เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จะหยุดทำการใน วันที่ 20 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
เปิดทำการปกติใน วันที่ 23 ก.ค. 2567
ขออภัยหากเกิดความล่าช้า และ ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้า
ติดต่อเรา     English
Petty Cash and Advance System (โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย)

ขาย Petty Cash and Advance System ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย)
แชร์บทความ
: 12,055

Petty Cash and Advance System
(โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย) 

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

Petty Cash and Advance Systems

โปรแกรม Petty Cash and Advance System เป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในประเภท โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) ที่ถูกพัฒนาโดยคนไทย จึงเข้าใจความต้องการของธุรกิจในประเทศไทยเป็นอย่างดี โปรแกรมนี้มีหน้าที่ในการ บริหารจัดการเงินสดย่อย (Petty Cash) และ เงินทดรองจ่าย (Advance System) ซึ่งเป็นเงินต้องเบิกสำรองจ่ายล่วงหน้าไปก่อน ด้วยเหตุจำเป็น เร่งด่วน

โดยโปรแกรม Petty Cash and Advance System ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาด ด้วยความแม่นยำสูง และยังสามารถออกแบบฟอร์ม และยังสามารถออกรายงาน พิมพ์รายงาน ให้อยู่ในรูปแบบที่เราเข้าใจง่ายได้อีกด้วย

ตัวอย่าง VDO สาธิตการใช้งาน โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และ เงินทดรองจ่าย Petty Cash and Advance System

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ระบบการทำงานที่ครอบคลุมความต้องการ

ระบบการทำงานหลักๆ ของโปรแกรม Petty Cash and Advance System ประกอบไปด้วย 2 ระบบ ดังต่อไปนี้

 1. ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash) : เป็นการบริหารวงเงินสดย่อย เพื่อควบคุมการรับ จ่ายเงินสดย่อย รองรับการจ่ายเงินสดย่อยตาม พนักงาน, แผนก หรือโครงการ สามารถจัดทำเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อยก่อนเบิกจ่ายเงินได้ และสามารถตรวจสอบรายการจ่ายเงินสดย่อยได้หลายมุมมอง (Pivot Table)
 2. ระบบเงินทดรองจ่าย (Advance System) : เป็นการควบคุมเงินทดรองจ่าย รองรับการเบิกตาม พนักงาน, แผนก หรือโครงการ สามารถจัดทำเอกสารขอเบิกเงินทดรองได้ รองรับการ เบิก เคลียร์เงินทดรองทั้ง เงินสด, เงินโอน และเช็ค และสามารถตรวจสอบรายการเบิกเงินทดรองได้หลายมุมมอง (Pivot Table)

ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash)

Petty Cash and Advance Systems

โดยรวมแล้ว ทางผู้พัฒนาโปรแกรม Petty Cash and Advance System ได้ออกแบบระบบงานมาอย่างครอบคลุม และครบถ้วนตามความต้องการ โดยคุณสมบัติพิเศษของระบบเงินสดย่อย (Petty Cash) จะมีรายละเอียดดังนี้

 • ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash)
  • รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
  • ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
  • สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
  • สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
  • สามารถตั้งวงเงินสดย่อยได้ไม่จำกัด
  • สามารถบันทึกการรับเงินสดย่อยได้
  • สามารถบันทึกการขอจ่ายเงินสดย่อยได้
  • สามารถบันทึกการจ่ายเงินสดย่อยได้
  • สามารถตรวจสอบการจ่ายเงินสดย่อยได้หลายมุมมอง (Pivot Table)
  • สามารถพิมพ์ฟอร์ม ขอจ่ายเงินสดย่อยได้
  • สามารถพิมพ์ฟอร์ม จ่ายเงินสดย่อยได้
  • ออกรายงาน รับเงินสดย่อย
  • ออกรายงาน จ่ายเงินสดย่อย
  • ออกรายงาน ยอดคงเหลือเงินสดย่อย
  • ออกรายงาน การเคลื่อนไหวเงินสดย่อย
  • กำหนดรูปแบบการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  • กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด

ระบบเงินทดรองจ่าย (Advance System) 

Petty Cash and Advance Systems

โดยรวมแล้ว ทางผู้พัฒนาโปรแกรม Petty Cash and Advance System ได้ออกแบบระบบงานมาอย่างครอบคลุม และครบถ้วนตามความต้องการ โดยคุณสมบัติพิเศษของระบบเงินทดรองจ่าย (Advance System) จะมีรายละเอียดดังนี้

