Spire.PDF Platinum (โปรแกรมสำหรับนักพัฒนา รวม API บน .NET และเฟรมเวิร์กที่หลากหลาย พัฒนาโปรแกรมให้สามารถทำงานกับไฟล์ PDF)

ขาย Spire.PDF Platinum ลิขสิทธิ์แท้

(โปรแกรมสำหรับนักพัฒนา รวม API บน .NET และเฟรมเวิร์กที่หลากหลาย พัฒนาโปรแกรมให้สามารถทำงานกับไฟล์ PDF)
แชร์บทความ
: 2,838

Spire.PDF Platinum
(โปรแกรมสำหรับนักพัฒนา รวม API บน .NET และเฟรมเวิร์กที่หลากหลาย พัฒนาโปรแกรมให้สามารถทำงานกับไฟล์ PDF)

Subscription License
  Subscription License คืออะไร ?

ชุดโปรแกรมรวม API ด้านงาน PDF สำหรับนักพัฒนา Spire.PDF Platinum

Spire.PDF Platinum มันจัดเป็นชุด โปรแกรมสำหรับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer Software) ในรูปแบบของเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถพัฒนาโปรแกรม ให้มีความสามารถในการทำงานร่วมกับฟอร์แมตไฟล์เอกสารยอดนิยมอย่าง PDF ทำให้สามารถพัฒนาโปรแกรมที่รองรับความต้องการสำหรับพนักงานในองค์กรธุรกิจ สำหรับการสร้าง แก้ไข จัดการ และเปิดอ่านเอกสาร PDF โดยที่ไม่ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมอื่นใดลงในเครื่องเพิ่มเติม และโปรแกรมตัวนี้เป็นผลงานการพัฒนาของ บริษัท e-iceblue

โดยที่ในชุดโปรแกรมนี้ รวมโปรแกรมทั้งหมดถึง 6 โปรแกรม โดยที่ในแต่ละโปรแกรมก็มี API สำหรับการพัฒนา โปรแกรม/แอปพลิเคชัน ด้วยเฟรมเวิร์กที่หลากหลาย อาทิ

 1. Spire.PDF for .NET : โปรแกรมรวม API บนเฟรมเวิร์ก .NET เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้สามารถ เปิดดู/แก้ไข ไฟล์ PDF
 2. Spire.PDF for WPF : โปรแกรมรวม API บนเฟรมเวิร์ก WPF เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้สามารถ เปิดดู/แก้ไข ไฟล์ PDF
 3. Spire.PDF for Java : โปรแกรมรวม API สำหรับภาษา Java เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้สามารถ เปิดดู/แก้ไข ไฟล์ PDF
 4. Spire.PDFViewer for .NET : โปรแกรมรวม API บนเฟรมเวิร์ก .NET เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้สามารถ เปิดดู ไฟล์ PDF
 5. Spire.PDFViewer for ASP.NET : โปรแกรมรวม API บนเฟรมเวิร์ก ASP.NET เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถ เปิดดู ไฟล์ PDF
 6. Spire.PDFViewer for WPF : โปรแกรมรวม API บนเฟรมเวิร์ก WPF เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้สามารถ เปิดดู ไฟล์ PDF

สำหรับนักพัฒนา โปรแกรม/แอปพลิเคชัน ที่ต้องการเครื่องมือที่ตอบโจทย์งานด้านการ Programming ให้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา มีความสามารถในการทำงานร่วมกับไฟล์เอกสาร PDF ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ก็สามารถหาซื้อลิขสิทธิ์แท้ของ ชุดโปรแกรมรวม API ด้านงาน PDF สำหรับนักพัฒนา Spire.PDF Platinum ลิขสิทธิ์แท้ ได้ที่ ร้านขาย สินค้าไอที ไทยแวร์ช้อป (Thaiware Shop) แล้ววันนี้

โปรแกรมเพิ่มความสามารถในการจัดการเอกสาร PDF ให้กับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเอง Spire.PDF มีทั้งหมดกี่เวอร์ชัน ?

