นักออกแบบการสอน (Instructional Designer) สายงานต่อยอด ฟรีแลนซ์ด้านกราฟิก มาดูกันทำอะไร ?

ข่าวซอฟต์แวร์องค์กร และซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป (Enterprise Software and General-Purpose Software News)
: 16 มิถุนายน 2566
: 6,107
แชร์บทความ

นักออกแบบการสอน (Instructional Designer)
สายงานต่อยอด ฟรีแลนซ์ด้านกราฟิก มาดูกันเขาทำอะไร ?

ในยุคที่การเรียนการสอน รวมไปถึงการอบรมพนักงานในองค์กรธุรกิจ มีการเปลี่ยนผ่านจากให้ความรู้กันในห้องเรียน มาเป็นการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น เพื่อเอาชนะข้อจำกัดเดิม ๆ ของการศึกษาอบรมที่ยึดติดอยู่กับอาคารสถานที่ รวมถึงการที่อาจารย์และนักเรียนต้องเดินทางมาพบกัน โดยที่การย้ายการเรียนการสอนไปทำผ่านโลกออนไลน์ เป็นการเปิดกว้างให้รองรับจำนวนผู้เรียนได้แบบแทบจะไร้ขีดจำกัด ทำให้การหาความรู้เกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลา ตามความสะดวกของผู้เรียน

และเพื่อให้การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เกิดมีสายอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ขึ้นมา หรือก็คือ คนที่ทำงานในสาย Instructional Designer ที่เราจะมาทำความรู้จักกันในบทความนี้นั่นเอง ก็ต้องบอกเลยว่าคนทำ ฟรีแลนซ์สายงานกราฟิก และ ฟรีแลนซ์ โปรแกรมมิ่ง และเทคโนโลยี ห้ามพลาด เพราะเป็นสกิลที่ช่วยเปิดช่องทางใหม่ ๆ ในการรับงาน ยกระดับ อัปค่าจ้างในการรับงานได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาภายในบทความ

นักออกแบบการสอน คืออะไร ?
(What is an Instructional Designer ?)

คำว่า Instructional Designer อาจเป็นสายอาชีพที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในบ้านเรา แต่เป็นสายอาชีพที่มีบทบบาทสำคัญมากในโลกที่การเรียนรู้มีการเปลี่ยนผ่านจากการนั่งเรียนในห้อง มาเป็นการเรียนรู้พัฒนาทักษะ ผ่าน คอร์สเรียน/คอร์สอบรม บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า "e-Learning" รวมไปถึงการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ทำให้การเรียนรู้ไม่ถูกจำกัดด้วยอาคารสถานที่อีกต่อไป

Instructional Designer แปลความตรงตามตัวอักษรคือ "นักออกแบบการสอน" เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบคอร์สเรียน e-Learning ที่ต้องทำงานประสานกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา (ครู /อาจารย์ /วิทยากร) เพื่อรวบรวมข้อมูล และเนื้อหาของบทเรียน แล้วใช้ ทฤษฎีการเรียนการสอน รวมถึง รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน และเกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้

นักออกแบบการสอน มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง ?
(What does an Instructional Designer do ?)

นักออกแบบการสอน (Instructional Designer) สายงานต่อยอด ฟรีแลนซ์ด้านกราฟิก มาดูกันทำอะไร ?

Instructional Designer เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ในการเรียนรู้ ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนทักษะ หรือการเรียนรู้บทเรียนตามที่พวกเขาต้องการ เป้าหมายของ Instructional Designer คือ การสรุปรวมองค์ความรู้ หรือเนื้อหาสาระของวิชาเรียน รวมถึงระดับพื้นความรู้ หรือพื้นฐานทางทักษะ (Skill Gaps) ของผู้เรียน เพื่อค้นหาวิธีการสอน หรือวิธีการนำเสนอบทเรียน ที่เหมาะกับกลุ่มผู้เรียนมากที่สุด โดยสื่อการสอนสามารถเลือกใช้งานได้หลายรูปแบบ อาทิ คอร์สเรียนออนไลน์ การเล่นเกม การฝึกอบรม/การให้ความรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เป็นต้น

