DevCraft Ultimate (โปรแกรมรวม UI Components สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน ฟีเจอร์ออกรายงาน และ Automated Testing)

ขาย DevCraft Ultimate ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมรวม UI Components สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน ฟีเจอร์ออกรายงาน และ Automated Testing)
แชร์บทความ
: 2,348

DevCraft Ultimate
(โปรแกรมรวม UI Components สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน ฟีเจอร์ออกรายงาน และ Automated Testing)

Perpetual License
  Perpetual License คืออะไร ?

DevCraft Ultimate

โปรแกรม DevCraft Ultimate มันจัดเป็น โปรแกรมสำหรับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer Software) ที่รวบรวม UI Components สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน บนเว็บไซต์, เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) และอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) รวมถึงมีชุดเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาให้แอปพลิเคชันสามารถออกรายงานรูปแบบต่างๆ ที่มีการแสดงผลสวยงาม ช่วยขับเคลื่อนการทำงานของธุรกิจได้เป็นอย่างดี และมีเครื่องมือสำหรับการทำ Automated Testing ด้วย โดยรองรับเฟรมเวิร์กการพัฒนาแอปพลิเคชันที่หลากหลาย อาทิ

 • Blazor
 • ASP.NET Core
 • ASP.NET MVC
 • ASP.NET AJAX
 • Win Ui
 • WPF
 • WinForms
 • Xamarin
 • Angular
 • React
 • jQuery
 • Vue
 • Reporting tools
 • Mocking tools
 • Automated Testing

โดยที่โปรแกรมนี้เป็นผลงานการพัฒนาจาก ค่าย Progress ที่พัฒนาเครื่องมือต่างๆ ออกมามากมาย เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการมี โปรแกรม หรือแอปพลิเคชัน เป็นของต้วเองได้ง่ายขึ้น ตอบโจทย์การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทางธุรกิจ หรือเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

สำหรับนักพัฒนา โปรแกรม/แอปพลิเคชัน ในองค์กรธุรกิจที่ต้องการชุด UI Components และเครื่องมือสำหรับการออกรายงาน ที่ตอบโจทย์งานด้านการ Programming ได้รอบดาน ทำให้งานเสร็จเร็ว และมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น ลดข้อผิดพลาด ก็สามารถหาซื้อลิขสิทธิ์แท้ของ โปรแกรมรวมชุด UI Components เครื่องมือออกรายงาน และการทำ Automated Testing สำหรับนักพัฒนา DevCraft Ultimate ลิขสิทธิ์แท้ ได้ที่ ร้านขายสินค้าไอที ไทยแวร์ช้อป (Thaiware Shop) แล้ววันนี้

โปรแกรมสำหรับนักพัฒนา ในตระกูล DevCraft มีทั้งหมดกี่เวอร์ชัน ?

โปรแกรมสำหรับนักพัฒนา ในตระกูล DevCraft นั้นมีวางจำหน่ายในท้องตลาดอยู่ทั้งหมด 3 เวอร์ชันหลักๆ ด้วยกันคือ

1. DevCraft UI

โปรแกรมรวมชุด UI Components สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน บนเว็บ เดสก์ทอป และอุปกรณ์พกพา สำหรับเฟรมเวิร์กการพัฒนาแอปพลิเคชันที่หลากหลาย

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม DevCraft UI)

2. DevCraft Complete

โปรแกรมรวมที่มีความสามารถของโปรแกรมในเวอร์ชัน DevCraft UI อยู่ครบถ้วน โดยฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาในเวอร์ชัน Complete คือ ความสามารถในการออกรายงานที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งาน และรองรับการทำงานกับอุปกรณ์หน้าจอสัมผัส และมีโซลูชัน Mocking เพื่อการทำ Unit Test อย่างรวดเร็ว

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม DevCraft Complete)

3. DevCraft Ultimate

โปรแกรมรวมที่มีความสามารถของโปรแกรมในเวอร์ชัน DevCraft UI และ Complete อยู่ครบถ้วน โดยฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาในเวอร์ชัน Ultimate คือ มาพร้อมเครื่องมือการทำ Automated Testing ที่ผสานรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ CI/CD ได้เป็นอย่างดี

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม DevCraft Ultimate)

คุณสมบัติ และ ความสามารถ (Features)

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย UI Components สำหรับหลากหลายเฟรมเวิร์ก

DevCraft Ultimate

โปรแกรมสำหรับนักพัฒนา DevCraft ได้มีการรวมชุด UI Components เพื่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรธุรกิจด้วยเฟรมเวิร์กที่หลากหลาย ช่วยเร่งเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของของนักพัฒนาได้อย่างมากมาย ช่วยลความซ้ำซ้อนในการทำงาน และส่งมอบแอปพลิเคชันสู่มือผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยมาพร้อม UI Components สำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันถึง 9 เฟรมเวิร์ก อาทิ

 1. UI for Blazor : Over 75 native Telerik UI for Blazor components
 2. UI for ASP.NET Core : Over 100 jQuery-based ASP.NET Core UI components
 3. UI for ASP.NET AJAX : Over 120 ASP.NET AJAX Controls
 4. UI for ASP.NET MVC : Over 100 lightweight extensions powered by Kendo UI
 5. Kendo UI & jQuery : Over 90 jQuery widgets
 6. Kendo UI & Angular
 7. KendoReact : Over 90 customizable React components
 8. Kendo UI & Vue
 9. UI for Silverlight : Over 110 Silverlight UI controls