1. Spire.PDF for .NET Pro

โปรแกรมเพิ่มความสามารถในการจัดการเอกสาร PDF ให้กับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเอง ที่รองรับการพัฒนาโปรแกรมภายใต้เฟรมเวิร์ก .NET และรองรับภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย อาทิ C#, VB.NET, ASP.NET, .NET Core, .NET 5.0, .NET 6.0, .NET 7.0, MonoAndroid และ Xamarin.iOS

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Spire.PDF for .NET Pro)

2. Spire.PDF Platinum

เป็นชุดที่รวมโปรแกรมทั้งหมดถึง 6 โปรแกรม โดยที่ในแต่ละโปรแกรมก็มี API สำหรับการพัฒนา โปรแกรม/แอปพลิเคชัน ให้รองรับการจัดการเอกสาร PDF ด้วยเฟรมเวิร์กที่หลากหลาย อาทิ

 1. Spire.PDF for .NET : โปรแกรมรวม API บนเฟรมเวิร์ก .NET เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้สามารถ เปิดดู/แก้ไข ไฟล์ PDF
 2. Spire.PDF for WPF : โปรแกรมรวม API บนเฟรมเวิร์ก WPF เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้สามารถ เปิดดู/แก้ไข ไฟล์ PDF
 3. Spire.PDF for Java : โปรแกรมรวม API สำหรับภาษา Java เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้สามารถ เปิดดู/แก้ไข ไฟล์ PDF
 4. Spire.PDFViewer for .NET : โปรแกรมรวม API บนเฟรมเวิร์ก .NET เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้สามารถ เปิดดู ไฟล์ PDF
 5. Spire.PDFViewer for ASP.NET : โปรแกรมรวม API บนเฟรมเวิร์ก ASP.NET เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถ เปิดดู ไฟล์ PDF
 6. Spire.PDFViewer for WPF : โปรแกรมรวม API บนเฟรมเวิร์ก WPF เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้สามารถ เปิดดู ไฟล์ PDF

(ดูรายละเอียด : โปรแกรม Spire.PDF Platinum)


โดยโปรแกรมที่อยู่ใน ชุดรวม API ด้านงาน PDF สำหรับนักพัฒนา Spire.PDF Platinum ก็มีอาทิ

รายชื่อของ โปรแกรมที่อยู่ในชุด Spire.PDF Platinum

1. ฟีเจอร์ของ โปรแกรม Spire.PDF for .NET

ฟีเจอร์ของ โปรแกรม Spire.PDF for .NET

โปรแกรม Spire.PDF for .NET รวม API ระดับมืออาชีพ ที่ช่วยให้สามารถพัฒนาโปรแกรมที่มีความสามารถในการ สร้าง, แก้ไข, จัดการ และ เปิดอ่าน เอกสาร PDF ภายใต้เฟรมเวิร์ก .NET และรองรับภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย อาทิ C#, VB.NET, ASP.NET, .NET Core, .NET 5.0, .NET 6.0, .NET 7.0, MonoAndroid และ Xamarin.iOS มาพร้อม ไลบรารี่ (Library) ระดับความสามารถสูงในการจัดการกับไฟล์เอกสาร PDF ไม่ว่าจะเป็นการสร้างไฟล์เอกสารขึ้นมาใหม่ หรือการนำไฟล์ PDF ที่มีอยู่แล้วมาแก้ไข หรือจัดการ ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น จะสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่จำเป็นต้องมี โปรแกรม Adobe Acrobat ติดตั้งอยู่ในเครื่อง

