เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จะหยุดทำการใน วันที่ 20 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
เปิดทำการปกติใน วันที่ 23 ก.ค. 2567
ขออภัยหากเกิดความล่าช้า และ ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้า
ติดต่อเรา     English
CargoWiz (โปรแกรมคำนวณการจัดเรียงสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ รถบรรทุก พาเลท ประหยัดเวลา และค่าขนส่ง)

ขาย CargoWiz ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมคำนวณการจัดเรียงสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ รถบรรทุก พาเลท ประหยัดเวลา และค่าขนส่ง)

CargoWiz
(โปรแกรมคำนวณการจัดเรียงสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ รถบรรทุก พาเลท ประหยัดเวลา และค่าขนส่ง)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

โปรแกรมคำนวณการจัดเรียงสินค้าเพื่อการขนส่ง CargoWiz

CargoWiz มันเป็น โปรแกรมช่วยจัดการธุรกิจ กิจการขนส่ง ทั้งการขนส่งสินค้าในประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ ออกแบบ และคำนวณวิธีการจัดเรียงพัสดุสินค้าให้เกิดการใช้งานพื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์ หรือพื้นที่ในรถบรรทุกอย่างคุ้มค่า ออกแบบการวางกล่องพัสดุซ้อนท้บกันเป็นชั้น ๆ อย่างเหมาะสม สามารถกำหนดกฎเกณฑ์การโหลดสินค้าได้หลากหลาย อาทิ การโหลดสินค้าเป็นชุด (Load by Sets เช่น โต๊ะ 1 ตัว ต่อเก้าอี้ 4 ตัว) กำหนดจำนวนชั้นของพัสดุที่สามารถวางซ้อนทับกัน และการกำหนด Limit น้ำหนักการโหลดของ เป็นต้น

โดยที่ โปรแกรมคำนวณการจัดเรียงสินค้าเพื่อการขนส่ง CargoWiz ตัวนี้ เป็นผลงานการพัฒนาของ บริษัท SoftTruck และรองรับการใช้งานบนระบบ Windows แต่สำหรับคนที่ต้องการใช้งานบนเครื่อง Mac ก็สามารถใช้งานผ่าน โปรแกรม Parallels Desktop (โปรแกรมจำลองระบบ Windows บนเครื่อง Mac) ได้ตามต้องการ

สำหรับธุรกิจการขนส่ง ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ รถบรรทุก ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความแม่นยำในการโหลดของ ก็สามารถหาซื้อ โปรแกรมคำนวณการจัดเรียงสินค้าเพื่อการขนส่ง CargoWiz ได้ที่ ร้านขาย สินค้าไอที ไทยแวร์ช้อป (Thaiware Shop)

ตัวอย่าง VDO รีวิวการใช้งาน โปรแกรมคำนวณการจัดเรียงสินค้าเพื่อการขนส่ง CargoWiz

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ออกแบบการวางพัสดุได้ง่ายด้วยการลากและวาง

โปรแกรมคำนวณการจัดเรียงสินค้าเพื่อการขนส่ง CargoWiz ช่วยให้เราออกแบบการวางพัสดุในตู้คอนเทนเนอร์ หรือรถบรรทุกได้อย่างง่าย ๆ ด้วยการลากและวางพัสดุลงบนพื้นที่ว่าง และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเรียงพัสดุด้วยความสามารถในการปรับแต่งวิธีการจัดเรียงได้หลายรูปแบบ และยังมีคำสั่งอัตโนมัติที่ช่วยจำลองการจัดเรียงพัสดุได้อย่างรวดเร็ว อย่างเช่น เราลากพัสดุกล่องแรกไปวางตรงพื้นที่ว่างที่มุมซ้ายบนของตู้คอนเทนเนอร์ จากนั้นคลิกขวาที่กล่องพัสดุนั้น แล้วเลือกคำสั่ง Place more of these in a line toward the doors โปรแกรมก็จะทำการจัดเรียงกล่องพัสดุที่เหลือเรียงไปตามแนวยาวของตู้คอนเทนเนอร์โดยอัตโนมัติ

