เนื่องในวันวิสาขบูชา
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จะหยุดทำการใน วันที่ 22 พ.ค. 2567
เปิดทำการปกติใน วันที่ 23 พ.ค. 2567
ขออภัยหากเกิดความล่าช้า และ ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้า
ติดต่อเรา     English
EITAccount Express Edition (โปรแกรมบัญชี สินค้าคงคลัง สต๊อกสินค้า สำหรับองค์กรขนาดเล็ก ถึงกลาง)

ขาย EITAccount Express Edition ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมบัญชี สินค้าคงคลัง สต๊อกสินค้า สำหรับองค์กรขนาดเล็ก ถึงกลาง)
แชร์บทความ
: 12,325

EITAccount Express Edition 5.0 
(โปรแกรมบัญชี สินค้าคงคลัง สต๊อกสินค้า สำหรับองค์กรขนาดเล็ก ถึงกลาง)

Lifetime License
  Lifetime License คืออะไร ?

EITAccount Express Edition

EITAccount Express Edition 5.0 มันเป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในประเภท โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) และ โปรแกรมสต๊อกสินค้า (Inventory Management Software) ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ งานบัญชี และควบคุมสต๊อกสินค้า ในธุรกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง โดยมีระบบงานต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจขนาดเล็ก ถึงกลาง ให้เลือกใช้มากมาย

คุณสามารถหาซื้อ โปรแกรมบัญชีและสินค้าคงคลัง EITAccount Express Edition ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก ถึงกลาง ที่มีหน้าร้านหลายสาขา

EITAccount Express Edition

โปรแกรมบัญชี และสินค้าคงคลัง EITAccount Express Edition เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก ถึงกลาง ที่มีหน้าร้านหลายสาขา และทำงานผ่านระบบ Online เพราะจะช่วยในการบริหารจัดการงานหลายสาขาให้กลายเป็นเรื่องง่าย โดยมีระบบงานที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทั้งงานบัญชี และการจัดการสต๊อกสินค้า โปรแกรมไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย และมีราคาที่คุ้มค่า

ระบบงานที่ครอบคลุมความต้องการทางด้านบัญชี

EITAccount Express Edition

โปรแกรมบัญชี และสินค้าคงคลัง EITAccount Express Edition นั้นมีระบบงานบัญชีที่หลากหลาย พร้อมออกเอกสารสำคัญต่างๆ ที่ครอบคลุมความต้องการของธุรกิจ ดังนี้

 • ระบบเจ้าหนี้
  • บันทึกรายละเอียดเจ้าหนี้    
  • บันทึกตั้งเจ้าหนี้ / ใบส่งสินค้า
  • บันทึกใบลดหนี้ / ใบกำกับ
  • บันทึกจ่ายชำระหนี้
  • รายการค้างชำระ
  • รายการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้
  • รายการจ่ายชำระหนี้
  • รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้
  • รายงานตั้งเจ้าหนี้ / ใบส่งสินค้า
  • รายงานใบลดหนี้ / ใบกำกับ
  • รายงานการจ่ายชำระหนี้
  • รายงานการจ่ายเงินประจำวัน
  • รายงานใบส่งของที่กำหนดจ่ายชำระ
  • รายงานการ์ดเจ้าหนี้
  • รายงานตั้งเจ้าหนี้ / ใบส่งสินค้าแยกกลุ่ม
 • ระบบลูกหนี้
  • บันทึกรายละเอียดลูกหนี้
  • บันทึกตั้งลูกหนี้
  • บันทึกใบลดหนี้ / ใบกำกับ
  • บันทึกใบวางบิล
  • บันทึกรับชำระหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน
  • รายการลูกหนี้ค้างชำระ
  • รายการเคลื่อนไหวลูกหนี้
  • รายการลูกค้า
  • รายงานรายละเอียดลูกหนี้
  • รายงานตั้งลูกหนี้ / ใบส่งสินค้า
  • รายงานใบวางบิล
  • รายงานการรับชำระหนี้
  • รายงานการรับเงินประจำวัน
  • รายงานใบส่งของที่กำหนดรับชำระ
  • รายงานการ์ดลูกหนี้
 • ระบบเงินสด เช็ค ธนาคาร           
  • บันทึกเช็ครับ
  • บันทึกเช็คจ่าย
  • รายการเช็คจ่าย
  • บันทึกบัตรเครดิต
  • รายการเช็คจ่ายถึงกำหนด
  • บันทึกรหัสสมุดเงินฝาก
  • บันทึก/ถอนเงินสด
  • บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
  • กำหนดรหัสเงินสดย่อย
 • ระบบภาษี
  • แสดงรายการภาษี
  • แสดงรายการภาษี ณ ที่จ่าย
  • ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • รายงานภาษีซื้อ
  • รายงานภาษีขาย

