Easy Stock 2013 (โปรแกรมจัดการคลังสินค้า ระบบสต๊อกสินค้า สำหรับ 1 เครื่อง)

ขาย Easy Stock 2013 ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมจัดการคลังสินค้า ระบบสต๊อกสินค้า สำหรับ 1 เครื่อง)
แชร์บทความ
: 56,526

Easy Stock 2013
(โปรแกรมจัดการคลังสินค้า ระบบสต๊อกสินค้า สำหรับ 1 เครื่อง)
(ย้ายเครื่องไม่ได้)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013

Easy Stock 2013 มันเป็น โปรแกรมสต๊อกสินค้า ที่เป็นระบบบริหารจัดการสต๊อก ครอบคลุมหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การรับ หรือ การจ่ายสินค้า เป็นโปรแกรม Stock สินค้า ระบบสต๊อก รับ จ่ายสินค้า อย่างง่าย

โดย โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013 เป็นเวอร์ชันลงทะเบียนกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน โปรแกรมมีอายุการใช้งานตามอายุของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รองรับการใช้งานบาร์โค้ด สร้างรหัสบาร์โค้ดแบบ 1D และ ใช้งานกับระบบ LAN ได้ มีระบบการออกรายงาน ที่แม่นยำ และสะดวก ไม่ว่าจะเป็น รายงานประจำวัน รายงานประจำเดือน รวมถึงการแสดงยอดสินค้าคงเหลือ สินค้าเหลือน้อย ทำเรื่องการเบิกจ่ายสินค้า เป็นต้น และเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาโดยชาวไทย มีความเข้าใจความต้องการของธุรกิจการค้าเป็นอย่างดี และใช้งานง่ายด้วยระบบเมนูเป็นภาษาไทย รองรับการจัดเก็บ และจัดการข้อมูลสินคงคลังเป็นภาษาไทยสมบูรณ์แบบ

สำหรับธุรกิจที่ต้องบริหารจัดการคลังสินค้า ก็สามารถหาซื้อลิขสิทธิ์แท้ของ โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013 ลิขสิทธิ์แท้ ได้ที่ ร้านขาย สินค้าไอที ไทยแวร์ช้อป (Thaiware Shop) แล้ววันนี้

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013 มีทั้งหมดกี่เวอร์ชัน ?

สำหรับ โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013 นั้นมีวางจำหน่ายในท้องตลาดอยู่ทั้งหมด 5 เวอร์ชันหลัก ๆ ด้วยกันคือ

1. Easy Stock 2013

โปรแกรมสามารถใช้งานได้ 1 เครื่อง (ย้ายเครื่องไม่ได้) โดยหากผู้ใช้โปรแกรม Easy Stock 2013 ต้องการย้ายเครื่อง จำเป็นจะต้องซื้อเวอร์ชันในข้อ 4. (Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device)

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Easy Stock 2013)

2. Easy Stock 2013 and Barcode Scanner Set

โปรแกรมสามารถใช้งานได้ 1 เครื่อง (ย้ายเครื่องไม่ได้) มาพร้อม เครื่องสแกนบาร์โค้ด (Barcode Scanner) คุณภาพดี จากแบรนด์ชั้นนำ

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Easy Stock 2013 and Barcode Scanner Set)

3. Easy Stock 2013 with HardLock Device

โปรแกรมสามารถใช้งานได้ 1 เครื่อง (ย้ายเครื่องได้) มาพร้อมอุปกรณ์ HardLock

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Easy Stock 2013 with HardLock Device)

4. Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device

โปรแกรมรุ่นอัปเกรดมาจากข้อ 1. โดยสามารถใช้งานได้ 1 เครื่อง (ย้ายเครื่องได้) มาพร้อมอุปกรณ์ HardLock

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Easy Stock 2013 Upgrade with HardLock Device)

5. Easy Stock 2013 with HardLock Device and Barcode Scanner Set

โปรแกรมสามารถใช้งานได้ 1 เครื่อง (ย้ายเครื่องได้) มาพร้อมอุปกรณ์ HardLock และ เครื่องสแกนบาร์โค้ด (Barcode Scanner) คุณภาพดี จากแบรนด์ชั้นนำ

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Easy Stock 2013 with HardLock Device and Barcode Scanner Set)

ตัวอย่าง VDO สาธิตการใช้งาน โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ความสามารถหลักของโปรแกรม Easy Stock 2013