มีขนาดพื้นที่ของตู้คอนเทนเนอร์ และรถบรรทุกไซส์ต่าง ๆ เตรียมไว้ให้เรียบร้อย

เพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นอีก โปรแกรมคำนวณการจัดเรียงสินค้าเพื่อการขนส่ง CargoWiz ได้มีการเตรียมข้อมูลขนาดพื้นที่ของตู้คอนเทนเนอร์ และรถบรรทุกไซส์ต่าง ๆ เตรียมไว้ให้เรียบร้อย ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาป้อนข้อมูลด้วยตัวเอง เพียงแค่คลิกเลือกประเภทของ ตู้คอนเทนเนอร์/รถบรรทุก ที่ต้องการใช้งาน หรือถ้าไม่มีให้เลือก เราก็สามารถกำหนดขนาดขึ้นมาใหม่ได้เอง รองรับการโหลดของบนคอนเทนเนอร์แบบ Flat Rack สำหรับพัสดุที่มีความกว้าง หรือสูงเป็นพิเศษได้ตามความจำเป็นในการใช้งาน

จัดสรรตู้คอนคอนเทนเนอร์ได้หลายขนาดในการจัดส่ง

เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ และใช้ต้นทุนต่ำที่สุด โปรแกรมคำนวณการจัดเรียงสินค้าเพื่อการขนส่ง CargoWiz เปิดโอกาสให้สามารถเลือกใช้ ตู้คอนเทนเนอร์/รถบรรทุก ที่มีขนาดแตกต่างกันในการขนส่งแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุตแล้วมีพื้นที่เหลือ ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุตร่วมด้วยในการขนส่ง เพื่อให้ประหยัดต้นทุนในการขนส่ง

ตั้งกฎในการโหลดพัสดุได้หลากหลาย

โปรแกรมคำนวณการจัดเรียงสินค้าเพื่อการขนส่ง CargoWiz

 1. Set Stacking Limits : กำหนดได้ว่าพัสดุห้ามวางซ้อนกันเกินกว่ากี่ชั้น
 2. Load by Sets : กำหนดการโหลดสินค้าเป็นชุด เช่น โต๊ะหนึ่งตัว ต่อเก้าอี้ 4 ตัว
 3. Taboo on top : กำหนดว่าพัสดุรูปแบบใดบ้าง ที่ห้ามวางซ้อนบนพัสดุรูปแบบอื่น
 4. Bottom Only : กำหนดว่าพัสดุรูปแบบใดบ้างที่ต้องวางเฉพาะบนพื้น
 5. Set Loading Priorities : กำหนดลำดับการโหลดพัสุดประเภทใด ก่อน/หลัง เหมาะสำหรับขนส่งไปให้ผู้รับตามลำดับ
 6. Set Orientation allowed : กำหนดทิศทางการจัดวางพัสดุ
 7. Set total weight limit : กำหนด Limit น้ำหนักการโหลดของ โปรแกรมจะยกเลิกการโหลดของและแจ้งเตือนเมื่อน้ำหนักถึงขีดกำหนด

บันทึกและแบ่งปันแผนการโหลดพัสดุ

โปรแกรมคำนวณการจัดเรียงสินค้าเพื่อการขนส่ง CargoWiz

โปรแกรมคำนวณการจัดเรียงสินค้าเพื่อการขนส่ง CargoWiz มาพร้อมกับความสามารถในการออกรายงานหลายรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการโหลดพัสดุ โดยรูปแบบรายงานที่เป็นประโยชน์มากที่สุดคือ Details and Sequences ที่แสดงให้เห็นภาพขั้นตอนการโหลดพัสดุอย่างชัดเจน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำการโหลดสินค้าตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้อย่างถูกต้อง และสามารถบันทึกรายงานนี้ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่สะดวกสำหรับการแชร์ผ่านอีเมล หรือส่งต่อไปยังสมาร์ทโฟนของพนักงานโหลดสินค้าโดยตรง