API ที่รองรับฟีเจอร์ระดับสูงด้านงานเอกสาร PDF ก็มี อาทิ

 1. ลงลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ลงบนเอกสาร PDF พร้อมประทับเวลาที่ลงลายเซ็น (Timestamp)
 2. สร้าง PDF Portfolio ที่รวมเอกสารหลายไฟล์เข้าไว้ด้วยกัน
 3. ดึง ตัวอักษร/ไฟล์แนบ/รูปภาพ ออกมาจากไฟล์ PDF
 4. รวมไฟล์/แยกไฟล์ PDF
 5. อัปเดต Metadata ของไฟล์ PDF
 6. เขียนหรือแทรก กราฟ/รูปภาพ ลงในไฟล์ PDF
 7. สร้างและประมวลผลตาราง
 8. Import ข้อมูลเข้ามาในไฟล์ PDF
 9. แปลงไฟล์ ข้อความ, ภาพ, ไฟล์ SVG, ไฟล์ HTML ให้เป็น PDF
 10. แปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ของ โปรแกรม Microsoft Excel
 11. รองรับการฝังฟอนต์ลงในเอกสาร PDF
 12. รองรับการสร้างแอคชันในการ แสดง/ซ่อน ฟีลด์ข้อมูลในแบบฟอร์ม
 13. เพิ่มประสิทธิภาพในการบีบอัดไฟล์ PDF

2. ฟีเจอร์ของ โปรแกรม Spire.PDF for WPF

ฟีเจอร์ของ โปรแกรม Spire.PDF for WPF

โปรแกรม Spire.PDF for WPF รวม API ระดับมืออาชีพ ที่ช่วยให้สามารถพัฒนาโปรแกรมที่มีความสามารถในการ แก้ไข, จัดการ และ เปิดอ่าน เอกสาร PDF ภายใต้เฟรมเวิร์ก WPF (Windows Presentation Foundation) ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น จะสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่จำเป็นต้องมี โปรแกรม Adobe Acrobat ติดตั้งอยู่ในเครื่อง

API ที่รองรับฟีเจอร์ระดับสูงด้านงานเอกสาร PDF ก็มี อาทิ

 1. รองรับการฝังฟอนต์ตัวอักษร (Embedding Fonts) ไปกับไฟล์ PDF รองรับทั้งฟอนต์แบบ True Type และ CLK
 2. วาดรูปทรงต่าง ๆ อาทิ 4 เหลี่ยม, วงกลม, ส่วนโค้ง, วงรี และระบายสีลงในรูปทรง
 3. เพิ่มรูปภาพลงในไฟล์ PDF และสามารถวาดภาพทั้งแบบ Scalar และเวกเตอร์ (Vector) และรองรับการใส่ภาพลายน้ำ (Watermark) ลงในหน้าเอกสาร
 4. นำเข้าตารางข้อมูลลงในไฟล์ PDF และสามารถใส่รูปภาพลงในช่องตาราง
 5. สามารถแยกตารางขนาดใหญ่เพื่อวางลงในหลาย ๆ หน้าเอกสารโดยอัตโนมัติ
 6. สร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูลในเอกสาร PDF โดยมีองค์ประกอบให้เลือกใช้ อาทิ ปุ่ม, กล่องให้กรอกข้อความ, List Boxes, Check Boxes และองค์ประกอบอื่น ๆ อีกมากมาย
 7. เขียน ข้อความหัวกระดาษ (Header) และ ท้ายกระดาษ (Footer)
 8. เปิดดู และกรอกแบบฟอร์ม บนเอกสาร PDF
 9. แปลงหน้าเว็บ HTML ที่มีขนาดใหญ่ ให้เป็นเอกสาร PDF หลายหน้าเรียงต่อกันได้อย่างเรียบร้อย โดยที่ตัวอักษรบนหน้าเว็บ ไม่มีการตัดตกในช่วงระหว่างการแบ่งหน้า

3. ฟีเจอร์ของ โปรแกรม Spire.PDF for Java

ฟีเจอร์ของ โปรแกรม Spire.PDF for Java

โปรแกรม Spire.PDF for Java รวม API ระดับมืออาชีพ ที่ช่วยให้สามารถพัฒนาโปรแกรมที่มีความสามารถในการ แก้ไข, จัดการ, บันทึก และ เปิดอ่าน เอกสาร PDF ภายใต้การเขียน โปรแกรม/แอปพลิเคชัน ด้วยภาษา Java (J2SE and J2EE) ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น จะสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่จำเป็นต้องมี โปรแกรม Adobe Acrobat ติดตั้งอยู่ในเครื่อง

