรับการพัฒนาโปรแกรมภายใต้เฟรมเวิร์ก .NET และรองรับภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย อาทิ C#, VB.NET, ASP.NET, .NET Core, .NET 5.0, .NET 6.0, .NET 7.0, MonoAndroid และ Xamarin.iOS มาพร้อม ไลบรารี่ (Library) ระดับความสามารถสูงในการจัดการกับไฟล์เอกสาร PDF ไม่ว่าจะเป็นการสร้างไฟล์เอกสารขึ้นมาใหม่ หรือการนำไฟล์ PDF ที่มีอยู่แล้วมาแก้ไข หรือจัดการ

โปรแกรมรวม Library PDF บน .NET สำหรับนักพัฒนา Spire.PDF for .NET Pro Edition ทำให้สามารถพัฒนาโปรแกรมสำหรับองค์กรธุรกิจขึ้นมาใหม่ ด้วยภาษา C# / VB.NET เพื่อให้พนักงานในองค์กรธุรกิจ สามารถทำงานกับไฟล์ PDF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องมีการติดตั้ง โปรแกรม Adobe Acrobat ลงในเครื่อง และโปรแกรมตัวนี้เป็นผลงานการพัฒนาของ บริษัท e-iceblue

สำหรับนักพัฒนา โปรแกรม/แอปพลิเคชัน ที่ต้องการเครื่องมือที่ตอบโจทย์งานด้านการ Programming ให้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา มีความสามารถในการทำงานร่วมกับไฟล์เอกสาร PDF ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ก็สามารถหาซื้อลิขสิทธิ์แท้ของ โปรแกรมรวม Library PDF บน .NET สำหรับนักพัฒนา Spire.PDF for .NET Pro Edition ลิขสิทธิ์แท้ ได้ที่ ร้านขาย สินค้าไอที ไทยแวร์ช้อป (Thaiware Shop) แล้ววันนี้

โปรแกรมเพิ่มความสามารถในการจัดการเอกสาร PDF ให้กับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเอง Spire.PDF มีทั้งหมดกี่เวอร์ชัน ?

1. Spire.PDF for .NET Pro

โปรแกรมเพิ่มความสามารถในการจัดการเอกสาร PDF ให้กับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเอง ที่รองรับการพัฒนาโปรแกรมภายใต้เฟรมเวิร์ก .NET และรองรับภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย อาทิ C#, VB.NET, ASP.NET, .NET Core, .NET 5.0, .NET 6.0, .NET 7.0, MonoAndroid และ Xamarin.iOS

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Spire.PDF for .NET Pro)

2. Spire.PDF Platinum

เป็นชุดที่รวมโปรแกรมทั้งหมดถึง 6 โปรแกรม โดยที่ในแต่ละโปรแกรมก็มี API สำหรับการพัฒนา โปรแกรม/แอปพลิเคชัน ให้รองรับการจัดการเอกสาร PDF ด้วยเฟรมเวิร์กที่หลากหลาย อาทิ

 1. Spire.PDF for .NET : โปรแกรมรวม API บนเฟรมเวิร์ก .NET เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้สามารถ เปิดดู/แก้ไข ไฟล์ PDF
 2. Spire.PDF for WPF : โปรแกรมรวม API บนเฟรมเวิร์ก WPF เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้สามารถ เปิดดู/แก้ไข ไฟล์ PDF
 3. Spire.PDF for Java : โปรแกรมรวม API สำหรับภาษา Java เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้สามารถ เปิดดู/แก้ไข ไฟล์ PDF
 4. Spire.PDFViewer for .NET : โปรแกรมรวม API บนเฟรมเวิร์ก .NET เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้สามารถ เปิดดู ไฟล์ PDF
 5. Spire.PDFViewer for ASP.NET : โปรแกรมรวม API บนเฟรมเวิร์ก ASP.NET เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถ เปิดดู ไฟล์ PDF
 6. Spire.PDFViewer for WPF : โปรแกรมรวม API บนเฟรมเวิร์ก WPF เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้สามารถ เปิดดู ไฟล์ PDF

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Spire.PDF Platinum)