โดยคนในสายงาน Instructional Designer ต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของจิตวิทยาการเรียนนรู้ และการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี (อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์, กล้องถ่ายภาพ, กล้องถ่ายวิดีโอ) เพื่อสร้างสื่อการสอนที่เหมาะสม และดึงดูดผู้เรียน ช่วยให้การเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ง่ายดาย และเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบของ นักออกแบบการสอน ก็มี อาทิ

  • ระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ อย่างชัดเจน เพื่อการสร้างเนื้อหาบทเรียนที่สอดคล้องกัน
  • ประสานงานกับ ครู/อาจารย์/วิทยากร เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยอิงจากความต้องการของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  • สร้าง Storyboard เพื่อให้มองเห็นภาพร่างของแบบเรียน e-Learning กำหนดว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดการตอบสนองแบบใด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้
  • ลงมือสร้าง คอร์สเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอร์สเรียนออนไลน์ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม อย่างเช่น โปรแกรมทำ eLearning สร้างบทเรียนออนไลน์ iSpring เพื่อทำให้เกิดการเรียน หรือยกระดับทักษะของผู้เรียน รวมถึงการสร้าง ข้อสอบ แบบทดสอบการเรียนรู้ จัดการมอบหมายให้ผู้เรียนเข้าทำการทดสอบ เพื่อประเมินผลจากการเรียน และประเมินประสิทธิภาพของคอร์สเรียน
  • สร้างสื่อสนับสนุนการสอนหลากหลายรูปแบบ อาทิ สื่อการสอนในรูปแบบ เสียง วิดีโอ การอัดวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ (เหมาะสำหรับสื่อสอนการใช้งานโปรแกรม) รวมถึงสื่อการสอนในรูปแบบของการเล่นเกม (Gamification)

ADDIE Model กับ กรอบการทำงานของ นักออกแบบการสอน
(ADDIE Model with Instructional Designer Framework)

กรอบการออกแบบการสอนในรูปแบบ ADDIE Model ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในสายงาน Instructional Designer โดยที่คำว่า ADDIE นั้นเป็นตัวอักษรย่อของ กระบวนการทำงานทั้ง 5 ขั้นตอน ตามรายละเอียดดังนี้     

A (Analysis) การวิเคราะห์

ในขั้นตอนแรก ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล นักออกแบบการสอน ต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับ ครู/อาจารย์/วิทยากร เพื่อพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ของ หลักสูตร/คอร์สเรียน คืออะไร ? รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้เรียน เช่น อายุ เพศ ภาษาหลัก ระดับการศึกษา และอาชีพของผู้เรียน

D (Design) การออกแบบ 

ขั้นตอนต่อมา เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างของคอร์สเรียน ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ที่เฉพาะเจาะจงและนำไปใช้งานได้จริง รวมถึงการกำหนดวิธีการสอน อาจรวมถึงการสร้าง Storyboard เพื่อให้มองเห็นภาพร่างของแบบเรียน

D (Development) การพัฒนา

เมื่อผ่านขั้นตอนการออกแบบ และวางโครงร่างของคอร์สเรียนมาแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนของการสร้าง หรือพัฒนาวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในบทเรียน ไม่ว่าจะเป็นการทำเนื้อหา จัดหาภาพประกอบ และมัลติมีเดีย จัดทำวิดีโอ รวมถึงการจัดทำแบบทดสอบความรู้ อาจทำด้วยเครื่องมือการสร้างบทเรียนดิจิทัลที่มีความสามารถครอบคลุมอย่างเช่น โปรแกรม iSpring

I (Implementation) การนำไปใช้

เมื่อสร้างบทเรียนเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นขั้นตอนของการนำบทเรียนไปเก็บไว้บน ระบบการจัดการเรียนการสอน หรือ LMS (Learning Management System) ที่เปรียบเหมือนห้องสมุดออนไลน์ที่เก็บรวบรวม คอร์สเรียน/คอร์สอบรม ของสถานศึกษา และองค์กรธุรกิจ (หากสถานศึกษา หรือธุรกิจยังไม่มีระบบ LMS ก็อาจเลือกใช้บริการ โซลูชันจัดการคอร์สเรียนออนไลน์ iSpring Learn) หรือนำคอร์สเรียนที่สร้างเสร็จแล้ว ไปให้กับ ครู/อาจารย์/วิทยากร ได้โดยตรง และต้องมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานคอร์สเรียนที่เราสร้างขึ้น

