Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device (โปรแกรมจัดการคลังสินค้า รุ่นอัปเกรด (ย้ายเครื่องได้) พร้อมอุปกรณ์ HardLock)

ขาย Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมจัดการคลังสินค้า รุ่นอัปเกรด (ย้ายเครื่องได้) พร้อมอุปกรณ์ HardLock)
แชร์บทความ
: 5,727

Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device
(โปรแกรมสต๊อกสินค้ารุ่นอัปเกรด + อุปกรณ์ HardLock)
(ย้ายเครื่องได้)

Lifetime License
  Lifetime License คืออะไร ?

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า รุ่นอัปเกรด ย้ายเครื่องได้ Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device

Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device เป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า (Inventory-Management Software) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในร้านค้า หรือกิจการค้าขายสินค้าทั่วไป โดยมีฟีเจอร์ในการทำงานครบถ้วน และมีจุดเด่นตรงที่ รองรับการใช้งานบาร์โค้ด (Barcode) สามารถออกรายงานต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ และใช้งานกับระบบ LAN ได้อีกด้วย

โดย โปรแกรมจัดการคลังสินค้า รุ่นอัปเกรด ย้ายเครื่องได้ Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device เป็นเวอร์ชันอัปเกรดสำหรับธุรกิจที่ใช้งาน โปรแกรม Easy Stock 2013 ในเวอร์ชันมาตรฐาน (ย้ายเครื่องไม่ได้) แล้วต้องการย้ายเครื่องที่ต้องการติดตั้งใช้งาน โดยต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ HardLock ที่มาเสียบเข้ากับเครื่อง รองรับการ อ่าน/สร้าง รหัสบาร์โค้ดแบบ 1D และ ใช้งานกับระบบ LAN ได้ มีการออกรายงานที่แม่นยำ และสะดวก ไม่ว่าจะเป็น รายงานประจำวัน ประจำเดือน การแสดงยอดสินค้าคงเหลือ สินค้าเหลือน้อย ทำเรื่องการเบิกจ่ายสินค้า เป็นต้น เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยชาวไทย มีความเข้าใจความต้องการของธุรกิจเป็นอย่างดี

สำหรับธุรกิจที่ต้องบริหารจัดการคลังสินค้า ก็สามารถหาซื้อลิขสิทธิ์แท้ของ โปรแกรมจัดการคลังสินค้า รุ่นอัปเกรด ย้ายเครื่องได้ Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device ลิขสิทธิ์แท้ ได้ที่ ร้านขาย สินค้าไอที ไทยแวร์ช้อป (Thaiware Shop) แล้ววันนี้

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013 มีทั้งหมดกี่เวอร์ชัน ?

สำหรับ โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013 นั้นมีวางจำหน่ายในท้องตลาดอยู่ทั้งหมด 5 เวอร์ชันหลัก ๆ ด้วยกันคือ

1. Easy Stock 2013

โปรแกรมสามารถใช้งานได้ 1 เครื่อง (ย้ายเครื่องไม่ได้) โดยหากผู้ใช้โปรแกรม Easy Stock 2013 ต้องการย้ายเครื่อง จำเป็นจะต้องซื้อเวอร์ชันในข้อ 4. (Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device)

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Easy Stock 2013)

2. Easy Stock 2013 and Barcode Scanner Set

โปรแกรมสามารถใช้งานได้ 1 เครื่อง (ย้ายเครื่องไม่ได้) มาพร้อม เครื่องสแกนบาร์โค้ด (Barcode Scanner) คุณภาพดี จากแบรนด์ชั้นนำ

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Easy Stock 2013 and Barcode Scanner Set)

3. Easy Stock 2013 with HardLock Device

โปรแกรมสามารถใช้งานได้ 1 เครื่อง (ย้ายเครื่องได้) มาพร้อมอุปกรณ์ HardLock

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Easy Stock 2013 with HardLock Device)

4. Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device

โปรแกรมรุ่นอัปเกรดมาจากข้อ 1. โดยสามารถใช้งานได้ 1 เครื่อง (ย้ายเครื่องได้) มาพร้อมอุปกรณ์ HardLock

