โปรแกรมอรรถประโยชน์ หรือโปรแกรมยูทิลิตี้ (หน้า 5)
(Utility Software) (Page 5)

ขอใบเสนอราคา โปรแกรมอรรถประโยชน์ (โปรแกรมยูทิลิตี้) โปรแกรมที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ส่วนมากใช้จัดการงานพื้นฐาน เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น
MiniTool ShadowMaker Business Standard (โปรแกรมสำรองข้อมูล Backup ไฟล์ รุ่นองค์กรธุรกิจ ลิขสิทธิ์ซื้อขาด ใช้งานใน PC หรือเซิร์ฟเวอร์ 1 เครื่อง)
MiniTool ShadowMaker Business Standard โปรแกรมสำรองข้อมูล รุ่นองค์กรธุรกิจ ลิขสิทธิ์ซื้อขาด ใช้งานบน PC หรือเซิร์ฟเวอร์ 1 เครื่อง กู้คืนระบบรวดเร็ว
MiniTool ShadowMaker Pro (โปรแกรมสำรองข้อมูล Backup ไฟล์ รุ่นโปร ลิขสิทธิ์รายปี 2 เครื่อง)
MiniTool ShadowMaker Pro โปรแกรมสำรองข้อมูล รุ่นโปร ลิขสิทธิ์รายปี ติดตั้งใช้งานได้ 2 เครื่อง เก็บสำรอง Windows โคลนไดรฟ์เพื่อย้ายไป SSD
MiniTool Power Data Recovery Personal (โปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูล รุ่นผู้ใช้งานทั่วไป ลิขสิทธิ์รายปี 1 เครื่อง)
MiniTool Power Data Recovery Personal โปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูล เผลอลบทิ้ง กู้ข้อมูลจากไดรฟ์ที่เข้าถึงไม่ได้ เมมโมรี่การ์ด แฟลชไดรฟ์ รุ่นผู้ใช้งานทั่วไป จ่ายรายปี
MiniTool Power Data Recovery Business Standard (โปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูล รุ่นองค์กรธุรกิจ ลิขสิทธิ์ซื้อขาด อัปเดตเวอร์ชัน 1 ปี สำหรับ PC หรือเซิร์ฟเวอร์)
MiniTool Power Data Recovery Business Standard โปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูลที่สูญเสียไป รุ่นองค์กรธุรกิจ สำหรับ PC หรือเซิร์ฟเวอร์ ลิขสิทธิ์ซื้อขาด อัปเดตเวอร์ชัน 1 ปี
MiniTool Power Data Recovery Business Deluxe (โปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูล รุ่นองค์กรธุรกิจ ลิขสิทธิ์ซื้อขาด อัปเดตเวอร์ชันตลอดชีพ สำหรับ PC หรือเซิร์ฟเวอร์)
MiniTool Power Data Recovery Business Deluxe โปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูลที่สูญเสียไป รุ่นองค์กรธุรกิจ สำหรับ PC หรือเซิร์ฟเวอร์ ลิขสิทธิ์ซื้อขาด อัปเดตเวอร์ชันนตลอดชีพ
MiniTool Power Data Recovery Personal Ultimate (โปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูล รุ่นผู้ใช้งานทั่วไป ลิขสิทธิ์ซื้อขาด 3 เครื่อง)
MiniTool Power Data Recovery Personal Ultimate โปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูล เผลอลบทิ้ง กู้ข้อมูลไดรฟ์ที่เข้าถึงไม่ได้ สื่อเก็บข้อมูลภายนอก ซื้อขาด ใช้งานได้ 3 เครื่อง
MiniTool Partition Wizard Server Lifetime (โปรแกรมจัดการพาร์ทิชัน แบ่ง เปลี่ยนฟอร์แมต กู้พาร์ทิชัน และไฟล์ที่เสียหาย สำหรับเซิร์ฟเวอร์ ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
MiniTool Partition Wizard Server Lifetime โปรแกรมจัดพาร์ทิชัน ช่วยแบ่ง เปลี่ยนฟอร์แมต กู้พาร์ทิชัน และไฟล์ที่เสียหาย ลิขสิทธิ์ซื้อขาด ใช้งานบน Windows Server
MiniTool Partition Wizard Pro Ultimate (โปรแกรมจัดการพาร์ทิชัน แบ่ง เปลี่ยนฟอร์แมต กู้พาร์ทิชัน และไฟล์ที่เสียหาย รุ่นระดับสูงสุด ลิขสิทธิ์ซื้อขาด 5 เครื่อง)
MiniTool Partition Wizard Pro Ultimate โปรแกรมจัดแบ่งพาร์ทิชัน เปลี่ยนฟอร์แมต กู้พาร์ทิชัน และไฟล์ที่เสียหาย รุ่นระดับสูงสุด ลิขสิทธิ์ซื้อขาด สำหรับ 5 เครื่อง
MiniTool Partition Wizard Pro (โปรแกรมจัดการพาร์ทิชัน แบ่ง เปลี่ยนฟอร์แมตพาร์ทิชัน รุ่นพื้นฐาน ลิขสิทธิ์รายปี 1 เครื่อง)
MiniTool Partition Wizard Pro โปรแกรมจัดการพาร์ทิชัน (Partition Management Software) ช่วยแบ่ง เปลี่ยนรูปแบบพาร์ทิชัน รุ่นพื้นฐาน ลิขสิทธิ์รายปี ใช้กับ 1 เครื่อง
MiniTool Partition Wizard Pro Platinum (โปรแกรมจัดการพาร์ทิชัน แบ่ง เปลี่ยนฟอร์แมต กู้พาร์ทิชัน และไฟล์ที่เสียหาย รุ่นระดับกลาง ลิขสิทธิ์รายปี 3 เครื่อง)
MiniTool Partition Wizard Pro Platinum โปรแกรมจัดพาร์ทิชัน ช่วยแบ่ง เปลี่ยนฟอร์แมต กู้พาร์ทิชัน และไฟล์ที่เสียหาย รุ่นระดับกลาง ลิขสิทธิ์รายปี สำหรับ 3 เครื่อง
MiniTool Partition Wizard Server Standard (โปรแกรมจัดการพาร์ทิชัน แบ่ง เปลี่ยนฟอร์แมตพาร์ทิชัน สำหรับเซิร์ฟเวอร์ ลิขสิทธิ์รายปี)
MiniTool Partition Wizard Server Standard โปรแกรมแบ่งพาร์ทิชัน (Partition Management Software) แปลงฟอร์แมตพาร์ทิชัน ตรวจสอบซ่อมแซมระบบไฟล์ ใช้งาน Windows Server
Deep Freeze Standard for Windows (โปรแกรมแช่แข็งฮาร์ดดิสก์ สำหรับเปิดร้านเน็ต ห้องแล็บ คอมพิวเตอร์สาธารณะ)
Deep Freeze Standard for Windows โปรแกรมแช่แข็งคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ให้เป็นอมตะ ไม่กลัวไวรัส ไม่ต้องฟอร์แมตเครื่องบ่อย ๆ สำหรับร้านเน็ต ห้องแล็บ เครื่องสาธารณะ
FULL-DISKfighter for Windows (โปรแกรมเคลียร์พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ เคลียร์ไฟล์ขยะ สำหรับ Windows)
FULL-DISKfighter for Windows โปรแกรมเคลียร์พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ ลบไฟล์ขยะ จัดการไฟล์ที่มีเก็บซ้ำๆ ในเครื่อง จัดการระบบไฟล์ เครื่องทำงานได้เร็วขึ้น
FULL-DISKfighter for Mac (โปรแกรมเคลียร์พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ เคลียร์ไฟล์ขยะ สำหรับ macOS)
FULL-DISKfighter for Mac โปรแกรมเคลียร์พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ ลบไฟล์ขยะ จัดการไฟล์ที่มีเก็บซ้ำๆ ในเครื่อง Mac จัดการระบบไฟล์ เครื่องทำงานได้เร็วขึ้น
Wondershare PDF Password Remover for Windows (โปรแกรมลบรหัสผ่านของไฟล์ PDF เพื่อการคัดลอก แก้ไข และสั่งพิมพ์ สำหรับ Windows)
Wondershare PDF Password Remover for Windows โปรแกรมถอดรหัสไฟล์ PDF ลบรหัสผ่านในไฟล์เอกสาร เพื่อคัดลอก แก้ไข และสั่งพิมพ์ ใช้งานง่าย มี Batch Mode
Wondershare PDF Password Remover for Mac (โปรแกรมลบรหัสผ่านของไฟล์ PDF เพื่อการคัดลอก แก้ไข และสั่งพิมพ์ สำหรับ macOS)
Wondershare PDF Password Remover for Mac โปรแกรมถอดรหัสไฟล์ PDF ลบรหัสผ่านในไฟล์เอกสาร เพื่อคัดลอก แก้ไข และสั่งพิมพ์ ใช้งานง่าย มี Batch Mode