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013 มีคุณสมบัติที่รองรับความต้องการของธุรกิจการค้าได้อย่างครบถ้วน อาทิ การเพิ่มจำนวนสินค้าเข้าสต๊อก การจ่ายจ่ายสินค้า (ตัดจำนวน) การแสดงยอดการรับสินค้าในแต่ละวัน แสดงยอดการรับสินค้าในแต่ละเดือน แสดงยอดการเบิกสินค้าในแต่ละวัน แสดงยอดการเบิกสินค้าในแต่ละเดือน แสดงยอดการเบิกสินค้าแยกตามชื่อสินค้า แสดงยอดเบิกตามรหัสแผนก แสดงยอดสินค้าคงเหลือทั้งหมด แสดงยอดเบิกตามรหัสพนักงาน แสดงยอดสินค้าคงเหลือจากสินค้าที่มีการเคลื่อนไหว และสามารถสรุปยอดผลกำไรจากการขาย

โดยในเวอร์ชันล่าสุดของ โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013 ได้มีการเพิ่มเมนูการรับคืนสินค้า เพิ่มเมนูการแก้ไขค่าการจ่ายสินค้า เพิ่มระบบการแยกหมวดหมู่สินค้า เพิ่มข้อมูลรูปภาพของสินค้า เพิ่มเมนูการค้นหาข้อมูล เพิ่มเมนูการแก้ไขค่าการรับสินค้า เพิ่มเมนูการพิมพ์รายการขายสินค้า เพิ่มข้อมูลผู้จัดส่งสินค้า เพิ่มการบันทึกรายละเอียดการนำสินค้าไปใช้งาน เพิ่มระบบการเปลี่ยนหัวใบเสร็จ ให้เป็นใบส่งของ หรือใบวางบิล เพิ่มระบบคืนสินค้าทั้งหมดจากหมายเลขบิล และเพิ่มระบบข้อมูลลูกค้า

การออกรายงานที่จำเป็นสำหรับการจัดการคลังสินค้า

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013 มีรูปแบบรายงานที่จำเป็นสำหรับการจัดการคลังสินค้าให้ใช้งานครบถ้วน โดยมีรูปแบบรายงานที่น่าสนใจ อาทิ รายงานการรับสินค้าแยกตามผู้ส่งสินค้า รายงานสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหว และมีความเคลื่อนไหว รายงานสินค้าที่ค้างส่งคืนจากระบบยืมสินค้า โดยที่สามารถเพิ่มโลโก้ และชื่อขององค์กรลงในหน้ารายงาน และมีการเพิ่มรูปแบบการบันทึกหน้ารายงานให้เป็นไฟล์ PDF ด้วย

จัดการคลังสินค้าด้วยบาร์โค้ดแบบ 1D

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013

จัดการคลังสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการใส่ข้อมูล ด้วยความสามารถในการทำงานกับบาร์โค้ดแบบ 1D ของ โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013 ที่รองรับการอ่านรหัสบาร์โค้ด 1D จากแพ็กเกจสินค้า สามารถสร้างและสั่งพิมพ์บาร์โค้ด และรองรับการสร้างรหัสบาร์โค้ดจากข้อมูลสินค้าได้โดยตรง

คุณสมบัติเด่นของ Easy Stock 2013

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013

 1. เพิ่มการนำเข้าจำนวนสินค้าครั้งแรกจาก Excel
 2. เพิ่มการนำเข้ารายชื่อสินค้าและรหัสสินค้าจาก Excel
 3. เพิ่มข้อมูล ราคาทุนและราคาขาย ในการนำเข้าข้อมูลจากตาราง Excel
 4. เพิ่มการรับจ่ายสินค้าเป็นจำนวนทศนิยม
 5. การเตือนเมื่อสินค้าเหลือน้อย
 6. การเปลิ่ยนตัวแปรโปรแกรมเพื่อใช้งานพัสดุ
 7. เพิ่มระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุของสินค้า
 8. เพิ่มเมนูแหล่งจัดเก็บข้อมูล
 9. เพิ่มระบบจ่ายสินค้าแบบรวมชุดสินค้า
 10. เพิ่มเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล จากคำนำหน้า ชื่อ และรหัสสินค้า
 11. เพิ่มเงื่อนไข การเรียงลำดับการแสดงยอดสินค้าคงเหลือ
 12. เพิ่มการ หาค่าเฉลี่ยราคาทุนอัตโนมัติในการเพิ่มจำนวนสินค้าในแต่ละครั้ง
 13. เพิ่มระบบ User และจำกัดสิทธิ์การใช้งาน
 14. เพิ่มระบบบันทึกประวัติการใช้งานของ User
 15. เพิ่มระบบการลงทะเบียนกับ HardLock สามารถลงทะเบียนใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
 16. รองรับการทำงานในระบบ LAN

