เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จะหยุดทำการใน วันที่ 20 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
เปิดทำการปกติใน วันที่ 23 ก.ค. 2567
ขออภัยหากเกิดความล่าช้า และ ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้า
ติดต่อเรา     English
Magzune

สินค้า Magzune ขายสินค้ายี่ห้อ Magzune

MAGZUNE ผู้พัฒนาโซลูชันสำหรับองค์กรธุรกิจ ที่มีประสบการณ์ในแวดวงระบบสารสนเทศ เจ้าของโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าแก่การลงทุนมากมาย
HOTGATES (ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร สำนักงาน)
HOTGATES โปรแกรมระบบแลกบัตรผู้มาติดต่ออาคาร สำนักงาน สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบคลาวด์และแบบในสำนักงาน

Magzune

MAGZUNE (แมกซูน) เป็นบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติไทย (Thai) ที่มากประสบการณ์ในแวดวงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และเข้าใจในความต้องการของลูกค้าธุรกิจเป็นอย่างดี โดย MAGZUNE นั้นมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (Bangkok, Thailand) MAGZUNE มุ่งมั่นในการพัฒนาโซลูชันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจด้วยโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับการลงทุน และนำสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในระดับสากล อาทิ ระบบควบคุมการเข้าออกอาคารสำนักงาน HOTGATES ซึ่งใช้สำหรับจัดการผู้มาติดต่อสำนักงานของคุณ โดยมีจุดเด่นตรงที่ สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบคลาวด์ (Cloud-based และแบบในสำนักงาน (On-Premise)
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.