เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จะหยุดทำการใน วันที่ 20 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
เปิดทำการปกติใน วันที่ 23 ก.ค. 2567
ขออภัยหากเกิดความล่าช้า และ ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้า
ติดต่อเรา     English
Navicat

สินค้า Navicat ขายสินค้ายี่ห้อ Navicat

Navicat โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่องค์กรธุรกิจชั้นนำเลือกใช้ ผู้ดูแลฐานข้อมูลทำงานง่าย มีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับฐานข้อมูลหลายชนิด มีเครื่องมือครบ
Navicat 17 for SQL Server - Subscription License (โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สำหรับ SQL Server และฐานข้อมูลคลาวด์ Amazon RDS และ Microsoft Azure ลิขสิทธิ์รายปี)
Navicat 17 for SQL Server โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล SQL ฐานข้อมูลคลาวด์ Amazon RDS, Microsoft Azure ลิขสิทธิ์รายปี ดูแลฐานข้อมูล รองรับ Windows macOS Linux
Navicat 17 for MariaDB - Subscription License (โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สำหรับ MariaDB และฐานข้อมูลคลาวด์ Amazon RDS ลิขสิทธิ์รายปี)
Navicat for MariaDB โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MariaDB และฐานข้อมูลคลาวด์ Amazon RDS ลิขสิทธิ์รายปี สำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล รองรับ Windows, macOS, Linux, iOS
Navicat 17 for MariaDB - Perpetual License (โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สำหรับ MariaDB และฐานข้อมูลคลาวด์ Amazon RDS ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Navicat for MariaDB โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MariaDB และฐานข้อมูลคลาวด์ Amazon RDS ลิขสิทธิ์ซื้อขาด สำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล รองรับ Windows, macOS, Linux, iOS
Navicat 17 for SQL Server - Perpetual License (โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สำหรับ SQL Server และฐานข้อมูลคลาวด์ Amazon RDS และ Microsoft Azure ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Navicat 17 for SQL Server โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล SQL ฐานข้อมูลคลาวด์ Amazon RDS, Microsoft Azure ลิขสิทธิ์ซื้อขาด ดูแลฐานข้อมูล รองรับ Windows macOS Linux
Navicat 17 for MySQL - Subscription License (โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สำหรับ MySQL และ MariaDB ลิขสิทธิ์รายปี)
Navicat for MySQL โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ของ MySQL MariaDB และฐานข้อมูลคลาวด์หลายรูปแบบ ลิขสิทธิ์รายปี สำหรับผู้ดูแลฐานข้อมูล รองรับ Windows macOS Linux iOS
Navicat Premium 17 - Subscription License (โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล รุ่นพรีเมียม เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลายรูปแบบ ครบถ้วนที่สุด ลิขสิทธิ์รายปี)
Navicat Premium 17 จัดการฐานข้อมูล รุ่นพรีเมียม ลิขสิทธิ์รายปี รองรับ MySQL, Redis, MariaDB, MongoDB, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, SQLite และฐานข้อมูลคลาวด์
Navicat Premium 17 - Perpetual License (โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล รุ่นพรีเมียม เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลายรูปแบบ ครบถ้วนที่สุด ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Navicat Premium 17 จัดการฐานข้อมูล รุ่นพรีเมียม ลิขสิทธิ์ซื้อขาด รองรับ MySQL, Redis, MariaDB, MongoDB, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, SQLite ฐานข้อมูลคลาวด์
Navicat 17 for MySQL - Perpetual License (โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สำหรับ MySQL และ MariaDB ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
Navicat for MySQL โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ของ MySQL MariaDB และฐานข้อมูลคลาวด์หลายรูปแบบ ลิขสิทธิ์ซื้อขาด สำหรับผู้ดูแลฐานข้อมูล รองรับ Windows macOS Linux iOS

Navicat

Navicat (นาวิแคท) เป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดย บริษัท PremiumSoft ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลคุณภาพสูงสำหรับ Windows, macOS, Linux และ iOS ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) และในปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกง (Hong Kong) Navicat นั้นเป็น โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล มีคุณสมบัติในการจัดการฐานข้อมูล แก้ไขฐานข้อมูล ดูรายละเอียด ออกแบบฐานข้อมูล โอนย้ายฐานข้อมูล มีตัวช่วยสร้างรายงาน ตั้งเวลาสำรองข้อมูลและรันสคริปต์โดยอัตโนมัติ งานของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลง่ายขึ้น โอนฐานข้อมูล ซิงค์ฐานข้อมูล ซิงค์โครงสร้างฐานข้อมูล สามารถสร้าง แก้ไขคำสั่ง SQL ได้อย่างรวดเร็ว เปลี่ยนข้อมูลเป็นกราฟเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก สร้างฐานข้อมูลเพื่อการทดสอบที่ใช้งานได้จริง ตั้งเวลาสำรองข้อมูล หรือรันสคริปต์โดยอัตโนมัติ และฟีเจอร์ระดับสูงสำหรับจัดการฐานข้อมูลอีกมากมาย สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้มากมาย อาทิ MySQL, Redis, MariaDB, MongoDB, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, SQLite รองรับการทำงานกับฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์หลายรูปแบบ อาทิ Amazon RDS, Amazon Aurora, Amazon Redshift, Microsoft Azure, Oracle Cloud, Google Cloud, MongoDB Atlas และ Redis Enterprise Cloud
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.