เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จะหยุดทำการใน วันที่ 20 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
เปิดทำการปกติใน วันที่ 23 ก.ค. 2567
ขออภัยหากเกิดความล่าช้า และ ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้า
ติดต่อเรา     English
Safetica

สินค้า Safetica ขายสินค้ายี่ห้อ Safetica

Safetica (เซฟติก้า) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของข้อมูล สำหรับบริษัทขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง ในราคาที่คุ้มค่า มีประสบการณ์กว่า 10 ปี และมีลูกค้าทั่วโลก
Safetica Data Loss Prevention (โปรแกรมป้องกันข้อมูลหาย ป้องกันการสูญเสียข้อมูล ที่สำคัญต่อองค์กร)
Safetica Data Loss Prevention โปรแกรมป้องกันข้อมูลหาย ช่วยปกป้องข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน ความลับองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ในความปลอดภัย

Safetica

Safetica (อ่านออกเสียงภาษาไทยว่า “เซฟติก้า”) หรือ บริษัท Safetica Technologies เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลของบริษัททั่วโลก จากการรั่วไหลของข้อมูล และการคุกคามภายใน โดยก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) ในปัจจุบัน Safetica นั้นมีลูกค้าใน 75 ประเทศทั่วโลก พร้อมดูแลผู้ใช้ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยกว่า 65 ราย และมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความสําคัญ สำหรับบริษัทขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง ในราคาที่คุ้มค่า
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.