เนื่องในวันวิสาขบูชา
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จะหยุดทำการใน วันที่ 22 พ.ค. 2567
เปิดทำการปกติใน วันที่ 23 พ.ค. 2567
ขออภัยหากเกิดความล่าช้า และ ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้า
ติดต่อเรา     English
EASY-ACC PAYROLL (โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง รองรับการคำนวณภาษี ใช้งานง่าย)

ขาย EASY-ACC PAYROLL ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง รองรับการคำนวณภาษี ใช้งานง่าย)
แชร์บทความ
: 37,711

EASY-ACC PAYROLL 2.0
(โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง รองรับการคำนวณภาษี ใช้งานง่าย)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

EASY-ACC PAYROLL 2.0

โปรแกรม EASY-ACC PAYROLL โปรแกรมนี้จัดอยู่ในหมวด โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) จากบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สัญชาติไทย (Thai) อย่าง Business Soft (บิซิเนส ซอฟต์) ซึ่งใช้สำหรับจัดการเงินเดือน และ ค่าแรง ของพนักงาน โดยมีฟีเจอร์ที่จำเป็นอื่นๆ อย่าง การคำนวณภาษีคำนวณภาษีและค่าลดหย่อนต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบล่าสุด และ การออกรายงานอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมที่คุ้มค่าสำหรับองค์กรทุกประเภท และทุกขนาด

โดยคุณสามารถหาซื้อ โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC PAYROLL ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

ตัวอย่าง VDO สาธิตการใช้งาน โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC PAYROLL

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ใช้งานได้ครอบคลุมงวดการจ่ายเงินทุกรูปแบบ

EASY-ACC PAYROLL 2.0

โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC PAYROLL เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการงานบัญชีเงินเดือนและค่าแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด โดยโปรแกรมรองรับการคำนวณรายได้ของพนักงานได้ทุกประเภท และ งวดการจ่ายทุกรูปแบบ สามารถคำนวณภาษีเงินได้ และรายการหักต่าง ๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ เป็นต้น

นอกจากนี้ โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC PAYROLL ยังสามารถพิมพ์ใบจ่ายค่าแรง (Payslip) และรายงานแบบยื่นต่างๆ เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก. และ ภ.ง.ด.91 พร้อมทั้งสามารถออกข้อมูลในรูปแบบที่ธนาคารกำหนด เพื่อจ่ายเงินเดือนผ่านทางธนาคารต่างๆ ได้ โดยตัวโปรแกรมมีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปรับเปลี่ยนค่ากำหนดต่างๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต อาทิ ตารางภาษี, อัตราค่าลดหย่อน และ อัตราเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น

จัดเก็บข้อมูลพนักงานในฐานข้อมูล พร้อมส่งหลักฐานต่างๆ ให้พนักงานทางอีเมลได้

EASY-ACC PAYROLL 2.0

โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC PAYROLL นั้นสามารถจัดเก็บข้อมูลพนักงานได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลในการจ่ายเงินเดือน อาทิ เลขที่บัญชีธนาคาร นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกอีเมล (Email) ของพนักงาน เพื่อส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ อาทิ

 • การพิมพ์ใบแจ้งเงินได้ในรูปแบบของ E-Payslip จัดส่งให้พนักงานทางอีเมล
 • การส่งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภ.ง.ด.91 ให้พนักงานทางอีเมล

มีระบบสร้างรายการเงินเดือนและค่าแรงอัตโนมัติ

EASY-ACC PAYROLL 2.0

โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC PAYROLL นั้นมีระบบการสร้างรายการเงินเดือนและค่าแรงอัตโนมัติ ที่ทําให้สามารถทราบเงินได้สุทธิของพนักงานแต่ละคน โดยไม่ต้องมีการบันทึกรายการใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนการคำนวณภาษีโดยอิสระ และ สามารถยกเลิกการคํานวณภาษี หรือจะคํานวณภาษีใหม่ได้ทุกเมื่อตามต้องการ ตราบเท่าที่ยังไม่ได้ปิดบัญชีในงวดนั้นๆ จึงช่วยลดเวลาในการคำนวณได้เป็นอย่างมาก

