ASTER Pro-2 (โปรแกรมทำให้ คอมพิวเตอร์ เครื่องเดียว ใช้งานได้ 2 คนพร้อมกัน ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)

ขาย ASTER Pro-2 ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมทำให้ คอมพิวเตอร์ เครื่องเดียว ใช้งานได้ 2 คนพร้อมกัน ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)
แชร์บทความ
: 1,080

ASTER Pro-2
(โปรแกรมทำให้ คอมพิวเตอร์ เครื่องเดียว ใช้งานได้ 2 คนพร้อมกัน ลิขสิทธิ์ซื้อขาด)

Lifetime license
  Lifetime License คืออะไร ?

โปรแกรมทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใช้งานได้ 2 คนพร้อมกัน ลิขสิทธิ์ซื้อขาด ASTER Pro-2

ASTER Pro-2 มันเป็น โปรแกรมอรรถประโยชน์ หรือ โปรแกรมยูทิลิตี้ (Utility Software) ที่ทำให้ผู้ใช้งาน 2 คน ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวร่วมกันได้เลย (คอมพิวเตอร์หลัก 1 เครื่อง เชื่อมต่อ จอ/คีย์บอร์ด/เมาส์ เพิ่มได้อีก 1 ชุด ทำให้ 2 คนสามารถร่วมกันใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว) โดยเพิ่ม เชื่อมต่อหน้าจอ (Monitor) / คีย์บอร์ด (Keyboard) / เมาส์ (Mouse) และเชื่อมต่อจอที่ 2 ผ่านกราฟิกการ์ด (ที่รองรับการเชื่อมต่อ 2 หน้าจอ) ลดความจำเป็นในการที่ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พอดีกับจำนวนคนที่ต้องการใช้งาน

โดยที่ โปรแกรมทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใช้งานได้ 2 คนพร้อมกัน ลิขสิทธิ์ซื้อขาด ASTER Pro-2 ทำให้ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถทำงานหรือใช้งานโปรแกรมที่แตกต่างกันได้ เสมือนว่าแต่ละคนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง เช่นคนหนึ่งทำงานกับ โปรแกรม Microsoft Office ส่วนอีกคนอาจเล่นอินเทอร์เน็ต ดูวิดีโอ YouTube หรือทำงานกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ และสามารถใช้งานบน ระบบปฏิบัติการ Windows 7 / 8 / 10 / 11 โดยที่โปรแกรมตัวนี้เป็นผลงานการพัฒนาของ IBIK Software

สำหรับองค์กรธุรกิจ โรงเรียน สำนักงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่ผู้ใช้งานตามบ้าน ที่ต้องการให้หลาย ๆ คน ร่วมกันใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวได้ ก็สามารถหาซื้อลิขสิทธิ์แท้ของ โปรแกรมทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใช้งานได้ 2 คนพร้อมกัน ลิขสิทธิ์ซื้อขาด ASTER Pro-2 จาก Thaiware Shop ร้านขาย สินค้าไอที ออนไลน์แล้ววันนี้

โปรแกรม ASTER ที่ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน มีทั้งหมดกี่เวอร์ชัน ?

สำหรับ โปรแกรม ASTER ที่ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน นั้นมีวางจำหน่ายใน Thaiware Shop อยู่ทั้งหมด 6 เวอร์ชันหลัก ๆ ด้วยกันคือ

ASTER Pro-2

โปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใช้งานได้ 2 คนพร้อมกัน ประสิทธิภาพสูง ช่วยลดต้นทุนในส่วนของอุปกรณ์ไอที ประหยัดเนื้อที่ในการจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์ รองรับการขยายจำนวนหน้าจอในอนาคต เป็นลิขสิทธิ์แบบซื้อขาด ไม่ต้องเสียรายปี

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม ASTER Pro-2)

ASTER Pro-3

โปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใช้งานได้ 3 คนพร้อมกัน ประสิทธิภาพสูง ช่วยลดต้นทุนในส่วนของอุปกรณ์ไอที ประหยัดเนื้อที่ในการจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์ รองรับการขยายจำนวนหน้าจอในอนาคต เป็นลิขสิทธิ์แบบซื้อขาด ไม่ต้องเสียรายปี

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม ASTER Pro-3)

ASTER Pro-6

โปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใช้งานได้ 6 คนพร้อมกัน ประสิทธิภาพสูง ช่วยลดต้นทุนในส่วนของอุปกรณ์ไอที ประหยัดเนื้อที่ในการจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์  รองรับการขยายจำนวนหน้าจอในอนาคต เป็นลิขสิทธิ์แบบซื้อขาด ไม่ต้องเสียรายปี

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม ASTER Pro-6)

ASTER Annual-2

โปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใช้งานได้ 2 คนพร้อมกัน ประสิทธิภาพสูง ช่วยลดต้นทุนในส่วนของอุปกรณ์ไอที ประหยัดเนื้อที่ในการจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์ รองรับการขยายจำนวนหน้าจอในอนาคต โดยเป็นโปรแกรมรุ่นราคาถูก ลิขสิทธิ์การใช้งานแบบจ่ายรายปี

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม ASTER Annual-2)

ASTER Annual-3

โปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใช้งานได้ 3 คนพร้อมกัน ประสิทธิภาพสูง ช่วยลดต้นทุนในส่วนของอุปกรณ์ไอที ประหยัดเนื้อที่ในการจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์ รองรับการขยายจำนวนหน้าจอในอนาคต โดยเป็นโปรแกรมรุ่นราคาถูก ลิขสิทธิ์การใช้งานแบบจ่ายรายปี

