Prima Sale and Logistic (โปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า ออกรายงานได้)

ขาย Prima Sale and Logistic ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า ออกรายงานได้)
แชร์บทความ
: 8,716

Prima Sale and Logistic
(โปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า ออกรายงานได้)

Lifetime License
  Lifetime License คืออะไร ?

โปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า Prima Sale and Logistic

Prima Sale and Logistic มันเป็น โปรแกรมบริหารงานทั่วไป (Management Software) จากผู้พัฒนาโปรแกรมสัญชาติไทยอย่าง Primasoft ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในห้างร้านทั่วไป ธุรกิจสำนักงาน และศูนย์กระจายสินค้า โดยมันมีความสามารถหลักในการบริหารงาน ดูแลระบบการขายสินค้า จัดการสต๊อกสินค้า และจัดการการจัดส่งสินค้า รองรับการทำงานร่วมกับ เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) เครื่องพิมพ์ (Printer) และลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) ได้เป็นอย่างดี

โดยคุณสามารถหาซื้อโปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า Prima Sale and Logistic ได้จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

เลือกเวอร์ชันที่เหมาะกับธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่น

โปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า Prima Sale and Logistic

โปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า Prima Sale and Logistic ที่จำหน่ายใน Thaiware Shop นั้นมีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่น ตามความต้องการของธุรกิจ ดังนี้

 1. รุ่น BASIC : โปรแกรมรุ่นเริ่มต้น เหมาะสำหรับศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ห้าง ร้าน และสำนักงานขนาดเล็ก
 2. รุ่น STANDARD : โปรแกรมรุ่นระดับกลาง เหมาะสำหรับศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ห้าง ร้าน และสำนักงานขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง
 3. รุ่น PROFESSIONAL : โปรแกรมรุ่นระดับสูง เหมาะสำหรับศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ห้าง ร้าน และ สำนักงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ ใช้งานในสำนักงานทั่วไป หรือต้องการใช้งานออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต

ระบบงานหลักของโปรแกรม รุ่น BASIC

โปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า Prima Sale and Logistic

โปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า Prima Sale and Logistic ในรุ่นเริ่มต้น (BASIC) นั้นมีระบบงานหลัก ๆ ดังนี้

 • ใช้ฐานข้อมูล SQLite
 • เป็นระบบ Single User (ใช้งานได้เครื่องเดียว)
 • มีระบบความปลอดภัย สามารถกำหนดรหัสผ่าน (Password) ได้ทุกเมนู
 • รองรับเครื่องพิมพ์ (Printer) ที่ระบบปฏิบัติการ Windows สนับสนุน
 • มีระบบการขายยืดหยุ่น เหมาะกับธุรกิจ บริษัท ห้างร้านทั่วไป
 • มีระบบทะเบียนสินค้า
 • มีระบบสต๊อกสินค้าที่สมบูรณ์ สามารถกำหนด Lot หรือ Serial Number ได้ และปรับสต๊อกอัตโนมัติทันที
 • มีระบบการขายแบบกำหนดจำนวนได้เอง
 • ระบบการนำเข้า - จำหน่าย สามารถกำหนด Lot หรือ Serial Number และกำหนดสต๊อกแบบ FIFO ได้
 • กำหนดรายละเอียดผู้ส่ง หรือที่อยู่ผู้รับสินค้าปลายทางได้
 • มีระบบการขนส่งที่ยืดหยุ่น ดังนี้
  • กำหนดเที่ยวการส่งได้
  • กำหนดจุดที่ของจะลง เพื่อป้องกันการผิดพลาด พิมพ์เป็นรายงานไปกับพาหนะได้
  • บันทึกเลขพัสดุ เพื่อค้นหาและตรวจสอบได้
  • ระบุวิธีการส่งได้หลากหลาย เช่น พนักงานจัดส่งเอง หรือส่งโดยไปรษณีย์ รถขนส่ง ฯลฯ
  • ระบุชื่อพนักงานส่งของ หรือพาหนะที่ใช้ส่งของได้
  • ค้นหา และบันทึกสถานะการส่งได้ ว่าอยู่ในขั้นตอนใด มีปัญหาหรือไม่
  • แสดงค่าใช้จ่ายในการส่งของได้
 • มีระบบทะเบียนลูกค้า / สมาชิก สามารถกำหนดหมายเหตุได้
 • มีระบบทะเบียนผู้ขาย
 • มีระบบทะเบียนพนักงานขาย
 • สามารถจัดทำเอกสารต่าง ๆ และใส่โลโก้กิจการได้ อาทิ
  • ใบส่งของ
  • ใบกำกับภาษี
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบเบิกสินค้า
 • สามารถออกรายงานได้หลากหลาย และสามารถเปิดดู หรือสั่งพิมพ์ได้ ดังนี้
  • รายงานซื้อ รายงานขาย กำหนดช่วงเวลา พนักงานขายได้
  • รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
  • รายงานกำไร - ขาดทุน
  • รายงานรายรับ - รายจ่าย
  • รายงานสินค้าที่ขายดี พร้อมกำหนดช่วงเวลาได้
  • รายงานสินค้าถึงจุดต่ำสุดที่ต้องสั่งซื้อ
  • รายงานพนักงานขาย
 • รองรับการทำงานร่วมกับ เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) เครื่องพิมพ์ (Printer) และลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) ได้ทันที
 • สามารถพิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งบนกระดาษเปล่า และบนฟอร์ม รองรับขนาดต่าง ๆ ดังนี้
  • ขนาด 8.8 x 11 นิ้ว
  • ขนาด 8.8 x 5.5 นิ้ว
  • กระดาษ Print Slip ขนาด 3 นิ้ว

