Nanosoft Service.NET (โปรแกรมจัดการอพาร์ทเม้นท์ ห้องพัก ห้องเช่า)

ขาย Nanosoft Service.NET ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมจัดการอพาร์ทเม้นท์ ห้องพัก ห้องเช่า)
แชร์บทความ
: 12,004

Apartment Manager 3.0
(โปรแกรมจัดการอพาร์ทเม้นท์ ห้องพัก ห้องเช่า)

Lifetime License
  Lifetime License คืออะไร ?

โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก Apartment Manager 3.0

Apartment Manager 3.0 เป็น โปรแกรมบริหารธุรกิจ (Business Management Software) ที่ใช้สำหรับจัดการอพาร์ทเม้นท์, ห้องพัก และห้องเช่า อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณบริหารธุรกิจให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า ห้องพักทั้งแบบรายวัน - รายเดือน รวมถึงธุรกิจเช่าพื้นที่แบบรายวัน และรายเดือนอีกด้วย

โดยตัว โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก Apartment Manager 3.0 นั้น สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารอพาร์ทเม้นท์ ห้องพัก และห้องเช่าได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลห้องพัก, ข้อมูลค่าใช้จ่าย, ข้อมูลบุคคล ทั้งผู้ทำสัญญา ผู้พักอาศัย และข้อมูลประวัติพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือทำสัญญาเช่า และยังสรุปยอดรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนได้อีกด้วย

โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก Apartment Manager 3.0 นั้นเรียกได้ว่าช่วยในการบริหารงานธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ห้องพัก และห้องเช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมนี้มีเวอร์ชันที่เหมาะกับเจ้าของธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง โดยสามารถหาซื้อ โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก Apartment Manager 3.0 ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก Apartment Manager มีทั้งหมดกี่เวอร์ชัน ?

สำหรับชุด โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก Apartment Manager นั้นมีวางจำหน่ายใน Thaiware Shop อยู่ทั้งหมด 2 เวอร์ชันหลัก ๆ ด้วยกันคือ

1. Apartment Manager Standard Edition

โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก รุ่นมาตรฐาน เหมาะกับธุรกิจห้องเช่า ห้องพักทั้งแบบรายวัน - รายเดือน รวมถึงธุรกิจเช่าพื้นที่แบบรายวัน และรายเดือนอีกด้วย เหมาะสำหรับธุรกิจห้องพักขนาดเล็ก มีระบบงานเท่าที่จำเป็นให้ใช้งานครบถ้วน ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

2. Apartment Manager Excellent Edition

โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก รุ่นระดับสูง เหมาะกับธุรกิจห้องเช่า ห้องพักทั้งแบบรายวัน - รายเดือน รวมถึงธุรกิจเช่าพื้นที่แบบรายวัน และรายเดือนอีกด้วย เหมาะสำหรับธุรกิจห้องพักขนาดกลาง มีระบบงานที่เพิ่มเติมเข้ามาจากรุ่น Standard Edition อาทิ ระบบจองห้องพักล่วงหน้า จัดการรายละเอียดผู้ทำสัญญา จัดการรายละเอียดผู้พักอาศัย การนำเข้าข้อมูลห้องพัก ข้อมูลผู้ทำสัญญา จากไฟล์ของ โปรแกรม Microsoft Excel และฟีเจอร์ระดับสูงอีกมากมาย

ตัวอย่าง VDO สาธิตการใช้งาน โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก Apartment Manager

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

ฟีเจอร์ในการจัดการข้อมูลที่ครบครัน 

โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก Apartment Manager 3.0

โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก Apartment Manager 3.0 มีความสามารถในการจัดการข้อมูลและการทำงานได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลห้องพัก, ข้อมูลบุคคล หรือรายการอื่น ๆ ดังนี้

