Devart

สินค้า Devart ขายสินค้ายี่ห้อ Devart

Devart ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ได้รับรางวัลมากมาย มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Database Tools และให้บริการข้อมูลสำหรับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล
Devart dotConnect for Oracle (โปรแกรมรวมเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน .NET ให้สามารถทำงานกับฐานข้อมูล Oracle)
Devart dotConnect for Oracle โปรแกรมรวมเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน .NET ให้สามารถทำงานกับฐานข้อมูล Oracle มาพร้อม ADO.NET Provider รองรับ ORM
Devart Oracle Data Access Components (โปรแกรมรวม Component พัฒนาแอปพลิเคชันให้ทำงานกับฐานข้อมูล Oracle)
Devart Oracle Data Access Components โปรแกรมรวม Component พัฒนาแอปพลิเคชันให้ทำงานกับฐานข้อมูล Oracle สำหรับ Delphi, C++Builder และ Lazarus

Devart

Devart (เดฟอาร์ท) เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ด้านการพัฒนาเครื่องมือจัดการฐานข้อมูล (Database Tools) และผู้ให้บริการข้อมูลสำหรับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลยอดนิยม โดยในปัจจุบัน สำนักงานใหญ่และศูนย์ RND ของ Devart ตั้งอยู่ที่ สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) Devart นั้นเป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 500,000 ราย ตั้งแต่บุคคลทั่วไป รัฐบาล สถาบันการศึกษา รวมถึงบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ที่ไว้วางใจ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Devart ซึ่งโดดเด่นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี การันตีด้วยรางวัลมากมาย
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.