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device)

5. Easy Stock 2013 with HardLock Device and Barcode Scanner Set

โปรแกรมสามารถใช้งานได้ 1 เครื่อง (ย้ายเครื่องได้) มาพร้อมอุปกรณ์ HardLock และ เครื่องสแกนบาร์โค้ด (Barcode Scanner) คุณภาพดี จากแบรนด์ชั้นนำ

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Easy Stock 2013 with HardLock Device and Barcode Scanner Set)

ตัวอย่าง VDO สาธิตการใช้งาน โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ระบบงานหลักของ โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า รุ่นอัปเกรด ย้ายเครื่องได้ Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า รุ่นอัปเกรด ย้ายเครื่องได้ Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการควบคุมการ รับ - จ่าย สินค้าในองค์กร โดยมีระบบการทำงานหลัก ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการทำงาน ดังนี้

 1. ระบบการรับสินค้า
 2. ระบบตัดจ่ายสินค้า 
 3. ระบบตัดขายสินค้า
 4. ระบบคืนสินค้าจากการจ่าย

ระบบสร้างบาร์โค้ด เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า รุ่นอัปเกรด ย้ายเครื่องได้ Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า รุ่นอัปเกรด ย้ายเครื่องได้ Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device นั้นมีฟีเจอร์ที่โดดเด่นอีกอย่างคือ สามารถสร้างรหัสบาร์โค้ด (Barcode) ได้ และรองรับการอ่านรหัสบาร์โค้ดแบบ 1D (บาร์โค้ดแบบแท่ง หรือ  One-dimensional Barcode) และนอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มการสร้างรหัสบาร์โค้ดจากข้อมูลสินค้าโดยตรงได้อีกด้วย ถือเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี

ออกรายงานได้อย่างแม่นยำ

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า รุ่นอัปเกรด ย้ายเครื่องได้ Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า รุ่นอัปเกรด ย้ายเครื่องได้ Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device นั้นสามารถออกรายงานสรุปในหัวข้อต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ อาทิ 

 • สรุปยอดผลกำไรจากการขาย
 • สรุปยอดสินค้าคงเหลือทั้งหมด
 • รายงานการรับสินค้าแยกตามผู้ส่งสินค้า 
 • รายงานสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหว และมีความเคลื่อนไหว
 • รายงานสินค้าที่ค้างส่งคืนจากระบบยืมสินค้า  
 • รายงานยอดคงเหลือตามช่วงเวลาที่กำหนด
 • รายงานสินค้าที่ค้างส่งคืนจากระบบยืมสินค้า  

โดยสามารถบันทึกหน้ารายงานต่าง ๆ ให้เป็นไฟล์เอกสาร PDF ได้อีกด้วย เพื่อความสะดวกสบายในการส่งเอกสารต่อทางอีเมล (Email) 

คุณสมบัติอื่น ๆ ของโปรแกรมสต๊อกสินค้า Easy Stock 2013

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า รุ่นอัปเกรด ย้ายเครื่องได้ Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device