 • การทำงานหลัก
  • การทำงานทั่วไป
   • ทำรายการธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านทางแผนผังห้องพักได้ **
   • รองรับการใช้งานอาคารมากกว่า 1 อาคาร **
   • รองรับการพักเป็นแบบ รายเดือน
   • รองรับการพักเป็นแบบ รายวันได้ **
   • รองรับการให้ส่วนลดท้ายเอกสาร
  • การจองห้องพัก
   • จองห้องพักล่วงหน้า **
   • ออกแบบเอกสารการจองห้องพักได้ **
  • การเปิดห้องพัก
   • ทำรายการธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านทางแผนผังห้องพักได้ **
   • ทำรายการเปิดห้องพัก และออกเอกสารการเปิดห้องพักได้
   • รองรับการเตือนเมื่อห้องที่เปิดมีการจองล่วงหน้า **
   • ตอนเปิดห้องพัก ระบุการชำระเงินด้วยเงินสดหรือโอนเงินผ่านธนาคาร **
   • ระบุรายชื่อผู้พักอาศัยในแต่ละห้องได้ **
  • การออกใบแจ้งหนี้-ใบเสร็จ
   • ทำรายการใบแจ้งหนี้ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้
   • กำหนดค่าน้ำ / ไฟฟ้า / โทรศัพท์ ขั้นต่ำเป็นหน่วยหรือราคาได้ **
   • คำนวณค่าเช่ารายเดือน อยู่ไม่เต็มเดือน (ตามจำนวนวันได้) **
   • ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ (QRCode) ที่ใบแจ้งหนี้หรือที่หน้าจอ เมื่อชำระเงินได้ **
   • ทำรายการใบเสร็จรับเงิน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้
  • จัดการมิเตอร์
   • บันทึกมิเตอร์ต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติได้ **
  •  คืนห้อง-ย้ายห้อง
   • แสดงวงเงินประกันห้องพักตอนคืนห้องพักได้ **
   • ทำการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตอนคืนห้องพัก และทำการออกใบเสร็จได้ **
   • ทำรายการคืนห้องพัก และออกเอกสารการคืนห้องพักได้
 • ข้อมูลหลัก
  • ข้อมูลห้องพัก - ผู้ทำสัญญาเช่า - ผู้พักอาศัย
   • จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ห้องพัก
   • จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ประเภทห้องพัก
   • จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ค่าใช้จ่ายในห้องพัก
   • กำหนดค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทได้ เช่น ค่าเช่า, ค่าน้ำ-ไฟฟ้า, ค่าส่วนกลาง เป็นต้น
   • จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ผู้ทำสัญญา **
   • จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ผู้พักอาศัย **
 • ความสามารถเสริม
  • เชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรประชาชน
   • เพิ่มข้อมูลผู้ทำสัญญา ด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชนได้ **
   • เปิดห้องพัก ด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชนได้ **
  • การพิมพ์เอกสารและรายงาน
   • Print Preview บิลและรายงานต่าง ๆ ได้'
   • รองรับ Laser Printer, InkJet Printer (A4, A5 แนวตั้ง)
   • รองรับ Dot Matrix Printer (กระดาษ A4 ต่อเนื่อง A5 ต่อเนื่อง) **
   • รองรับ Printer Slip (80 mm., 58 mm.) **
   • บิลและรายงาน บันทึกเป็นไฟล์ pdf ได้ **
  • ข้อมูลพนักงาน - วัสดุสิ้นเปลือง - ผู้ขาย
   • นำเข้าข้อมูลห้องพัก, ข้อมูลผู้ทำสัญญา จากไฟล์ Excel ได้ **
   • บิลและรายงาน ส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel ได้ **
 • ตั้งค่าระบบ
  • ข้อมูลเจ้าของ (บริษัท)
   • กำหนด ชื่อเจ้าของ และชื่อ-ที่อยู่อพาร์ทเม้นท์ สำหรับการออกเอกสาร
   • พิมพ์โลโก้บนหัวเอกสาร เช่นใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จได้ **
   • กำหนดตั้งให้การชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ (แบบบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์) **
  • รูปแบบภาษีและค่าปรับ
   • รองรับภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ Included Vat **
   • รองรับภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ Excluded Vat
   • ตั้งค่าปรับได้ กำหนดวันสิ้นสุดการจ่าย, ค่าปรับรายวัน/บาท เพื่อคำนวณอัตโนมัติ **
   • กำหนดอัตราค่าปรับสูงสุดได้ **
  • ตั้งค่าเอกสาร
   • กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (Standard จะกำหนดได้รูปแบบเดียว) **
   • กำหนดข้อความขึ้นต้น และ ข้อความลงท้ายเอกสารได้เอง **
   • รองรับกระดาษ A4, A5 แนวตั้ง
   • รองรับกระดาษ A4 ต่อเนื่อง, A5 ต่อเนื่อง **
   • รองรับกระดาษ (บิลสลิป 80 mm.,58 mm.) เฉพาะใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน **
   • รองรับการพิมพ์ต้นฉบับ/สำเนา (กำหนดจำนวน Copy ได้) **
   • พิมพ์/ไม่พิมพ์ แบบฟอร์มเอกสารได้ **
   • กำหนด Printer ต่อเอกสารได้ (กำหนด Printer หลายเครื่อง) **
   • กำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานได้หลายระดับ (เช่น จัดการธุรกรรม, จัดการข้อมูลหลัก, ดูรายงาน)

