G2GNET

สินค้า G2GNET ขายสินค้ายี่ห้อ G2GNET

G2GNET ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สัญชาติไทย (Thai) เจ้าของโปรแกรมสำหรับองค์กรหลายประเภท เช่น โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรมบาร์โค้ด ฯลฯ ที่ใช้งานง่าย ฟีเจอร์ครบครัน
iPayPost Software (โปรแกรมงานไปรษณีย์ จุดรับชำระค่าบริการ รองรับบาร์โค้ด)
iPayPost Software โปรแกรมงานไปรษณีย์ จุดรับชำระค่าบริการ รองรับระบบ LAN รองรับบาร์โค้ด ออกรายงานสรุปยอดได้ พิมพ์ใบเสร็จได้หลายขนาด ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

G2GNET

G2GNET (จีทูจีเน็ต) เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สัญชาติไทย (Thai) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) และในปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย (Khon Kaen, Thailand) โดยนอกจากจะเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปแล้ว G2GNET ยังรับพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้าด้วย G2GNET นั้นได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับองค์กรหลากหลายประเภท อาทิ โปรแกรมขายหน้าร้าน (POS Software) และ โปรแกรมบาร์โค้ด (Barcode Software) ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่ ใช้งานง่าย และเข้าใจความต้องการของเจ้าของธุรกิจชาวไทยเป็นอย่างดี
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.