เนื่องในวันวิสาขบูชา
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จะหยุดทำการใน วันที่ 22 พ.ค. 2567
เปิดทำการปกติใน วันที่ 23 พ.ค. 2567
ขออภัยหากเกิดความล่าช้า และ ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้า
ติดต่อเรา     English
TaxBiz (โปรแกรมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย)

ขาย TaxBiz ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย)
แชร์บทความ
: 13,948

TaxBiz
(โปรแกรมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย)

Subscription License
  Subscription License คืออะไร ?

TaxBiz

โปรแกรม TaxBiz โปรแกรมนี้จัดอยู่ในหมวด โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) จากบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สัญชาติไทย (Thai) อย่าง Panyame (ปัญญามี) ซึ่งใช้สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน และช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถพิมพ์เช็คได้อีกด้วย ด้วยข้อมูลที่บันทึกไว้เพียงขั้นตอนเดียว ก็สามารถออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ และทุกเดือนข้อมูลนั้นยังสามารถนำไปพิมพ์รายงานของ ภ.ง.ด., ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 พร้อมใบแนบ หรือ ยื่นทางอินเทอร์เน็ตก็ได้

โปรแกรมภาษี ณ ที่จ่าย TaxBiz นั้นมีให้เลือกซื้อ 2 รูปแบบลิขสิทธิ์ด้วยกัน ได้แก่

 1. Standalone : รูปแบบการใช้งานเฉพาะเครื่องที่มีการติดตั้งโปรแกรมเท่านั้น
 2. Lan : รูปแบบการใช้งาน แบบติดตั้งโปรแกรมในเครื่องหลัก 1 เครื่อง และมีการเรียกใช้งานโปรแกรมจากเครื่องอื่น ๆ ในระบบเครือข่ายได้ด้วย โดยสามารถใช้งานพร้อมกันได้ไม่เกิน 5 เครื่อง

โดยคุณสามารถหาซื้อ โปรแกรมภาษี ณ ที่จ่าย TaxBiz ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

โปรแกรมภาษี ณ ที่จ่าย TaxBiz มีทั้งหมดกี่เวอร์ชัน ?

สำหรับ โปรแกรมภาษี ณ ที่จ่าย TaxBiz ที่จำหน่ายใน Thaiware Shop นั้นมีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด 2 เวอร์ชันหลัก ๆ ด้วยกันคือ

1. TaxBiz Standalone 

โปรแกรมภาษี ณ ที่จ่าย ที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน และ ความผิดพลาดในการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) รูปแบบการใช้งานเฉพาะเครื่องที่มีการติดตั้งโปรแกรมเท่านั้น รองรับทั้งแบบ 1 ฐานข้อมูล และมากกว่า 1 ฐานข้อมูล* (*มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

2. TaxBiz Lan 

โปรแกรมภาษี ณ ที่จ่าย ที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน และ ความผิดพลาดในการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) แบบติดตั้งโปรแกรมในเครื่องหลัก 1 เครื่อง และมีการเรียกใช้งานโปรแกรมจากเครื่องอื่น ๆ ในระบบเครือข่ายได้ด้วย โดยสามารถใช้งานพร้อมกันได้ไม่เกิน 5 เครื่อง รองรับทั้งแบบ 1 ฐานข้อมูล และมากกว่า 1 ฐานข้อมูล* (*มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ใช้งานง่าย เลือกแบบฟอร์มกระดาษได้หลากหลาย

โปรแกรมภาษี ณ ที่จ่าย TaxBiz

โปรแกรมภาษี ณ ที่จ่าย TaxBiz นั้นพัฒนาขึ้นโดยบริษัทซอฟต์แวร์จากประเทศไทย จึงเข้าใจความต้องการของผู้ใช้เป็นอย่างดี โดยโปรแกรมถูกออกแบบให้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย และปลอดภัยด้วยระบบป้องกันการเข้าโปรแกรมจากผู้ไม่เกี่ยวข้อง ด้วยการเข้าสู่ระบบ (Login) ด้วยรหัสผ่าน (Password)

และนอกจากนี้ โปรแกรมภาษี ณ ที่จ่าย TaxBiz ก็ยังสามารถเลือกแบบฟอร์มกระดาษที่ใช้พิมพ์เอกสารได้หลากหลาย อาทิ