** เฉพาะ Excellent Edition

ออกเอกสาร และสรุปรายงานที่เกี่ยวข้องได้หลากหลาย

สไลด์รูปภาพ

 โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก Apartment Manager 3.0โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก Apartment Manager 3.0โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก Apartment Manager 3.0

โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก Apartment Manager 3.0 สามารถออกเอกสาร และ สรุปรายงานที่เกี่ยวข้องได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาเช่าห้องพัก หรือรายงานต่าง ๆ อาทิ รายงานทั่วไป รายงานสรุป และรายงานประวัติ ดังนี้

 • รายงานทั่วไป
  • รายงานห้องพัก
  • รายงานผู้ทำสัญญา
  • รายงานผู้พักอาศัย **
  • รายงานใบแจ้งหนี้ **
  • รายงานใบเสร็จรับเงิน **
 • รายงานสรุป
  • รายงานสรุป : ยอดค้างชำระ ** 
  • รายงานสรุป : วิธีชำระเงินแยกประเภท **
  • รายงานสรุป : รายได้
  • รายงานสรุป : รายจ่าย **
 • รายงานประวัติ
  • รายงานประวัติ : การจองห้องพัก **
  • รายงานประวัติ : การย้ายเข้า-ออกห้องพัก **
  • รายงานประวัติ : การใช้ไฟฟ้า-น้ำประปา **
  • รายงานประวัติ : การใช้ลิ้นชักเก็บเงิน **
 • รายงานวิเคราะห์
  • รายงานวิเคราะห์ : ห้องใช้บริการบ่อย **
  • รายงานวิเคราะห์ : ลูกค้าใช้บริการบ่อย **

** เฉพาะ Excellent Edition

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก Apartment Manager

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์
  • รองรับการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน **
  •  รองรับการใช้ Printer แบบต่าง ๆ
 • ระบบฐานข้อมูล
  • รองรับฐานข้อมูล SQLite
  • รองรับฐานข้อมูล SQL Server **
  • จัดการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Automatic Backup) **
  • รองรับการทำงานแบบ Client-Server (สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้)

** เฉพาะ Excellent Edition

ตัวอย่างเอกสารที่จัดทำโดย โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก Apartment Manager

โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก Apartment Manager 3.0

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS :
  • Windows11 (32bit & 64bit)
  • Windows 10 (32bit & 64bit)
 • CPU : Intel Core i3
 • RAM : 8 GB. หรือสูงกว่า
 • Printer :
  • รองรับเครื่องพิมพ์ประเภท Laser Printer และ InkJet Printer (A4, A5 แนวนอน)
  • รองรับเครื่องพิมพ์ประเภท Dot Matrix Printer (กระดาษ A4 ต่อเนื่อง, A5ต่อเนื่อง) และ Printer Slip **

** เฉพาะ Excellent Edition

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละเวอร์ชัน (Comparison Table)

ตารางเปรียบเทียบความสามารถ โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก Apartment Manager 3.0 แต่ละเวอร์ชัน

ตารางเปรียบเทียบความสามารถ โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หอพัก Apartment Manager 3.0 แต่ละเวอร์ชัน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Ashampoo Movie Studio Pro 3 (โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ รองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K)
Ashampoo Movie Studio Pro 3 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอสัญชาติเยอรมัน ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ครบครัน และรองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 (โปรแกรมทำพรีเซนเทชั่น มีเทมเพลต และเอฟเฟคมากมาย ใช้งานง่าย)
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 โปรแกรมทำ Presentation สัญชาติเยอรมัน ใส่ภาพพร้อมเพลงประกอบได้ ตัดต่อวิดีโอแบบง่าย ๆ ได้ ช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูเป็นมืออาชีพ
Ashampoo Undeleter (โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป)
Ashampoo Undeleter โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป ช่วยกู้คืนไฟล์ที่คุณเผลอลบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ได้ไฟล์กลับคืนมาอีกครั้ง ตามต้องการ
Ashampoo Burning Studio 25 (โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์)
Ashampoo Burning Studio 25 โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ที่มีความสามารถด้านมัลติมีเดียครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์ได้ ออกแบบปกได้ ใช้งานง่าย
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.