โปรแกรมอรรถประโยชน์ หรือโปรแกรมยูทิลิตี้ (หน้า 8)
(Utility Software) (Page 8)

ขอใบเสนอราคา โปรแกรมอรรถประโยชน์ (โปรแกรมยูทิลิตี้) โปรแกรมที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ส่วนมากใช้จัดการงานพื้นฐาน เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น
Safetica Data Loss Prevention (โปรแกรมป้องกันข้อมูลหาย ป้องกันการสูญเสียข้อมูล ที่สำคัญต่อองค์กร)
Safetica Data Loss Prevention โปรแกรมป้องกันข้อมูลหาย ช่วยปกป้องข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน ความลับองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ในความปลอดภัย
ASTER Pro-6 (โปรแกรมทำให้ คอมพิวเตอร์ เครื่องเดียว ใช้งานได้ 6 คนพร้อมกัน ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
ASTER Pro-6 โปรแกรมทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว แบ่งใช้งานได้ 6 คนพร้อมกัน ลดต้นทุนอุปกรณ์ไอทีได้มาก สำหรับการใช้งานในบ้าน โรงเรียน สำนักงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
GoodSync Personal (โปรแกรมสำรองข้อมูล Backup ไฟล์ รุ่นใช้งานในบ้าน สำหรับ PC, Mac และ Linux)
GoodSync Personal โปรแกรมสำรองข้อมูล รุ่นใช้งานในบ้าน สำหรับ PC, Mac และ Linux ป้องกันปัญหาการสูญหาย สูญเสีย ไฟล์งานสำคัญ ปลอดภัย ใช้งานได้บน 5 อุปกรณ์

โปรแกรมอรรถประโยชน์ หรือโปรแกรมยูทิลิตี้ (Utility Software)

โปรแกรมอรรถประโยชน์ หรือโปรแกรมยูทิลิตี้ (Utility Software) เป็นหมวดหมู่โปรแกรมที่มีคุณสมบัติหลากหลาย โดยส่วนมากจะเป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อบำรุงรักษา หรือขยายขีดความสามารถของระบบปฏิบัติการ ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น อาทิ การจัดเรียงข้อมูล (Data Sorting), การรวมแฟ้มข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วเข้าด้วยกัน (Data Merging), การสำรองข้อมูล (Data Backup) หรือย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์รับหนึ่งไปยังอุปกรณ์หนึ่ง (Data Migration) ไปจนถึงการจัดการกับ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Hardware) โดยตรง โดย โปรแกรมยูทิลิตี้ที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน นั้นมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมดูแลเครื่อง, ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์, โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์ และ โปรแกรมป้องกันการสูญเสียข้อมูล เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบ ลิขสิทธิ์สำหรับใช้งานส่วนตัว หรือ สำหรับใช้งานในองค์กร ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยคุณสามารถเลือกชม เลือกซื้อซอฟต์แวร์ พร้อมขอใบเสนอราคาจากเราได้ทันที ที่นี่ !
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.