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

แปลงไฟล์ PDF ด้วยคุณภาพสูง

โปรแกรมรวม Library PDF บน .NET สำหรับนักพัฒนา Spire.PDF for .NET Pro Edition

โปรแกรมรวม Library PDF บน .NET สำหรับนักพัฒนา Spire.PDF for .NET Pro Edition รองรับการพัฒนาโปรแกรมที่มีความสามารถในการแปลงไฟล์เอกสาร PDF ด้วยระดับคุณภาพสูง เพื่อความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล โดยโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยเครื่องมือตัวนี้ สามารถแปลงไฟล์  HTML, XPS, Text และ ไฟล์ภาพ ให้เป็นไฟล์ PDF ที่สะดวกในการเปิดอ่านด้วย โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ธรรมดาๆ

และโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยเครื่องมือตัวนี้ รองรับการแปลงไฟล์ PDF ไปเป็นไฟล์ Excel, Word, XPS, SVG,EMF, JPG, PNG, BMP, TIFF, HTML, PostScript และ PCL (Printer Command Language) เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลไปใช้งานต่อ

จัดการเอกสาร และแบบฟอร์มในเอกสาร PDF ได้อย่างง่าย

โปรแกรมรวม Library PDF บน .NET สำหรับนักพัฒนา Spire.PDF for .NET Pro Edition

โปรแกรมรวม Library PDF บน .NET สำหรับนักพัฒนา Spire.PDF for .NET Pro Edition มาพร้อมเครื่องมืออานวยความสะดวกสำหรับการพัฒนาโปรแกรมให้มีความสามารถในการ รวมไฟล์/แยกไฟล์ PDF รวมถึงการแปะภาพกราฟิก Overlay ลงไปบนหน้าเอกสาร PDF เพื่อให้หน้าตาของเอกสารสอดคล้องกับภาพลักษณ์ขององค์กร และมีฟีเจอร์ที่รองรับการจจัดพิมพ์เพื่อนำหน้ากระดาษมาเข้าเล่มเป็นหนังสือเล่มเล็ก (Booklet Printing) และยังมีฟีเจอร์สำหรับการดึงข้อมูลจากที่มีผู้กรอกลงในแบบฟอร์มเอกสาร PDF เพื่อการนำมารวบรวมในรูปแบบของฐานข้อมูลด้วย

ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย

โปรแกรมรวม Library PDF บน .NET สำหรับนักพัฒนา Spire.PDF for .NET Pro Edition

โปรแกรมรวม Library PDF บน .NET สำหรับนักพัฒนา Spire.PDF for .NET Pro Edition มีฟีเจอร์ที่ช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยข้อมูล ด้วยความสามารถในการตั้งรหัสผ่านให้กับไฟล์ PDF ป้องกันไม่ให้ถูก เปิดอ่าน แก้ไข หรือสั่งพิมพ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีข้อห้ามอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถควบคุมได้ด้วยรหัสผ่าน และรองรับการลงลายเซ็นดิจิทัล เพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร

ดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF มาใช้งาน

โปรแกรมรวม Library PDF บน .NET สำหรับนักพัฒนา Spire.PDF for .NET Pro Edition

โปรแกรมรวม Library PDF บน .NET สำหรับนักพัฒนา Spire.PDF for .NET Pro Edition รองรับการพัฒนาโปรแกรมที่มีความสามารถในการดึง รูปภาพ ข้อความ และหน้าเอกสาร จากไฟล์ PDF ออกไปใช้งาน หรือเพื่อการรวบรวมข้อมูล ซึ่งการดึงข้อมูลออกจากเอกสาร PDF นั้นสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และครบถ้วน

ปรับแต่งคุณสมบัติของไฟล์เอกสาร PDF

โปรแกรมรวม Library PDF บน .NET สำหรับนักพัฒนา Spire.PDF for .NET Pro Edition รองรับการพัฒนาโปรแกรมที่มีความสามารถในการปรับแต่งของคุณสมบัติต่างๆ ของไฟล์เอกสาร PDF ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งข้อมูล Metadata, Properties, การวางหน้ากระดาษ แนวตั้ง/แนวนอน (Page Orientation) และ ขนาดหน้ากระดาษ