ระบบงานหลักของโปรแกรม รุ่น STANDARD

โปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า Prima Sale and Logistic

โปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า Prima Sale and Logistic ในรุ่นระดับกลาง (STANDARD) นั้นมีระบบงานหลัก ๆ ที่เพิ่มจาก รุ่นเริ่มต้น (BASIC) ดังนี้

 • สามารถเลือกระบบฐานข้อมูล เป็น PostgreSQL ได้
 • โปรแกรมเป็นระบบ Client Server ใช้งานได้พร้อมกัน 5 เครื่อง
 • มีระบบจองสินค้า พร้อมระบบโอนรายการจองสินค้า เป็นใบจำหน่ายโดยอัตโนมัติ
 • มีระบบลูกหนี้ - เจ้าหนี้
 • สามารถจัดทำ / พิมพ์เอกสารต่าง ๆ ดังนี้
  • ใบวางบิล ใบรับวางบิล ในรอบเครดิต
  • ใบสั่งซื้อ
  • ใบเสนอราคา
  • ใบลดหนี้
 • ใส่รูปภาพทะเบียนสินค้าได้
 • มีระบบจดจำราคา ที่เคยขายให้ลูกค้าแต่ละราย
 • สามารถออกรายงานผลการขายของพนักงาน (Commission) และ รายงานการจองสินค้าได้
 • มีระบบขายสินค้าแบบคละชิ้น
 • มีระบบวิเคราะห์สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ (Stock Card)
 • มีระบบวิเคราะห์สินค้ารายตัว
 • มีระบบพิมพ์เช็ค โดยสามารถกำหนดรายละเอียด พร้อมระบุจำนวนเงินได้
 • มีระบบพิมพ์บาร์โค้ด รหัส EAN 13 หรือ รหัส CODE 128 จากข้อมูลทะเบียนสินค้า โดยพิมพ์ลงบนกระดาษ ขนาด A4 หรือ พิมพ์ลงบนป้ายสติกเกอร์เอนกประสงค์ ขนาด A9 (30 ดวง) และขนาด A10 (24 ดวง) โดยสามารถกำหนดตำแหน่งพิมพ์เฉพาะดวงที่ต้องการใช้งานได้ และสามารถนำดวงที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้งาน กลับมาใช้งานได้อีก
 • มีระบบพิมพ์ฉลากยา ฉลากกำกับสินค้า บนป้ายสติกเกอร์ขนาด A12 โดยกำหนดรายละเอียด เลือกดวงที่จะพิมพ์ และปรับตำแหน่งได้เอง

ระบบงานหลักของโปรแกรม รุ่น PROFESSIONAL

โปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า Prima Sale and Logistic

โปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า Prima Sale and Logistic ในรุ่นระดับสูง (PROFESSIONAL) นั้นมีระบบงานหลัก ๆ ที่เพิ่มจาก รุ่นระดับกลาง (STANDARD) ดังนี้

 • สามารถเลือกระบบฐานข้อมูลเป็น MSSQL ได้ เพื่อการใช้งานแบบออนไลน์
 • หากใช้ระบบฐานข้อมูล MSSQL จะนำข้อมูลเก็บไว้ที่ Host เพื่อให้ลูกค้าเรียกดูสถานะการส่งสินค้า เลขพัสดุได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • Host จะต้องรองรับฐานข้อมูล MSSQL SERVER และรองรับ .Net 4.0
 • ระบบ Host สามารถใช้ได้ไม่เกิน 20 เครื่อง พร้อมกัน
 • สามารถดูสถานะการส่งได้บนสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต
 • สามารถวิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย สินค้า โดยชื่อสินค้า, ชื่อลูกค้า หรือกลุ่มสินค้าได้
 • รองรับการส่งออกข้อมูล (Export) รายงานทั้งหมดเป็นไฟล์ CSV เพื่อนำไปเปิดดูผ่านโปรแกรมอื่น ๆ หรือวิเคราะห์ สร้างรายงานเพิ่มเติมได้ตามต้องการ

หมายเหตุ : ระบบ Host จะไม่รองรับรูปภาพในทะเบียนสินค้า

ตัวอย่างรายงาน ที่จัดทำโดย โปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า Prima Sale and Logistic

โปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า Prima Sale and Logistic

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS :
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
 • หมายเหตุ : ข้อความใดที่ขัดแย้งกับตัวโปรแกรม ให้ยึดถือตัวโปรแกรมเป็นหลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Ashampoo Movie Studio Pro 3 (โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ รองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K)
Ashampoo Movie Studio Pro 3 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอสัญชาติเยอรมัน ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ครบครัน และรองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 (โปรแกรมทำพรีเซนเทชั่น มีเทมเพลต และเอฟเฟคมากมาย ใช้งานง่าย)
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 โปรแกรมทำ Presentation สัญชาติเยอรมัน ใส่ภาพพร้อมเพลงประกอบได้ ตัดต่อวิดีโอแบบง่าย ๆ ได้ ช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูเป็นมืออาชีพ
Ashampoo Undeleter (โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป)
Ashampoo Undeleter โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป ช่วยกู้คืนไฟล์ที่คุณเผลอลบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ได้ไฟล์กลับคืนมาอีกครั้ง ตามต้องการ
Ashampoo Burning Studio 25 (โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์)
Ashampoo Burning Studio 25 โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ที่มีความสามารถด้านมัลติมีเดียครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์ได้ ออกแบบปกได้ ใช้งานง่าย
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.