Xlight FTP Server

สินค้า Xlight FTP Server ขายสินค้ายี่ห้อ Xlight FTP Server

Xlight FTP Server โปรแกรม FTP โอนไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ปรับแต่งความเร็วการโอนถ่ายข้อมูลให้เหมาะสม ควบคุมการเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์

ไม่พบรายการสินค้า...

Xlight FTP Server

Xlight FTP Server (เอ็กซ์ไลท์ เอฟทีพี เซิร์ฟเวอร์) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา โปรแกรม FTP (FTP Software) โอนไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย Xlight FTP Server รองรับการเข้ารหัส SSL/TLS เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลผ่าน FTP มีฟังก์ชันสำหรับผู้ดูแลระบบในการจัดการกับผู้ใช้งาน การจัดการกับไฟล์ การจัดการกับโฟลเดอร์ การจัดการกับการเชื่อมต่อ ตั้งค่าเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งความเร็วการโอนถ่ายข้อมูลได้อย่างเหมาะสม รองรับการส่งถ่ายไฟล์ขนาดใหญ่ได้ โดยมีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่ครอบคลุมการทำงานของ FTP Server ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.