 • การเปลี่ยนแหล่งจัดเก็บสินค้า แยกตามรหัสสินค้า
 • แสดงยอดการรับสินค้าในแต่ละวัน / เดือน
 • แสดงยอดการเบิกสินค้าในแต่ละวัน / เดือน
 • แสดงยอดการเบิกสินค้าแยกตามชื่อสินค้า
 • แจ้งเตือนเมื่อสินค้าเหลือน้อย
 • รองรับการทำงานในระบบ LAN (Local Area Network)
 • สามารถนำเข้ารายชื่อสินค้าและรหัสสินค้าจากโปรแกรม Microsoft Excel
 • มีระบบ User และจำกัดสิทธิการใช้งาน
 • สามารถบันทึกการรับ - จ่ายสินค้าเป็นจำนวนทศนิยมได้
 • การหาค่าเฉลี่ยราคาทุนอัตโนมัติในการเพิ่มจำนวนสินค้าในแต่ละครั้ง
 • สามารถสั่งพิมพ์รายการขายสินค้า หรือ ใบกำกับภาษีได้
 • เพิ่มโลโก้ (Logo) และชื่อขององค์กรในหน้ารายงานได้
 • ระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุของสินค้า
 • ระบบการแยกหมวดหมู่สินค้า
 • ระบบข้อมูลลูกค้า
 • ระบบจ่ายสินค้าแบบรวมชุดสินค้า
 • ระบบ เปลี่ยน หัวใบเสร็จเป็น ใบส่งของ หรือใบวางบิล 
 • ระบบบันทึกประวัติการใช้งานของ User
 • ระบบการลงทะเบียนกับ HardLock สามารถลงทะเบียนใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
 • ระบบคืนสินค้าทั้งหมดจากหมายเลขบิล 
 • ระบบรับและจ่ายแบบแยก Lot สินค้า FIFO
 • ระบบตรวจนับสต๊อก โดยใช้ เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader)

ตัวอย่างเอกสารที่จัดทำโดย โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า รุ่นอัปเกรด ย้ายเครื่องได้ Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device

​​​​​​แอคเคาน์เบื้องต้น ในการล็อกอินเข้าใช้งานโปรแกรม

 • Username (ชื่อผู้ใช้งาน) : admin
 • Password (รหัสผ่าน) : 1234

ขอบเขตการใช้งานของ โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013 รุ่นอัปเกรด ลงทะเบียนกับ HardLock ย้ายเครื่องได้

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า รุ่นอัปเกรด ย้ายเครื่องได้ Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device

 1. โปรแกรมนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อเวอร์ชันลงทะเบียนกับคอมพิวเตอร์ไปแล้วเท่านั้น และต้องการอัปเกรดเป็นตัว Hardlock 
 2. สามารถเปลี่ยนหรือย้ายเครื่องใช้งานได้ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องรหัสปลดล็อกโปรแกรม
 3. ลูกค้าจะได้รับโปรแกรม Easy Stock 2013 ทางอีเมล และได้รับอุปกรณ์ HardLock แบบพอร์ต USB จำนวน 1 ตัว ทางไปรษณีย์

การรับประกันสินค้า (ตัวอุปกรณ์ Hardlock)

สินค้ารับประกัน 1 ปี หากเสียจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากการแตก-หัก, สึกหรอจากการใช้งาน, ไฟไหม้, ใช้งานผิดวิธี และการซ่อมโดยช่างที่ไม่ได้รับการรับรองจากทางบริษัทฯ

หมายเหตุ : ลูกค้าเดิม (ที่ซื้อเวอร์ชันลงทะเบียนกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน) สามารถอัปเกรด เป็น เวอร์ชันลงทะเบียนกับ HardLock ได้ในราคา 5,500 บาท (รวมกับอุปกรณ์ HardLock)
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Ashampoo Movie Studio Pro 3 (โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ รองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K)
Ashampoo Movie Studio Pro 3 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอสัญชาติเยอรมัน ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ครบครัน และรองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 (โปรแกรมทำพรีเซนเทชั่น มีเทมเพลต และเอฟเฟคมากมาย ใช้งานง่าย)
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 โปรแกรมทำ Presentation สัญชาติเยอรมัน ใส่ภาพพร้อมเพลงประกอบได้ ตัดต่อวิดีโอแบบง่าย ๆ ได้ ช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูเป็นมืออาชีพ
Ashampoo Undeleter (โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป)
Ashampoo Undeleter โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป ช่วยกู้คืนไฟล์ที่คุณเผลอลบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ได้ไฟล์กลับคืนมาอีกครั้ง ตามต้องการ
Ashampoo Burning Studio 25 (โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์)
Ashampoo Burning Studio 25 โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ที่มีความสามารถด้านมัลติมีเดียครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์ได้ ออกแบบปกได้ ใช้งานง่าย
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.