 พัฒนาเดสก์ทอปแอปพลิเคชันด้วย UI Components สำหรับหลากหลายเฟรมเวิร์ก

DevCraft Ultimate

โปรแกรมสำหรับนักพัฒนา DevCraft ได้มีการรวมชุด UI Components เพื่อการพัฒนาเดสก์ทอปแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรธุรกิจด้วยเฟรมเวิร์กที่หลากหลาย รองรับการพัฒนา โปรแกรม/แอปพลิเคชัน ที่รันได้บนเครื่อง PC ช่วยลความซ้ำซ้อนในการทำงาน และส่งมอบแอปพลิเคชันสู่มือผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยมาพร้อม UI Components สำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันถึง 4 เฟรมเวิร์ก อาทิ

 1. UI for WinUI : Build high-performance Windows 10 apps with Telerik UI for WinUI components
 2. UI for WPF : Over 120 WPF UI controls and over 20 themes for high-performing, beautiful desktop applications
 3. UI for WinForms : Over 130 stunning WinForms UI controls
 4. UI for UWP : Over 20 UI Controls for Universal Windows Platform

UI Components สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน iOS และ Android ด้วยเฟรมเวิร์ก Xamarin

DevCraft Ultimate

โปรแกรมสำหรับนักพัฒนา DevCraft มาพร้อมชุด UI Components ระดับคุณภาพ (Telerik UI for Xamarin  ) ที่รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์พกพาในรูปแบบ Xamarin Forms ที่สามารถแชร์โค้ดระหว่างแอปพลิเคชันบนระบบ iOS และ Android ได้เป็นอย่างดี และยังมาพร้อม Item Templates สำหรับ โปรแกรม Visual Studio ทำให้นักพัฒนาโปรแกรมทุกระดับ สามารถสร้างสรรค์แอปพลิเคชันที่ดูเป็นมืออาชีพ สำหรับทั้งระบบ iOS, Android และ UWP ได้อย่างไม่ยากเย็น

สร้างสรรค์รายงานที่ดูดีอย่างมืออาชีพด้วย Telerik Reporting
(เฉพาะเวอร์ชัน Complete และ Ultimate)

DevCraft Ultimate

โปรแกรมสำหรับนักพัฒนา DevCraft มาพร้อมชุดเครื่องมือ Telerik Reporting ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถนำการออกรายงานในรูปแบบการแสดงผลที่สวยงาม และดูเป็นมืออาชีพ มาใส่ลงใน เว็บแอปพลิเคชัน หรือเดสก์ทอปแอปพลิเคชันได้ตามต้องการ ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเทคโนโลยี .NET ลดความยุ่งยาก และลดเวลาที่ใช้ไปกับการพัฒนาระบบการแสดงรายงานด้วยตัวเองไปได้อย่างมากมาย โดยรายงานหลากหลายรูปแบบที่มีให้เลือกใช้ในชุดเครื่องมือ Telerik Reporting นั้นสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งาน และรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์หน้าจอสัมผัสได้เป็นอย่างดี

ทำ Automated Test ด้วยเครื่องมือ Telerik Test Studio Dev Edition
(เฉพาะเวอร์ชัน Ultimate)

โปรแกรมสำหรับนักพัฒนา DevCraft มาพร้อมเครื่องมือการทำ Automated Testing ที่มีชื่อว่า Telerik Test Studio Dev Edition ซึ่งมันสามารถผสานรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ CI/CD ได้เป็นอย่างดี รองรับทั้งการทดสอบได้ทั้งแบบที่ต้องมีการเขียนโค้ด และแบบที่ไม่ต้องมีการเขียนโค้ด

สามารถทำการทดสอบแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาด้วยเครื่องมือของ DevCraft ได้โดยตรงจากใน โปรแกรม Microsoft Visual Studio เลย และด้วยเครื่องมือการทำ Automated Testing ตัวนี้ จะทำให้นักพัฒนาพบข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว และทำการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเว็บแอปพลิเคชัน หรือเดสก์ทอปแอปพลิเคชัน ที่มีคุณภาพสู่มือผู้ใช้งานได้ในเวลาที่เหมาะสม

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละเวอร์ชัน (Comparison Table)

DevCraft Ultimate
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Ashampoo Movie Studio Pro 3 (โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ รองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K)
Ashampoo Movie Studio Pro 3 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอสัญชาติเยอรมัน ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ครบครัน และรองรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 (โปรแกรมทำพรีเซนเทชั่น มีเทมเพลต และเอฟเฟคมากมาย ใช้งานง่าย)
Ashampoo Slideshow Studio HD 4 โปรแกรมทำ Presentation สัญชาติเยอรมัน ใส่ภาพพร้อมเพลงประกอบได้ ตัดต่อวิดีโอแบบง่าย ๆ ได้ ช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูเป็นมืออาชีพ
Ashampoo Undeleter (โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป)
Ashampoo Undeleter โปรแกรมกู้ข้อมูล โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบไป ช่วยกู้คืนไฟล์ที่คุณเผลอลบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ได้ไฟล์กลับคืนมาอีกครั้ง ตามต้องการ
Ashampoo Burning Studio 25 (โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์)
Ashampoo Burning Studio 25 โปรแกรมไรท์แผ่น CD DVD Blu-ray ที่มีความสามารถด้านมัลติมีเดียครบวงจร ตัดต่อวิดีโอ ทำสไลด์โชว์ได้ ออกแบบปกได้ ใช้งานง่าย
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.