คำนวณการกระจายน้ำหนักลงบนแต่ละล้อของรถบรรทุกอย่างเหมาะสม

ด้วยฟีเจอร์ Calculates Axle Weights ที่มีอยู่ใน โปรแกรมคำนวณการจัดเรียงสินค้าเพื่อการขนส่ง CargoWiz จะช่วยให้เราออกแบบการจัดวางพัสดุ โดยมองเห็นภาพการกระจายน้ำหนักบรรทุกลงบนแต่ละล้ออย่างชัดเจน (Axle Weights) ซึ่งการกระจายน้ำหนักลงแต่ละล้ออย่างเหมาะสม มีความจำเป็นอย่างมากในการรักษาพื้นผิวถนน และรางรถไฟที่รถบรรทุกจะต้องวิ่งผ่าน และโปรแกรมตัวนี้ยังสามารถคำนวณหาจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักบรรทุก (Center of Gravity) รวมถึงสามารถขยับตำแหน่งพัสดุเพื่อย้ายจุดศูนย์ถ่วงได้ในกรณีที่ยังเหลือพื้นที่ว่าง

กระจายการวางพัสดุให้เต็มพื้นที่ เพื่อความสมดุลในการขนส่ง

โปรแกรมคำนวณการจัดเรียงสินค้าเพื่อการขนส่ง CargoWiz

อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากของ โปรแกรมคำนวณการจัดเรียงสินค้าเพื่อการขนส่ง CargoWiz คือฟีเจอร์ Spread My Cargo ที่ช่วยให้เรากระจายการจัดเรียงพัสดุให้เต็มตามขนาดความกว้างของ ตู้คอนเทนเนอร์/รถบรรทุก ได้อย่างง่ายดายด้วยการสั่งงานเพียงคลิกเดียว เพื่อเพิ่มความสมดุลในการขนส่งพัสดุไปถึงที่หมาย ช่วยลดความเสี่ยงที่กล่องพัสดุจะล้มตกลงมาจากกองสูง

ออกแบบการวางสินค้าบนพาเลท และเรียงพาเลทเข้าตู้คอนเทนเนอร์

โปรแกรมคำนวณการจัดเรียงสินค้าเพื่อการขนส่ง CargoWiz

โปรแกรมคำนวณการจัดเรียงสินค้าเพื่อการขนส่ง CargoWiz สามารถใช้ออกแบบการจัดเรียงพัสดุบนพาเลทได้เป็นอย่างดี โดยมีโปรไฟล์ของพาเลทตามมาตรฐาน อเมริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย จัดเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อย และยังสามารถกำหนดขนาดของพาเลทได้ด้วยตัวเอง รองรับการจัดเรียงพาเลทที่วางพัสดุเรียบร้อยแล้ว เข้าไปใน ตู้คอนเทนเนอร์/รถบรรทุก โดยอัตโนมัติ ตอบความต้องการของธุรกิจขนส่งที่ใช้พาเลทในการขนย้ายพัสดุได้เป็นอย่างดี

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS :
  • Windows 11 (32 and 64 bit)
  • Windows 10 (32 and 64 bit)
  • Windows 8 (32 and 64 bit)
  • Windows 7 (32 and 64 bit)
 • Mac compatible : works on Mac with "Parallels Desktop" software for running Windows ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Foxit PDF Editor (Windows) - Perpetual License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Foxit PDF Editor (Windows) - Perpetual License โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน รองรับทั้งการเปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF
Camtasia 2024 (โปรแกรมทำสื่อการสอน CAI ทำวิดีโอการสอน ต่าง ๆ)
Camtasia 2024 โปรแกรมสื่อการสอน CAI ทำวิดีโอการสอนต่าง ๆ ทำวิดีโอ ทำภาพเคลื่อนไหว วิธีการใช้งาน ทำการเสนอผลงาน (Presentation) สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
New
Foxit PDF Editor with Admin Console (Windows) - Perpetual License (โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน พร้อมคอนโซลจัดการผู้ใช้งาน ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Foxit PDF Editor with Admin Console (Windows) - Perpetual License โปรแกรมสร้าง และจัดการเอกสาร PDF รุ่นมาตรฐาน เปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์ PDF มี Admin Console
Ashampoo Photo Optimizer 9 (โปรแกรมแต่งรูปภาพ รูปถ่าย สารพัดประโยชน์ รองรับไฟล์ภาพทุกประเภท)
Ashampoo Photo Optimizer 9 เป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ รูปถ่ายสัญชาติเยอรมัน มีประสิทธิภาพสูง แต่งรูปภาพได้ทุกสกุลไฟล์ ทำงานรวดเร็ว เป็นที่นิยมของผู้ใช้ทั่วโลก
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.