รวมถึงสามารถกำหนดข้อห้ามต่างๆ เกี่ยวกับเอกสาร PDF อาทิ ห้ามสั่งพิมพ์ ห้ามแยกออกเป็นไฟลย่อยๆ (Page Extraction) ห้ามการเขียนคอมเมนต์ลงในไฟล์  และยังมีข้อห้ามอื่นๆ อีกมากมาย และยังสามารถกำหนดคุณสมบัติอื่นๆ ของเอกสาร PDF ได้อีก อาทิ ชื่อไฟล์ ชื่อผู้เขียน (Author  ) คีย์เวิร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย

ความสามารถที่น่าสนใจของ โปรแกรม Spire.PDF for .NET Pro Edition

 1. ลงลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ลงบนเอกสาร PDF พร้อมประทับเวลาที่ลงลายเซ็น (Timestamp)
 2. สร้าง PDF Portfolio ที่รวมเอกสารหลายไฟล์เข้าไว้ด้วยกัน
 3. ดึง ข้อความ/รูปภาพ ในไฟล์ PDF ออกไปใช้งาน
 4. รวม/แยก ไฟล์ PDF
 5. อัปเดตข้อมูล Metadata ของไฟล์ PDF
 6. เขียนหรือแทรก กราฟ/รูปภาพ ลงในไฟล์ PDF
 7. สร้างและประมวลผลข้อมูลตาราง
 8. Import ข้อมูลเข้ามาในไฟล์ PDF
 9. แปลง ไฟล์ข้อความ, ไฟล์ภาพ, ไฟล์ SVG, ไฟล์ HTML ให้เป็น PDF
 10. แปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ของ โปรแกรม Microsoft Excel
 11. รองรับการฝังฟอนต์ลงในเอกสาร PDF
 12. รองรับการสร้างแอคชันในการ แสดง/ซ่อน ฟีลด์ข้อมูลในแบบฟอร์ม
 13. เพิ่มประสิทธิภาพในการบีบอัดไฟล์ PDF

คุณสมบัติเชิงลึกอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

 • Support Environment
  • Fully written in C# and also support VB.NET
  • Applied on .NET Framework 2.0, 3.5, 3.5 Client Profile, 4.0, 4.0 Client Profile,4.5 and .NET Standard 2.0, .NET Core, .NET 5.0, .NET 6.0, MonoAndroid and Xamarin.Ios.
  • Support Windows Forms and ASP.NET Applications
  • Support 32-bit OS
  • Support 64-bit OS
  • Support PDF Version 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 and 1.7
  • PDF API reference in HTML
  • Be Independent and do not need Adobe Acrobat or other third party pdf libraries
 • Conversion
  • Convert Webpage HTML, HTML ASPX to PDF
  • Convert Image(Jpeg, Jpg, Png, Bmp, Tiff, Gif, EMF, Ico) to PDF
  • Convert Text to PDF
  • Convert PDF to HTML
  • Convert XPS to PDF
  • Convert PDF to SVG
  • Convert PDF to XPS
  • Convert PDF to Image
  • Convert PDF to Word
 • Security
  • Encrypt PDF(Owner Passwords and User Passwords)
  • Decrypt PDF
  • Create PDF Digital Signature
  • Modify PDF Passwords(Owner Passwords and User Passwords)
 • Text
  • Draw Text
  • Set Text Format(font, size, color, layout, rotate, transform, alignment, transparency)
  • Read/Extract Text(Whole Page, Certain Page, Particular Pages)
 • Fonts
  • 14 Core Fonts
  • Type 1 Fonts
  • Type 3 Fonts
  • True Type Fonts
  • CJK Fonts
  • Unicode Support(Part)
 • Images
  • Draw Image
  • Draw Special Shapes(lines, Rectangles, Circles, Arcs, Ellipses, Five-Pointed Star)
  • Read/Extract Images(Jpeg, Jpg, Png, Bmp, Tiff, Gif, EMF, Ico)
 • Attachments
  • Add Attachments
  • Add Attachments with Attachments Annotations
  • Remove Attachments
  • Read/Extract Attachments
  • Read/Extract Attachments with Attachments Annotations
  • Get Attachments Properties
 • Tables
  • Simple Table
  • Image Table
  • Nested Table
  • Export Database Table and Pictures to PDF
  • Set Table Layout
 • Bookmarks
  • Add Bookmarks
  • Add Child Bookmarks
  • Get Bookmarks
  • Get Child Bookmarks
  • Clear Bookmarks
  • Modify Bookmarks
  • Modify Child Bookmarks
 • List
  • Simple List
  • Ordered List
  • Multiple levels List
 • Header and Footer
  • Add Text in Header
  • Add Text in Footer
  • Add Image in Header
  • Add Image in Footer
 • Watermark
  • Add Text Watermark
  • Add Image Watermark
  • Modify Text Watermark
  • Modify Image Watermark
 • Links and Actions
  • Add Hyperlinks(Plain Link and Anchor Link)
  • Work with Action
  • Work with Javascript Action
  • Work with Action Chain
  • Work with Action Annotation
 • FormField
  • Add Fields(Text Box, Check Box, List box, Combo Box, Button, Radio Button)
  • Remove Fields
  • Edit Fields
  • Fill Fields
 • Pages
  • Add PDF Pages
  • Add Empty Page in PDF
  • Delete PDF Pages
  • Read/Extract PDF Pages
  • Set Page Number
  • Get Page Count
  • Paginate Pages
  • Set Page Transition
  • Set Page Label
  • Set Page Orientation
  • Set Page Transparency
  • Set Page Overlay
  • Create PDF Booklet
  • Draw PDF Barcode
 • Document
  • Set PDF Properties
  • Set PDF View Preference
  • Set PDF Template
  • Merge PDF Files
  • Split PDF File(by one page and any range of pages)