API ที่รองรับฟีเจอร์ระดับสูงด้านงานเอกสาร PDF ก็มี อาทิ

 1. ดึง ข้อความ/รูปภาพ จากไฟล์ PDF
 2. รวมไฟล์/แยกไฟล์ PDF
 3. เพิ่ม ข้อความ/รูปภาพ/รูปทรง/บาร์โค้ด ลงในไฟล์ PDF
 4. สามารถ สร้าง/กรอกแบบฟอร์ม ในเอกสาร PDF
 5. สามารถ เพิ่ม/ลบ เลเยอร์ในเอกสาร PDF
 6. วางเอกสาร PDF แบบซ้อนทับ (Overlay PDF)
 7. ใส่ลายน้ำทั้งในรูปแบบ ข้อความ และรูปภาพ ลงในเอกสาร PDF
 8. สามารถ เพิ่ม/อัปเดต/แก้ไข Bookmarks ในไฟล์เอกสาร PDF
 9. ใส่ตารางลงในไฟล์เอกสาร PDF
 10. บีบอัดไฟล์เอกสาร PDF
 11. แปลง PDF ให้เป็นเอกสารฟอร์แมตอื่นได้หลากหลาย อาทิ XPS, SVG, Excel, Word, HTML, PDF/A

4. ฟีเจอร์ของ โปรแกรม Spire.PDFViewer for .NET

ฟีเจอร์ของ โปรแกรม Spire.PDFViewer for .NET

โปรแกรม Spire.PDFViewer for .NET รวม API ระดับมืออาชีพ ที่ช่วยให้สามารถพัฒนาโปรแกรมที่มีความสามารถในการ เปิดอ่าน และแปลงไฟล์เอกสาร PDF ภายใต้เฟรมเวิร์ก .NET ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น จะสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่จำเป็นต้องมี โปรแกรม Adobe Reader ติดตั้งอยู่ในเครื่อง

API ที่รองรับฟีเจอร์ระดับสูงด้านงานเอกสาร PDF ก็มี อาทิ

 1. รองรับฟอร์แมตไฟล์แบบ PDF/A-1B, PDF/X1A
 2. สามารถเปิด และอ่านไฟล์ PDF ที่มีการเข้ารหัส (Encrypted PDF Files)
 3. รองรับการสั่งพิมพ์เอกสารได้ในหลายทิศทาง อาทิ หน้ากระดาษแนวตั้ง (Portrait) แนวนอน (Landscape) และการตั้งแนวกระดาษอัตโนมัติ (Automatic)
 4. แปลง PDF เป็นไฟล์ภาพได้หลายฟอร์แมต อาทิ .bmp, .png, .jpeg
 5. เลื่อนไปมาระหว่างหน้าเอกสารได้สะดวก
 6. ซูม เข้า/ออก ในหน้าเอกสาร
 7. สามารถเปิดอ่านหน้าเอกสาร PDF ในแบบเต็มหน้าจอพอดี

5. ฟีเจอร์ของ โปรแกรม Spire.PDFViewer for ASP.NET

ฟีเจอร์ของ โปรแกรม Spire.PDFViewer for ASP.NET

โปรแกรม Spire.PDFViewer for ASP.NET รวม API ระดับมืออาชีพ ที่ช่วยให้สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีความสามารถในการ เปิดอ่าน ไฟล์เอกสาร PDF ภายใต้เฟรมเวิร์ก ASP.NET

