CompatBiz (คอมแพทบิส)

สินค้า CompatBiz (คอมแพทบิส) ขายสินค้ายี่ห้อ CompatBiz (คอมแพทบิส)

CompatBiz เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาโดย บริษัท คอมแพทบิส จำกัด (COMPATBIZ CO., LTD.) ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจทั่วไป และ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจเฉพาะ
Inventory Control (โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง ควบคุมสต๊อกสินค้า)
Inventory Control โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง สำหรับควบคุมระบบสต๊อกสินค้าในกิจการอย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ดูยอดคงเหลือได้หลายรูปแบบ
Petty Cash and Advance System (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย)
Petty Cash and Advance System โปรแกรมบริหารจัดการเงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย ควบคุมการจ่ายเงินสดให้มีระเบียบ ความแม่นยำสูง สามารถออกแบบฟอร์ม และออกรายงานได้
Cheque Printing & Management (โปรแกรมบริหารการสั่งจ่ายเช็ค และการพิมพ์เช็ค)
Cheque Printing & Management โปรแกรมบริหารการสั่งจ่ายเช็ค พิมพ์เช็ค ที่ธุรกิจหลายประเภทเลือกใช้ สามารถดูประวัติการจ่ายเช็ค และยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีได้
Withholding Tax (โปรแกรมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย)
โปรแกรม Withholding Tax โปรแกรมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ช่วยดูแลเอกสารภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.) สามารถปรับแต่งเอกสารได้หลากหลาย

CompatBiz (คอมแพทบิส)

บริษัท คอมแพทบิส จำกัด (COMPATBIZ CO., LTD.) เป็นบริษัทสัญชาติไทย ที่รับพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานทางธุรกิจด้านต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านไอทีครบวงจร และจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป ที่่พัฒนาขึ้นมาเองภายใต้เครื่องหมายการค้า “CompatBiz” ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจทั่วไป และ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจเฉพาะ นอกจากนี้ยังพัฒนาโปรแกรมบน Windows, Website, iPhone, iPad และ Android ตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย บริษัท คอมแพทบิส จำกัด นั้นมีประสบการณ์ทำงานในแวดวงโปรแกรมเมอร์มากว่า 10 ปี ร่วมงานกับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ธนาคาร บริษัทเอกชน ต่างๆ มากมาย และมุ่งมั่นที่จะคิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคนไทย ในราคาคนไทยแต่คุณภาพระดับสากล
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.