โปรแกรมบริหารจัดการเอกสาร (หน้า 5)
(Document Management Software) (Page 5)

ขอใบเสนอราคา โปรแกรมบริหารจัดการเอกสาร ลิขสิทธิ์แท้ ช่วยจัดการเอกสาร PDF ลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แบบมืออาชีพ
Office 365 E3 Government License (CSP) (ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ | Q5Y-00006 (Office Apps + Cloud Service))
Office 365 E3 Government License (CSP) สำหรับหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ ที่มีบุคลากรจำนวนมาก มีโปรแกรมติดตั้งบน PC , Mac การรักษาความปลอดภัย (Q5Y-00006)
Office 365 E3 Government License (OLP) (ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ | (Office Apps + Cloud Service))
Office 365 E3 Government License (OLP) สำหรับหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ ที่มีบุคลากรจำนวนมาก มีโปรแกรมติดตั้งบน PC , Mac การรักษาความปลอดภัย
Office 365 E3 Business License (CSP) (ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ | CSP-365-E3 (Office Apps + Cloud Service))
Office 365 E3 Business License (CSP) สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานจำนวนมาก มีโปรแกรมติดตั้งบน PC และ Mac มีบริการบนคลาวด์ (Cloud Service) (CSP-365-E3)
Office 365 E1 Academic License (CSP) (ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ | (Office Online + OneDrive))
Office 365 E1 Academic License (CSP) สำหรับสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ ใช้งาน Office ผ่านเว็บไซต์ และอุปกรณ์พกพา มีอีเมล พื้นที่บนคลาวด์
Office 365 E1 Academic License (OLP) (ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ | (Office Online + OneDrive))
Office 365 E1 Academic License (OLP) สำหรับสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ ใช้งาน Office ผ่านเว็บไซต์ และอุปกรณ์พกพา มีอีเมล พื้นที่บนคลาวด์
Office 365 E1 Government License (OLP) (ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ | 7JT-00003 (Office Online + OneDrive))
Office 365 E1 Government License (OLP) สำหรับหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ ใช้งาน Office ผ่านเว็บไซต์ และอุปกรณ์พกพา มีอีเมล พื้นที่บนคลาวด์ (7JT-00003)
Office 365 E5 Business License (OLP) (ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับองค์กรธุรกิจใหญ่)
Office 365 E5 Business License (OLP) สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ มีพนักงานจำนวนมาก มีโปรแกรมติดตั้งบน PC และ Mac การรักษาความปลอดภัย มี Power BI
signNow Business (โปรแกรมเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) เซ็นชื่อ รวบรวมลายเซ็น ติดตามการเซ็นชื่อ ครบวงจร รุ่นธุรกิจ)
signNow Business โปรแกรมเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) เซ็นชื่อ รวบรวมลายเซ็น ติดตามการเซ็นชื่อ ครบวงจร รุ่นธุรกิจ ประสานการทำงานกับการเก็บไฟล์บนคลาวด์
signNow airSlate Business Cloud (โปรแกรมเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) เซ็นชื่อ รวบรวมลายเซ็น ติดตามการเซ็นชื่อ ครบวงจร รุ่นรวมบริการบนระบบคลาวด์)
signNow airSlate Business Cloud โปรแกรมเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เซ็นชื่อ รวบรวม ติดตามการเซ็นชื่อ รุ่นรวมบริการบนระบบคลาวด์ เชื่อมโยงงานเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ
signNow Business Premium (โปรแกรมเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) เซ็นชื่อ รวบรวมลายเซ็น ติดตามการเซ็นชื่อ ครบวงจร รุ่นธุรกิจระดับสูง)
signNow Business Premium โปรแกรมเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) เซ็นชื่อ รวบรวมลายเซ็น ติดตามการเซ็นชื่อ รุ่นธุรกิจระดับสูง ประสานการทำงานบนคลาวด์
signNow Enterprise (โปรแกรมเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) เซ็นชื่อ รวบรวมลายเซ็น ติดตามการเซ็นชื่อ ครบวงจร รุ่นองค์กรธุรกิจ)
signNow Enterprise โปรแกรมเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) เซ็นชื่อ รวบรวมลายเซ็น ติดตามการเซ็นชื่อ รุ่นองค์กรธุรกิจ ประสานการทำงาน และเก็บไฟล์บนคลาวด์
PDF Architect E-Sign (ปลั๊กอิน ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ลงนามเอกสาร รวดเร็ว ปลอดภัย)
PDF Architect E-Sign ปลั๊กอินสำหรับจัดการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ลงนามเอกสาร เซ็นเอกสารอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย บันทึกเทมเพลตได้ ปรับแต่งได้ยืดหยุ่น
PDF Architect Standard 9 - Subscription License (โปรแกรมจัดการ แก้ไขไฟล์ PDF คุณภาพสูง รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นมาตรฐาน ลิขสิทธิ์รายปี)
PDF Architect Standard 9 โปรแกรมจัดการ แก้ไขไฟล์ PDF รุ่นมาตรฐาน คุณภาพสูง รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานง่าย แก้ไขไฟล์ รวมไฟล์ แปลงไฟล์ แทรกไฟล์ภาพได้
Foxit PDF IFilter Server (โปรแกรมค้นหาไฟล์เอกสาร PDF อย่างรวดเร็ว สำหรับองค์กรธุรกิจ)
Foxit PDF IFilter Server โปรแกรมเครื่องมือช่วยค้นหาไฟล์เอกสาร PDF อย่างรวดเร็ว กำหนดเกณฑ์การค้นหาได้ละเอียด รองรับการค้นหาไฟล์ PDF ได้จากหลายช่องทาง
AutoDWG DWG to PDF Converter Pro (โปรแกรมแปลงไฟล์ DWG, DXF และ DWF เป็น PDF รุ่นโปร)
AutoDWG DWG to PDF Converter Pro โปรแกรมแปลงไฟล์ DWG, DXF และ DWF เป็นไฟล์ PDF รุ่นโปร รองรับ AutoCAD 2021 ~ R14 รองรับ Batch Conversion ใส่ลายน้ำแบบกำหนดเองได้
AutoDWG PDF to DWG Converter (โปรแกรมแปลงไฟล์ PDF เป็น DWG และ DXF รองรับข้อมูลภาพแบบ Vector และ Raster)
AutoDWG PDF to DWG Converter โปรแกรมแปลงไฟล์ PDF เป็น DWG, DXF สำหรับเขียนแบบ ในรูปแบบ Vector และ Raster รุ่นมาตรฐาน ใช้งานง่าย รองรับโปรแกรมออกแบบ AutoCAD