E (Evaluation) การวัดผล 

หลักจากที่จบคอร์สการเรียน ต้องมีการทดสอบระดับความรู้ของผู้เรียน เพื่อชี้วัดว่าเกิดการเรียนรู้ตรงตามเป้าหมายหรือไม่ รวมถึงการหาจุดที่ต้องปรับปรุงของบทเรียน

iSpring Suite เครื่องมือสร้างคอร์สเรียนออนไลน์ ที่ง่ายสำหรับมือใหม่
(iSpring Suite, an Easy Online Course Creation Tool for Beginners)

สำหรับคุณครู อาจารย์ แผนกฝึกอบรม แผนกงานบุคคลในองค์กรธุรกิจ รวมถึงฟรีแลนซ์สายงานกราฟิก ที่ต้องการสร้างสรรค์คอร์สเรียนออนไลน์ ที่ช่วยยกระดับความรู้ เพิ่มทักษะของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมสร้างบทเรียนดิจิทัล iSpring ก็เป็นเครื่องมือการสร้างบทเรียนออนไลน์ที่ใช้งานง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด ไม่ต้องมีความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ สามารถแปลงสื่อการสอนที่จัดทำเอาไว้ด้วย โปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้กลายเป็นบทเรียนออนไลน์ได้ทันที

โปรแกรรม iSpring ยังสามารถใส่ แบบทดสอบ/ข้อสอบ ในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ ลงไปในบทเรียนเพื่อการประเมินผล รองรับการแปลงหนังสือเรียนในรูปแบบไฟล์ PDF ให้เป็นอีบุ๊ก ที่สามารถติดตามความคืบหน้าในการอ่านของผู้เรียนได้ รวมถึงรองรับแบบเรียนในรูปแบบเนื้อหาวิดีโอ พร้อมการใส่เสียงพูดบรรยาย โดยที่มี โปรแกรม iSpring รุ่นราคาถูกเป็นพิเศษสำหรับฟรีแลนซ์ ให้เลือกใช้งานด้วยเช่นกัน

และอีกหนึ่งบริการที่น่าสนใจก็คือ โซลูชันจัดการคอร์สเรียนออนไลน์ iSpring Learn ที่เป็นระบบ LMS สำหรับองค์กรธุรกิจ และสถานศึกษา เพื่อการจัดเก็บคอร์สเรียนที่สร้างขึ้นมา เพื่อให้ผู้เรียน หรือพนักงานที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม สามารถเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ได้จากทุกอุปกรณ์ ทั้งเครื่อง เดสก์ทอป/โน้ตบุ๊ก (รองรับทั้ง ระบบปฏิบัติการ Windows, macOS และ Linux) รวมถึงการเข้าเรียนผ่านทาง แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน (Android, iPhone, iPad) เข้าเรียนได้จากทุกสถานที่ที่มีอินเทอร์เน็ต ทำให้การเรียนรู้ไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงในห้องเรียน หรือแค่ในห้องอบรมอีกต่อไป

คอร์สเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะ ของ นักออกแบบการสอน
(An Online Course to develop Instructional Designer skills)

สำหรับคุณครูอาจารย์ รวมถึง ฟรีแลนซ์สายงานกราฟิก และ ฟรีแลนซ์สายรับจ้างออกแบบ ระบบคอร์สเรียนออนไลน์ ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบคอร์สเรียน e-Learning เพื่อยกระดับผลงาน เพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพิ่มคุณค่าในงานรับจ้างการสร้างแบบเรียน

การศึกษาเพิ่มเติมด้านงาน Instructional Designer ก็เป็นการอัปเกรดทักษะ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลย โดยคอร์สเรียนออนไลน์ของไทยด้าน Instructional Designer ที่น่าสนใจก็มี อาทิ
บทความที่เกี่ยวข้อง


Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.