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม ASTER Annual-3)

ASTER Annual-6

โปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใช้งานได้ 6 คนพร้อมกัน ประสิทธิภาพสูง ช่วยลดต้นทุนในส่วนของอุปกรณ์ไอที ประหยัดเนื้อที่ในการจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์ รองรับการขยายจำนวนหน้าจอในอนาคต โดยเป็นโปรแกรมรุ่นราคาถูก ลิขสิทธิ์การใช้งานแบบจ่ายรายปี

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม ASTER Annual-6)

ตัวอย่าง VDO รีวิวการใช้งาน โปรแกรม ASTER ที่ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

จุดเด่นของโปรแกรม ASTER

โปรแกรมทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใช้งานได้ 2 คนพร้อมกัน ลิขสิทธิ์ซื้อขาด ASTER Pro-2

 • ลดเสียงรบกวนจากการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง
 • ประหยัดเนื้อที่ในการจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ลดต้นทุนในการอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก
 • ประยุกต์ใช้งานง่าย
 • ประหยัดค่าไฟฟ้า เพราะใช้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ลดลง
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ไม่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่าย

ความแตกต่างจากโปรแกรมขยายจำนวนหน้าจอทั่ว ๆ ไป

 • ประสิทธิภาพดีกว่าการใช้งาน Thin Client เมื่อใช้งานที่ต้องมีการประมวลผลกราฟิกสูง ๆ
 • โปรแกรมราคาถูก
 • รองรับการใช้งานกับกราฟิกการ์ดรุ่นใหม่
 • โซลูชันที่เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงเรียน หน่วยงานราชการ และธุรกิจขนาดเล็ก

การย้ายเครื่องอย่างถูกต้อง

 • ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ASTER ผูกอยู่กับสื่อเก็บข้อมูลที่ติดตั้ง (HDD/SSD) และตัว CPU ของเครื่องที่ทำการ Activate โปรแกรม
 • หากมีการเปลี่ยนสื่อเก็บข้อมูลที่ติดตั้ง (HDD/SSD) หรือมีการเปลี่ยน CPU หรือมีการ Reinstall ระบบปฏิบัติการ Windows บนสื่อเก็บข้อมูลตัวอื่น ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมจะถูกเลิก
 • ดังนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ หรือโยกลิขสิทธิ์ไปติดตั้งใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ต้องทำการ Deactivate ลิขสิทธิ์บนเครื่องที่ใช้งานอยู่ให้ถูกต้องเสียก่อน
 • การ Deactivate เพื่อการย้ายเครื่อง สามารถทำได้เพียงเดือนละครั้งเท่านั้น

เพิ่มจำนวนผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง 12 คน

 • ในการเพิ่ม จำนวนหน้าจอ หรือ จำนวนผู้ใช้งาน บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว หากเครื่องนั้นมีการ Activate ลิขสิทธิ์โปรแกรม ASTER Pro อยู่แล้ว ก็สามารถ Activate ลิขสิทธิ์ของ ASTER Pro-2, Pro-3 หรือ Pro-6 เพิ่มเติมลงไปในเครื่องได้เลย
 • เมื่อทำการ Activate ลิขสิทธิ์ของ ASTER Pro เพิ่มเติมลงไป จำนวนผู้ใช้งานจะไปบวกรวมกันโดยอัตโนมัติ แต่อย่างไรก็ดี จำนวนผู้ใช้งานต้องไม่มากเกินกว่า 12 คน

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

 • OS :
  • Windows 11
  • Windows 10
  • Windows 8
  • Windows 7

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละเวอร์ชัน (Comparison Table)

ตารางเปรียบเทียบความสามารถ โปรแกรม ASTER ที่ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน ในแต่ละเวอร์ชัน

ตารางเปรียบเทียบความสามารถ โปรแกรม ASTER ที่ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน ในแต่ละเวอร์ชัน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Global Mapper Pro (โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นโปร)
Global Mapper Pro โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นโปร รองรับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ จัดการข้อมูล LiDAR และ Point Cloud ในระดับสูง
Global Mapper Standard (โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ รุ่นมาตรฐาน)
Global Mapper Standard โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ความสามารถครบ เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่ มืออาชีพ รุ่นมาตรฐาน รองรับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้หลากหลายรูปแบบ
New
Deep Freeze for Mac (โปรแกรมแช่แข็งฮาร์ดดิสก์ สำหรับเครื่อง Mac ในออฟฟิศ ห้องแล็บ หรือเครื่องที่ให้บริการในที่สาธารณะ)
Deep Freeze Standard for Mac โปรแกรมแช่แข็ง ฮาร์ดดิสก์ และ SSD เครื่อง Mac ให้เป็นอมตะ ไม่กลัวไวรัส ไม่ต้องกู้คืนระบบใหม่บ่อยครั้ง สำหรับออฟฟิศ ห้องแล็บ
New
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack (กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊กจอ 15.6 นิ้ว เปลี่ยนทรงเป็นสะพายข้างได้)
Targus 15.6” Cypress EcoSmart Convertible Backpack กระเป๋าเป้โน้ตบุ๊ก 15.6 นิ้ว ผลิตจากวัสดุรักษ์โลก ขวดน้ำพลาสติก 24 ขวด เปลี่ยนทรงสะพายข้างได้ มี 2 สีให้เลือก
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.