ระบบงานสินค้าคงคลังครบวงจร

EITAccount Express Edition

โปรแกรมบัญชีและสินค้าคงคลัง EITAccount Express Edition นั้นมีระบบงานสินค้าคงคลัง ที่ใช้จัดการสต๊อกสินค้าพร้อมออกเอกสารสำคัญต่างๆ ที่ครอบคลุมความต้องการของธุรกิจ ดังนี้

 • ระบบซื้อสินค้า
  • บันทึกใบสั่งซื้อ
  • บันทึกซื้อสินค้า / บริการ
  • บันทึกส่งคืนสินค้า
  • รายการซื้อสินค้า
  • รายงานใบสั่งซื้อ
  • รายงานซื้อสินค้า / บริการ
  • รายงานส่งคืนสินค้า
 • ระบบขายสินค้า
  • บันทึกใบเสนอราคา
  • บันทึกขายสินค้า
  • บันทึกรับคืนสินค้า
  • รายการขายสินค้า
  • รายงานใบเสนอราคา
  • รายงานการขายสินค้า
  • รายงานรับคืนสินค้า
  • รายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้น
  • รายงานสรุปยอดขายสินค้า
  • รายงานสรุปการขายสินค้าประจำวัน
  • รายงานสรุปยอดขายสินค้าตามพนักงาน
  • พิมพ์ราคาขายสินค้า
 • ระบบสินค้าคงคลัง
  • บันทึกชื่อสินค้า
  • รายการสินค้าคงเหลือ
  • รายการเคลื่อนไหวสินค้า
  • บันทึกยอดสินค้ายกมา
  • ปรับปรุงลดสต๊อก
  • รายงานสินค้าคงเหลือ
  • รายงานบันทึกยอดสินค้ายกมา
  • รายงานปรับปรุงลดสต๊อก
  • รายงานเคลื่อนไหวสินค้า
  • พิมพ์บาร์โค้ดรหัสสินค้า (Barcode)

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมบัญชีและสินค้าคงคลัง EITAccount Express Edition

 • การ Query ข้อมูล
 • คำนวณจำนวนคงเหลือใหม่
 • เปลี่ยนรหัสลูกหนี้
 • เปลี่ยนรหัสสินค้า
 • รวมรหัสสินค้าเป็นหน่วยย่อย
 • เปลี่ยนเลขที่ใบส่งสินค้า
 • ระบบใช้ฐานข้อมูล My SQL ที่รองรับข้อมูลจำนวนมาก และค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว
 • รองรับการ Upgrade เป็นระบบ Online ได้
 • สามารถทำ Report เพิ่มเติมหรือปรับแต่งให้ตรงกับแบบฟอร์มได้
 • สามารถเรียกข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel  ได้
 • สามารถพิมพ์เช็คเพื่อสั่งจ่ายได้หลายธนาคาร
 • สามารถกำหนดสิทธิและระดับการใช้งาน เพื่อรักษาความปลอดภัยได้
 • สามารถดูกำไร - ขาดทุน ในแต่ละบิลได้
 • เก็บประวัติข้อมูล, การเข้าออกโปรแกรม, วันที่เปิดบิล และวันที่แก้ไขบิล
 • สามารถแสดงรายการ ภาษีซื้อ, ภาษีขาย และ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ในแต่ละเดือน เพื่อส่งสำนักงานบัญชี หรือยื่นภาษีได้เลย
 • สามารถพิมพ์บิลหรือใบเสนอราคา เป็นไฟล์ PDF แล้วส่งอีเมลให้ลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • สามารถใช้ร่วมกับ เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) และ ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) ได้

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS :
  • Windows
  • Linux (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการสั่งซื้อ)
  • Ubuntu (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการสั่งซื้อ)ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Enfocus PitStop Pro 2024 - Subscription License (โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนเข้ากระบวนการพิมพ์ เวอร์ชันรายปี)
Enfocus PitStop Pro 2024 โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนสั่งพิมพ์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาได้ครบทุกมิติ เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านงานพิมพ์ ลิขสิทธิ์แบบรายปี
Trimble SketchUp Studio (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง)
Trimble SketchUp Studio รวมชุดสุดคุ้ม โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง พร้อมปลั๊กอิน ฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ อีกมากมาย
Trimble SketchUp Pro 2024 (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ ลิขสิทธิ์รายปี)
โปรแกรม Trimble SketchUp Pro 2024 - Annual Subscription โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์รายปี
PDF-XChange PRO (ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ สร้าง แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF)
PDF-XChange PRO ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF รวมโปรแกรมยอดนิยมขายราคาถูก คุ้มค่า ทั้ง PDF-XChange Editor Plus, PDF-Tools และ PDF-XChange Standard
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.