ตารางแสดงคุณสมบัติของโปรแกรม Spire.PDF for .NET Pro Edition

Feature Support   Feature Support
Drawing Text   Standards  
Text Formatting PDF/ A-1b Compliance
Multilingual Support PDF/x1a: 2001 Compliance
Text Extraction (Only for .NET) Fonts  
Graphics   Standard Fonts
Pen and Brush CJK Fonts
Layers (Only for .NET) ** True Type Fonts
Transparent Graphics Unicode True Type
Color Spaces ** Images  
Image Extraction Scalar Images
Transform Mask
Bar code (Only for .NET) Vector Images
Document Operations   Watermarks
Merge Documents Data Management  
Split Document (Only for .NET) ADO.Net Tables Support (Only for .NET)
Overlay Documents Rich Table Styles
Import and Stamp Table Features (Only for .NET)
Booklet Page Operations  
Document Settings   Headers and Footers
Custom Metadata Page Label
Document Properties Automatic Fields
Page Orientation Interactive Elements  
Page Sizes Annotation
Viewer Preferences Action
Forms   JavaScript
Create Form Attachment
Form Filling Bookmark
Form Export ** Security  
Conversion   Digital Signature
HTML to PDF Encryption
Doc To PDF (Spire.Doc required) Decryption

** Partial supported
Note: Transparent Graphics is Partial Supported for Silverlight

ตารางแสดงคุณสมบัติของโปรแกรม Spire.PDF for .NET Pro Edition
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Ashampoo Movie Studio Pro 3 (โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ รองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K)
Ashampoo Movie Studio Pro 3 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอสัญชาติเยอรมัน ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ครบครัน และรองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 (โปรแกรมทำพรีเซนเทชั่น มีเทมเพลต และเอฟเฟคมากมาย ใช้งานง่าย)
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 โปรแกรมทำ Presentation สัญชาติเยอรมัน ใส่ภาพพร้อมเพลงประกอบได้ ตัดต่อวิดีโอแบบง่าย ๆ ได้ ช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูเป็นมืออาชีพ
Ashampoo Undeleter (โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป)
Ashampoo Undeleter โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป ช่วยกู้คืนไฟล์ที่คุณเผลอลบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ได้ไฟล์กลับคืนมาอีกครั้ง ตามต้องการ
Ashampoo Burning Studio 25 (โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์)
Ashampoo Burning Studio 25 โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ที่มีความสามารถด้านมัลติมีเดียครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์ได้ ออกแบบปกได้ ใช้งานง่าย
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.