Optimal Programs

สินค้า Optimal Programs ขายสินค้ายี่ห้อ Optimal Programs

Optimal Programs ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จากโรมาเนีย (Romania) มีโปรแกรมสำหรับแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงมากมาย นิยมใช้ในองค์กร ได้รับความนิยมทั่วโลก
Real Cut 1D (โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 มิติ ตัดท่อ ตัดแท่งวัสดุ ให้เหลือเศษทิ้งน้อยที่สุด)
Real Cut 1D โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 มิติ ตัดท่อ ตัดแท่งวัสดุ ให้เหลือเศษทิ้งน้อยที่สุด ใช้งานวัสดุอย่างคุ้มค่า สำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมการผลิต

Optimal Programs

Optimal Programs (ออปติมอล โปรแกรม) เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) และในปัจจุบัน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองคูกีร์ ประเทศโรมาเนีย (Cugir, Romania) โดย Optimal Programs เป็นเจ้าของ โปรแกรมสำหรับองค์กร ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่วโลก Optimal Programs มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอัลกอริธึมที่ทันสมัย เพื่อนำมาใช้ในแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม (Industrial Platforms) โดยมีโปรแกรมประสิทธิภาพสูงหลากหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 มิติ Real Cut 1D เป็นต้น
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.