API ที่รองรับฟีเจอร์ระดับสูงด้านงานเอกสาร PDF ก็มี อาทิ

 1. เรียกเปิดไฟล์ PDF และอ่านบนหน้าเว็บ
 2. รองรับฟอร์แมตไฟล์แบบ PDF/A-1B, PDF/X1A
 3. สามารถเปิดอ่านหน้าเอกสาร PDF ในแบบ พอดีขนาดหน้า (Fit page) พอดีความกว้าง (Fit width) พอดีความสูง (Fit height)
 4. เลื่อนไปมาระหว่างหน้าเอกสารได้สะดวก
 5. ซูม เข้า/ออก ในหน้าเอกสาร

6. ฟีเจอร์ของ โปรแกรม Spire.PDFViewer for WPF

ฟีเจอร์ของ โปรแกรม Spire.PDFViewer for WPF

โปรแกรม Spire.PDFViewer for WPF รวม API ระดับมืออาชีพ ที่ช่วยให้สามารถพัฒนาโปรแกรมที่มีความสามารถในการ เปิดอ่าน และแปลงไฟล์เอกสาร PDF ภายใต้เฟรมเวิร์ก WPF (Windows Presentation Foundation) ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น จะสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่จำเป็นต้องมี โปรแกรม Adobe Reader ติดตั้งอยู่ในเครื่อง

API ที่รองรับฟีเจอร์ระดับสูงด้านงานเอกสาร PDF ก็มี อาทิ

 1. รองรับฟอร์แมตไฟล์แบบ PDF/A-1B, PDF/X1A
 2. สามารถเปิด และอ่านไฟล์ PDF ที่มีการเข้ารหัส (Encrypted PDF Files)
 3. รองรับการสั่งพิมพ์เอกสารได้ในหลายทิศทาง อาทิ หน้ากระดาษแนวตั้ง (Portrait) แนวนอน (Landscape) และการตั้งแนวกระดาษอัตโนมัติ (Automatic)
 4. แปลง PDF เป็นไฟล์ภาพได้หลายฟอร์แมต อาทิ .bmp, .png, .jpeg
 5. สามารถเปิดอ่านหน้าเอกสาร PDF ในแบบ พอดีขนาดหน้า (Fit Page) พอดีความกว้าง (Fit Width) พอดีความสูง (Fit Height)
 6. เลื่อนไปมาระหว่างหน้าเอกสารได้สะดวก
 7. ซูม เข้า/ออก ในหน้าเอกสาร
 8. รองรับฟอนต์ในเอกสาร PDF ได้หลากหลาย อาทิ TrueType, Type0, Type1, Type3, OpenType และ CJK
 9. รองรับ Hyperlink และ DeviceN Color Space ในไฟล์ PDF
 10. รองรับฟอร์แมตไฟล์ภาพใน PDF ได้หลากหลาย อาทิ JPEG2000, DCT และ CCITTผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Enfocus PitStop Pro 2024 - Subscription License (โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนเข้ากระบวนการพิมพ์ เวอร์ชันรายปี)
Enfocus PitStop Pro 2024 โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องไฟล์ PDF ก่อนสั่งพิมพ์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาได้ครบทุกมิติ เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านงานพิมพ์ ลิขสิทธิ์แบบรายปี
Trimble SketchUp Studio (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง)
Trimble SketchUp Studio รวมชุดสุดคุ้ม โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ พร้อมปลั๊กอินเสริม V-Ray ภาพสวยสมจริง พร้อมปลั๊กอิน ฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ อีกมากมาย
Trimble SketchUp Pro 2024 (โปรแกรมออกแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ ลิขสิทธิ์รายปี)
โปรแกรม Trimble SketchUp Pro 2024 - Annual Subscription โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์รายปี
PDF-XChange PRO (ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ สร้าง แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF)
PDF-XChange PRO ชุดโปรแกรมแปลงไฟล์ แก้ไข และอ่านไฟล์ PDF รวมโปรแกรมยอดนิยมขายราคาถูก คุ้มค่า ทั้ง PDF-XChange Editor Plus, PDF-Tools และ PDF-XChange Standard
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.