เนื่องในวันวิสาขบูชา
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จะหยุดทำการใน วันที่ 22 พ.ค. 2567
เปิดทำการปกติใน วันที่ 23 พ.ค. 2567
ขออภัยหากเกิดความล่าช้า และ ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้า
ติดต่อเรา     English
Pixel Lab Redshift Mutating Materials Bundle (รวมชุดปลั๊กอินเสริมโปรแกรม Redshift ในรูปแบบวัตถุดิบ โลหะ ไม้ หิน อิฐ ที่สมจริง)

ขาย Pixel Lab Redshift Mutating Materials Bundle ลิขสิทธิ์แท้

(รวมชุดปลั๊กอินเสริมโปรแกรม Redshift ในรูปแบบวัตถุดิบ โลหะ ไม้ หิน อิฐ ที่สมจริง)
แชร์บทความ
: 2,081

Pixel Lab Redshift Mutating Materials Bundle
(รวมชุดปลั๊กอินเสริมโปรแกรม Redshift ในรูปแบบวัตถุดิบ โลหะ ไม้ หิน อิฐ ที่สมจริง)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

โปรแกรมปลั๊กอิน Pixel Lab Redshift Mutating Materials Bundle

Pixel Lab Redshift Mutating Materials Bundle เป็นโปรแกรมที่ถูกจัดอยู่ในประเภท โปรแกรมออกแบบ งานกราฟิก (Graphic Design Software) รองรับการใช้งานในรูปแบบ ปลั๊กอิน หรือ ส่วนเสริม ที่ใช้งานร่วมกับ โปรแกรม Redshift ที่เป็นปลั๊กอินด้านงานเรนเดอร์ของ โปรแกรม Maxon Cinema 4D (Redshift for Cinema 4D) โดยที่รวมชุดปลั๊กอินจาก ค่าย Pixel Lab ตัวนี้ มีการรวบรวมพื้นผิวของวัตถุดิบ (Materials) สำหรับโมเดล 3 มิติ เพื่อการเรนเดอร์ฉาก และโมเดล 3 มิติที่สวยสมจริงแบบสุดๆ โดยที่ภายในชุดมีวัตถุดิบให้เลือกใช้เกินกว่า 1,000 แบบ โดยมีรายละเเอียดดังนี้

 • ในชุด Pixel Lab Redshift Mutating Materials : Metal มีวัตถุดิบในรูปแบบของโลหะ ให้เลือกใช้เกินกว่า 260 แบบ
 • ในชุด Pixel Lab Redshift Mutating Materials : Wood มีวัตถุดิบในรูปแบบของไม้ ให้เลือกใช้เกินกว่า 280 แบบ
 • ในชุด Pixel Lab Redshift Mutating Materials : Stones มีวัตถุดิบในรูปแบบของหิน ให้เลือกใช้เกินกว่า 270 แบบ
 • ในชุด Pixel Lab Redshift Mutating Materials : Bricks มีวัตถุดิบในรูปแบบของอิฐ ให้เลือกใช้เกินกว่า 270 แบบ

โดยที่วัตถุดิบกว่า 1,000 รูปแบบที่รวมชุดอยู่ในปลั๊กอินนี้ เหมาะสำหรับการนำไปใช้กับฉาก หรือโมเดล 3 มิติ ของสินค้า และชิ้นงานที่หลากหลาย คุ้มค่าแน่นอนสำหรับสตูดิโอออกแบบงาน 3 มิติ หรือมืออาชีพด้านงาน 3 มิติ ที่เรนเดอร์งานด้วย Redshift สำหรับ Cinema 4D

สำหรับนักสร้างสรรค์ผลงานอิสระ และสตูดิโอที่ทำงานกับโมเดล 3 มิติ ที่ต้องการยกระดับความสวยงามในการนำเสนอผลงาน ก็สามารถหาซื้อลิขสิทธิ์แท้ของ รวมชุดปลั๊กอินวัตถุดิบโมเดล 3 มิติ Pixel Lab Redshift Mutating Materials Bundle ได้ที่ ร้านขาย สินค้าไอที ไทยแวร์ช้อป (Thaiware Shop) แล้ววันนี้


Pixel Lab Redshift Mutating Materials : Metal
(รวม 260 วัตถุดิบโลหะ สวยงามสมจริง)