แอคเคาน์เบื้องต้น ในการล็อกอินเข้าใช้งานโปรแกรม

 • Username (ชื่อผู้ใช้งาน) : admin
 • Password (รหัสผ่าน) : 1234

ขอบเขตการใช้งานของ โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Easy Stock 2013 ในเวอร์ชันต่าง ๆ

เวอร์ชันลงทะเบียนกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

 1. โปรแกรมมีอายุการใช้งานตามอายุของ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หมายถึง ถ้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ยังใช้รหัสเดิมได้ ราคาจำหน่ายคือ 2,990 บาท
 2. กรณีคอมพิวเตอร์เสียหาย หรือมีการการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ (Hardware) ในระยะประกัน 1 ปี ลูกค้าสามารถขอรหัสแทนของเดิมได้ 1 ครั้ง โดยแจ้ง หมายเลขเครื่องเดิม / อีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน เพื่อยืนยัน โดยการนับ ระยะเวลาให้เริ่มนับจากวันที่ซื้อโปรแกรม
 3. การต่ออายุโปรแกรม ในกรณีหลังจากหมดช่วงประกัน (1 ปี) กรณีที่ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เสียหาย หรือย้ายเครื่อง สามารถต่ออายุได้ในราคา 5,500 บาท ซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรด HardLock + License Key (ย้ายเครื่องได้ ใช้งานได้ไม่จำกัด)

เวอร์ชันลงทะเบียนกับ HardLock

 • รูปแบบการใช้งาน
  • ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ HardLock  
  • สามารถเปลี่ยนหรือย้ายเครื่องใช้งานได้ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องรหัสปลดล็อกโปรแกรม
  • ปลดล็อกได้ครั้งละ 1 เครื่อง ต่อ HardLock 1 ตัว
  • ลูกค้าจะได้รับโปรแกรม Easy Stock ทางอีเมล และได้รับอุปกรณ์ HardLock (แบบเสียบพอร์ต USB) จำนวน 1 ตัว ทางไปรษณีย์
 • การรับประกันสินค้า (ตัวอุปกรณ์ Hardlock)
  • สินค้ารับประกัน 1 ปี หากเสียจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากการแตก-หัก , สึกหรอจากการใช้งาน , ไฟไหม้ , ใช้งานผิดวิธี และการซ่อมโดยช่างที่ไม่ได้รับการรับรองจากทางบริษัทฯ

รุ่นอัปเกรด HardLock + License Key (ย้ายเครื่องได้ ใช้งานได้ไม่จำกัด)

 • รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อเวอร์ชันลงทะเบียนกับคอมพิวเตอร์ไปแล้วเท่านั้น และต้องการอัปเกรดเป็นตัว HardLock
  • สามารถย้ายเครื่อง ใช้งานได้ไม่จำกัด โดยไม่ต้องขอรหัสปลดล็อกใหม่
  • ลูกค้าจะได้รับโปรแกรม Easy Stock ทางอีเมล และได้รับอุปกรณ์ HardLock (แบบเสียบพอร์ต USB) จำนวน 1 ตัว ทางไปรษณีย์
 • การรับประกันสินค้า (ตัวอุปกรณ์ Hardlock)
  • สินค้ารับประกัน 1 ปี หากเสียจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากการแตก-หัก, สึกหรอจากการใช้งาน, ไฟไหม้, ใช้งานผิดวิธี และการซ่อมโดยช่างที่ไม่ได้รับการรับรองจากทางบริษัทฯ
 • ลูกค้าเดิม (ที่ซื้อเวอร์ชันลงทะเบียนกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน) สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชันลงทะเบียนกับ HardLock ได้ในราคา 5,500 บาท (ราคารวมกับอุปกรณ์ HardLock แล้ว) ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Ashampoo Movie Studio Pro 3 (โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ รองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K)
Ashampoo Movie Studio Pro 3 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอสัญชาติเยอรมัน ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ครบครัน และรองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 (โปรแกรมทำพรีเซนเทชั่น มีเทมเพลต และเอฟเฟคมากมาย ใช้งานง่าย)
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 โปรแกรมทำ Presentation สัญชาติเยอรมัน ใส่ภาพพร้อมเพลงประกอบได้ ตัดต่อวิดีโอแบบง่าย ๆ ได้ ช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูเป็นมืออาชีพ
Ashampoo Undeleter (โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป)
Ashampoo Undeleter โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป ช่วยกู้คืนไฟล์ที่คุณเผลอลบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ได้ไฟล์กลับคืนมาอีกครั้ง ตามต้องการ
Ashampoo Burning Studio 25 (โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์)
Ashampoo Burning Studio 25 โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ที่มีความสามารถด้านมัลติมีเดียครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์ได้ ออกแบบปกได้ ใช้งานง่าย
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.