โปรแกรมบริหารจัดการเอกสาร (Document Management Software)

รวมโปรแกรมจัดการเอกสาร (Document Management Software) เป็นโปรแกรมที่จะเข้ามา ช่วยงานด้านเอกสาร PDF ที่มีทั้งความสามารถในการ จัดเก็บ, เปิดอ่าน, แก้ไข หรือแม้แต่ แปลงไฟล์เอกสารข้ามรูปแบบ (ข้ามฟอร์แมต) อย่างเช่นแปลงจากเอกสารของ โปรแกรม Office ไปเป็นไฟล์เอกสาร PDF หรือแปลงไฟล์ในทางกลับกัน เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการทำงานกับไฟล์เอกสาร นอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีระบบเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่วยเร่งความเร็ว ลดต้นทุน ในกระบวนการงานเอกสารที่ต้องมีการขอลายเซ็น เพราะทุกกระบวนการตั้งแต่ การออกเอกสาร การส่งเอกสารออกไป และการเซ็นเอกสารกลับมา นั้นทำผ่านออนไลน์ และต้องมีการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต (Internet) ทั้งหมด ทำให้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ในการทำงานเอกสาร โดยคุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์ พร้อมขอใบเสนอราคาจากเราได้เลยทันที ที่นี่
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.