Pixel Lab Redshift Mutating Materials : Metal เป็นรวมชุดวัตถุดิบโลหะที่ครอบคลุมความต้องการมากที่สุด สำหรับมืออาชีพด้านงาน 3 มิติ ที่สร้างสรรค์ผลงานด้วย Redshift และ Cinema 4D ในชุดมีการรวบรวมวัตถุดิบโลหะให้เลือกใช้งานกว่า 260 รูปแบบ โดยที่พื้นผิวของวัตถุดิบ (Texture) นั้นมีความละเอียดสูงระดับ 4K และเชื่อมต่อกันได้แบบไร้รอยต่อ โดยที่มีการแบ่งวัตถุดิบโลหะออกเป็น 10 กลุ่มดังนี้

 1. Aluminum : 28 วัตถุดิบ
 2. Brass : 31 วัตถุดิบ
 3. Bronze : 29 วัตถุดิบ
 4. Chrome : 9 วัตถุดิบ
 5. Copper : 30 วัตถุดิบ
 6. Gold : 28 วัตถุดิบ
 7. Iron : 42 วัตถุดิบ
 8. Platinum : 19 วัตถุดิบ
 9. Silver : 30 วัตถุดิบ
 10. Steel : 16 วัตถุดิบ

Pixel Lab Redshift Mutating Materials : Wood
(รวม 280 วัตถุดิบไม้ สวยงามสมจริง)

Pixel Lab Redshift Mutating Materials : Wood เป็นรวมชุดวัตถุดิบไม้ที่ครอบคลุมความต้องการมากที่สุด สำหรับอาชีพด้านงาน 3 มิติ ที่สร้างสรรค์ผลงานด้วย Redshift และ Cinema 4D ในชุดมีการรวบรวมวัตถุดิบไม้ให้เลือกใช้งานกว่า 280 รูปแบบ (โดยมีทั้งวัตถุดิบแบบ เนื้อไม้ และเปลือกไม้) โดยที่พื้นผิวของวัตถุดิบ (Texture) นั้นมีความละเอียดสูงระดับ 4K และเชื่อมต่อกันได้แบบไร้รอยต่อ โดยที่มีการแบ่งวัตถุดิบไม้ออกเป็น 25 กลุ่มดังนี้

 1. African Mahogany : 17 วัตถุดิบ
 2. American Cherry : 17 วัตถุดิบ
 3. Ash : 12 วัตถุดิบ
 4. Ash Bark : 5 วัตถุดิบ
 5. Aspen Bark : 4 วัตถุดิบ
 6. Brown Beech : 17 วัตถุดิบ
 7. Beech : 17 วัตถุดิบ
 8. Beech Bark : 4 วัตถุดิบ
 9. American Beech Bark : 2 วัตถุดิบ
 10. Pine Bark : 10 วัตถุดิบ
 11. Red Pine Bark : 2 วัตถุดิบ
 12. Sycamore Bark : 4 วัตถุดิบ
 13. Sycamore Maple Bark : 6 วัตถุดิบ
 14. Black Walnut : 17 วัตถุดิบ
 15. Brown Hickory : 17 วัตถุดิบ
 16. Charred Wood : 3 วัตถุดิบ
 17. Honduran Mahogany : 17 วัตถุดิบ
 18. Honey Beech : 17 วัตถุดิบ
 19. Maple : 17 วัตถุดิบ
 20. Oak Bark : 8 วัตถุดิบ
 21. Painted Wood : 18 วัตถุดิบ
 22. Paldao : 17 วัตถุดิบ
 23. Particle Board : 4 วัตถุดิบ
 24. White Cedar : 17 วัตถุดิบ
 25. White Oak : 17 วัตถุดิบ

Pixel Lab Redshift Mutating Materials : Stones
(รวม 270 วัตถุดิบหิน สวยงามสมจริง)

Pixel Lab Redshift Mutating Materials : Stones เป็นรวมชุดวัตถุดิบหินที่ครอบคลุมความต้องการมากที่สุด สำหรับอาชีพด้านงาน 3 มิติ ที่สร้างสรรค์ผลงานด้วย Redshift และ Cinema 4D ในชุดมีการรวบรวมวัตถุดิบหินให้เลือกใช้งานกว่า 270 รูปแบบ ที่มีลวดลาย และรอยแตกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยที่พื้นผิวของวัตถุดิบ (Texture) นั้นมีความละเอียดสูงระดับ 4K และเชื่อมต่อกันได้แบบไร้รอยต่อ โดยที่มีการแบ่งวัตถุดิบหินออกเป็น 20 กลุ่มดังนี้