โปรแกรมอรรถประโยชน์ หรือโปรแกรมยูทิลิตี้ (Utility Software)

โปรแกรมอรรถประโยชน์ หรือโปรแกรมยูทิลิตี้ (Utility Software) เป็นหมวดหมู่โปรแกรมที่มีคุณสมบัติหลากหลาย โดยส่วนมากจะเป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อบำรุงรักษา หรือขยายขีดความสามารถของระบบปฏิบัติการ ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น อาทิ การจัดเรียงข้อมูล (Data Sorting), การรวมแฟ้มข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วเข้าด้วยกัน (Data Merging), การสำรองข้อมูล (Data Backup) หรือย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์รับหนึ่งไปยังอุปกรณ์หนึ่ง (Data Migration) ไปจนถึงการจัดการกับ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Hardware) โดยตรง โดย โปรแกรมยูทิลิตี้ที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน นั้นมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมดูแลเครื่อง, ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์, โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์ และ โปรแกรมป้องกันการสูญเสียข้อมูล เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบ ลิขสิทธิ์สำหรับใช้งานส่วนตัว หรือ สำหรับใช้งานในองค์กร ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยคุณสามารถเลือกชม เลือกซื้อซอฟต์แวร์ พร้อมขอใบเสนอราคาจากเราได้ทันที ที่นี่ !
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.