Nimitr Soft Technology

สินค้า Nimitr Soft Technology ขายสินค้ายี่ห้อ Nimitr Soft Technology

Nimitr Soft Technology ผู้พัฒนาโปรแกรมเงินเดือนที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ใช้งานง่าย มีบริการหลังการขายเพื่อความพึงพอใจสูงสุด เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กจนถึงใหญ่
Nimitr Payroll (โปรแกรมเงินเดือน คำนวณเงินเดือน ออกเอกสารเงินเดือน)
โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll ใช้คำนวณเงินเดือน คิดเงินเดือน จ่ายเงินเดือน พิมพ์เอกสารเช่น ใบจ่ายเงินเดือน (PaySlip), ใบรับรองเงินเดือน สรุปข้อมูล นำส่งภาษี

Nimitr Soft Technology

Nimitr Soft Technology (นิมิตร ซอฟท์ เทคโนโลยี) ผู้พัฒนาโปรแกรม สัญชาติไทย (Thai) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (Bangkok, Thailand) เจ้าของโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดย Nimitr Soft Technology นั้นพัฒนาและจัดจำหน่ายโปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll มากว่า 20 ปี ซึ่งโปรแกรมมีจุดเด่นตรงที่ ใช้งานง่าย ศึกษาวิธีการใช้ได้ด้วยตัวเอง และมีบริการหลังการขายเพื่อตอบความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าขั้นสูงสุด ช่วยขจัดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน เหมาะกับธุรกิจ ห้างร้าน ขนาดเล็กไปจนถึง องค์กรขนาดใหญ่
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
Thaiwareshop.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.