 • ระบบเงินทดรองจ่าย (Advance System)
  • รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
  • ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
  • สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
  • สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด
  • สามารถบันทึกการขอเบิกเงินทดรองได้
  • สามารถบันทึกการเบิกเงินทดรองได้
  • สามารถบันทึกเงินทดรองจ่ายเป็นเงินสด, เช็ค, โอนเงินเข้าบัญชีได้
  • สามารถบันทึกเคลียร์เงินทดรองได้
  • สามารถบันทึกเคลียร์เงินทดรองได้ทั้งกรณีเงินขาดหรือเงินเกิน
  • สามารถระบุค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้
  • สามารถตรวจสอบรายการเบิกเงินทดรองได้หลายมุมมอง (Pivot Table)
  • สามารถพิมพ์ฟอร์ม ขอเบิกเงินทดรอง
  • สามารถพิมพ์ฟอร์ม เบิกเงินทดรอง
  • สามารถพิมพ์ฟอร์ม เคลียร์เงินทดรอง
  • ออกรายงาน เบิกเงินทดรอง
  • ออกรายงาน เคลียร์เงินทดรอง
  • ออกรายงาน สรุปเงินทดรอง
  • กำหนดรูปแบบการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  • กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด

การเข้าใช้งานเบื้องต้น

Petty Cash and Advance Systems

ผู้ใช้ที่ต้องการทดลองใช้โปรแกรม Petty Cash and Advance System รุ่น DEMO Version สามารถเข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ดังนี้

 • Username (ชื่อผู้ใช้) : admin
 • Password (รหัสผ่าน) : admin

ตัวอย่างเอกสารที่จัดทำด้วยโปรแกรม Petty Cash and Advance System

Petty Cash and Advance Systems

Petty Cash and Advance Systems

เงื่อนไขและการรับประกัน

 • กรณีที่โปรแกรมมีข้อบกพร่อง ที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือ เกิดจากโปรแกรมทำงานผิดพลาด จะดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย *
 • ลูกค้าสามารถปรับปรุงเวอร์ชัน (Upgrade) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย *
 • หากต้องการให้ออกไปติดตั้ง และ สอนการใช้งาน หรือ แก้ปัญหา ณ สถานที่ตั้งของลูกค้า (On-Site Service) จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม
 • กรณีที่เกิดปัญหา หรือ ข้อสงสัย ในการใช้งานโปรแกรม ลูกค้าสามารถสอบถามการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ หรือ รีโมทผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย *
 • หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • สิทธิ์ในการย้าย หรือเปลี่ยนเครื่อง 2 ครั้ง
 • ระยะการรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ

* ภายในระยะการรับประกัน

 Maintenance Agreement (MA)

เป็นบริการสัญญาด้านการดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ที่หมดระยะการรับประกันแล้ว เพื่อให้สามารถรองรับงานธุรกิจของคุณได้อย่างต่อเนื่อง โดยเสียค่าใช้จ่าย 20% ของราคาที่ซื้อ / ปี (ขั้นต่ำ 500 บาท / ปี)

 • สิ่งที่จะได้รับจากบริการ Maintenance Agreement (MA)
  • ปรับปรุงเวอร์ชัน (Update Version) ได้ฟรีตลอดระยะเวลา MA
  • การให้บริการปรึกษาการใช้งานทางโทรศัพท์ หรือรีโมทผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
  • สิทธิ์ในการย้าย หรือเปลี่ยนเครื่อง (2 ครั้ง/ปี)

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 และ Windows 10 (x86 and x64)
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) : Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2)
 • CPU : 2.0 GHz หรือสูงกว่า
 • RAM : 2 GB หรือสูงกว่า
 • Monitor : SVGA ความละเอียด 1,024 x 768 ขึ้นไป
 • Harddisk : 10 GB หรือสูงกว่า
 • ระบบ Network : 100 Mbps หรือสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Foxit PDF Editor (Windows) - Perpetual License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Foxit PDF Editor (Windows) - Perpetual License โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน รองรับทั้งการเปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF
Camtasia 2024 (โปรแกรมทำสื่อการสอน CAI ทำวิดีโอการสอน ต่าง ๆ)
Camtasia 2024 โปรแกรมสื่อการสอน CAI ทำวิดีโอการสอนต่าง ๆ ทำวิดีโอ ทำภาพเคลื่อนไหว วิธีการใช้งาน ทำการเสนอผลงาน (Presentation) สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
New
Foxit PDF Editor with Admin Console (Windows) - Perpetual License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน พร้อมคอนโซลจัดการผู้ใช้งาน ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Foxit PDF Editor with Admin Console (Windows) - Perpetual License โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน เปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF มี Admin Console
Ashampoo Photo Optimizer 9 (โปรแกรมแต่งรูปภาพ รูปถ่าย สารพัดประโยชน์ รองรับไฟล์ภาพทุกประเภท)
Ashampoo Photo Optimizer 9 เป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ รูปถ่ายสัญชาติเยอรมัน มีประสิทธิภาพสูง แต่งรูปภาพได้ทุกสกุลไฟล์ ทำงานรวดเร็ว เป็นที่นิยมของผู้ใช้ทั่วโลก
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.