พร้อมใช้งานทันที ด้วยใบจ่ายเงินเดือน Payslip สำเร็จรูป

EASY-ACC PAYROLL 2.0

คุณสามารถใช้งานโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC PAYROLL ร่วมกับ กระดาษแบบฟอร์ม ใบจ่ายเงินเดือน EASY-ACC Payslip Form  โดยไม่จำเป็นต้องออกแบบหรือกำหนดค่าใดๆ ในโปรแกรมทั้งสิ้น นื่องจากในโปรแกรมเองได้มีการจัดเตรียมค่าต่างๆ ไว้ให้เรียบร้อยพร้อมที่จะจัดพิมพ์ได้ทันที โดยในปัจจุบันมี ใบจ่ายเงินเดือน Payslip สำเร็จรูป ให้เลือกใช้งานถึง 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. กระดาษแบบฟอร์ม ใบจ่ายเงินเดือน แบบ 2 ขั้น
 2. กระดาษแบบฟอร์ม ใบจ่ายเงินเดือน EASY-ACC แบบ 3 ขั้น (ENCLOSE)

คุณสมบัติอื่นๆ ของโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC PAYROLL

 • บันทึกข้อมูลกองทุนเงินทดแทนได้
 • การคำนวณและจัดทำรายงานนำส่งเงินสมทบเงินกองทุนทดแทน
 • รองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมากได้ไม่มีข้อจำกัด พร้อมระบบสำรองข้อมูล ที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย และนำข้อมูลกลับมาลงใหม่ได้อย่างสะดวก
 • นำส่งข้อมูลภาษี ประกันสังคม ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
 • สร้างกิจการได้สูงสุด 90 กิจการ แต่ละกิจการสามารถกำหนดรูปแบบ ของรายงานและใบ Payslip ที่แตกต่างกันได้
 • เก็บประวัติ รายได้ รายการหัก ของพนักงานในแต่ละเดือน ตลอดทั้งปี
 • กำหนดรหัสคำนำหน้านามให้ตรงตามรูปแบบของประกันสังคม
 • ลบรหัสพนักงานที่ลาออกให้โดยอัตโนมัติ เมื่อปิดบัญชีสิ้นปี
 • มีระบบตรวจสอบการอัปเดตโปรแกรมอัตโนมัติผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทำให้โปรแกรมมีความทันสมัยตลอดเวลา
 • เก็บบันทึกการขาด - ลา - มาสาย ในแต่ละเดือน และตลอดทั้งปี พร้อมคำนวณรายได้อัตโนมัติ

ตัวอย่างเอกสารที่จัดทำโดย โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC PAYROLL

EASY-ACC PAYROLL 2.0

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS :
  • Windows XP (32 bit หรือ 64 bit)
  • Windows Vista (32 bit หรือ 64 bit)
  • Windows 7 (32 bit หรือ 64 bit)
  • Windows 8 (32 bit หรือ 64 bit)
  • Windows 10 (32 bit หรือ 64 bit)
 • CPU : Intel or AMD processor ความเร็ว 1.6 GHz ขึ้นไป
 • Harddisk : 150 MB หรือสูงกว่า
 • RAM : หน่วยความจำขั้นต่ำ 512 MB
 • Printer : ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Microsoft Windows ได้ทุกรุ่นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Enfocus PitStop Pro 2024 - Subscription License (โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนเข้ากระบวนการพิมพ์ เวอร์ชันรายปี)
Enfocus PitStop Pro 2024 โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนสั่งพิมพ์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาได้ครบทุกมิติ เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านงานพิมพ์ ลิขสิทธิ์แบบรายปี
Trimble SketchUp Studio (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง)
Trimble SketchUp Studio รวมชุดสุดคุ้ม โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง พร้อมปลั๊กอิน ฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ อีกมากมาย
Trimble SketchUp Pro 2024 (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ ลิขสิทธิ์รายปี)
โปรแกรม Trimble SketchUp Pro 2024 - Annual Subscription โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์รายปี
PDF-XChange PRO (ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ สร้าง แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF)
PDF-XChange PRO ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF รวมโปรแกรมยอดนิยมขายราคาถูก คุ้มค่า ทั้ง PDF-XChange Editor Plus, PDF-Tools และ PDF-XChange Standard
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.