 1. Granite Cliff : 54 วัตถุดิบ
 2. Sandstone Cliff : 36 วัตถุดิบ
 3. Pavement Fieldstone : 7 วัตถุดิบ
 4. Pavement Granite : 7 วัตถุดิบ
 5. Pavement Lavastone : 14 วัตถุดิบ
 6. Pavement Limestone : 7 วัตถุดิบ
 7. Pavement Sandstone : 28 วัตถุดิบ
 8. Pavement Slate : 7 วัตถุดิบ
 9. Rock Fieldstone : 6 วัตถุดิบ
 10. Rock Granite : 6 วัตถุดิบ
 11. Rock Lavastone : 12 วัตถุดิบ
 12. Rock Limestone : 6 วัตถุดิบ
 13. Rock Sandstone : 24 วัตถุดิบ
 14. Rock Slate : 6 วัตถุดิบ
 15. Wall Fieldstone : 5 วัตถุดิบ
 16. Wall Granite : 5 วัตถุดิบ
 17. Wall Lavastone : 10 วัตถุดิบ
 18. Wall Limestone : 5 วัตถุดิบ
 19. Wall Sandstone : 20 วัตถุดิบ
 20. Wall Slate : 5 วัตถุดิบ

Pixel Lab Redshift Mutating Materials : Bricks
(รวม 270 วัตถุดิบอิฐ สวยงามสมจริง)

Pixel Lab Redshift Mutating Materials : Bricks เป็นรวมชุดวัตถุดิบอิฐที่ครอบคลุมความต้องการมากที่สุด สำหรับอาชีพด้านงาน 3 มิติ ที่สร้างสรรค์ผลงานด้วย Redshift และ Cinema 4D ในชุดมีการรวบรวมวัตถุดิบอิฐให้เลือกใช้งานกว่า 270 รูปแบบ ที่มีลวดลาย และริ้วรอยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (มีทั้ง กำแพง พื้น อิฐทาสี และดินเผา) โดยที่พื้นผิวของวัตถุดิบ (Texture) นั้นมีความละเอียดสูงระดับ 4K และเชื่อมต่อกันได้แบบไร้รอยต่อ โดยที่มีการแบ่งวัตถุดิบอิฐออกเป็น 12 กลุ่มดังนี้

 1. Wall Plain : 24 วัตถุดิบ
 2. Wall Dirty : 24 วัตถุดิบ
 3. Wall Damaged : 24 วัตถุดิบ
 4. Wall Mossy : 24 วัตถุดิบ
 5. Wall Wet : 24 วัตถุดิบ
 6. Wall Snowy : 24 วัตถุดิบ
 7. Pavement Muddy : 24 วัตถุดิบ
 8. Pavement Wet : 24 วัตถุดิบ
 9. Pavement Snowy : 24 วัตถุดิบ
 10. Pavement Sandy : 24 วัตถุดิบ
 11. Painted : 10 วัตถุดิบ
 12. Basic Terracotta : 24 วัตถุดิบ

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • Host software :
  • Redshift V2.5.46 or Above for C4D
  • Cinema 4D Version R16 to R23
 • Harddisk : 22.88 Gigs of Space ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Enfocus PitStop Pro 2024 - Subscription License (โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนเข้ากระบวนการพิมพ์ เวอร์ชันรายปี)
Enfocus PitStop Pro 2024 โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนสั่งพิมพ์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาได้ครบทุกมิติ เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านงานพิมพ์ ลิขสิทธิ์แบบรายปี
Trimble SketchUp Studio (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง)
Trimble SketchUp Studio รวมชุดสุดคุ้ม โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง พร้อมปลั๊กอิน ฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ อีกมากมาย
Trimble SketchUp Pro 2024 (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ ลิขสิทธิ์รายปี)
โปรแกรม Trimble SketchUp Pro 2024 - Annual Subscription โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์รายปี
PDF-XChange PRO (ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ สร้าง แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF)
PDF-XChange PRO ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF รวมโปรแกรมยอดนิยมขายราคาถูก คุ้มค่า ทั้ง PDF-XChange Editor Plus, PDF-Tools และ PDF-XChange Standard
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.