 • แบบฟอร์มสำเร็จรูป
 • กระดาษ A4
 • กระดาษต่อเนื่อง Carbon Copy

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

โปรแกรมภาษี ณ ที่จ่าย TaxBiz นั้นมาพร้อมความสามารถหลัก ในการ พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้หลากหลายรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • สามารถพิมพ์สรุปรายงานภาษี ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 พร้อมใบแนบ และใบปะหน้า ได้ทุกสิ้นเดือน
 • สามารถพิมพ์สรุปรายงานภาษี ภ.ง.ด. 1 พร้อมใบแนบ และใบปะหน้า ได้ทุกสิ้นปี
 • สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติม พร้อมระบุจำนวนเงินที่ยื่นเพิ่ม และจำนวนครั้งที่ยื่นเพิ่มได้
 • สามารถกำหนดอัตราภาษีเป็นทศนิยมได้

ระบบพิมพ์เช็ค และ ใบนำฝาก

โปรแกรมภาษี ณ ที่จ่าย TaxBiz นั้นสามารถพิมพ์เช็คได้ง่ายดาย เพียงระบุจำนวนเงิน โปรแกรมก็จะทำการป้อนตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติเพื่อเป็นการลดความผิดพลาดของการเขียนเช็ค โดยรองรับทั้งภาษาไทย (Thai) และ ภาษาอังกฤษ (English) โดยนอกจากนี้ยังมีความสามารถอื่นๆ ดังนี้

 • สามารถพิมพ์ใบนำฝาก (Pay-in Slip) ได้
 • สามารถแก้ไขแบบฟอร์มเช็ค และใบนำฝากได้
 • สามารถออกรายงานสรุปการจ่ายเช็คได้

คุณสมบัติอื่นๆ ของโปรแกรมภาษี ณ ที่จ่าย TaxBiz

โปรแกรมภาษี ณ ที่จ่าย TaxBiz

 • ใช้งานได้สูงสุด 999 ทะเบียน
 • บันทึกข้อมูลลงบนฐานข้อมูล และสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา
 • มีระบบคำนวณภาษีอัตโนมัติ
 • สามารถยื่นแบบส่งกรมสรรพากรผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้
 • สามารถกำหนดแบบร่างของรูปแบบที่ใช้งานบ่อยๆ
 • สามารถโอนข้อมูลจากแบบร่างในการบันทึกข้อมูลจริงได้
 • รองรับระบบ Network
 • ในเวอร์ชัน LAN รองรับการใช้งานหลายเครื่องพร้อมกันในระบบเครือข่าย (LAN) โดยใช้งานพร้อมกันไม่เกิน 999 ผู้ใช้

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS :
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2016
 • Printer :
  • รองรับเครื่องพิมพ์ได้ทุกชนิด เช่น
   • Dot Matrix Printer
   • Ink Jet Printer
   • Laser Printer
   • เครื่องพิมพ์ในระบบ LAN (รายงานใช้กระดาษ A4)
 • Microsoft .NET Framework 4.6.2 หรือสูงกว่า
 • Microsoft Access Database Engine 2010 32 bit หรือสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Enfocus PitStop Pro 2024 - Subscription License (โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนเข้ากระบวนการพิมพ์ เวอร์ชันรายปี)
Enfocus PitStop Pro 2024 โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนสั่งพิมพ์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาได้ครบทุกมิติ เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านงานพิมพ์ ลิขสิทธิ์แบบรายปี
Trimble SketchUp Studio (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง)
Trimble SketchUp Studio รวมชุดสุดคุ้ม โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง พร้อมปลั๊กอิน ฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ อีกมากมาย
Trimble SketchUp Pro 2024 (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ ลิขสิทธิ์รายปี)
โปรแกรม Trimble SketchUp Pro 2024 - Annual Subscription โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์รายปี
PDF-XChange PRO (ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ สร้าง แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF)
PDF-XChange PRO ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF รวมโปรแกรมยอดนิยมขายราคาถูก คุ้มค่า ทั้ง PDF-XChange Editor Plus, PDF-Tools และ PDF-XChange Standard
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.